Zpráva výboru AS ČR o činnosti
za období od 31.10. 2008 do 31. 10.2010

- Výbor AS se scházel podle potřeby. Těžiště jeho práce bylo v organisaci přednášek, tvorbě Konstelace, přípravě a organisaci přednáškových setkání EUKARPIA. Věříme, že se tak podařilo založit životaschopnou tradici. V roce 2010 jsme se museli přemístit z tradičních prostor NM do Nové budovy NM, a ve změněných podmínkách se podařilo dojednat nové, avšak ještě únosné finanční podmínky pro setkávání a přednášky AS ČR.

Ze čtvrtečních přednášek v NM - z odezněných témat vyjímáme:

Kromě čtvrtků byly uspořádány další přednáškové bloky.

V sobotu 16. 5. 2009 proběhlo 2. setkání EUKARPIA -jednodenní žeň 8 přednášek V sobotu 7. 11. 2009 proběhlo podzimní setkání členů Astrologické společnosti ČR se 4 přednáškami

Víkend 24. a 25. 4. 2010 proběhla dvoudenní žeň přednášek 3. setkání EUKARPIA 2010

Zprávu sestavil za výbor AS ČR
Zdeněk Bohuslav