www.volny.cz/astrolot      |    www.astrolot.xf.cz


Aktuální!!! EUKARPIA 2018

Milé kolegyně, milí kolegové, přátelé,
Astrologická společnost ČR
má to potěšení pozvat vás na dvoudenní setkání s přednáškami
EUKARPIA 2018
letošní největší setkání s astrologií v Českých zemích pořádané v sobotu a neděli
9. 6. a 10. 6. 2018 od 09:00 do 17:20
v přednáškovém sále Domu techniky ČSVTS, Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 (5 minut chůze od stanice metra Staroměstská, či 60 m od stanice tramvaje Karlovy lázně)

Je připraveno 12 přednášek po 50 minutách, navazujících 10 minut je vyhrazeno na dotazy lektorům. Program přikládáme.
Mezi přednáškami jsou krátké přestávky, po prvních třech přednáškách je přestávka na oběd (jednáme o možnosti, zamluvit si oběd; k volbě by bylo jedno běžné či jedno vegetariánské jídlo - restaurace je v sousedství budovy ČSVTS).
Protože možný počet návštěvníků je dán kapacitou přednáškového sálu (100 míst), je vhodné se předem přihlásit pro reservování místa:
buď zprávou na e-mail: zdenek@bohuslav.com nebo info@astrologickaspolecnost.cz, případně pomocí SMS zprávy na tel. čísle 732 354 413, nebo klasickým dopisem na adresu společnosti (Astrologická společnost ČR, Tolstého 20, 101 00 Praha 1O).

Vstupné pro veřejnost na oba dny činí 800,- Kč, členové Astrologické společnosti CR mají slevu a platí 600,- Kč, vstupné pro veřejnost na jeden den činí 600,- Kč, členové Astrologické společnosti ČR mají slevu a platí 400,- Kč. Platit lze na místě, při platbě předem za oba dny je sleva 100,- Kč (členové AS ČR i nečlenové), při platbě předem najeden den mají nečlenové slevu 100,- Kč, členové AS ČR 50,- Kč. Pro platbu předem bankovním převodem lze užít účet společnosti č. 2500384695, kód banky 2010 (Fio banka a.s.), jako variabilní symbol je třeba uvést buď členské číslo plátce, nebo jeho číslo telefonní (ve zprávě pro příjemce pak i jméno účastníka setkám a označení Eukarpia). Členský příspěvek půjde uhradit i u vstupu. Před přednáškami a o přestávkách bude možné zakoupit knihy nakladatelství Vodnář, knihy z knihkupectví Hledající, starší čísla spolkové revue Konstelace a videozáznamy přednášek z předchozích setkání Eukarpia.
Program lze také nalézt na www.astrologickaspolecnost.cz v části „Aktuality"
Za výbor Astrologické společnosti ČR srdečně

Zdeněk Bohuslav

* * *

Program Eukarpia 2018
přednášky 50 min, 10 min na diskusi
SOBOTA 9.6.2018

9:00-9:05 Zahájení 9:05-10:05

Ing. Richard Stříbnv: Čas - jeho definice, podstata a kvalita
Má čas svou kvalitu či strukturu, a pakliže ano, co se na ní podepisuje? Pohled astrologa na výběr vhodného času pro různé aktivity a na využití cyklů času pro úspěšný život.

5 min přestávka

10:10-11:10
RNDr. Miloš Mikolanda; Chronoekonomickv přístup ke studiu dynamiky finančních trhů
Cenové pohyby na kapitálových trzích v některých případech korelují s geokosmickými jevy. Pomocí astrologie lze testovat i predikovat cenový vývoj řady instrumentů (akcií, komodit) a pomoci tak při tvorbě robustních obchodních strategií.

15 min přestávka

11:25-12:25
JUDr. Radko Tobičík: Hledání astrologických semaforů na křižovatkách paralelních časových linií
Astrologické instrumenty jakožto pomoc fyzice jak definovat v časoprostoru průsečíky paralelních historií. Poznatky naší duchovní nauky spoluvytvářejí ušlechtilou energii vědomí, která je patrně možným klíčem k praktickému využití v magii i k novému přístupu v tézích soudobé fyziky o různých liniích času.

1 hod 30 minut - přestávka na oběd

14:00-15:00
Pavel Turnovský: Nevědomí v astrologii
Některé astrologické prvky a některá místa v horoskopu jsou prý privilegovaným vstupem do našeho nevědomí. Ukážeme si, že všechny astrologické prvky mají vědomé i nevědomé vrstvy, a že nevědomí poznamenává výrazně také interpretaci astrologovu. Přednáška nebude pouze teoretická, bude doprovozena i několika příklady ze života známých osobností.

5 min přestávka

15:05-16:05
Radek Douša: Věk atomu a Algol
Objevy atomového věku spojené s Algolem. Pandořina skřínka atomové energie. Základní kříž královských hvězd a čtveřice temných hvězd ve hře v čase, kdy Algol spí. Horoskopy význačných osobností a události spojených s Algolem (A. Einstein, O. Hahn, P. Curie, generál L. Groves, základní kámen Národního divadla, test atomové bomby, Hirošima).

15 min přestávka

16:20-17:20
Mgr. Miroslava Tesařová: Kostra na nebi, na Zemi a o věcech mezi nebem a Zemí
O čem vypovídají tři tradiční abecedy - astrologická, hebrejská a tarotová.

17:30-19:30 Posezení účastníků s lektory

Program Eukarpia 2018
NEDĚLE 10.6.2018

9:00-10:00
Ing. Zdeněk Bohuslav, CSc. - Cesta v hermetickém náhledu z posic astrologie
Svět kolem nás v základních kamenech horoskopu. Jakáže cesta životem je pro mne, pro tebe a pro jiné? „Vyšší“ duchovní a „nižší“ materiální rovina, vyspělost a vztah k nativitě.

5 min přestávka

10:05-11:05
Ing. Jiří Nitsche: Lunární stanice Hsiu ve východní astrologii
Stručné pojednání o pozapomenuté astrologické technice lunárních stanic, která se v nejčistější podobě dochovala právě ve východní astrologii.

15 min přestávka

11:20-12:20
MUDr. Karel Goričan, CSc.: Astrologie akutních stavů v intenzivní péči
Onemocnění srdce a cév v horoskopu.

1 hod 30 minut - přestávka na oběd

13:50-14:50
Ing, Petr Rastokin: Opera magna novissima, česky Fulcanelli 20. století
Velké Dílo jako žitá alchymie předvedená nejen na horoskopu.

5 min přestávka

14:55-15:55
MVDr. Jarmila Gričová: Homosexualita v horoskopu
Motivy a cesty k ní na příkladech.

15 min přestávka

16:10-17:10
Dagmar Závodná: Horoskop „příchodu" klienta v horární astrologii
Moment kontaktu tázajícího se s astrologem je významnou charakteristikou tazatele, která pomáhá pochopit jeho situaci a přispívá k posouzení zodpověditelnosti - radikality otázky. Ukázky z praxe.

17:10 Závěr Eukarpia 2018
Aktuální!!!

2.5.2018 at 16:07:50 Srdečně zveme všechny příznivce astrologie na zajímavou přednášku Ing. Jaroslava Popelky:

ASTROLOGIE Systémy astrologických domů a symbolické direkce
Sobota 5. května 2018 od 10:00 do 13:00 hodin
OM CAFÉ (vegetariánská restaurace) Ostrava-Přívoz, Nádražní 512/172 (u zastávky tramvaje Nám. S. Čecha)

Zvou pořadatelé...

www.astrotheologie.wz.cz vegetariánská restaurace OM CAFE Ostrava-Přívoz: http://www.omcafe-ostrava.cz/
OM café - vegetarian bistro facebook: https://www.facebook.com/OM-caf%C3%A9-vegetarian-bistro-1751832858402773/
www.hankabonaccia.blog.czAktuality roku 1999

Aktuality roku 2000

Aktuality roku 2001

Aktuality roku 2002

Aktuality roku 2003

Aktuality roku 2004

Aktuality roku 2005

Aktuality roku 2006

Aktuality roku 2007+2008

Aktuality roku 2009

Aktuality roku 2010

Aktuality roku 2011

Aktuality roku 2012

Aktuality roku 2013

Aktuality roku 2014

Aktuality roku 2015

Aktuality roku 2016

Aktuality roku 2017


http://www.bohuslav.com/
www.volny.cz/astrolot   |   www.astrolot.cz   |     |   kniha hostů je na hl.stránce   |   námět do Astrologického fóra  
Stránka byla upravena programem Made with AceHTML 5 Pro. AceHTML 5.06.1 Pro.
WebPage created per programme  AceHTML 5.06.1 Pro.