Program Eukarpia 2015

přednášky 50 min, 10 min na diskusi


SOBOTA 23. 5. 2015


9:00- 9:05 Zahájení


9:05-10:05

Ing. Zdeněk Bohuslav, CSc.: Malé kapitoly z archeoastrologie

Co přináší artefakty jako je stroj z Antikitéry, Denderský zodiak či astrolábia, shodná jména souhvězdí a znamení, babylonská ómen, některé postupy helénské astrologie či prvočíselný řád ve Zvířetníku?


5 min přestávka

10:10-11:10

Mgr. Jan Kotiš: Nástin praxe Učitelství v synchronistickém vztahu s praxí astrologického pohledu

Ukázka každodenní práce učitele se základy Astrologie

15 min přestávka

11:25-12:25

Ing. Pavla Baudyšová: Poloviční vzdálenosti a jejich využití v partnerské astrologii
Technika polovičních vzdáleností je známá a používaná dlouhá léta, jak v horoskopu jednotlivce, tak aplikovaná v kompozitních horoskopech. Zajímavá a málo známá je ale možnost použití polovičních vzdáleností v synastrii, tedy v porovnání dvou horoskopů. Je totiž velký rozdíl, jestliže například doprostřed mezi Slunce a Lunu jednoho z partnerů se umístí Venuše druhého, nebo tam bude mít partner svůj Uran. Ukážeme si, co od této techniky můžeme očekávat, jak s ní pracovat a také některé zajímavé příklady z praxe.1hod 30 minut - oběd

14:00-15:00

RNDr. Ing. Evžen Andres: Vliv geologického podloží na naše zdraví

Tektonika a nehomogenity zemského povrchu, zkušenosti geofyzika a proutkaře.


5 min přestávka


15:05-16:05

Pavel Turnovský: Cyklus Uran-Pluto a Neptun-Pluto v horoskopech

Jak se měnilo umění na přelomu století.


15 min přestávka

16:20-17:20

JUDr. Radko Tobičík: Vesmír jako abeceda

Poukaz na společný význam písmen vesmírné abecedy v astrologii a v orákulu starověkých věštíren.18:00-20:00 Posezení účastníků s lektory

Program Eukarpia 2015NEDĚLE 24. 5. 2015


9:00-10:00

Ing. Richard Stříbný: Chronoekonomie - propojení ekonomie s astrologií

Zamyšlení nad odvěkým hledáním harmonie mezi materiální a duchovní složkou života jednotlivců i celých státních celků. Pokus o odpověď na to, zda karmický zákon platí i v ekonomické sféře či zda se dá vyvážit materiální bohatství bohatstvím duchovním. Co jsou z duchovního hlediska peníze a majetek? Bohatství a chudoba v horoskopu na praktických ukázkách.

5 min přestávka


10:05-11:05

Dagmar Závodná: Horární astrologie – Válka planet

Podíváme se na téma války nejen ve velké politice, ale i v každodenním životě lidí, kdy na základě děl dávných Mistrů můžeme i dnes predikovat výsledky bojů, válek a různých konfliktů, které nám život přináší.


15 min přestávka


11:20-12:20

Petr Trnka: Astrologie v esoterních souvislostech

Zamyšlení nad dávným zrozením astrologie v kontextu stupně starověkého poznání, tehdy běžných způsobů uvažování, schopnosti pozorovat a uvádět pozorované jevy do souvislostí.1hod 30 minut - oběd


13:50-14:50

Ivana Černá: Astrologická předpověď počasí
Použití aspektů Johannese Keplera na současnost.5 min přestávka


14:55-15:55

Vladimír Pospíšil: Josef Ander - Cesta do středu Země

Co zbylo po zakladateli Olomoucké astrologické skupiny?

Astrologie, filosofie a myšlení astrologa s 60tiletou praxí, na pozadí jeho nativity.15 min přestávka


16:10-17:10

MVDr. Jarmila Gričová: J. Wolker – běh života ve světle hvězd

Nebudeme vybízet Antonína, topiče elektrárenského, aby přiložil do kotle. nebudeme si povídat o světové revoluci. probereme však historii jedné osudové choroby, heroismus matky, popovídáme si o horoskopu dekumbiturním (pokud nevíte, co to je, těšte se na zajímavé informace) a možná se i dozvíme, jak se stalo, že se z člověka se Saturnem na ascendentu stal idol revoluční mládeže. 


17: 10 Závěr setkání Eukarpia 2015