Astrologická praxe 1     


Lunární uzly v horoskopu   02.09.2014 at 18:01:26  
Lunar nodes in horoscope
Zjednodušená genealogická metoda - Fragmenty rektifikace   29.10.2013 at 10:44:49  
Simplified genealogical method - fragments rectification
Horární astrologie - výhry a prohry   25.10.2012 at 15:39:33  
Horar astrology - windfalls and loss
Životní cykly   05.05.2010 at 17:54:33  
Life cycles
Esenciální význam čtyř živlů a tří kvalit ve zvěrokruhu   17.01.2010 at 21:16:04  
Essential meaning four element and three qualities in zodiac
Den a noc   24.08.2009 at 08:27:51  
Day and Night
Astrologický význam vzdálenosti mezi Merkurem a Sluncem.   20.09.2009 at 10:42:22  
Astrological meaning of The Distance between Mercury and Sun
Karmická astrologie   16.03.2007 at 16:44:03  
Karma astrology
Asteroidy 2 (Juno a Vesta)   14.03.2007 at 09:19:01  
Asteroids
Asteroidy 1 (Ceres a Pallas Athena)   11.03.2007 at 16:02:36  
Asteroids
LADISLAV KLÍMA – český filosof a spisovatel   06.04.2006 at 11:39:16  
LADISLAV KLIMA Czech filosof and writer
Objasnění podstaty astrologických domů
a vysvětlení, který systém domů je správný   22.03.2006 at 14:39:44  
Illustration substance of astrological home and explication, which system home is correct
Nový pohled na Astrokartografii   03.01.2004 at 14:11:28  
A NEW WAY TO LOOK AT THE ASTRO MAPPING CONCEPT
Transpluto   05.12.2003 at 13:20:17  
Transpluto
Astronomické varianty lunárního apogea - Černé Luny    20.10.2003 at 19:50:34  
The Astronomical Variants of the Lunar Apogee - Black Moon
Horoskop bydliště a okolí.   27.06.2003 at 22:13:31  
Local Space - Horoscope place of residence and scene.
Retrográdní planety.   19.06.2003 at 19:42:22  
Retrograde planets.
Lunární uzly.   20.01.2003 at 13:25:14  
Lunar node's.
Síla planet.   08.01.2003 at 09:17:18  
Power of planets.
Uzamčené planety.   05.01.2003 at 12:53:22  
Lockout planets.


  |   Astrology Pacific   |   Astrologická praxe 1   |   Astrologická praxe 2   |     |    
Stránka byla upravena programem Made with AceHTML 5 Pro. AceHTML 5.06.1 Pro.
WebPage created per programme  AceHTML 5.06.1 Pro.
Zdrojový kód byl po dvaceti letech (2021) zkontrolován programem HTMLPad