Astrologická praxe 1     

Karmická astrologie
přednáška paní Olgy Paříkové
na schůzce ostravských astrologů, Dům techniky Ostrava-Mar.Hory dne 14-05-1994


Karma je indické slovo a znamená osud - z toho, co jsme si v dřívějších životech vytvořili.
Dnešní karma je výsledek minulé činnosti.
Budoucí život je výsledek nynějších činů.
Proč se znovu zrozujeme? Abychom se zdokonalovali.

Někteří jdou přímou cestou rychle k cíli, jiní jako neposlušní žáci opakují třídu. Ale není to jen vyplácení dluhů, je to i navazování nových lásek mezi lidmi:
a) kdysi se měli rádi
b) úhlavní nepřátelé novými vazbami navazují mír.
Karmická nemoc je zděděná nemoc z dřívějšího života.

V knize Giny Cerminary: Vzrušující perspektivy karmy a znovuzrození se vypráví o slepci, který konzultoval svou chorobu se známým věštcem Edgarem Caycem. Dostal analýzu 4 předchozích životů. Žil ve staré Persii 100 let před Kristem, náležel ke kmeni s primitivními zvyky. Zajatcům se tehdy vypalovaly oči žhavým železem. Choval se cynicky v roli kata, aniž ho k tomu někdo nutil. Ve svém nynějším životě musí nést následky za svou tehdejší krutost.

ilustrace

Proč jsou lidé chudí, bohatí, škaredí, krásní, šťastní a nešťastní? Odpověď dává nauka o reinkarnaci.
Člověk sklízí, co dříve zasel. Když opustí své tělo vidí vše, co udělal špatně. Rozhoduje se k znovuzrození, aby napravil své chyby.

V prvých stoletích také křesťané věřili na reinkarnaci. Ježíš hovoří o karmě, když říká Petrovi: „Vraž svůj meč do pochvy, protože kdo s mečem zachází, od meče schází". Nebo: „Kdo do vězení vedl, do vězení veden bude". Nebo: „Neodejdeš, dokud nezaplatíš do posledního haléře".

Reinkarnace na východ od Středozemního moře.
Budha prožil 547 vtělení, než se stal osvíceným. Buddhisté se snaží ovlivnit budoucí reinkarnace. Dodržují jistá životní pravidla:
- nikomu nepůsobit škodu, nezabíjet, nekrást, nelhat, neproklínat, uchovat čistotu v myšlení i slovech, držet míru, zdržovat se prudkých náruživostí.

Má žena duši?
Může se duch, který má nyní mužské tělo, zrodit jako žena? Ano, jsou to stejní duchové, kteří oživují muže i ženy. Duše nejsou mužské ani ženské, rozdíl je jenom v inkarnovaných tělech.

Astrologie a reinkarnace
Astrologové se dělí na dvě skupiny:
a) racionalisty
b) spiritisty

Racionalisté praktikují astrologii jako prostředek poznání lidské povahy a vlastností. V člověku vidí souhrn fyzických a chemických dějů.
Pro spiritistické astrology studium individuálního horoskopu neukazuje jen poruchy těl, ale i duchovní.

Dává odpověď na základní otázky bytí:
Kdo jsem?
Jaký smysl má moje existence?
Odkud přicházím, kam půjdu po smrti?
Nynější horoskop představuje jen jednu reinkarnaci - poslední. Náš horoskop v okamžiku smrti naznačí reinkarnaci příští.

Dekanáty

Dekan je 1/3 znamení, má tedy 10 stupňů. Dekany ukazují nynější i budoucí vývoj duše. Každý stupeň ukazuje podrobnosti karmy. Ascendent se pokládá za velmi důležitý. Hrot 12.domu se uvažuje za Ascendent minulého vtělení.
Příklad:
vlastník horoskopu s Ascendentem ve Vahách měl poslední vtělení ve znamení Panny. Tak projde Zvířetníkem a v každé inkarnaci má možnost následného Zvířetníkového znamení.
Člověk se rodí dvakrát v jednom znamení. Dvanáct zrození je málo - vždyť Budha se narodil 547 krát. Dvanáct znamení odpovídá 12 stádiím duchovního růstu, 12 fázím vědomí.

Karmická znamení

vše v horoskopu ukazuje na karmu, protože nynější reinkarnace je výslednicí pozemské a planetární minulosti. Přesto některá znamení naznačují silněji minulost: Rak, Panna, Štír a Ryby. Lidé se silně obsazenými a aspektovanými těmito znameními snadněji vzpomínají na minulost.

Ryby - zvlášť těžká karma na konci cyklu a představují poslední čištění duše.
Panna - stádium očisty ovládnutím těla a službou pro jiné. Mají zájem o lékařství a dietetiku.
Štír - vrchol karmické krize. Osmé znamení - osmička je vlastně kruh nahoře a kruh dole. Jeden pro viditelný svět a jeden pro svět neviditelný. Štír na rozhraní dvou světů je zakořeněn ve fyzickém, nebo pozemském světě, cítí však neviditelný svět. Z rozpolcenosti vychází jeho nespokojenost - žije v extrémním napětí. Má možnost volby - smrt nebo vzkříšení. Štír je do nitra obrácený člověk, který na sebe pohlíží nelítostným pohledem. Nebojí se postavit vlastnímu stínu. Nic nezapomene. Ví, že vše je vryto do vědomí času.
Rak - také Rak medituje celý život o minulosti. Jeho problém spočívá v tom, že je citově zcela připoután k minulému životu. Potřebuje oheň, aby se rozehřál, teplo, aby se otevřel.

Kříže

Pevný (fixní) kříž (Býk, Lev, Štír a Vodnář) jsou čtyři pilíře světa. Připisuje se jim stabilita a zakořenění. Karmická lekce - soustředěná energie. Duše se nesnadno uvolňuje, karma je prudší a projevuje se drastickým způsobem. Pohyblivý (mutabilní) kříž je nekonečně senzitivní pro éterické vibrace, je pohybem samotným, snadno přizpůsobitelný. Uvolňuje se do karmy rychleji, pokud jej ohebnost neodvede od původního úkolu. Je v pokušení odsunout karmu, která má být zvládnuta v tomto životě do života příštího. Kardinální kříž vyzařuje energii. Jediný z pozemské inkarnace, který přenáší spirituální vědění na pozemskou úroveň. Mají konstruktivní sílu se učit, ale i vytvářet novou karmu.

Karmický význam prvků (živlů).

Západní astrologie uznává čtyři živly: oheň, zemi, vzduch a vodu.
Vodní znamení je ve spojení s emocionální karmou. Silně obsazený živel vody naznačuje, že v minulém životě nezvládli dokonale své emoce. Nyní mají příležitost ovládnout své city, ukáznit je, nepřipustit negativní vlivy vody, dát je do služby pravé lásky.
Ohnivé znamení souvisí s karmou svého Jáství. Karmou oheň se sebezáchova musí naučit ctnostem dialogem. Převládající planety v ohnivých znameních horoskopu ukazují, že člověk v minulém životě dostatečně nevyvinul svou individualitu, je Já je příliš silné. Dovolil ohni, aby ho sežehnul. Nastává tříbení otevření se jiným.
Vzdušná znamení spojují ducha s větrem. Duch i vítr věje kam chce, nezávislost je nebezpečím. V minulém životě se zabýval abstraktními idejemi, snad jiným vnucoval nesprávné myšlenky. Hrdost, pýcha, suverenita prohlubuje jeho karmu.
Zemská znamení je oddanost zemským zkušenostem. Práci věnuje veškerou svoji sílu a zapomíná na duchovní práce. Býk mnohdy dře bez rozmyslu, Panna se utápí v podrobnostech, Kozoroh se opíjí mocí. Zemská znamení v minulém životě zneužila hmoty, peníze, pozemské vlastnictví, čest. Teď má příležitost oběma stát na zemi, intenzivně žít.

Hroty domů a znamení

Hrot domu na konci jednoho a začátku druhého znamení působí jako konjunkce. Lidé se mají osvobodit od vlivu znamení, které opouštějí a dát se do služeb nového znamení této inkarnace. Uzavírá se cyklus určitých poznatků a začíná se s novými zkušenostmi. Jsou postaveni před rozhodnutí, mají jednat.
Dvojitá znamení (Blíženci, Střelec, Ryby, Panna, Kozoroh) rebelují, vykročí jen jednou nohou, ale i tu rychle stáhnou, když se mají angažovat. Střelec se angažuje rychle, ale nevydrží dlouho. Panna se v nepředvídaném okamžiku otočí.
Čím více hrotů mezi dvěma znameními, tím těžší inkarnace.

Ke zlomu dochází uprostřed (v průběhu) života. V mládí byli ještě zaměstnáni vlivy minulých znamení, ve zralém věku přechází do oblasti následujícího znamení. Obtížný přechod z emocionální nevázanosti Ryb do Berana Vyžaduje odvahu. Z mírumilovných Vah do bojovného Štíra. Rozhodný Beran, -- těžkopádný Býk, -- živá čilost Blíženců, inteligentní racionální založení -- Rak, citové zázemí domova, opustit dětský ráj – Lev, komunikace s veřejností, oprostit se egoismu – Panna, úloha služby, omezenost – jemnost Vah – Štír, zakopat válečnou sekeru – Střelec, těšit se ze života, nadechnout se – Kozoroh je zvlášť obtížný přechod, vzdát se opojení z dlouhých cest a podřídit se tvrdému nucení všedního života – Vodnář, naučit se dávat bez nároku protihodnoty – Ryby, opustit prostor svobody 11. znamení a vydat se do karmického zajetí a utrpení.

Dorothee Kaechlin de Bizemot
Horoskop - zrcadlo minulého života (Ĺastrologie karmique)

Věříte v lásku na první pohled? Nevíte proč je Vám pan Novák sympatický od 1. setkání? Vztahové modely (manželský, bratrský, rodičovský, přátelský) vyvolávají v našem podvědomí vibrační činnosti. Osoba, jejich vibrační kvality nevyvolávají v našem podvědomí žádnou odezvu, nechává nás lhostejnými. Potrkáváme se s ní a míjíme v prostoru a čase. Nepřítomnost vzájemného vibračního cítění zbavuje kontakt všeho, co by mohlo vyústit ve vztah.
V nás žijí nezkrotné síly energie, zděděné prožité, nasbírané v minulých životech. Každý z nás nosí svou minulost, svou karmu sám v sobě.

Co je karma? Karma je zákon dluhů a zásluh. Spočívá ve vztahu mezi činy minulosti a naším dnešním průběhem života. Spíš - abys procitnul.
Umíráš - abys žil.
Spánek - mladší bratr smrti - nás odděluje od činů minulého dne, ale duše nespí. Předává činy, zpracovává prožité a když se probudíme, bereme činy minulých dnů a jdem do nového dne. Činy měsíců, let, případně životů přinášíme novým zrozením do dalšího života.

Karmické dluhy - obdoba nemoci. Ke splacení dluhů nemusí dojít okamžitě v dnešním životě.
V reinkarnaci věřili velcí duchové všech dob.

Vše, co žijeme na zemi je podřízeno vlivu hvězd. Tomáš Akvinský.

Edgar Cayce: nejsilnější vliv na člověka má Slunce, planety na Ascendentu a planety, které jsou nejblíže zemi (retrográdní ?). Žádný vliv není však silnější než vůle člověka.

ilustrace

Astrologie, která by popírala lidskou svobodu je nesmyslná. Astrolog, který by zneužíval svou moc ve jménu hvězd a děsil zákazníka neodvratitelným osudem, není hoden toho jména. Síla vůle uzdravuje.

Lékař i astrolog ponechávají ve své prognóze místo (mezeru) pro svobodu nemocného, vlastníka horoskopu.

Jak poznáme silně karmicky poznamenaného člověka.

Podle horoskopu nynějšího života. Všímáme si karmických znamení (Raka, Panny, Štíra a Ryb). Silně aspektovaná a aktivní tato znamení naznačují silně zastoupenou minulost.
Čím více hrotů mezi znameními, tím těžší inkarnace. Přechod není jednoduchý.

Beran - voják, rozhodný bojovník. Úkol - rozvinout odvahu.
Býka - těžkopádný a pomalý býk. Úkol - žít klidný, občanský život.
Blíženci - vyvinout ohebnost, životnost. Úkol - opustit inteligentní, racionální, logické myšlení.
Rak - zaměnit za citové zázemí domova. Úkol - opustit poklidný, dětský ráj.
Lev - postavit se před veřejnost podle představ Lva. Úkol - oprostit se od egoismu.
Panna - převzít úlohu služby. Úkol - překonat omezenost Panny a uvolnit se.
Váhy - jemnost Vah. Úkol - mírumilovnost.
Štír - bojové nadšení. Úkol - zakopat válečnou sekyru.
Střelec - těšit se ze života. Úkol - vzdát se uspokojení z dlouhých cest.
Kozoroh - pořídit se tvrdému nucení všedního života. Úkol -
Vodnář - rozdávat dary bez nároku na náhradu. Úkol - opustit velký prostor přátelství.
Ryby - vzdát se karmického zajetí, utrpení 12.znamení. Úkol -

Uzavřená znamení

zde je rozdílnost názorů astrologů:
a) ukazují na plně vyvinuté vlastnosti v dřívějších životech
b) jsou to prožitá zklamání. Byli v dřívějších životech blokováni. Vytvoří karmu, která v tomto životě vyplouvá na povrch.
Uzavřená znamení je nutno považovat za příležitost k vypořádání dluhu. Odblokovat jinak tomto tíživým břemenem.

Osy

aktivní osa Beran/Váhy - uzavřená osa - problémy ve vztazích k jiným. Vlastník horoskopu se potvrzuje na účet partnera. Nedovede naslouchat a vnucuje jiným svá stanoviska. Nesnadné manželství.
aktivní osa Býk/Štír - v minulosti přijímal zemní energii, aniž by ji použil k dobru jiných. Peníze, sex, náboženská moc používání ke svému prospěchu. Shromažďování zbytečného majetku a přání osvobodit se.
aktivní osa Blíženci/Střelec - problémy v oblasti vědění a komunikace. Nepochopení, problémy s vyjadřováním, říká něco jiného než myslí. Mlčí, když by měl vysvětlovat a hájit se. Karmičtí egocentrici.
aktivní osa Rak/Kozoroh - jako děti, sají lásku z jiných. Zdí chladu, tvrdosti a lakoty chrání své srdce.
aktivní osa Lev/Vodnář - upevnit sebejistotu a pak velkoryse nabídnout ochranu a přátelství jiným.
aktivní osa Panna/Ryby - postihuje službu jinému (Panna) a soucit pro jeho utrpení (Ryby). Pro tyto lidi je nesnadné oddat se nezištné službě. Bytost, která v minulém životě byla pravděpodobně lékařem nebo mnichem. Využívala svých schopností k sobeckým účelům.

Slunce ve znamení

rozhodnutí duše pro Slunce v určitém znamení, odpovídá hlubší tužbě. Znamení se Sluncem ukazuje na karmický úkol, který chce duše v tomto životě zdolat:

Beran - odvaha, rozhodnost, samostatnost. Úkol: jednat z vlastního podnětu
Býka - vlastnit a spravovat pozemské statky. Úkol - pochopit hmotný svět a živit se z něho.
Blíženci - rozmnožit vědění. Úkol - vyvinout svou inteligenci.
Rak - vyzkoumat podstatu rodinného spojení. Úkol - vyvinout senzibilitu.
Lev - prosadit se, naučit se zacházet s mocí. Úkol - chránit slabé.
Panna - analyzovat svět hmoty. Úkol - účinně sloužit.
Váhy - přispět k souladu a sociální spravedlnosti. Úkol - vyrovnanost v lidských vztazích
Štír - odstranit vše zbytečné, připravit obnovu. Úkol - rozbít a znova vybudovat.
Střelec - darovat světlo a vědění. Úkol -šířit radost a štěstí.
Kozoroh - naučit se trpělivosti. Úkol - převzít zodpovědnost.
Vodnář - nabídnout radosti přátelství. Úkol - zprostředkovat inspiraci a lásku ke svobodě.
Ryby - rozpustit starou karmu utrpením a omezením. Úkol -

Znamení a země

Bytosti si volí země v nichž chtějí prožít svou inkarnaci. Znamení v němž se nalézá hrot 12.domu ukazuje zemi, ve které zrozenec žil v předcházejícím životě.

Vztah k těmto zemím. Snaha naučit se jazyku, historii, cestovat tam, touha usídlit se tam.

Existuje souvislost mezi povoláním a znamením.
Všechna povolání v nichž se velí náleží Beranu.

Služba je signalizována Pannou. 12.dům je „zralý osud"
planety - indikátor karmických vztahů

Slunce - naše pravé Já, vyjadřuje úkol této inkarnace. Kterými činnostmi se máme zabývat v současné kvalitě. Ukazuje tvořivou sílu zrozence i rozhodnost něco vykonat. Slunce je náš vztah k současnosti.

Luna - je obrazem bývalých inkarnací. Hmotou nabyté zkušenosti. Je mezistanicí mezi zemí a jinými planetami. Luna je náš vztah k minulosti.
Popisuje naši emocionální a fyzickou karmu a minulé životy. Postavení Měsíce ve znameních, domech a aspektech ukazuje, jak se chovati k ženám, byla-li muž. žena v minulosti použila svých ženských předností. Příklad: k získání jmění, kterého použila k utiskování jiných.
Luna kvadratura Venuše. (Luna ve znamení Býka - znamení sexu a peněz). (Venuše ve znamení Lva- znamení zlata a moci).

Merkur - úroveň myšlenek, rozumu, slova, písma, komunikace. Má roli zprostředkovatele. Jeho postavení v radixu poukazuje jak karmu zdolat a zlepšit. (též Panna, Blíženci, 3. a 6. dům)

Venuše - popisuje karmu vztahů v lásce, manželství. Vztahy k dcerám, milým, umění, k penězům.
Slabá Venuše - stojí proti svému domu nebo znamení. Malý, nebo žádný aspekt ukazuje na:
1) silný erotizmus v předchozím životě.
2) zneužití příchylnosti
3) nedostatečné cítění s jinými
v současnosti pociťuje zrozenec málo lásky v záležitostech srdce.

Mars - lidé s negativní aspektací Marta v radixu mohou mít za sebou destruktivní, smyslný, ba i vražedný život. Martovská moudrost musí být usměrněna, použita pro konstruktivní cíle. Marta posuzovat ve vztahu ke znamení Beran/Štír a dům 1./8.

Jupiter - ukazuje v radixu, kterou oblast může nejrychleji, s ohledem na karmu, zvládnout. V této oblasti nalezne uspokojení a radost.
Slabý Jupiter (špatně postavený, retrográdní) - cholerická letora, smyslné výstřelky, i sadismus v minulém životě. V horoskopu ukazuje místo, kde by se duše měla rozvíjet. Nyní ve stejných podmínkách se stejnými lidmi, by duše mohla ukončit vývoj. Sleduj Jupitera ve vztahu ke znamení Střelce a Ryb, 9. a 12. domu.

Saturn - nejvíc poukazuje na karmu a události, které se v minulém životě naplnily. Nejdůležitější karmický problém, zkoušky bolesti, zklamáním, zvolili jsme si již před narozením, protože se jedná o starou, několik životů se opakující karmu. Leží před námi jako ohromná stéla. Stojí nás mnoho trpělivosti a námahy. Moudrost Saturna je v nasbíraných zkušenostech minulosti na fyzické úrovni. Přísností Saturna působit ve světle víry (Jupiter), lásky (Venuše a Neptun), jinak vede ke smrti. tvrdošíjné a pyšné duše prodlévají na Saturnovi v exilu, až jsou schopny se změnit a vrátit se na zem. Saturna analyzuj ve vztahu ke Kozorohu a 10. domu.

Uran - uranské lidi poznáme podle idealizmu, nebo nesnášenlivosti. Uranské vibrace naznačují vědění velkých karmických vztahů a zahrnuje v sobě neohraničenou duchovní svobodu. Lidé se zdůrazněným Uranem se nenechají ničím omezit, jakoby chtěli probádat nekonečno. Negativní aspektace nebo retrográdní Uran ukazuje na nesprávné zacházením s přátelstvím. Měli přehnanou touhu po nezávislosti a svobodě. Urana sleduj ve vztahu k Vodnáři a 11.domu.

Neptun - silný poukazuje na původ z dávné Atlantidy. Špatně postavený, negativně aspektovaný či retrográdní naznačuje, že bytost zažila zánik Atlantidy. Snad zneužili svého vědění, přispěli k zániku této civilizace. Hlavní ostrov se má objevit na konci 20.století.
Lidé se silně zdůrazněným Neptunem v radixu byli zřejmě v minulosti zasvěcenci. Neptun dává schopnost věštění, jasnovidnosti, rozlišení ducha, parapsychologické schopnosti, umělecký smysl, hudební genialita, léčení. Působí konstruktivně, když se bytost se Saturnem naučila kázni. Jinak vede ke drogám, alkoholu, sexualitě. Když bytost nevyrovná karmický dluh, ale svou energií nakupí novou karmu.
S Neptunem sleduj znamení Ryb a 12.dům.

Pluto - byl objeven v roce 1930. Jméno má dle řeckého boha Hádese (lat. Pluto) vládce nad skrytým, tajemným, podzemním i říší mrtvých. Má svoji karmickou roli - nechává lidi zrát, činí zodpovědnými ukládáním těžkých zkoušek.
Plutonská vibrace je mimořádně vysoká, lidé žijí pod stálým vnitřním napětím. I v příštích 100 letech vliv Plutona zesílí - blíží se k zemi. Může působit svými destrukčními silami.

Planeta představuje mzdu za jednání v minulosti a uvědomění si toho. Dle umístění ve znamení a domech ukazuje oblast, kde zrozenec provede skrytý a osamocený boj. Jednotlivé planety symbolizují jisté mezilidské vztahy, ukazují na spojení z dřívějších životů:

Slunce - otec, manžel (u ženy), tchán a představený, pokud hraje otcovskou roli.
Luna - matku, manželku, vztahy k ženám, domovu, domu, rodině.
Merkur - bratry, sourozence, bratrance a sestřenice, školní kamarády, děti
Venuše - sestry, dcery, milou, přítelkyni.
Mars - milého, partnera, spolubojovníka.
Jupiter - strýce, ochránce, příznivce.
Saturn - prarodiče, starého otce, starce a předky.
Uran - přátele, příbuzné.
Neptun - lidi jemné, umělecky nadané.
Pluto - lidi mocné, vlivné, ovlivňující.

Každý dům odpovídá některým členům rodiny:
11.dům - symbolizuje strýce, přátele
10.dům - otec
4.dům - matka
7.dům - manžel
5.dům - vztah, který ještě není legitimní. Děti.
3.dům - bratry, sestry, bratrance, sestřenice

Portrét manželky naleznete v planetě, která je nejblíže Luně, nebo je s ní v konjunkci.
Karmický faktor - planeta před Lunou - bytosti, které nás v minulém životě doprovázely.
Slunce odpovídá otci i manželovi.
Merkur před Martem - může znamenat, že milý v dřívějším životě byl náš bratr nebo bratranec.
Slunce před Merkurem - otec v minulém životě byl náš bratr nebo bratranec.
Retrográdní planeta vždy ukazuje, že se člověk setkává s osobou, kterou již doprovázel.

Planeta, znamení a nemoce

Mnoho nevyléčitelných a chronických nemocí je karmických - přispívají ke zpracování karmy. Nevyléčí je lékař, ani léčitel. Karmické domy 6., 8., 12., naznačují chronické nemoce, případně jsou příčinou smrti. aby se odhalil původ nemoci je nutno vědět, ke které části těla se vztahují znamení a planety.

Dekanáty

mají význam v inkarnační astrologii. Každé znamení se dělí na tři dekany, které se zrcadlí v trojrozdělení člověka:
1.dekan - fyzický, ovlivňuje Mars a znamená minulost
2.dekan - spojení s duševnem, ovlivňuje Merkur a znamená přítomnost
3.dekan - se vztahuje na tělo duše pod vlivem Saturna plus Jupitera a znamená budoucnost.

Dekanát obsazený Sluncem Lunou Ascendentem MC je klíčem k obtížnému chování zrozence. Ukazuje na minulý život, který i v současném životě má trvalý vliv.

Velký počet obsazených prvních dekanatů - jedná se o méně vyvinutou duši, mladou duši. Má málo inkarnací za sebou. Těžká karma.
Velký počet obsazených druhých dekanatů. Zrozenec dosáhl jistého ovládání v oblasti fyzických pudů a emocí.
Velký počet obsazených třetích dekanatů. Zrozenec je na cestě osvobození, naučil se kontrolovat své pudy, emoce a myšlení. Může se soustředit na spirituální cestu.

Jak poznáme lidi, kteří náležejí ke stejné karmické skupině? Mají obsazeny stejné dekanáty.
Příklad:
Matka má Mars na 3°Býka, syn má Venuši na 5°Býka - milostná vztah v minulém životě.
Při stejném postavení Jupitera - zřejmě šlo o manžele.
Luna a Luna - ukazuje na vztah matka a dítě.
Mars a Mars - ukazuje na nepřátelské vztahy.

Domy (symbolický význam)

1.dům - osobnost, která se v tomto životě má vyvinout
2.dům - vztahy příjmů v dřívějším životě.
3.dům - získaný duchovní materiál na jiných planetách. Schopnost a vědění z dřívějších životů. Z života do života měnící se pohlaví. Případy homosexuality - zdráhavě bere tuto změnu na vědomí. Planeta nejblíže IC. - tam jsem trávili pobyt před touto poslední inkarnací.
4.dům - vzpomínky na dětství, domov bydlení
5.dům - karmické děti a milé osoby. Dříve neuskutečněné plány. Bytosti, které jsou našimi dětmi, mohou být dříve rodiči, nebo ještě dříve našimi dětmi.
6.dům - karmické nemoci, kterými splácíme dluh. Vyrovnání službou v oblasti lékařství, charity.
7.dům - manželský a společenský život, splátka vztahů z minulého života.
8.dům - podmínky klinické smrti. Lidé se zdůrazněným 8.domem mají v sobě něco tajemného. Propadají pokušení hrát gurua a nebojí se smrti, jen přechodné stádium.
9.dům - ideály, které zrozence motivovaly k této inkarnaci. Přání spirituálního pokroku. Falešní guruové - Hitler=vlastní smrt.
10.dům - osobní vývoj, volba povolání zapříčiněna karmou. Jak se zrozenec prosadí v existenční a sociálním životě.
11.dům - karmické přátelství a komunikace. Retrográdní planety plus špatná aspektace naznačují negativní komunikaci v minulosti.
12.dům - zkoušky minulého života. Vězení, pobyt v nemocnici, ústup, opuštěnost. Silně obsazený 12.dům v němž je Neptun je poslední inkarnace určitého cyklu. Cykly se opakují.

Ascendent - ztělesňuje současný stav bytosti, výchozí bod této inkarnace obrazem osobnosti, nikoliv zrcadlem bytosti v trvání tohoto života. Přesto jsou některé oblasti osobnosti skryty. Neinkarnovaná bytost se rozhodla vyvinout určité schopnosti před jinými. Ostatní přijdou na řadu v příštím životě.

Domy 2 až 6 - ukazují budoucí život

Domy 7 až 12 - se k Ascendentu vracejí, ukazují budoucí životy, začínaje posledním 4, 8, 12.dům silně obsazený, nebo aspektován - málo šťastný život.

Hrot 12.domu je Ascendent v zrozencově předcházejícím životě. Mnozí lidé vykazují více znaky znamení, které předchází Ascendent. Snad je to díky precesi, které v současnosti způsobuje posun o 23°.
Znamení 12.domu je Ascendent předcházející, ukazuje vnější okolnosti, city, povolání i zemi minulého života. Tyto stopy předcházejícího života jsou zvláště výrazné v první polovině současného života.

Retrográdní planety

při retrográdnosti planet se nám zdá, jakoby část jejich síly byla ztracena. Silně brzdí pocitové možnosti člověka. Retrográdita ukazuje na oblasti, v nichž se až za dlouhou dobu dosáhne rovnováhy.

Pomalé planety (Saturn, Jupiter, Neptun, Uran, Pluto) mohou být retrográdní až několik měsíců v roce. Příkladně Pluto především v zimě. Mají důležitou úlohu v kolektivním osudu, ale i v osobním horoskopu. podle postavení v domech, znameních a dle aspektů. Slunce a Měsíc nejsou nikdy retrográdní.

Při dobré aspektaci - negativní rysy charakteru ještě nezakořenily, je možno s nimi se vypořádat ještě v tomto životě.
Při negativní aspektaci - špatné charakterové vlastnosti přetrvávají z předchozích životů. Stojí nás hodně námahy k oproštění. Horoskop bez retrográdních planet - málo energie, sklon k povrchnosti, není schopen vystoupit proti těžkostem života.

Lunární uzly

ukazují cesty, kterými zrozenec procházel v různých inkarnacích. Pro současný život je ukazatelem směru, v němž se má rozvinout. Jsou neviditelná vlákna spojující tento život s příštím životem.

Jižní lunární uzel - tvar mísy, nádrž duše naplněna vším, co jsme nasbírali v minulém životě. Ukazuje k čemu máme v současném životě tendenci. Cíle, dle kterých řídíme naši cestu časem a prostorem. Život se točí kolem lunárních uzlů. Vzdálenost od jižního uzlu symbolizuje minulost a úsilí v přibližování k severnímu uzlu - naši budoucnost.

Každých 19 let se vrací ke své původní pozici. To je příležitost k obnově, možnost zpracovat negativní aspekty, karmy naznačené znamením a domem s jižním lunárním uzlem. Dochází ke spirituální krizi - možnost očistit se od skutků minulosti. Pokud toho zrozenec nevyužije, tak jižní uzel působí velmi negativně.

Druhá spirituální krize nastává ve 38 letech - zrozenec musí učinit bolestné rozhodnutí.

Třetí spirituální krize nastává ve 57 letech - poslední příležitost učinit krok vpřed. Tentokrát podle severního lunárního uzlu vyznačeným znamením a domem.

ilustrace

Pozici úhlu je třeba brát s odečteným úhlem precese 24° od nynější pozice pro 20.století. někdy ukazuje předcházející znamení. Jižní lunární uzel je klíč k minulosti. Popisuje dřívější inkarnace, celkový výsledek chování, myšlení, rozhodování v dřívějších životech. Bilance a důvod k současné inkarnaci. Ne každý má odvahu se vyrovnat s krizemi minulosti. Naše minulost je skryta, paměť zakalena. Strnulost našeho počínání, připoutanost k minulým zvykům vede po cestě naznačené jižním uzlem a Neptunem. Severní lunární uzel je klíč k budoucnosti.Táhne naši duši do směru budoucího vývoje. Nabízí nové poznatky a zkušenosti. Nesmíme se nechat zdržovat a nesmíme unikat z vybrané cesty.

Každý krok učiněný ve směru severního lunárního uzlu otevírá novou dimenzi štěstí.
Lunární uzly a jejich aspekty (orbis jen 5°)
aspekty uzlů s Ascendentem, MC - jsou milníky mnoha inkarnací minulosti. Není snadné je překonat - výsledek minulých životů, které se nedají odstranit v jednom.
Jižní lunární uzel je saturnská hodnota. Saturn je planeta času, dřívější chronokrátor.
Čím přesnější konjunkce planeta k lunárnímu uzlu, tím silnější karmická hodnota.

Konjunkce planet s jižním lunárním uzlem

Slunce konjunkce Dračí ohon - se zrozencem je v denním styku dřívější otec, šéf, představený - musí se naučit vztahu k nim
Luna konjunkce Dračí ohon - znova se setkává s matkou, nebo manželkou ve stejném spojení
Merkur konjunkce Dračí ohon - setkání se sestrou, nebo bratrem s minulého života. Nadání pro jazyky, komunikaci, léčení.
Nepříznivá aspektace - sklon k neupřímnosti, nezralost.
Venuše konjunkce Dračí ohon - sestra, milá se vrací. Má zkušenosti v lásce, je svádivá. Negativní aspektace - prodává své tělo, mrhání, luxus. (Dnes osoba oslabena).
Mars konjunkce Dračí ohon - milý, spolubojovník se kterým se zrozenec opět setká.
Jupiter konjunkce Dračí ohon - strýc, teta z minulosti. Zájem nebo odpor k náboženství, filozofii, osvobodit se.
Saturn konjunkce Dračí ohon - minulý život byl plný nouze a zklamání. Zrozenec se setkává s prarodiči a i dnes může těžit z jejich moudrosti. Stará duše. Trpělivost. Zrozenec v minulosti zneužil moci.
Uran konjunkce Dračí ohon - zrozenec se setkává s přátely z minulých životů. Má vyrovnat negativní tendence minulosti. Nekonvenční život, prorocké vlohy, vynalézavost.
Neptun konjunkce Dračí ohon - zrozenec žil v blízkosti vodního živlu. Negativní aspektace - alkohol, drogy, černá magie. Pozitivní aspektace - astrolog, věštec, jasnovidec.
Pluto konjunkce Dračí ohon - silné parapsychologické schopnosti. V minulosti zneužil sexuality k ovládnutí jiných. Silná přitažlivost, touha znova vlastnit okultní moc s přáním převzít zodpovědnost.

Konjunkce planet s severním lunárním uzlem

teprve ve zralém věku ukazuje potenci. Platí totéž, co s jižním lunárním uzlem. Jedná se o lekci, kterou se osoba musí teprve učit. Svobodnou vůlí hodně změnit.

ilustrace
Planety v kvadratuře s uzly

zde jako na křižovatce nemohou jet všechna vozidla najednou. Vibrace planeta rozvinout odděleně, nebo jednu po druhé. Pozor objeví se osoby, které budou odtahovat od cíle. Pokušení uniknout. Kvadratura - upravený oběh, úzké brány- lze jen s námahou projet.

Planety v sextilu/trigonu s uzly

dávají možnost splnit úkoly inkarnace. Pozor na trigon - nespát na vavřínech, neustrnout ve vývoji, vyhnout se trýznivému konfliktu s pasivností.

Aspekty, vztahy mezi planetami

Kvadratura opozice - ukazatelé starších konfliktů, v minulých životech se nerozplynuly. Pokud se nevyřeší v současnosti, objeví se znova v příštím životě. Tyto negativní aspekty jsou podněcující a tvořivé.

Trigon - souladně umístěné - vyrovnanost a moudrost překonat protivenství života. Dva trigony přes sebe (Šalamounova hvězda) - zasvěcenci, hluboké vědění v lidské duši.

Konjunkce - násobí se planetární energie. Je dobré vědět, že při kvadratuře si odporují až do výsledného rušení.

Opozice - dovolená koordinace dvou energií.

Ukázka inkarnace

Alexandr Veliký                        - reinkarnován -             Císař Julián (zvaný Apostata) Claudius Flavius Julianus
Narozen roku 356 před Kristem                                    Narozen 6.11.331 po Kristu
Roku 335 před Kristem pánem Řecka                        Roku 361 císařem Říma
Zemřel roku 323 před Kristem                                    Zemřel roku 363 po Kristu
                                  Zemřeli oba v Babylónii a na stejném místě
Zemřel v 33 letech otravou                                               Zemřel v 32 letech zavražděn vojákem
                                  Oba měli stejné povahové rysy
Domníval se, že je inkarnovaný legendární Heros             Apostata o 6.století později je přesvědčen
Dionýsos. Přinesl do Řecka víno a vypravil pacifickou             že je inkarnovaný Alexandr Veliký
expedici do Indie
Výstřižek z časopisu Regena číslo 9/1994

Proto jsme tady, abychom se chorob a indispozic z minulých životů dokázali zbavovat. Z našeho hlediska jsou ale geny a dědičnost trochu odlišné. Říkáme geny, protože žijeme ve fyzickém světě. Ale všechno funguje na zákonu přitažlivosti. Duše, která se má inkarnovat si hledá rodiče. Přesně podle typu problému, který si má na světě vyřešit, i s určitým typem nemoci, jednání, názorů. Inkarnuje do fyzického těla, které bude nejvíc odpovídat tomu, co má ve světě řešit.

To by si měl každý uvědomit a neříkat - tohle měl dědeček, s tím já nic neudělám. Každá nemoc nás vede k zamyšlení, k tomu, že s ní máme pracovat. Pro něco vznikla, pro něco je tady a dává o něčem signál. Snah potřít, zničit, zlikvidovat je mylná. Když je tady, musím se zamyslet, co mi chce říci či nabídnout, v čem mě chce zastavit, v čem se jí musím podřídit. Je třeba ji přijmout, ať se mi to líbí, nebo ne. Je to součást našeho Já a my musíme za ni vděčit, protože má varovnou funkci a vede nás k vnitřní proměně. Pak dokáže leckdy člověk sám nemoci zvládat. Ve vysokém procentu jakoby samy pomíjely.

Komunikovat s minulostí není problém. Avšak Bůh nám dal zapomnění a věděl proč. Přišli jsme tady a máme si uvědomit, proč jsme tady a přemýšlet o tom. Vědomosti máme o sobě a měli bychom je probudit. Ale nutit to násilím, to není dobré.

Bůh nám proto dal dar myslet současně s duší, naslouchat jejímu hlasu a poslouchat její návody.

Nesouhlasím s euthanasií. Jestliže mám trpět, má to svůj důvod a člověk vydrží neuvěřitelné. Je mu dána délka života a okamžik odchodu v závislosti na tom, jak životem prochází. Nemůže-li se dál vyvíjet, někde se zabrzdil, tedy - nemá tu co dělat. Nastane cosi, s čím duše nesouhlasí. Nastanou nemoce a on odchází, bez splnění úkolu.. to je přirozený vývoj a přerušit jej cestou euthanasie v nedokončené fázi (i smrt je vývoj a zdroj poučení), neumožní to člověku odsloužit si, co měl. Někdy i několik okamžiků před smrtí má větší hodnotu nežli řada inkarnací

euthanasie je špatná věc i pro ty, co ji provádějí. Dělají něco, co by dělat neměli. Je to pořád jenom vražda, přerušení vývoje života. A to se zapomíná. Vesmír má vědomí.
Úryvek z časopisu Medium 9/1994

Naše mozková struktura nedovoluje vzpomínky na minulost, protože by to způsobovalo velké utrpení. Například by matka viděla, že dítě, které má v náručí, bylo kdysi jejím vrahem. Například manželka by si vzpomněla, že nynější manžel ji utrápil k smrti. Bylo by jim těžké žít spolu. Naši andělé strážní nás učí, že je nutné abychom se mnohokrát vrátili ke svým nepřátelům. Za vlády císaře Justiniána byla myšlenka inkarnace zakázána a prohlášena za kacířství na koncilu v roce 553). Dva biskupové, kteří nesouhlasili byli popraveni, ostatní se již podřídili.
Podobná stránka http://astrolot.cz/zajimavo1/zaji8dluh.html
Představte si, že ještě existují astrologové, kteří nevěří na reinkarnaci.
Nejen pro ně je článek Španělský ptáček na adrese:
http://astrolot.cz/zajimavo/67hosek.html
Zůstalo už jen pár astrologů (myslím, že dva), kteří nevěří na reinkarnaci. I pro ně je alegorie o třech embryích na adrese:
http://astrolot.cz/zajimavo1/46skeptik.html
diskuze z webu Čas

karmická astrologie
1101 otázku odeslal(a) Pavla v Neděli 9.Června 2002 10:06:55
Ahoj, prosím o pomoc při doporučení karmické astrologické literatury. Nemyslím Vl. Sládečka, nebo M. Schulmana, chtěla bych něco propracovanějšího, hlubšího. Děkuju Pavla

Re: karmická astrologie
3 odpověď odeslal(a) Honza B. v Úterý 11.Června 2002 20:08:28
No já bych doporučil v angličtině Stephen Arroyo: Karmická astrologie. Podrobněji neporadím, protože sám to mám v němčině. Špatný není taky Dorothée Koechlin de Bizemont: Karma-Astrologie, orig. je ve franzouzštině; i když otci tohoto fóra panu Turnovskému by se asi zrovna tahle nelíbila.
Honza B.

Re: karmická astrologie
4 odpověď odeslal(a) Turnovský ve Středu 12.Června 2002 10:26:46
Ono je to jinak, Honzo B., před časem bych napsal, že se mi nelíbí ani jedna, protože v reinkarnaci nevěřím, v žádné minulé ani žádné budoucí životy. Proto taky nejsem považován za dostatečně duchovně vyspělého, a proto není patrně hříchem, aby se ke mne duchovně vyspělí lidé chovali vypočítavě - někdy hůř než prasata, nakonec je to tak dobře. Nicméně, dnes vám mohu sdělit, že ty knihy jsou mi ukradený všechny, prostě šumafuk. Turnovský

Re: karmická astrologie
5 odpověď odeslal(a) Honza B. ve Středu 12.Června 2002 16:22:46
Hmm, ale karma – to přece není jen reinkarnace. Spíš jde o princip, který říká, že každý čin má svůj následek. A logickým důsledkem toho je, že následky činů nezanikají se zánikem individua. Jestli reinkarnace je nebo není, to já taky nevím, i když v ní věřím, protože se mi to prostě líbí a zvykl jsem si na to. Ale co považuji za docela uvěřitelné je, že člověk se nerodí jako nepopsaný list a taky neodchází ze života, aniž by tu zanechal stopu. Jestli jsem dobře pochopil Rudhyarovu myšlenku čtyř úrovní vědomí, tak v té čtvrté jde spíše o celek, a nedá se pochopit osud jednotlivce bez toho, abychom pochopili, jak náleží do celého světa. A k tomu náležení patří, že ten svět nějak ovlivňuje – buď ho spolubuduje a vytváří k lepší podobě, nebo se snaží si z něj něco urvat pro sebe, na jeho úkor. Ale sám hluboko v sobě dobře ví, že nemá nezávislou existenci, že je jen kouskem toho světa, a proto také dobře ví o tom, když tomu světu ubližuje. Jenom si to nechce přiznat, ale v hlubině svého nevědomí to ví. Ale až přijde čas, tak to z toho nevědomí vyplave a on se s tím bude muset konfrontovat.
Ona debata o reinkarnaci je trochu nesmyslná, pokud nemáme definici toho, co se vlastně reinkarnuje. Jestliže „já" jsem svoje vědomá identita, potom pochopitelně žádná reinkarnace není, protože si svých minulých vtělení nejsem vědom. Nicméně jak můžu prožít to, co bylo přede mnou a co „způsobilo", že jsem se narodil zrovna tam a takový, jaký jsem se narodil? Jedna z možnost je projektivně si do tohoto tajemna „dosadit" spousty minulých existencí – a najednou všechno dostává smysl. Je to možná jen taková subjektivní pravda – ale o čem ze všeho našeho vědění můžeme naprosto určitě říct, že je to jen a jen objektivní?
Kdybyste, pane Turnovský, nahlédl do té Sarroyovy knihy, tak byste viděl, že o reinkarnaci se tam skoro nemluví – chápe ji právě jako takový hlubinně psychologický princip. Ta druhá kniha je ovšem něco jiného – proto jsem napsal, že by se vám nelíbila. zdraví
Honza B.

Re: karmická astrologie
6 odpověď odeslal(a) Jiří ve Středu 12.Června 2002 17:23:38
Velmi mne zaujala Vaše odpovědˇ Honzo B. Také já se přikláním k názoru, že reinkarnace existuje. I když zabrousím trochu mimo astrologii, platí přece zákon zachování energie, takže životní forma se přece nemůže jen tak vypařit a nic..., myslím, že se může pouze přeměnit v jinou formu. Samozřejmě tohle nemůže nikdo dokázat, ale taky to nemůže nikdo vyvrátit. Proto má mít každý právo na svůj vlastní názor, když pan Turnovský tvrdí, že minulé životy neexistují, je to jeho názor a právo a je to naprosto v pořádku. Já se domnívám, že jsme sem do určitého času a prostoru přišli s určitým balíkem karmy (nevyřízených problémů a úkolů) a odcházíme zase s určitým balíkem karmy. Jelikož přítomností si tvoříme budoucnost, jak jste psal Honzo příčina-následek, zřejmě bude naším úkolem žít tak, aby na konci života byla karma menší a lehčí než na jeho počátku. Zdá se mi jaksi, že pokud by skutečně smrtí vše končilo, pak by to nemělo smysl, vývoj duše je přece záležitost dlouhodobá a jeden život na to nemůže stačit. Astrologům se omlouvám za poněkud neastrologický příspěvek. Jaké jsou názory kolegů?
Jiří S.

Re: karmická astrologie
8 odpověď odeslal(a) Jarmila V. ve Středu 12.Června 2002 23:39:21
Kéž byste měli pravdu.
Já v tom jasno nemám, "život po životě" mi připadá moc jednoduché řešení, myslím si, že jako útěcha a pro zmírnění úzkosti ( zejména ve slabých chvilkách) je to příjemné.
Taky přemýšlím, kam se poděje naše energie, až tady nebudeme. Myslím si, že zůstane v přírodě, ale ne jako jiný člověk, ale jako stromy, kytky...
Mám spíše pocit, že máme dán jenom jeden život a ten žijeme načisto - kdo si co užije a prožije, ten to dělá dobře.
Nemyslím si, že je moudré něco odkládat do příštího života ( když už se nám nechce) nebo se naopak strašit karmou.
Děláme chyby, ale spousta z nás to v tu chvíli jinak prostě neumí. Teprve chyba a náš pozdější náhled nás může vést zase jiným směrem, a nebo opakujeme to samé dokola.
Proč se přitom ještě strašit něčím jako je odplata příště.

Re: karmická astrologie
9 odpověď odeslal(a) Turnovský ve Čtvrtek 13.Června 2002 01:11:41
Žádný život před životem, žádný život po životě, prostě jen jeden ŽIVOT, jeden proud. Co mělo být řečeno, řečeno bylo, tím to pro mne končí, jdu žít. Turnovský

Re: karmická astrologie
10 odpověď odeslal(a) Petr Trnka ve Čtvrtek 13.Června 2002 21:24:26
Malá vsuvka nereinkarnační zejména pro paní Jarmilu V. (Podotýkám, že to, co dále napíši, není odnikud vyčteno, nýbrž je to velmi čerstvá, prakticky současná osobní zkušenost.) Píšete: "Taky přemýšlím, kam se poděje naše energie, až tady nebudeme. Myslím si, že zůstane v přírodě, ale ne jako jiný člověk, ale jako stromy, kytky..." V okamžiku, kdy člověk zemře, zůstává jeho duše nadále přítomná na tomto světě, se svou kompletní lidskou identitou, jménem atd. atd. Pouze už nemá tělo, má však řadu jiných vlastností a možností, které ve hmotném těle neměla. A pro nás obyčejné lidi je možné s takovouto odtělesněnou duší pomocí určitých technik a za určitých okolností navázat a udržovat kontakt. Může to sice vypadat jako nějaká spiritistická fantasmagorie, ale není.
Myslím, že by toto moje tvrzení mohlo potvrdit dost důvěryhodných lidí, kteří podobné kontakty měli nebo mají. Jestli se taková odtělesněná duše někdy znovu inkarnuje do hmotného těla nebo ne, jak dlouho v tomto odtělesněném stavu může existovat, jak její život v tomto stavu vypadá a tak dále, o tom bohužel můžeme jenom spekulovat. Faktem pro mě zůstává pouze jediné: smrtí život člověka nekončí. Jak život na onom "druhém břehu" vypadá, to samozřejmě nevím, jisté je ale jedno: spolehlivě se to všichni dozvíme, až tam budeme.
Petr Trnka

Re: karmická astrologie
11 odpověď odeslal(a) Jiří Nitsche v Pátek 14.Června 2002 09:06:14
Mám podobnou osobní zkušenost jako Ty, Petře.
Souhlasím s Tebou a přeju krásný den
Jiří

Re: karmická astrologie
12 odpověď odeslal(a) O.Pružina v Pátek 14.Června 2002 12:42:28
http://www.osud.cz/atires
Odmítači prostého vysvětlení pomocí reinkarnace, by se měli např. zamyslet i nad tím, kde se berou některé neuvěřitelné schopnosti u malých dětí. Třeba takový Mozart, ale i mnoho dalších.
Kdyby měl existovat jen jediný život v tak krátké délce, jak jej známe odtud ze Země, pak jasně cítím, že by takový život neměl smyslu.
Ten musí naopak spočívat v možnosti neustálého rozvoje a smysluplné práce. Tak, jak nám o tom říkají mnohé staré tradice, ale i nové přístupy.
O.P.

Re: karmická astrologie
13 odpověď odeslal(a) Turnovský v Pátek 14.Června 2002 19:10:3
3 Pane Pružino, koho ráčíte být reinkarnací Vy? Existuje prostější hypotéza než reinkarnační: kolektivní vědomí čili tzv. zasvěcenci vysmívaná intersubjektivita. Turnovský

Re: karmická astrologie
14 odpověď odeslal(a) Petr Trnka v Pátek 14.Června 2002 22:12:57
Odpověď pro pana Pružinu"
"Odmítači prostého vysvětlení pomocí reinkarnace, by se měli např. zamyslet i nad tím, kde se berou některé neuvěřitelné schopnosti u malých dětí. Třeba takový Mozart, ale i mnoho dalších." Vysvětlení takových schopností pomocí reinkarnace je to nejjednodušší, které se nabízí. Jak je však známo, ta nejjednodušší vysvětlení jenom zřídka kdy bývají správná.
"Kdyby měl existovat jen jediný život v tak krátké délce, jak jej známe odtud ze Země, pak jasně cítím, že by takový život neměl smyslu." Čili jde pouze o Váš pocit. Někdo jiný může mít pocity úplně jiné - a kdo rozhodne, čí pocit je správný?
"Ten musí naopak spočívat v možnosti neustálého rozvoje a smysluplné práce." Zaprvé proč "naopak", a za druhé - lidský život je Vám pro rozvoj a smysluplnou práci krátký? A proč?
Petr Trnka

Re: karmická astrologie
15 odpověď odeslal(a) Turnovský v Pátek 14.Června 2002 23:20:38
To je prostě k neuvěření, z toho co pane Pružino tvrdíte na mne dýchá taková nedůvěra v živé bytosti, že až mrazí. Vy jste nikdy neslyšel ve škole, že během prvních měsíců po oplodnění projde budoucí novorozená lidská bytost vývojem, který v rychlosti zopakuje fylogenezi? Vy jste nikdy neslyšel o genetice? Vy jste jako astrolog nikdy neslyšel o znamení Býka a Štíra? Vy jste nikdy neslyšel o znamení Střelce a o Jupiterovi, kteří mají "zkrátit" jedinci cestu? Vy jste patrně slyšel jen o substanci a to ještě v takovém podání, jako že duše je holubička, nebo měchýř vánočního kapra, že? Turnovský

Re: karmická astrologie
16 odpověď odeslal(a) Honza B. v Sobotu 15.Června 2002 12:38:28
No, pane Turnovský, vždyť jsem se snažil říct něco podobného jako vy. Nějak se mi to asi nepovedlo, když to nikdo nepochopil. Představuji si, že příroda a vývoj života v ní až do dnešního dne vytvořily obrovský kotel informací, kde se to všechno vaří a v jednom okamžiku to vyplivne konkrétního jedince se všemi jeho talenty, handicapy a tím vším, o čem můžeme taky trochu přemýšlet s pomocí horoskopu. A v jiném okamžiku v tom kotli zase zpátky zmizíme a vezmeme tam s sebou všechno, co jsem na tomto světě prožili, poznali a vykonali. Čili takové „kolektivní vědomí", nebo „intersubjektivita" – sám jsem z jungovských kruhů zvyklý spíš na pojem „kolektivní nevědomí". No a protože jsme tvorové narcističtí a zakládáme si na své individualitě, tak tento „výstup" z toho kotle přírody a „vstup" do něj zpátky můžeme obrazně prožívat jako reinkarnaci, jinými slovy si na tento neosobní poznatek projikujeme tuto možnost, tedy někteří z nás, jiní si projikují nějakou jinou. Přírodě ovšem asi nezáleží tak moc na naší nejmilejší individualitě, ale spíš na tom životě samém, tu projekci si děláme kvůli tomu, abychom to měli příjemnější. Tím ale nechci říct, že taková projekce je něco hloupého nebo nemá význam – ona slouží životu, umožňuje nám zapojit se do toho procesu, tak proč bychom ji měli zavrhovat, dokud slouží dobře.
Jak to příroda skutečně dělá před naším zrozením a po něm, to vlastně nevíme – možná se to podobá naší koncepci reinkarnace, možná ani moc ne. Ostatně něco podobného řekl Buddha žákům, když se ho na to ptali na reinkarnaci: utrhl hrst listí ze stromu a pravil „Kolik je, mnichové, listé v mé dlani, tolik můžete ze skutečnosti pochopit, ale kolik je na tom stromě, tolik vám zůstává skryto" (nebo tak nějak). Teprve až člověk dosáhne osvobození z koloběhu samsáry, má šanci to vidět jasněji.
Takže podle mě je víra nebo nevíra v reinkarnaci trochu záležitostí osobního jazyka, toho, jak chce člověk tu skutečnost, se kterou se setkává, popisovat. Ovšemže výběr jazyka říká hodně o tom, jaký ten člověk je, čeho se bojí, po čem touží atd. Ale jako člověk pracující s lidmi bych byl rád, kdybych byl schopen rozumět různým osobním jazykům, nejen tomu svému. Zdraví Honza B.

Re: karmická astrologie
17 odpověď odeslal(a) Turnovský v Sobotu 15.Června 2002 13:13:27
To jste napsal Honzo B. pěkně. Jen k tomu termínu kolektivní vědomí - kolektivní nevědomí. Předpokládám, že nevědomí je hlubokou vrstvou vědomí, proto raději užívám termín kolektivní vědomí a slovo kolektiv ve smyslu pospolitost (to slovo pro mne znovuobjevila Jitka Ortová ve svém článku Pátrání po strategii přežití v posledním UNI 5/2002). Turnovský

Re: karmická astrologie
18 odpověď odeslal(a) j.s. v Sobotu 15.Června 2002 20:24:15
Mě taky napadla jedna odpověď.
Jakkoliv může karmická astrologie vypadat zajímavě nebo být přínosná nějakým způsobem pro člověka, zdá se mi, kromě 'šumafuk', strašně omezující člověkovu svobodu.
Věřit v inkarnace - to je podle mne strašná a odporná nesvoboda, jo přesně tak, brání v životu.
Už jenom taková věc, někdo Vám řekne, Vy jste byl tamten dotyčný, to je tak šíleně nesmyslné, jak by vám to mohl dokázat, jak byste mu mohli uvěřit, že Vás nechce jen zmanipulovat, kvůli svému prospěchu - své práci.
To je moje řeč.
Ale chtít rozumět řečem druhých, dobrá, to beru.

Re: karmická astrologie
23 odpověď odeslal(a) Půlnoční bouře v Pondělí 17.Června 2002 13:36:48
Osobně plně rezonuji s tím, co zde uvedl Honza B., jenom se občas zabývám otázkou bludných, ztracených duší, nebo prostě jenom duší. Na příkladě zkušeností s tím, kdy jsem se po smrti babičky jednou nepěkně vyjádřil v okruhu známých, že mě chodí strašit před spaním. Protože jsem v tom čase míval velmi intenzivní pocit, že stojí vlevo za mým ležícím tělem, vyřkl jsem tuto ničemnou větu, která měla svůj dozvuk, načež jsem si tuto skutečnost uvědomil a za několik dní jsme si ve snu podali ruce na usmířenou. Moje teta viděla v tento čas, přicházeje do ložnice svého již delší dobu mrtvého otce, jak v pokoji stojí.
V krásném islandském filmu Děti přírody říká stařičký hrdina, pravě navštívivší svou dávnou přítelkyni v domě důchodců "no, hlavně abys pak, po smrti, nestrašila".
Pak jsou tady ty přesvědčivé řeči okultistů, kteří jakoby nepochybně věděli a člověka do pochyb o své pochybnosti přivedli. Taky Rudhyar v Astrologii transformace uvádí jeden takový průnik o existenci nehmotného světa a jeho bytostí, nemůžu teď uvést na které straně, ale něco v tomto smyslu tam je.
Teď do těchto uvedených, nahodile vybraných střípků pan Trnka i pan Nitsche.
A nakonec by to mohlo být i jedno a tak si na to v reálu počkat, jenže osobně mám za to, že stav vědomí s nímž umírající umírá je sakra důležitý a v této souvislosti mám vzpomínku na četbu Tibetské knihy mrtvých, moc už z toho v paměti nemám, ale tam přeci jde o odolání pokušením od různých forem bytostí, v mém jazyce o oproštění se od pozemského světa.

Re: karmická astrologie
24 odpověď odeslal(a) Turnovský v Pondělí 17.Června 2002 17:53:37
buďte věrna svému přijatému jménu Půlnoční bouře a cely ten bordel rozkopejte na třísky.

Re: karmická astrologie
25 odpověď odeslal(a) Petr Trnka v Pondělí 17.Června 2002 23:43:07
Nevím, jaké zkušenosti má Jirka Nitsche, ale když už jste se, Půlnoční bouře, zmínil o filmu, tak můj úplně nejčerstvější a neobyčejně silný zážitek z této oblasti: film Navždy Stevena Spielberga, který dávali na Nově ve středu 12. června. O tomhle Spielbergově filmu se obecně dost málo ví, navzdory tomu, že si ho Spielberg sám velmi považuje. Ale teprve když jsem ho minulý týden poprvé viděl, pochopil jsem, proč. To, co říká Audrey Hepburnová v roli anděla Richardu Dreyfussovi jako Petemu, když ho uvádí do světa zemřelých, nebo když ho vyvádí z jeho přetrvávající lásky k Dolindě, to je tak neuvěřitelně přesné, až mi jezdil mráz po zádech! Podle mého názoru Spielberg velmi dobře věděl, co točí, a právě tak dobře to věděli i autoři příběhu F.H.Brennan, Ch.Sprague a D.Boehm.
Petr Trnka

Re: karmická astrologie
28 odpověď odeslal(a) Lenka v Úterý 18.Června 2002 08:08:03
Já to neviděla.. Pane Trnko, jestli to jde trochu přiblížit, aby to zároveň nevyznělo kýčovitě, zkuste, prosím. A proč že ho vyvádí z jeho přetrvávající lásky, a povedlo se? (Nedělám si srandu) Dík, L.

Re: karmická astrologie
29 odpověď odeslal(a) Lenka v Úterý 18.Června 2002 09:09:53
Myslím, že není ani tak důležité, jestli kdo v karmu věří nebo nevěří. Spíš, co s tou vírou či nevírou udělá. Vše má spoustu podob a výkladů; s vírou v karmu lze udělat víc než bez víry v ni a naopak, a nebo taky ne.
Karma – nekarma, ani jedno snad nemusí být ani strašákem, ani berličkou.
Co je asi podstatné: neodkládat nic na potom, žít tady a teď, podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Jonathan Swift řekl: Málokdo žije dneškem, většina lidí se chystá žít později…

Re: karmická astrologie
30 odpověď odeslal(a) Axmannová v Úterý 18.Června 2002 09:59:36
http://www.astrolozka.cz
Zabývám se nativní astrologií, ve škole Petra Rastokina jsem se učila o její karmické nadstavbě.
NATIVNÍ ASTROLOGIE využívá planetární cykly a jejich vzájemnou provázanost v souvislosti s okamžikem narození. Nativitu, horoskop zrození, nativní astrologie rozvíjí a sleduje dál v životě člověka – může být nápomocná jako nitka (optimum), kterou můžeme vysledovat, když cikcak štrádujeme životem a někdy nevíme, kde jsme, a vědět bychom to chtěli. KARMICKÁ NADSTAVBA ASTROLOGIE uvažuje Slunce jako dárce života, Lunu – proměnu tohoto daru ve hmotě a průsečíky jejich drah (u Slunce myšlené dráhy - Ekliptiky), Lunární uzly, jako počátky domů 1 a 7 (dál po 30ti stupních) – geometrickým dělením odpovídajícím Zodiaku/Ekliptice, významově odpovídající zkušenostem domů počítaných od Ascendentu, spoluurčeného místem narození člověka. Planeta (y), od které se Luna v Nativitě vzdaluje, ukazuje na zkušenost, ze které vycházíme a planeta (y), kterou Luna po narození potká jako první, ukazuje základní provázanost dříve rozvíjeného se současným a budoucím.
Domnívám se, že přihlédnutím ke karmické nadstavbě se nativní astrologie dostává do nadosobních souvislostí ještě předtím, než můžeme pro svůj rozvoj cokoliv udělat vědomě. (Přístup vnímám jako příbuzný učení Dane Rudhyara – kdo nesouhlasí a komu vadí velká zjednodušení, která jsem tu provedla, ať promine)
Reinkarnace je výraz/slovo, které nemám ráda. Přesto, kde se o reinkarnaci mluví, vnímám potřebu pojmenovat širší souvislosti našeho bytí a to je mi blízké. Můj názor. Ljuba Axmannová

Re: karmická astrologie
31 odpověď odeslal(a) Petr Trnka v Úterý 18.Června 2002 20:59:24
Musel bych si ten film znova promítnout, kdybych Vám měl, Lenko, odpovědět přesně, a na to bohužel nemám čas. Leč jde asi o toto: člověk, měl-li za života ve hmotném těle nějaké závazky, znalosti, zkušenosti atd., dostává po odchodu na druhou stranu za úkol tyto své znalosti a zkušenosti předávat dál, dalším lidem, kteří ještě žijí v těle, vést je a ukazovat jim cestu. Ti lidé ho pochopitelně nevidí a v drtivé většině případů ho ani nevnímají, ale jeho rady, pokyny atd. se jim vynořují v myslích, jako by to byly jejich vlastní myšlenky a nápady. Což naprosto přesně souhlasí s mou vlastní zkušeností, o které jsem se tady už zmínil. No a druhá Vaše otázka, Lenko - proč Audrey jako anděl vyváděla Peta z jeho přetrvávající lásky? Princip celé věci je poměrně dost známý, ovšem pouze z jedné strany. Ví se, že když člověk zemře, neměli by ostatní lidé, kteří ho milovali a teď tu zůstali bez něho, nějak nadměrně lkát, naříkat a přivolávat ho zpátky, protože ho tím připoutávají a nedovolují mu, aby se vyrovnal s novým údělem, aby ho přijal a žil dál podle nových skutečností, do nichž se dostal. Brání mu zkrátka ve svobodném životě na druhé straně a de facto ho tím trápí. Vtip je v tom, a na to právě upozornil film Navždy, že stejně to platí i obráceně. Jak už jsem napsal dříve, člověk si po opuštění těla dál zachovává svou plnou lidskou identitu, tedy i se všemi svými emocemi, láskou atd., a pokud stále dává průchod své staré lásce z pozemského života (a přesně to dělal ve filmu Pete), nejen že sám sebe trápí, ale také brání tomu druhému v jeho svobodném životě, trápí i jeho a připoutává si ho k sobě. Což ovšem nemá absolutně žádnou perspektivu. A přesně tohle se ve filmu Audrey snažila Peteovi vysvětlit, s krásnou větou: "Chceš-li sám být svobodný, musíš poskytnout svobodu i druhému." Takže to Pete na závěr filmu skutečně udělal a Dolindu ze svého srdce propustil. Osvobodil ji i sebe. Otázka pro paní j.s.: proč si myslíte, že jsou to hrozné věci? (I když materialista Turnovský se asi chytá za hlavu.)
Petr Trnka

Re: karmická astrologie
32 odpověď odeslal(a) Turnovský v Úterý 18.Června 2002 22:47:54
nejsem, Petře materialista, neboť si uvědomuji, že materie je pouze zdání (není to klam, ale zdání), proto vyznávám nesubstanční ontologii, a protože tu není žádná substance, nemohu se ani chytat za hlavu, neboť i ta je pouhým zdáním. To mi samozřejmě rádi potvrdí i mí odpůrci, mohou konečně říci: to už jsem věděli dávno, že Turnovský hlavu nemá, že se mu jeho hlava jen zdá. A já jim to možná, když budu u dobrém rozmaru, odklepnu.

  |   Astrology Pacific   |   Astrologická praxe 1   |   Astrologická praxe 2   |     |    
Stránka byla upravena programem Made with AceHTML 5 Pro. AceHTML 5.06.1 Pro.
WebPage created per programme  AceHTML 5.06.1 Pro.
Zdrojový kód byl po dvaceti letech (2021) zkontrolován programem HTMLPad