www.volny.cz/astrolot/       |    www.astrolot.xf.cz/       |       Astrologická praxe      Citlivé bodyCitlivé body jsou ohniska nebo průsečíky, v nichž se soustřeďují síly planet ke společnému projevu. Zůstávají skryta do okamžiku vhodných konstelací, zvláště konjunkcí s planetami, či hroty domů. Uvažují se hlavně Bod štěstí a Bod smrti.
Citlivé body nás poučují o velmi citlivých místech horoskopu pro jednotlivé životní události jako je láska, smrt a podobně. Senzitivní body uvažujeme jedná-li se o událost téhož druhu.

Neleží-li body harmonicky (například Bod štěstí v 5.domě, či v trigonu s hrotem 5.domu, Bod nemoci v 6.domě, Bod financí ve 2.domě, nebo v trigonu na hrot 2.domu, v trigonu k Jupiterovi, u bezdomovce v kvadratuře, u tuneláře v opozici atd.), bývá horoskop falešný a delší praxí lze takový rozpoznat.
Bod bez aspektů bývá neúčinný.

Kefer, Boleslavský, MUDr. Smrčková a další čeští autoři důsledně rozeznávají body pro denní zrození (Slunce je v sedmém až 12.domě) a noční zrození (Slunce je v prvním až 6.domě). V anglicky mluvícím světě platí výpočet Bodu štěstí (délka ASC + délka LU - délka SL) jednotně pro oba druhy zrození.

Bod štěstí byl zaveden pravděpodobně Ptolemaiem. Jeho vliv je srovnatelný s působením Jupitera. Dům v němž se nalézá Bod štěstí představuje oblast, kde se může štěstí projevit.

Příklad výpočtu:
Prezident Havel, 05-10-1936, Praha, 14:40 SEČ čili denní zrození
Ascendent 293°42'
plus
Luna 77°22'
mínus
Slunce 192°08'
Bod štěstí je 178°56'

    
Odvahy, násilí 	ASC + ASC dir. - LU	Pullen
Bod ducha		ASC + SL – LU	Astro 22
Duch a elán		ASC + SL – LU	Pullen
Sladký miláček	ASC + SL – LU	Pullen
Sebepoznání		ASC + SL – ME	Boleslavský
Etiky			ASC + SL – VE	Boleslavský
Šlechetnosti		ASC + SL – MA	Boleslavský
Karmy			ASC + SL – SA	Boleslavský
Otce			ASC + SL – SA	Astro 22
Excentricity		ASC + SL – UR	Boleslavský
Exaltace		ASC + SL – NE	Boleslavský
Genius			ASC + SL – NE	Pullen
Štěstí			ASC + LU – SL	Astro 22
Štěstí			ASC + LU – SL	Pullen
Povolání		MC + LU – SL	Kefer
Štěstí			ASC + LU – SL	Kefer den.zroz.
Štěstí			ASC + SL – LU	Kefer noč.zroz.
Očekávané narození 	ASC + LU - LU radix Pullen
Otroctví, služebnost 	ASC + LU dir. - LU   Pullen
Vědy vychování	ASC + LU – ME	Astro 22
Vzdělání a výchovy	ASC + LU – ME	Kefer
Služebnictva		ASC + LU – ME	Pullen
Informace dobrá/špatná	ASC + LU – ME	Pullen v horárním
Důvěryhodnost, dobré chování	ASC + LU – ME	Pullen
Matky			ASC + LU – VE	Kefer
Matky			ASC + LU – VE	Astro 22
Lenosti		ASC + LU – MA	Boleslavský
Paměti			ASC + LU – MA	Pullen
Dětí			ASC + LU – JU	Kefer
Nespravedlnosti	ASC + LU – JU	Boleslavský
Dcery			ASC + LU – JU	Astro 22
Peněžní dědictví	ASC + LU – SA	Kefer
Povolání		ASC + LU – SA	Astro 22
Majetku dědictví	ASC + LU – SA	Astro 22
Přátel			ASC + LU – UR	Astro 22
Tuláctví		ASC + LU – UR	Boleslavský
Vězení a žalu	ASC + LU – NE	Astro 22
Astrologie		ASC + ME – SL	Roučka
Poznání světa	ASC + ME – SL	Boleslavský
Obchodu		ASC + ME – SL	Astro 22
Psaní a komunikace	ASC + ME – SL	StarLogin
Cest			ASC + ME – LU	Kefer
Víra, důvěra		ASC + ME – LU	Pullen
Známost, seznámení	ASC + ME – LU	Pullen
Umění			ASC + ME – VE	Šob
Umění			ASC + ME – VE	Astro 22
Krádeže		ASC + ME – MA	Boleslavský
Cesty			ASC + ME – LU	Astro 22
Pravdy			ASC + ME – JU	Boleslavský
Filozofie		ASC + ME – SA	Boleslavský
Hvězdy			ASC + ME – UR	Roučka
Osudový		ASC + ME – UR	Kefer
Lsti			ASC + ME – UR	Boleslavský
Astrologie		ASC + ME – UR	StarLogin
Theosofie		ASC + ME – NE	Boleslavský
Lásky a manželství	ASC + VE – SL	Kefer
Lásky			ASC + VE – SL	Astro 22
Děvčata		ASC + VE - LU 	Pullen
Vláhy			ASC + VE - LU 	Pullen
Povodně		ASC + VE - LU 	Pullen
Šarmu			ASC + VE - LU 	StarLogin
Utrpení		ASC + VE – MA	Boleslavský
Hry			ASC + VE – MA	Astro 22
Popularity		ASC + VE – JU	Boleslavský
Manželský svazek	ASC + VE – JU	StarLogin
Touha po rozkoších	ASC + VE – SA	Boleslavský
Marnotratnosti	ASC + VE – UR	Boleslavský
Kosmopolitismu	ASC + VE – NE	Boleslavský
Transformace		ASC + VE – PL	StarLogin
Osobní kouzlo	ASC + VE – PL	StarLogin
Nadšení		ASC + MA – SL	Boleslavský
Zlosti			ASC + MA – SL	Astro 22 
Zaujetí, vášeň	ASC + MA – SL	StarLogin
Dobroty		ASC + MA – LU	Boleslavský
Život/smrt někoho	ASC + MA – LU	Pullen v horárním
Poprava někoho	ASC + MA – LU	Pullen v horárním
Porozumění		ASC + MA – ME	Astro 22
Energie		ASC + MA – ME	Boleslavský
Inteligence		ASC + MA – ME	StarLogin
Soudů a procesů	ASC + MA – JU	Šob
Upřímnosti		ASC + MA – JU	Boleslavský
Zkoušky a soudy	ASC + MA – JU	StarLogin
Nemoci			ASC + MA – SA	Astro 22
Zdraví			ASC + MA – SA	Kefer
Nemoci, úmrtí	ASC + MA – SA	StarLogin
Prchlivosti		ASC + MA – UR	Boleslavský
Přesvědčivosti	ASC + MA – NE	Boleslavský
Slávy			ASC + JU – SL	Boleslavský
Růstu rozvoje	ASC + JU – SL	Astro 22
Slávy pověsti	ASC + JU – SL	Kefer
Syna			ASC + JU – LU	Astro 22
Chlapci		ASC + JU – LU	Pullen
Pocty věhlas		ASC + JU – LU	Boleslavský
Oddanosti		ASC + JU – ME	Boleslavský
Štědrosti		ASC + JU – MA	Boleslavský
Nešvarů nehod	ASC + JU – MA	Astro 22
Profesionalita	ASC + JU – MA	StarLogin
Sourozenců		ASC + JU – SA	Kefer
Sourozenců		ASC + JU – SA	Astro 22
Zisku			ASC + JU – UR	Boleslavský
Spravedlnosti	ASC + JU – NE	Boleslavský
Dharma, dobré vychování	ASC + JU – NE	StarLogin
Osudu			ASC + SA – SL	Astro 22
Otce			ASC + SA – SL	Kefer
Autority		ASC + SA – LU	Pullen
Egoismu		ASC + SA – ME	Boleslavský
Literární talent	ASC + SA – ME	StarLogin
Odříkání		ASC + SA – VE	Boleslavský
Manželského štěstí	ASC + SA – VE	Astro 22
Dětí			ASC + SA – JU	Šob
Rozbrojů		ASC + SA – UR	Boleslavský
Esoterismu		ASC + SA – NE	Boleslavský
Karma			ASC + SA – NE	StarLogin
Lásky k přírodě	ASC + UR – SL	Boleslavský
Katastrofy		ASC + UR – SL	Astro 22
Intuice		ASC + UR – SL	StarLogin
Jasnosluch		ASC + UR – LU	Astro 22
Špatného pochopení	ASC + UR – LU	Pullen
Vynálezu		ASC + UR – ME	Boleslavský
Perversity		ASC + UR – VE	Boleslavský
Boje			ASC + UR – MA	Boleslavský
Dobrodružnosti	ASC + UR – JU	Boleslavský
Tyranie		ASC + UR – SA	Boleslavský
Cestování vzduchem	ASC + UR hor. – UR	Pullen
Okultismu		ASC + UR – NE	StarLogin
Zrady			ASC + NE – SL	Astro 22
Idealismu		ASC + NE – SL	Boleslavský
Jasnozřivost		ASC + NE – SL	StarLogin
Jasnozření		ASC + NE – LU	Astro 22
Klamu, zklamání	ASC + NE – LU	Pullen
Představivost	ASC + NE – LU	StarLogin
Podvodu		ASC + NE – ME	Boleslavský
Geniality		ASC + NE – VE	Boleslavský
Surovosti		ASC + NE – MA	Boleslavský
Pochybnosti		ASC + NE – JU	Boleslavský
Melancholie		ASC + NE – SA	Boleslavský
Okultismu		ASC + NE – UR	Kefer
Okultismu		ASC + NE – UR	Astro 22
Organizační		ASC + PL – SL	Astro 22
Transformace		ASC + PL – SL	StarLogin
Náhlého postupu	ASC + PF – SA	Astro 22
Manželství		ASC + 7.d – VE	Astro 22
Jmění			ASC + 2.dům		Šob
Smrti			ASC + 8.d. – LU	Astro 22

Mirko Boleslavský alias Miroslav Kruml

Mirko Boleslavský alias Miroslav Kruml


Zobrazení otázky a odpovědí z webu ČAS
Citlivé body
1217 otázku odeslal(a) Tamara v Neděli 18.Srpna 2002 22:20:04
Ví někdo jak se pracuje s citlivými /arabskými/body/:bod matky, otce atd., a pracuje se s nimi vůbec? Nikde v literatuře jsem nic podrobnějšího nenašla.

Re: Citlivé body
1 odpověď odeslal(a) Turnovský v Úterý 27.Srpna 2002 18:16:57
v češtině také nic není (kromě výčtu u Kefera) PT

Re: Citlivé body
2 odpověď odeslal(a) Jiří Nitsche v Úterý 27.Srpna 2002 20:07:09
V němčině vyšla v nakladatelství Hugendubel kniha Roberta Zollera - Astrologie und Zahlenmystik, která se zabývá arabskými neboli citlivými body v horoskopu.
Přeju krásný den
Jiří Nitsche

Re: Citlivé body
4 odpověď odeslal(a) Axmannová ve Čtvrtek 29.Srpna 2002 08:25:27
Citlivý bod je ten, který dává možnost uchopit význam vzájemného VZTAHU dvou planet horoskopu VŮČI ASCENDENTU (nebo jinému zvolenému počátku). Když si představíme Ascendent jako místo a okamžik prvního nádechu a víme, že už v tu chvíli všechno (i v Nativitě) se vším souvisí, pak citlivý bod ilustruje schopnost orientace, přirozený přístup k „motivům“ otec, matka, apod.. Je podle mého názoru třeba uvědomit si, že se jedná o ryze subjektivní záležitost (vztah k Ascendentu). Kdo se chce zabývat aktualizacemi těchto bodů třeba při tranzitech, měl by si uvědomit, že se tu jedná o ryze osobní citlivost, která může skutečnou aktuální nabídku velmi pomotat. Pěkný den. Axmannová


Astrology Pacific   |   Astrologická praxe 1   |   Astrologická praxe 2   |     |   kniha hostů je na hl.stránce   |   námět do Astrologického fóra  
Stránka byla upravena programem Made with AceHTML 5 Pro. AceHTML 5.06.1 Pro.
WebPage created per programme  AceHTML 5.06.1 Pro.