luna

Astrology Pacific

slunce
 
Astrologická praxe
Astrological Practice
 QUAOAR
Nově objevený objekt v Kuiperově pásu.Přednáška Ing. Jaroslava Popelky

ASTRO_spol dne 12.10.2002

V pondělí, dne 30. září 2002, proběhla médii zpráva o nově objeveném vesmírném tělese lokalizovaném za planetou Pluto v Kuiperově pásu.
Kuiperův pás se rozkládá za drahou Neptuna, a sahá nejméně až do jedné pětiny vzdálenosti nám nejbližší stálice (vyjma Slunce), jíž je Proxima Centauri, umístěná ve vzdálenosti 4,27 světelných let od Země.
Dle výše uvedeného tedy sahá Kuiperův pás do vzdálenosti přibližně 1 světelný rok. Je tvořen velkým množstvím zmrzlých úlomků různé velikosti. A právě v tomto Kuiperově pásu bylo objeveno těleso, zatím předběžně nazvané QUAOAR.
V souvislosti s tímto tělesem se na internetu objevil článek v angličtině "Zamrzlý svět byl objeven za Plutem". V něm se m.j. uvádí: V zamrzlém světě za poslední dosud známou 9. planetou našeho planetárního systému byl zjištěn největší objekt od objevení Pluta v roce 1930. Jeho objevení zvyšuje naše naděje na objevení dalšího objektu, nebo několika dalších objektů, které budou stejně velké či větší, než je planeta Pluto.
Zjištěný objekt byl poprvé zaregistrován na fotografiích dne 4. června 2002. Má průměr 1.280 km, tedy asi poloviční velikost Pluta. Jeho oběh kolem Slunce trvá 288 let. Při této oběžné době činí jeho pohyb v průměru 1°15' ročně. Oběh Pluta trvá cca 247 let. Od Slunce je vzdálen cca 6,5 biliónu km. Objekt dostal pracovní název 2002LM60. Objevivší astronomové mu vybrali z indiánské terminologie jméno Kwah-o-ar, což je tvůrčí síla kmene Tongwa, jež se nacházel v oblasti Los Angeles. V současné době čeká jeho anglický název Quaoar na schválení názvu Mezinárodní astronomickou federací.
Je zajímavé si uvědomit, že je to vůbec poprvé v historii, kdy nově objevené těleso nedostalo svůj název po helénské, či jiné evropské, nebo asijské mytologii, nýbrž po mytologii indiánské.
Další zajímavostí je, že Quaoar byl objeven na fotografiích pořízených 4.6.2002. Ovšem ona část oblohy, na níž se vyskytoval Quaoar, byla poprvé fotografována již v roce 1982. A také na těchto fotografiích již Quaoar byl zachycen. Bohužel si jej tehdy nikdo nevšiml - jde tedy o těleso, které se dokáže dobře ukrývat.
V tomto Kuiperově pásu bylo objeveno již více než 400 zamrzlých objektů. Astronomové se domnívají, že Kuiperův pás může obsahovat až miliony zamrzlých skalních těles od velikosti města, až po velikost amerického státu Massachusetts. Žádný z uvedených objektů nebyl dříve vyfotografován. Současně astronomové uvádějí, že kdyby dnes bylo objeveno Pluto, nebylo by v žádném případě započteno mezi planety.
Zde si ještě všimněme vesmírné dráhy Quaoaru. Planeta Pluto má svoji dráhu poněkud excentrickou, a to tak, že převážnou část své dráhy obíhá za drahou Neptuna, ale v určité části své dráhy kříží jeho dráhu a pohybuje se po určitou kratší dobu ve vzdálenosti menší než Neptun. Podobně je tomu také s drahou Quaoaru. Větší část jeho dráhy leží za drahou Pluta, a menší část jeho dráhy leží před drahou Pluta, tedy blíže ke Slunci, než Pluto. Takže Pluto křižuje svou drahou dráhu Neptunu, podobně Quaoar křižuje svou dráhou dráhu Pluta. To by mohly být příčiny, že ani Pluto, ani Quaoar, nejsou v tom smyslu běžnými planetami, nýbrž jakoby to byli nějací činitelé přenosu energie ze vzdálenějších, nebo vyšších úrovní, na úrovně nižší, např. do planetárního systému. Před asi třemi roky byl objeven Ixyon. A další z velkých objektů Kuiperova pásu, objevený před dvěma roky, se nazývá Varuna. Jeho velikost činí asi 40% velikosti Pluta.
Povaha nové planety vždy určitým způsobem koresponduje s danou dobou. Uran byl objeven v době francouzské revoluce, a odtud je Uran považován za určitým způsobem revoluční planetu. Neptun, objevený v době spiritismu a počátků psychoanalýzy má povahu psychickou. Pluto, objevené v roce 1930 s sebou nese nástup totalitní moci, nacismu. Nyní, v době objevování transneptunů, se počíná uvažovat o vytváření jakéhosi nového druhu totality ve světě, možná, nebo jakoby souvisejícího s procesem globalizace.

V souvislosti s výše uvedeným objevem, ve snaze pátrat po jeho astrologických charakteristikách, podrobil Ing. Jaroslav POPELKA několik horoskopů, s přihlédnutím k objevenému tělesu, nové analýze. Její výsledky, po provedené diskusi, zde předkládáme veřejnosti:

1) holčička, nar. 17.7.2002 v 19:35 SELČ v Ostravě; nar. bez obou očních bulv.
Vládce Ascendentu, Saturn, se u této holčičky nachází v 6. domě, na 23°17' Blíženců. V konjunkci se Saturnem, na 21°47' Blíženců, stojí Hades, který je podle hamburské astrologické školy prvkem, přinášejícím zrozenci hodně neštěstí.
Na oči mají pronikavý vliv tři stálice. První je Severní osel, stojící na cca 8° Lva, druhou je Antares, stojící na 9°48' Střelce, a třetí jsou Plejády, stojící cca na 1° Blíženců. A planeta Neptun stojí na 10°01' Vodnáře v 1. domě. Pokud Neptun vytváří nějaký aspekt na jednu z těchto tří stálic (zde sextil), tak přesto, že zrozenec může mít problémy se zrakem, kompenzuje to Neptun tím způsobem, že zrozenec může mít jasnovidné vlastnosti.
V čase narození holčičky se nově objevený Quaoar nacházel na 9°26' Střelce, t.j. v konjunkci s Antaresem. Max Heindel ve své astrodiagnoze uvádí, že pokud jedna z těchto tří stálic je dle tehdejších pravidel obsazena nějakým škůdcem (Mars, Saturn, Uran, Neptun), a pokud tento škůdce navíc dostává nějaký negativní aspekt, pak zrozenci hrozí oční problémy.
Holčička má Venuši na 7°41' Panny. A zde vidíme, že stálice Antares byla v konjunkci s Quaoarem, a navíc obě tělesa stály v kvadratuře od Venuše. V tomto případě Venuše vládne 9. domu, který u holčičky stojí ve znamení Vah, a Venuše také vládne ve znamení Býka, v němž u holčičky stojí 4. dům, jenž představuje domov, rodinu, ale též zděděné schopnosti. Nový objekt zde tedy činí kvinkunx na 4. dům, takže lze očekávat, že zrozenec zdědil po rodičích zřejmě něco velmi dramatického, což také, pokud si dobře vzpomínám, holčiččin otec potvrdil, neb i v jeho rodině se problémy se zrakem vyskytly u jeho bratra.
Zde tedy vidíme, že Quaoar v čase narození holčičky stojí přímo na Antaresu, a navíc je poškozen kvadraturou od Venuše. Nyní je zapotřebí pracovat na zjišťování významu tohoto tělesa, a já se domnívám, že Quaoar, a možná i další tělesa z Kuiperova pásu, budou mít pronikavý vliv na nějakou proměnu v člověku, že nakonec, možná, každý z těchto objektů bude vyjadřovat nějaký vliv znamení Štíra.

Když se podíváme na horoskop maminky této holčičky, zjistíme, že v 5. domě, domě dětí, má Neptun na 9°22' Střelce, Lunu na 16°07' Střelce a uzel na 21°10' Střelce. Víme, že Neptun poukazuje na nějakou karmu, a Luna že představuje mateřství, z čehož se dá tedy u ženy usuzovat na karmický charakter mateřství.
Quaoar u matky stojí na 5°27' Štíra, takže má-li matka holčičky Ascendent na 6°03' Lva, činí Quaoar takřka přesnou kvadraturu na matčin Ascendent. Má-li Ascendent význam pro tělo (Já), mohou se tedy u matky projevit nějaké geneticky tělesné problémy. Holčička se narodila v době, když planeta Pluto stála na 15°18' ve Střelci a v 11. domě. Porovnáme-li si horoskopy matky a dcery, vidíme, že v té době její matce Pluto tranzitoval ve Střelci přes Měsíc, což může signovat nějaké drastické okolnosti, neboť Pluto je nátlakový, přináší nějaké dramatické, někdy až drastické události.
Existovaly-li tedy v natálním horoskopu matky podmínky pro karmické mateřství, tak v okamžiku, kdy Pluto vytvářel v tranzitech konjunkci na Lunu, počaly se tyto karmické události aktivovat. A v této době stál Quaoar v horoskopu holčičky na 9°26' Střelce, což je přesná konjunkce na natální Neptun matky.
Zde vidíme, že pokud má matka v horoskopu náznaky karmického mateřství, navíc v 5. domě, může pak dojít k určitým velmi zvláštním zkušenostem s vlastními dětmi. Takže v čase, kdy tyto dvě planety z Kuiperova pásu, Pluto a Quaoar, přesně aktivovaly Neptun a Lunu v 5. domě matky, došlo k takové, pro matku jistě hrůzné zkušenosti, že porodila holčičku bez očí.

2) Pan J..:
V horoskopu je vždy důležitý vládce Ascendentu (zrození). Ascendent má pan J. ve Střelci, takže vládcem jeho zrození je Jupiter na 29°29' Vah na hrotu 11. domu.
Pan J. udržuje dvě, pro něj důležité známosti na duchovní úrovni, a to s paní Sylvou a paní Karin. Paní Sylva má Quaoar na 0°07' Štíra, a paní Karin na 28°17' Vah, takže obě tyto ženy mají Quaoar v konjunkci s vládcem zrození pana J.
Svého času zažil pan J. velmi silný milostný románek s Míšou, nar. 1.7.1970. A Míša má Quaoar na 29°31' Vah, což je prakticky na minutu přesně na Jupiteru pana J. Tedy všechny tři jeho známé mu svým Quaoarem aspektují jeho vládce zrození, přičemž Quaoar pana J. leží přesně na Ascendentu jeho syna, takže se dá předpokládat, že pan J. bude pro svého syna dosti značný transformační činitel. Sledujme nyní tranzity: Když se v roce 1970 Quaoar dostal na 29°35' Vah, tedy do přesné konjunkce s vládcem zrození Jupiterem pana J., musel pan J. na operaci.
V roce 1974 se Quaoar dostal na 4°20' Štíra. Pan J. má planetu Neptun na 4°10' Štíra. Protože pan J. má ve 3. domě sevřené znamení Ryb, je tudíž Neptun spoluvládcem 3. domu, kde je součástí T-kříže. Dostává kvadraturu od Marsu, a kvadraturu od Uranu, přičemž Neptun je vrcholem této dynamické konstelace. A právě v tomto čase, v době konjunkce Quaoara s Neptunem v radixu pana J., se stalo, že bratrovi pana J. bylo vzduchovkou vystřeleno oko, což rodiče pana J. právě jemu dávali za vinu.
Pan J. má Venuši na 19°16' Vodnáře na hrotu 3. domu, tudíž tato Venuše ve 3. domě rovněž k sourozencům něco říká. A když se Quaoar v roce 1985 dostal na 19°10' Štíra a činil kvadraturu na Venuši, tak bratr pana J. zemřel. Takže v době, kdy Quaoar stál na Neptunu pana J., bylo jeho bratrovi vystřeleno oko, a v době, kdy Quaoar učinil kvadraturu na Venuši do 3. domu, bratr pana J. zemřel. V roce 1997 pan J. započal, jak sám říká, takový podivný vztah s dívkou, jenž trval 2 roky. Pan J. má Asc. na 5°20' Střelce, a Lunu na 5°13' Blíženců, v opozici na Ascendent. Když se v roce 1997 seznámili, vstoupil Pluto na Ascendent pana J., což signuje jakousi vnitřní proměnu. Současně však také tvořil opozici s Lunou. To naznačuje, že ona dívka měla být v jeho životě jakýmsi transformačním činitelem v oblasti Luny, tedy ve vztahu k ženám.
Nyní, po objevení Quaoaru, se dá zjistit, že panu J. v r. 97 na Asc. vstoupil nejen Pluto, ale že cca na 6°, t.j. v konjunkci s Plutem a Asc. pana J., byl také Quaoar. Takže za této konstelace zmíněný vztah započal. Pluto se pochopitelně pohybuje rychleji, takže procházel dále 1. domem. Naproti tomu Quaoar se pohyboval pomaleji, pak se stal retrográdním, a po dvou letech, na podzim roku 1999, se při retrográdním pohybu dostal na stejný stupeň, jako když před dvěma lety došlo k seznámení. A tehdy mezi nimi došlo k rozchodu.
Po celé dva roky se tedy Quaoar pohyboval v konjunkci s Ascendentem a současně v opozici s Lunou pana J., což je zcela vyhovující vysvětlení podivnosti onoho bývalého vztahu.
Zjistíme-li dnes, kde ona dívka měla svůj natální Quaoar, vidíme, že to bylo na 5°56' Štíra, kterýmžto postavením tak její Quaoar aktivoval T-kříž pana J. s vrcholem na Neptunu. Přitom ona dívka má svého natálního Neptuna v 1. domě.

Z výše uvedeného se dá dovodit, že nově objevený Quaoar skutečně v astrologii "funguje" a přináší intenzivní a bolestné prožitky.

3) Adolf HITLER: nar. 20.04.1889 v 18:30 SEČ v Braunau am Inn.
V horoskopu tohoto člověka se nejčastěji bere v potaz konjunkce Marsu a Venuše. Jeho natální Mars stojí na 16°23' Býka a Venuše na 16°40' Býka, tedy konjunkce na 17. stupni Býka v 7. domě. Tato konjunkce měla kvadraturu od Saturnu, stojícího na 13°29' Lva v 10. domě. Saturn v 10. domě se vysvětluje jako náhlý vzestup a posléze také pád.
Jeho natální Quaoar stojí na 22°35' Raka v 9. domě. Na 19°30' Vah ve 12. domě stojí Uran, takže zde existuje cca třístupňová kvadratura mezi Uranem a Quaoarem.
V letech 1931 až 1933 se Quaoar nacházel na 17° Panny, čímž vytvářel přesný trigon na onu konjunkci Mars - Venuše v 7. domě, což je veřejnost. Venuše je zde vládcem Ascendentu, čili zrození, a Mars je zde vládcem 7. domu, tudíž zde mezi vládci Ascendentu a Descendentu dochází k přesné konjunkci. A můžeme říci, že příslušný jedinec je tedy silně napojen na veřejnost. A v době, kdy tehdy neznámý Quaoar činil na tuto konjunkci přesný trigon, byl v Německu Hitler vynesen k moci.
V roce 1945 se Quaoar pohyboval kolem 1. stupně Vah. A jelikož má Hitler Slunce na 0°40' Býka, tak tedy na jaře roku 1945 Quaoar učinil přesný kvinkunx na Hitlerovo natální Slunce, což, zdá se, předurčilo jeho smrt a Hitler spáchal sebevraždu.
Zde je nutné si povědět, že kvinkunx tedy není obecně žádným malým a bezvýznamným aspektem. Také astroložka MUDr. Smrčková si při práci s horoskopy povšimla faktu, že kvinkunx se dosti často buď v direkcích, nebo tranzitech, vyskytuje v případech úmrtí.

4) vznik ČSR (1918): 28.10.1918 v 11:20 SEČ v Praze.
Ascendent je na 24°46' Střelce. M.C. je na 27°19' Vah, Venuše je na 27°32' Vah, čili přesná konjunkce. V říjnu 1918 byl Quaoar na 0°40' Panny.
V tomto horoskopu se vyskytuje výrazná konjunkce Měsíc - Saturn. Měsíc je na 23°42' Lva, Saturn na 26°38' Lva. Vzhledem k faktu, že Saturn m.j. představuje koncentraci pozornosti, Luna ovládá žaludek a Lev jsou koníčky a záliby, tak asi proto byli a jsou Češi hodně soustředěni na žaludek, rádi jedí, z čehož jsou pak obézní. Cizinci také často říkají, že Češi jsou hodně uzavření a nejsou spontánní.
V roce 1939 se Quaoar dostal na 23°42' Panny a vytvořil tak kvadraturu na Ascendent (a Descendent). To byla doba mnichovské dohody a půl roku nato obsazení ČSR Němci ráno 15. března 1939.
V srpnu 1968 stál Quaoar na 27°31' Vah, tedy v konjunkci na M.C. a Venuši v 10. domě, došlo ráno 21. srpna k invazi "spojeneckých" vojsk do ČSSR.
V listopadu 1989 stál Quaoar na 24°15' Štíra a tvořil takřka přesnou kvadraturu na natální Lunu, která v mundánní astrologii symbolizuje široké lidové masy. A tehdy, 17. listopadu, došlo v ČSSR k sametové revoluci a pádu komunismu. Když Quaoar v září 1992 stál na 26°55' Štíra a činil kvadraturu na Saturn, došlo k rozdělení republiky na Česko a Slovensko, čímž více méně Československá republika z r. 1918 zanikla.
Takže i zde je zřetelně vidět, jak Quaoar v horoskopech 'pracuje'.

5) vznik USA: 4.7.1776, 22:12 UT (23:12 SEČ), Filadelfie - 39N57, 75W10, Ascendent je ve Střelci, Uran na 9°45' Blíženců, M.C. je na 1°25' Vah v 10. domě, Luna na 27°11' Vodnáře. Silně je obsazen 7. dům, kde stojí Slunce na 13°19' Raka, Jupiter na 5°50' Raka, Venuše na 3°07' Raka, Mars na 21°23' Blíženců, v 8. domě je Merkur na 24°13' Raka, Neptun je v 9. domě na 22°03' Lva a Saturn v 10. domě na 14°55' Vah.
Na tomto horoskopu se Quaoar nachází na 26°07 Vodnáře, tedy v konjunkci s Měsícem. Dle mého názoru je tato konstelace příčinou, že USA je nejvíce policejní stát na Zemi, a obyvatelé spojených států jsou nejvíce manipulovaní lidé na celé planetě, neboť Měsíc symbolizuje široké lidové vrstvy. Proto Quaoar v konjunkci s Měsícem skutečně ukazuje, že s lidem v USA je nějakým drastickým způsobem (a samozřejmě skrytě) manipulováno.
V letech 1926 ÷ 1928 byl Quaoar v tranzitech na 10° Panny, a činil přesnou kvadraturu na Uran USA. Víme, že Uran působí dosti náhle a nečekaně. Ještě v roce 1929 stál Quaoar na 11. stupni Panny, takže se dá říci, že kvadratura stále působila. A tehdy právě došlo nečekaně ke krachu na New Yorské burze, čímž byla odstartována celosvětová finanční a hospodářská krize, jež nakonec v podstatě vedla ke II. světové válce.
V roce 1939 se Quaoar dostal na 23° Panny a do konjunkce s natálním Neptunem USA, a tehdy začala II. světová válka. To bylo také období horečného diplomatického vyjednávání, kdy USA vyčkávaly, jak všechno nakonec dopadne. Quaoar postupoval zvěrokruhem pomalu dále, a v srpnu 1945 se dostal do konjunkce s natálním M.C. v 10. domě, přičemž 10. dům m.j. znamená prestiž. A tehdy USA svrhly na Hirošimu a Nagasaki atomové pumy (Little boy - chlapeček) o velikosti "pouze" 20 ktun TNT a staly se tak ve světě velmocí č. 1.
Když 11. září 2001 došlo k teroristickému útoku na USA, dělali jsme si horoskop této události pro okamžik, kdy první letadlo narazilo do prvního dvojčete. A jistě si pamatujete, že Ascendent této události ležel na 15° Vah na natálním Saturnu horoskopu USA. A Saturn vládne 2. domu, což jsou peníze a ekonomika. A já jsem již tehdy vyslovil názor, že v pozadí onoho teroristického útoku stály kruhy, řešící tímto ekonomické zájmy USA. V té době stál Pluto přesně na natálním Ascendentu USA, a Quaoar stál na 10. stupni Střelce a činil tudíž přesnou opozici na Uran, přičemž je možné si všimnout, že tato opozice tam existuje ještě v současné době.
Takže když v roce 1926 ÷ 1929 činil Quaoar kvadraturu na natální Uran USA, došlo k hospodářské krizi. Nyní, když Quaoar činí opozici na natální Uran USA, zdá se tato konstelace naznačovat, že USA se nyní nacházejí v hluboké hospodářské krizi, pročež potřebovaly vtrhnout do Afghánistánu, a ze stejné příčiny se potřebují dostat do Iráku. Tudíž strašení světa Saddámem Husajnem je zřejmě pouze a jenom americká zástěrka k řešení vlastní hluboké hospodářské krize.

6) John LENNON: * 9.10.1940, 7:00 SEČ, Liverpool;
+ 8.12.1980 - zastřelen.
Vydal desku "Představ si". Představivost, nebo fantazii (říše snů) má na starosti Neptun. Natální Neptun se nachází na 26°01' Panny a Quaoar se nacházel na 26°20' Panny, tudíž v konjunkci s Neptunem. Takže jeho imaginace, dle uvedeného, musela mít úžasnou sílu a moc. V horoskopu má zajímavý 8. dům. Má v něm Jupiter a Saturn v přesné konjunkci. Saturn stojí na 13°15' Býka, a Jupiter na 13°45' Býka. Kromě toho má v 8. domě Uran. Říká se, že má-li někdo Uran v 8. domě, tak mu signifikuje náhlou a rychlou smrt.
Podíváme-li se na postavení Quaoaru v den smrti, tak je na 13°59' Štíra, tedy prakticky v přesné opozici ke konjunkci Jupiter - Saturn.
Ještě se zastavme u Jupitera v 8. domě. Víme, že 8. dům naznačuje příčinu, nebo způsob úmrtí. Jak si vysvětlíme Jupitera v 8. domě ? Jupiter vládne Střelci, a Střelec představuje princip filozofie, světonázor, nebo jinak "mé vlastní myšlenky nebo názory". Má-li tedy někdo Jupitera v 8. domě, navíc nějak poškozeného, může to naznačovat, že dotyčný zemře v důsledku svých názorů, nebo své životní filozofie. A navíc, tato filozofie může také někomu jinému vadit, nebo v něčem překážet. Navíc Lennon tam měl také Saturna, který klade hranice, ohraničuje, nebo jinak říká také "stop". Je tedy možné si klást otázku, zdali onoho Lennonova vraha někdo nenajal, aby Lennona vlastně umlčel.

7) John Fitzgerald KENNEDY: * 29.5.1917, 20:15 UT, Brooklin, 072W00 42N37, Massachusetts;
                                                    + 21.11.1963 v Dallasu.
M.C. je v Raku, Asc. ve Vahách, v 8. domě jsou Jupiter na 23°03' Býka, Mars na 18°27' Býka, Merkur na 20°38' Býka, Slunce a Venuše. Čili s takto silně obsazeným 8. domem je zrozenec vyloženě "na odstřel".
Quaoar stojí v 10. domě na 26°33' Lva, a činí opozici na Uran do 4. domu. Takže je vidět, že politikové a veřejní činitelé mohou mít aspekty mezi Quaoarem a Uranem.
V den smrti stál Quaoar na 23°30' Vah. Tím činil trigon na Uran, a také kvinkunx do 8. domu na Jupiter. Zde se nám opět potvrzuje, že při drastických událostech mají kvinkunxy velký vliv, a také, že Jupiter nemusí znamenat pouze příznivé působení. Tedy Jupiter v 8. domě může opět signovat smrt jako důsledek určitých názorů. Jedna z teorií hovoří o tom, že USA vedou program pro výzkum mimozemských civilizací a mají údajně někde uschovány nějaké na Zemi havarovavší mimozemšťany. A jelikož onen výzkum vedla armáda mimo vědomí vlády USA, tak když na to Kennedy přišel, musel být údajně odstraněn, neboť hrozil armádě, že výsledky zveřejní.

8) Marilyn MONROE: * 1.6.1926, 17:20 UT, Los Angeles;
                                      + 5.8.1962.
Neptun 22°14' ve Lvu v 1. domě, Pluto 13°24' Raka ve 12. domě, Slunce na 10°26' Blíženců v 11. domě, Merkur 6°48' Blíženců, Venuše poblíž M.C., Asc. 11°01' Lva, M.C. 3°25' Býka, Uran 28°59' Ryb na hrotu 9. domu, Mars na 20°44' Ryb, Jupiter na 26°51' Vodnáře, Luna na 19°00' Vodnáře v 7. domě, Saturn na 21°27' Štíra ve 4. domě.
Velkým zdrojem potíží v jejím životě byl právě Saturn ve 4. domě, neboť 4. dům má právě na starosti vnitřní psychickou složku člověka. V této oblasti měla Monroe právě psychické a emoční životní problémy, což byla příčina, že brala neustále velké dávky různých prášků. A předávkování se jimi byla právě oficiálně uváděná příčina její smrti.
Existují však i další varianty. Jednou z nich je, že údajně J.F. Kennedy s Marilyn spal a přitom jí údajně prozradil tajné výzkumy s mimozemšťany, jež prováděla snad org. s názvem "Majestic 12". To mělo být příčinou, že musel být odstraněn nejen Kennedy, ale i Monroe.
Vidíme hrot 8. domu v Rybách, což může být buď nevyjasněná smrt, nebo, mají-li ryby na starosti různá narkotika a prášky, může jít o smrt v souvislosti s podobnými látkami.
Vládce 8. domu, domu smrti, Neptun je v 1. domě, o kterémžto postavení se říká, že smrt nastává vlastním zaviněním. V každém případě zde Neptun okolnosti smrti zahaluje.
Natální Quaoar stojí na 7°16' Panny ve 2. domě, takže činí kvadraturu na Merkur a kvadraturu na Slunce. Merkur má na starosti nervovou soustavu, což signuje Quaoarem silně narušenou nervovou soustavu zrozence. V ženském horoskopu signuje Slunce zkušenosti s muži, kterýmžto postavením tyto zkušenosti asi nebyly nejlepší. M.j. víme, že Monroe měla cca 17 potratů.
Byla silně posedlá myšlenkou stát se filmovou herečkou. Do této společnosti je však nejdříve zapotřebí nějak proniknout, což se Marilyn, jako krásné ženě, dařilo přes postel. Uzavřela tři manželství, z nichž ani jedno nebylo pro ni to, které hledala. A na toto vše právě poukazuje postavení Slunce, které zde dostává kvadraturu od Quaoaru.
Marilyn zemřela 5.8.1962, kdy Quaoar stál na 20°01' Vah. Je-li Mars na 20°44' Ryb, vidíme, že i zde máme opět kvinkunx, který činí Quaoar na Mars, a pozor - opět při násilné smrti zrozence, a opět jde o aspekt do 8. domu.
Z uvedeného lze zobecnit, že tranzity Quaoaru nelze podceňovat.

Ještě chci dodat, že efemeridy Quaoaru jsou vypočteny od roku 1880. Bylo by zajímavé zjistit, jaké aspekty činil Quaoar v horoskopu USA v období občanské války Sever proti jihu v letech 1861 ÷ 1864. Předpokládám, že v uvedené době Quaoar stál přesně na natálním Marsu USA v 8. domě - tedy na bohu války.

30-denní efemeridy Quaoaru.

Horoskop objevení QUAOARu
Zpracoval: Astrolog Ing. FIBICH Lubomír,
v říjnu 2002.


Postup pro hledání v Riyalu:
1) zadat osobní data
2) Quaoar: Special/GenerateEphemeris/BodyOnly/KX1

Postup pro hledání v ZET Lite 7:
1) zadat osobní data
2) Quaoar: Tables/Catalogue of Asteroids/KX76

Astrology Pacific   |   Astrologická praxe 1   |   Astrologická praxe 2   |     |   kniha hostů je na hl.stránce   |   námět do Astrologického fóra  
Stránka byla upravena programem Made with AceHTML 5 Pro. AceHTML 5.06.1 Pro.
WebPage created per programme  AceHTML 5.06.1 Pro.