luna

Astrology Pacific

slunce
 
Astrologická praxe
Astrological Practice
 
Horoskop objevení QUAOARuPřednáška Ing. Jaroslava Popelky

ASTRO_spol dne 9.11.2002

Podle zveřejněných informací byl Quaoar objeven dne 4.6.2002 v 17:48'08" hod. na fotografiích v observatoři Mount Palomar v Jižní Kalifornii ve Spojených státech. Její zeměpisné souřadnice jsou 116°52' západní délky a 33°19' severní šířky.
Název Quaoar pochází z indiánské mytologie, kde znamená "zpívající a tančící Bůh", t.j. Bůh, který svým zpěvem a tancem stvořil svět. Takže vlastně jde v podstatě o kladnou tvůrčí sílu stvořivší svět.
Uvedeme si zde horoskop objevení Quaoaru, z něhož můžeme usuzovat, jaké vlastnosti bude Quaoar vlastně mít.

Postavení planet v horoskopu Quaoaru je následující:
Asc. 20°36' Lev
quaoar M.C. 15°36' Býk
Slunce 13°55' Blí. | Jupiter 17°20' Rak | Dračí hlava 17°52'R Blí.
Luna 2°55' Ber. | Saturn 17°50' Blí. | Chiron 7°37'R Koz.
Merkur 1°54'R Blí. | Uran 28°50'R Vod. | Lilith 2°01' Ber.
Venuše 18°06' Rak | Neptun 10°51'R Vod. |
Mars 4°46' Rak | Pluto 16°20'R Stř. | (Quaoar 10°10' Stř.)

Všimněme si, že Ascendent leží ve Lvu v němž vládne Slunce jako zdroj veškeré tvůrčí energie.
Poněkud zvláštní je, že Luna v Beranu je v konjunkci s Lilith. Černá Luna (Lilith) ukazuje bod, v němž je Měsíc nejdále od Země. Tedy v čase objevení Quaoaru byl Měsíc nejdále od Země.
Venuše je v konjunkci s Jupiterem. Venuši se říká "malé štěstí", Jupiteru "velké štěstí", takže jsou-li v konjunkci, vždy se to bralo jako maximální štěstí, či maximální radost. To odpovídá uvedenému indiánskému významu "tančící a zpívající" Bůh.
Říkali jsme si, že Mars v Raku znamená jakousi vnitřní agresi. Může se to tedy projevit nějakými pronikavými vnitřními impulsy. Kdo zná sabiánské symboly ví, že 5. stupeň Raka je charakterizován velmi drasticky jako "srážka automobilu s vlakem na železničním přejezdu". Čili jde o vnitřní ohnivé impulsy, jež se mohou projevovat velmi dramaticky.
Je zde také velmi přesná konjunkce Saturn - Dračí hlava. Dračí hlava nám ukazuje karmu současného života, tedy na co se máme v tomto životě karmicky zaměřit. Saturn je princip zhmotnění. Takže konjunkce obou říká, že jde o něco, co nám bude zhmotňovat náš inkarnační úkol, čili karmický úkol v tomto životě. A podíváme-li se na konjunkci s hlediska Dračí hlavy tedy současné inkarnace, musíme se ptát: Co je důležité pro současnou inkarnaci? Saturn! A Saturn představuje jaké psychologické kvality? Zodpovědnost, být objektivní, realistický, a pod. Takže Quaoar nám bude ukazovat, jak jsme v životě zodpovědní, jak se na věci díváme objektivně a realisticky. A pokud tak nebudeme činit správně, a Quaoar nám bude dělat v horoskopu nějaké tranzity, tak se nebudeme stačit divit. Poblíž Saturnu stojí Slunce, jde tedy o konjunkci Saturn - Slunce. V pojetí klasické astrologie jde o velmi nedobrou konstelaci, neboť Saturn jakoby blokoval radost ze života (Slunce), nebo jako bychom se nemohli tvořivým způsobem projevit, či dokonce blokace životní vitality.
Tolik klasická astrologie.

Je ovšem nutno se na to dívat poněkud jinak. Máte-li někde blok, tedy jestliže si něco ve svém životě dostatečně neuvědomujete, tak v natálním horoskopu máte v té oblasti Saturn. Takže on neblokuje ve smyslu škrcení, tedy jakoby někde něco utáhnul. Máte-li někde místo nedostatečně propracované, čili dostatečně si tu oblast neuvědomujete, tak Saturn tam přijde, zaměří se na to místo, a snaží se, aby ve vás došlo k uvědomění si dotyčného nedostatku.
Takže pokud si dostatečně neuvědomujeme Slunce, přichází tam Saturn a snaží se, abyste si to Slunce uvědomili. A Slunce jako tvůrčí princip, radost ze života, avšak z duchovního hlediska Slunce symbolizuje naše vnitřní pravé Já, Boha v nás. Čili pokud lidé nebudou zodpovědní, pokud nebudou pracovat na svém vývoji, či uvědomění si toho Boha v sobě, tak Quaoar bude činit problémy. Takže Quaoar přišel proto, aby lidé začali zodpovědně přistupovat k duchovní cestě. Tedy konjunkce Saturn - Slunce může být nepříjemná konstelace tehdy, pokud člověk uvedenou výzvu ignoruje a nepracuje na uvědomění si Slunce ve své duši, jak říká při svých předpovědích počasí pan Zakopčaník.

Takže již sama uvedená konjunkce je dosti silná, neboť je v ní v konjunkci i Dračí hlava, čili náš karmický úkol v tomto životě. A to ještě nestačí, a aby toho nebylo málo, stojí na 16°20' Střelce ještě Pluto, činíc tak na diskutovanou konjunkci přesnou opozici. A vezmeme-li, že Pluto je zdrojem energie, provádějící naši vnitřní přeměnu či obrodu, vidíme, že uvedená opozice může přinést obrovské vnitřní transmutace.

V této konstelaci je soustředěna obrovská energie, neboť Slunce je zdrojem energie, Pluto je taktéž silným zdrojem energie, která dokáže vše od základů přeměnit, a ještě Saturn jako princip koncentrace, který tuto silnou energii zahušťuje a koncentruje do jednoho bodu - tedy obrovský koncentrovaný zdroj energie.

Jestliže Luna představuje naše osobní psyché, osobní nevědomí, na rozdíl od Neptunu, který představuje kolektivní nevědomí, takže již poloha Luny v 8. domě, kdy 8. dům je vlastně obdoba Štíra a tedy emoce v té nejintenzivnější formě a navíc v Beranu, který je velmi impulzivní, tak to vše nám tedy naznačuje, že zde jde o extrémně silné emoce, které nám tedy Quaoar přináší. Takže pokud v životě zrozence počne Quaoar působit, přináší emoce v té nejintenzivnější možné formě.

A aby to nebylo málo, tak nejen že je zde Luna v konjunkci s Černou Lunou, což znamená navíc možnost až bizarních emocí, což již je sama o sobě zvláštní konfigurace velmi silně emočně nabitá, ale tato Luna navíc ještě přibírá kvadraturu od emotivního Marsu v Raku, jenž stojí na stupni "srážka automobilu s vlakem na železničním přejezdu".
Rovněž natální postavení Quaoaru činí opozici na Slunce (tedy nejen Pluto), a když tvrdím, že působení Quaoaru je pravděpodobně ještě silnější, než působení Pluta, tak uvedené dvě extrémně pronikavé energie tedy činí opozici na zdroj veškeré životní energie - Slunce. Rovněž je vhodné si uvědomit, že uvedená velmi významná opozice Pluta a Quaoaru na Slunce, Saturn a Dračí hlavu, je vlastně polarita Střelec - Blíženci. Blíženci znamenají učit se, shromažďování informací, výměna informací mezi lidmi, a Pluto je hledání a nacházení smyslu života, a navíc Pluto i Quaoar jsou transperzonální planety. Takže veškerá uvedená silná energie, obsažená v diskutované opozici, bude nutit člověka, aby se něco naučil a pochopil, a hlavně aby došel k nacházení smyslu života na nějaké vyšší, transperzonální rovině.

Mnoho lidí také provokuje myšlenka, zdali nejde o nového vládce znamení Býka. Pluto vládne Beranu, a další objevená planeta by měla vládnout Býku. Zde je nutno být trochu zdrženlivým, neboť v Kuiperově pásu určitě budou ještě i větší tělesa, než je Quaoar. Ascendent Quaoaru je ve Lvu, jenž charakterizuje, že jde o velmi tvůrčí energii. Slunce v konjunkci se Saturnem charakterizují, že jde o tvůrčí energii koncentrovanou do jednoho bodu. Opozice Quaoar - Pluto charakterizuje, že jde o tvůrčí energii, která dokáže silně transformovat. To je vnitřní kvalita Quaoaru.

Ale navenek se Quaoar projevuje kvalitou Býka. Dnes vládne Býku Venuše. V horoskopu objevení Quaoaru je M.C. na 16. stupni Býka, jenž je v mandale charakterizován jako "starý učitel se zklamal, nezaujal žáky tradičním věděním". Takže když to řeknu jinak: "Dosavadní vládce zklamal, nezaujal žáky tradičním věděním". A tak mě napadlo: "Co když skutečně pokročil vývoj lidského vědomí tak daleko, že Venuše, jako vládce Býka, již nestačí? Co když naše vědomí již potřebuje jinou kvalitu popisující Býka? A tou by mohl být právě Quaoar!"

A ještě z jiného soudku: Všimněte si, že vládce Býka Venuše je v konjunkci s Jupiterem. A Jupiter je dispozitorem Quaoaru, neboť Quaoar je ve Střelci. Takže jakoby dispozitor Quaoaru Jupiter přišel k současnému vládci Býka a převzal od něj štafetu.
Natální Slunce stojí na 14. stupni Blíženců, a ta radost a tvůrčí přístup k životu, kterou Slunce symbolizuje, je v mandale charakterizován: "Dva muži komunikují telepaticky, překonavše rozdíly prostorové i sociální." A Slunce, při srovnání se Saturnem, představuje přesně opačný princip. Slunce totiž znamená, že něco děláte svobodně a dobrovolně, s radostí a láskou. Kdežto Saturn nutí dělat vše pouze z povinnosti, protože musíte brát jakési vnější ohledy, a společnost vás nějak svazuje a k něčemu nutí. A Saturn stojí na 18. stupni Blíženců, který je v mandale charakterizován: "Dva Číňané konverzují svým rodným jazykem v americkém městě". Doufám, že z uvedených charakteristik cítíte ten vzájemný protipól, čili úplnou separaci v případě Saturnu.
Takže Slunce říká: Pokud chcete vést radostný život, o což se Quaoar bude snažit, tak veškeré rozdíly mezi lidmi, vše co vás rozděluje, musíte zrušit, nebo odstranit. A pokud se lidé budou od sebe vědomě odlišovat a různými způsoby stavět mezi sebou bariéry, tak to přinese onu saturnovskou kvalitu. Čili Quaoar se bude snažit, aby rozdíly mezi lidmi, kulturní, sociální, a pod., byly odstraněny.

Taktéž je důležitá charakteristika stupně natálního Quaoaru: "V levé části archaického kláštera hoří lampa v kontejneru, který má tvar lidského těla". Tato charakteristika v podstatě říká, že člověk nějakým způsobem v sobě musí objevit a rozvíjet schopnosti lidského srdce, neboť je psáno "v levé části...", a tam se nachází srdce.
Takže já jsem přesvědčen, že právě tohle všechno bude Quaoar zajišťovat!

Podle zvukového záznamu zpracoval
Astrolog: Ing. FIBICH Lubomír
v listopadu 2002
30-denní efemeridy
QUAOAR - Nově objevený objekt v Kuiperově pásu.


Astrology Pacific   |   Astrologická praxe 1   |   Astrologická praxe 2   |     |   kniha hostů je na hl.stránce   |   námět do Astrologického fóra  
Stránka byla upravena programem Made with AceHTML 5 Pro. AceHTML 5.06.1 Pro.
WebPage created per programme  AceHTML 5.06.1 Pro.