luna

Astrology Pacific

slunce
 
Astrologická praxe
Astrological Practice
 Scénář života

Ve formuláři pro sestavení radixu mám jednu stránku pojmenovanou Životní plán (scénář života). Na stránce je ve dvou sloupcích 84 řádek představující prvních osmdesát tři roků života. Na této stránce sleduji postavení planet během života. V primárních direkcích (jeden stupeň se rovná jednomu roku) sleduji především konjunkce s radikálními (někteří vyžadují slovo radixovými) planetami. V sekundárních direkcích na tuto stránku zapisuji zejména vstupy planet do znamení, zatmění Slunce a Měsíce a retrogradititu. A v kterém domě se událost odehraje. Metoda sekundárních direkcí vychází z předpokladu, že každý den po narození se rovná jednomu roku života.

"Den za rok, den za rok dávám tobě". Bible, Starý zákon, Ezechiel 4,6.

Může se stát, že zrozenec má direktního Merkura ve čtvrtém domě. Třicet dnů po narození se Merkur zastaví a v dalších dnech obrací směr svého pohybu. Dá se očekávat, že v životě zrozence ve třiceti letech nastane zpomalení dynamiky událostí, zhorší se okolnosti okolo nemovitostí, majetku, vlastnictví.
Nebo zrozenec má retrográdního Urana v 7.domě. Čtyřicet pět dnů po narození se Uran v zastaví a ve své zastávce je jeho působení velmi silné. Může se stát, že ve 45 letech zrozence způsobí měnící se roli manželství, partner bude mít pochopení pro novoty v manželství, partneři projeví ochotu se domluvit o budoucnosti, nastane obnovení důležitých smluv a dohod.


Co se stane když Merkur je retrográdní v domě:
Direktní MERKUR, vše se náhle rozuzlí, výborná inteligence, koncentrace. VENUŠE
Retrográdní VENUŠE - udržení cudnosti, asketický způsob života, důkladnost, přesnost, věrnost. Učiníte jisté skutečnosti s lidmi, dědictví po předcích, platonické lásky, cit pro harmonii. Způsobuje problémy, vytváří zábrany, směřuje ke konfliktu. Samolibost, zveličování, promiskuita.
Zpětný pohyb zvyšuje devastaci a prodlužuje regeneraci.
V zastávce - po světě se rozlije krásno, euforie, optimizmus, originalita, umělecká inspirace. Nastanou mocné chvíle pohody. Milostné touhy se vzedmou.
Direktní VENUŠE - přátelskost, oblíbenost, touha po zábavě, silné milostné city. MARS
retrográdní MARS - udržení a zachování zlých vlivů (namyšlený, lenivý, hašteřivost, unáhlenost, nerozvážnost). Útlum energie a úsilí, malá sebedůvěra, málo energie na urovnání problémů. Zamyslete se, co pořád táhnete v těch kufrech. Dívejte a poslouchejte kolem sebe, co zaslechnete není náhoda, ale důležitá informace. Osobní introverze. Je-li Mars plonkový, pak určitě není něco v pořádku.
Zpětný pohyb zvyšuje devastaci a prodlužuje regeneraci.
V zastávce - agresivní nálady, mohla by padnout facka.
Direktní MARS - vitalita, dobré zdraví, rozhodnost, činorodost, energie.
JUPITER

Retrográdní JUPITER - slabší vliv, udržuje jmění, samolibost, výstřednost, lehkomyslnost, konflikty se zákonem. Cítíte se být v tomto světě cizincem a nejste si sebou příliš jist. Vaše postavení se posiluje, koncentrace síly před startem.
Zpětný pohyb zvyšuje devastaci a prodlužuje regeneraci.
V zastávce - rozlije se světlo moudrosti a spravedlnosti, velký čin se podaří. Získáte nadhled nad věcmi a nastane postup v kariéře.

Direktní JUPITER - zazáří štěstí a úspěch, dobré zdraví, oblíbenost, velká životní síla

SATURN symbolizuje progresivně dosaženou vnitřní zralost, cestu k prahu, která vede do výšin. Má-li Saturn kvadratury, pak tyto představují úkoly, které musí zrozenec vyplnit, chce-li důstojně nést svůj kříž.
Retrográdní SATURN - limitující faktor omezující ze všech stran. Je nutno začít stavět a najít vlastní základ. Udržení a zachování zlých vlivů. Těžkosti v zaměstnání, zakřiknutost, přehnané sebevědomí, chladnokrevnost, problémy v komunikaci. Pocit méněcennosti z důvodů nepřítomnosti, pasivity, či tyranie otce. Saturn retrográdní a plonkový je problematický.
V zastávce - rozlije se deprese, zdravotní potíže, je zastavený čas, sklíčenost, pocítíte tíhu osudu, nastal čas srovnat si myšlenky a stupnici životních hodnot. Pouští na nás hrůzu, zda obstojíme v těžkých zkouškách, Saturnova zlovolnost je tvrdě koncentrovaná. Je čas se zamyslet nad životní bilancí. Policie by měla mít pohotovost. Vyhnout se klamům a podvodům. Saturn vše vrátí i s úroky.

Direktní SATURN - sebeovládání, neoblomnost, úspěchy, smysl pro pořádek, pomůže budovat budoucnost a udržovat stabilitu v životě, pečuješ o budoucnost, tlumíte výdaje.
URAN otvírá dveře do astrálního světa, což je povětšině svět klamů a přeludů. Hysterie, popudlivost, nervové nemoci.
V zastávce - rozlije se gejzír a ohňostroj nápadů, svátek originálů, možná spravíte rádio, co 20 let nehrálo.
Retrográdní URAN - milujete neměnnost, ale i novoty, avantgardnost. Uvězněný v určitých tradicích. Výstřední, svévolný, popudlivý, impulsivní, pořád v opozici.
Všeobecně: když se důležitá planeta stane retrográdní:
  1. pocit šoku a dezorientace
  2. toto stádium je hluboké a tajemné a zdá se, že jsme pochopili oč jde
  3. stadium direct, pocit vyjasnění a konečné přizpůsobení se nové situaci
Direktní URAN - planeta budoucnosti, originální duch, zdravá sebedůvěra, podnikavost, ctižádost
NEPTUN planeta osobního kouzla.
V zastávce - v popředí jsou záhady, romantika, fantazie, objevování nových světů. Rozpoutají se pohromy přírodních živlů. Pozor na alkohol, omamné látky, barvy, laky, chemii, na komunisty a levičáky. Přinese podvody, ekologické katastrofy, podvratné skutky levičáků, námořní katastrofy, nejasnosti a deprese. Retrográdní NEPTUN - falešné pocity, ovlivnitelnost, zklamané naděje, touha po rozkoších, slibotechna. Čtyři retrográdní planety v nativitě mluví o určitém trvalém napětí. direktní NEPTUN - intenzivní pocity, dobrý vkus, smysl pro umění, sklon k mystice. PLUTO -
V zastávce - politici by neměli podněcovat hněv zfanatizovaných davů. V jaderných elektrárnách zostřit bezpečnostní opatření. Hroženy jsou jaderné ponorky. Aféra v tisku.
retrográdní PLUTO - udržení a zachování zlých vlivů (arogance, sebepřeceňování, duševní otřesy, tragická láska, povýšenost, nehody, nemocnost). Nepromyšlenost, vzdorovitost, tyranie, nepokoj.
direktní PLUTO - velká životní energie, činorodost, oblíbenost, schopnost uskutečnit velké plány. ZATMĚNÍ v domech. Při zatmění Slunce je vliv velmi nepříznivý, při zatmění Měsíce je vliv slabší. Nastane-li v konjunkci s nějakým prvkem horoskopu, přináší různé nepříjemnosti. Je-li při narození - neblahý příznak pro zdraví - zvláště pro zrak.
Zatmění Měsíce se snaží vymazat minulé zkušenosti a stavět se k životu a společnosti úplně novým, originálním způsobem. Nepřátelské akce, zákeřné jednání, nespokojenost davů, stávky.
Zatmění Slunce Země odblokována od životodárných sil. Vemlouvavý a vábivý zpěv Sirén minulosti. Nutnost vrátit "staré zlaté časy". Zatmění Slunce se nás snaží vrhnout zpět do minulosti, nebo aspoň obnovit, dočasně oživit minulé obrazy, dávno překonané postoje. Přivolat k životu zchátralé ruiny předchozích cyklů. Luna absorbuje veškerou sluneční energii. Luna se vždy vztahuje k minulosti. Dočasná glorifikace minulosti.
Zatmění ve vodním znamení - vytopení bytu, instalatérské práce, nezakryté jímky.
Zatmění ve vzdušném znamení - výbuch.
Zatmění v ohňovém znamení - požár.
Zatmění v zemském znamení - sesuv půdy.
Sledovat, zda zatmění nedoplní T-kvadrát na Velký kříž = zvěstovatel neštěstí.Astrology Pacific   |   Astrologická praxe 1   |   Astrologická praxe 2   |     |   kniha hostů je na hl.stránce   |   námět do Astrologického fóra  
Stránka byla upravena programem Made with AceHTML 5 Pro. AceHTML 5.06.1 Pro.
WebPage created per programme  AceHTML 5.06.1 Pro.