luna

Astrology Pacific

slunce
 
Astrologická praxe
Astrological Practice
 

Popelkova váha


Vedoucí ostravské pobočky Astrologické společnosti ing. Jaroslav Popelka vlastní praktickou zkušeností zjistil, rozpracoval a zdokonalil známou metodu upřesnění známého času narození - Hermovu váhu. Postup, důkazy a ověření byly uvedeny v revui Astrologické společnosti - v Konstelaci číslo 19-20, jaro 96.
Stručný postup:

Luna je mezi DESC a IC.


 1. udělej horoskop zrození na udaný čas. Luna je mezi DESC a IC. Zapiš hodnoty DESC a IC, postavení Luny (DESC radix, nevychází-li zkus i ten druhý z domů)
 2. odečti 9 měsíců
 3. najdi stejné postavení Luny (10 lunárních cyklů).
 4. dej Lunu početí na hrot rohového domu radixu (zde na DESC)
 5. dolaď vybraný rohový dům (IC) početí na Lunu radix
 6. odečti postavení Luny početí (zde jako DESC radix)

Luna je mezi MC a DESC.


 1. udělej horoskop zrození na udaný čas. Luna je mezi MC a DESC. Zapiš hodnoty MC a DESC, postavení Luny (MC radix, nevychází-li zkus i ten druhý z domů)
 2. odečti 9 měsíců
 3. najdi stejné postavení Luny (10 lunárních cyklů).
 4. dej Lunu početí na hrot rohového domu radixu (zde na MC)
 5. dolaď vybraný rohový dům (DESC) početí na Lunu radix
 6. odečti postavení Luny početí (zde jako MC radix)

Luna je mezi ASC a MC.


 1. udělej horoskop zrození na udaný čas. Luna je mezi ASC a MC. Zapiš hodnoty ASC a MC, postavení Luny (MC radix, nevychází-li zkus i ten druhý z domů)
 2. odečti 9 měsíců
 3. najdi stejné postavení Luny (10 lunárních cyklů).
 4. dej Lunu početí na hrot rohového domu radixu (zde na ASC)
 5. dolaď vybraný rohový dům (MC) početí na Lunu radix
 6. odečti postavení Luny početí (zde jako ASC radix)

Luna je mezi IC a ASC.


 1. udělej horoskop zrození na udaný čas. Luna je mezi IC a ASC. Zapiš hodnoty IC a ASC, postavení Luny (IC radix, nevychází-li zkus i ten druhý z domů)
 2. odečti 9 měsíců
 3. najdi stejné postavení Luny (10 lunárních cyklů).
 4. dej Lunu početí na hrot rohového domu radixu (zde na IC)
 5. dolaď vybraný rohový dům (ASC) početí na Lunu radix
 6. odečti postavení Luny početí (zde jako IC radix)

Poznámka: výpočet výrazně urychlí astrologický softwareDobrý den,
na vašich stránkách jsem našla článek se stručnou variantou Hermovy váhy modifikovanou astrologem Popelkou. Pod článkem píšete, že plné znění textu je na stránkách pana Žáčka. Mohl byste mě na ty stránky odkázat? (Bohužel, nevím, kdo je pan Žáček.)
Kontaktovala jsem i pana Popelku, bohužel, prý již sám nemá svůj původní článek, což mě moc mrzí, protože by mě nejvíc zajímaly právě podklady, zdůvodnění a jím provedené ověření.
Děkuji za každou odpověď, hezký den
Renáta Kramperová

Vážená paní Kramperová,
Ing. Popelka popsal svoji metodu v Revui Astrologické společnost ČR - Konstelaci ročník 1996. Text článku umístil na své stránky astrolog RNDr. Josef Žáček. Pan Žáček je zároveň i webmaster stránek pana Turnovského.
Kopii tohoto dopisu posílám i panu Žáčkovi - možná si po letech vzpomene. Zdraví Karel Tichý
Okamžik početí - prostředek ke zjištění přesného času zrození
Ing. Jaroslav Popelka
Ing. Popelka

Již před mnoha staletími formuloval vztah mezi okamžikem početí (okamžik, kdy dochází k oplodnění ženského vajíčka mužskou spermií) a okamžikem zrození Hermes Trismegistos. Tato metoda, známá jako Hermovy váhy, předpokládá, že postavení Měsíce při početí se stává ascendentem nebo descendentem při zrození, a naopak, že místo ascendentu nebo descendentu při zrození udává postavení Měsíce během početí. Postupem doby se někteří astrologové snažili tuto metodu různým způsobem modifikovat (např. E.H.Bailey, který zavedl pohlavní stupně).

Vlastní praktickou zkušeností jsem zjistil, že i když tato metoda dává někdy správné výsledky, má zásadní nedostatek, a sice, že den početí neodpovídá skutečnosti. To byl důvod proč jsem tuto metodu přestal používat.

Když jsem se seznámil s metodou Eugena Jonáše, který provádí výpočet plodných dnů u žen na základě fázového úhlu Měsíce, napadlo mne, zda by tento postup nemohl být využit právě pro zjištění okamžiku početí. Během tohoto zkoumání jsem zjistil, že vztah mezi okamžikem početí a okamžikem zrození opravdu existuje. Tato souvislost je velmi jednoduchá.

Postavení Měsíce při početí ukazuje, kde se bude nacházet při zrození ASC, IC, DESC nebo MC, a naopak postavení Měsíce při zrození ukazuje, kde se nacházel ASC, IC, DESC nebo MC při početí.

O tom, se kterým rohovým domem si vyměňuje Měsíc pozici, rozhoduje jeho postavení v kvadrantech. Zde platí tyto pravidla:

Horoskop zrození

V optimálním případě perioda těhotenství trvá 273 dnů, což představuje 10 lunárních cyklů. Takže v tomto případě by postavení Měsíce při zrození bylo totožné s jeho postavením při početí. Ve skutečnosti však k takové pravidelnosti nedochází.

Jestliže při sestavení horoskopu pro zadaný čas zjistíme, že se Měsíc nachází v těsné blízkosti některého rohového domu horoskopu (ASC, IC, DESC, MC), můžeme s velkou pravděpodobností předpokládat, že těhotenství trvalo přesně 10 lunárních cyklů (v případě normálního těhotenství) nebo přesně 9 či 8 lunárních cyklů (v případě předčasných porodů).

Jestliže při sestavení horoskopu pro zadaný čas zjistíme, že Měsíc se nenalézá v blízkosti některého rohového domu, ale nachází se přibližně ve střední vzdálenosti mezi dvěma rohovými domy, můžeme předpokládat, že perioda těhotenství je o několik dní kratší nebo delší než přesně 10 lunárních cyklů (normální těhotenství) nebo přesně 9 či 8 lunárních cyklů (u předčasných porodů).

Z výše uvedeného vyplývá, že u této metody je žádoucí pro dosažení spolehlivých výsledků zjistit pokud možno přibližnou délku těhotenství.

Postup při výpočtu:

1. Sestavíme horoskop pro zadaný čas zrození. Nemusíme provádět výpočet kompletního horoskopu, stačí nám postavení rohových domů (ASC, IC, DESC, MC) a Měsíce.

2. Podle umístění Měsíce v kvadrantech v tomto přibližném horoskopu zrození určíme dle dříve uvedených pravidel, kde se při početí nacházel ASC, IC, DESC nebo MC. Dále si všimneme, mezi kterými rohovými domy tohoto horoskopu se nachází Měsíc. Jeden z těchto rohových domů udává polohu Měsíce při početí (zpravidla je to ten rohový dům, který je blíže k Měsíci přibližného horoskopu zrození).

3. Přeneseme se o 273 dnů zpět (při normálním těhotenství) nebo o 246, resp. 218 dnů (při předčasných porodech). Po tomto přenesení se do předpokládaného dne početí si všimneme, kde se nacházel Měsíc. Zjistíme, že se bude nalézat v blízkosti jednoho ze dvou rohových domů přibližného horoskopu zrození (viz bod 2). Přesný den početí bude ten, kdy Měsíc procházel stupněm, na kterém se nachází tento rohový dům přibližného horoskopu zrození.

4. Nyní provedeme sestavení horoskopu početí, neboť známe den početí a jeden z rohových domů (viz bod 2). Horoskop početí počítáme pro místo, kde došlo k početí. Všimneme si, ve kterém kvadrantu tohoto horoskopu početí se nachází Měsíc, a zkontrolujeme, zda jeho poloha odpovídá rohovému domu přibližného horoskopu zrození podle pravidel pro vztah mezi Měsícem početí a rohovými domy zrození. Pokud je pravidlo dodrženo, potom stupeň, na kterém se nachází Měsíc tohoto horoskopu početí, udává polohu příslušného rohového domu zrození. Pokud toto pravidlo není dodrženo, musíme opakovat postup uvedený v bodě 3, s tím rozdílem, že den početí bude ten, kdy Měsíc procházel stupněm, na kterém se nacházel druhý s dvojice rohových domů přibližného horoskopu zrození (viz bod 2). Dále opakujeme postup uvedený v bodě 4.

5. Nyní provedeme opravu zadaného času zrození tak, aby příslušný rohový dům horoskopu zrození měl stejnou polohu jako Měsíc v horoskopu početí (viz pravidla pro vztah mezi Měsícem početí a rohovými domy zrození).

6. Nově získané hodnoty rohových domů je nutné prověřit pomocí tranzitů a direkcí.

Na závěr několik příkladů:

1. Rodič uvádí datum narození dítěte 7. 7. 1987 v 19 hodin 50 minut LSEČ v Ostravě.
ASC - 0°03' Kozoroh
DESC - 0°03' Rak
MC - 3°11' Štír
IC - 3°11' Býk
Měsíc - 27°28' Štír (poloha ASC při početí)
Horoskop početí : 9. 10. 1986 v 9 hod 56 min 35 sek v Ostravě
ASC - 27°28' Štír (poloha Měsíce při zrození)
DESC - 27°28' Býk
MC - 19° 16' Panna
IC - 19°16' Ryby
Měsíc - 0°03' Kozoroh (poloha ASC při zrození)
Pro původně zadaný čas ASC vychází na 0°03' Kozoroha, Měsíc při početí se nacházel na 0°03' Kozoroha. V tomto případě byl zadaný čas zrození naprosto přesný.

2. Rodič uvádí datum narození dítěte 24. 12. 1960 v 10 hodin 20 minut SEČ v Ostravě.
ASC - 20°57' Vodnář
DESC - 20°57' Lev
MC - 12°40' Střelec
IC - 12°40' Blíženci
Měsíc - 23°39' Ryby (poloha IC při početí)
Horoskop početí: 23. 03. 1960 v 23 hod 17 min 53 sek v Ostravě
ASC - 0°26' Střelec
DESC - 0°26' Blíženci
MC - 23°39' Panna
IC - 23°39' Ryby (poloha Měsíce při zrození)
Měsíc - 20°59' Vodnář (poloha ASC při zrození)
Pro původně zadaný čas ASC vychází na 20°57' Vodnáře avšak Měsíc při početí se nacházel na 20°59' Vodnáře. Původně zadaný čas zrození 10 hod. 20 min. se mění na 10 hod. 20 min. 04 sek. I v tomto případě byl zadaný čas velmi přesný.

3. Žena uvádí datum svého narození 15. 03. 1967 v 22 hodin 12 minut SEČ ve Frýdku- Místku.
ASC - 12°25' Štír
DESC - 12°25' Býk
MG - 26°55' Lev
IC - 26°55' Vodnář
Měsíc - 15°27' Býk (poloha MC při početí)
Horoskop početí : 15. 06. 1966 v 9 hod 05 min 53 sekund ve Frýdku-Místku
ASC - 26°14' Lev
DESC - 26° 14' Vodnář
MC - 15°27' Býk (poloha Měsíce při zrození)
IC - 15°27' Štír
Měsíc - 10° 19' Býk (poloha DESC při zrození)
Pro původně zadaný čas DESC vychází na 12°25' Býka, avšak Měsíc při početí se nacházel na 10° 19' Býka. Původně zadaný čas 22 hod. 12 min. se mění na 22 hod. 00 min. 17 sek. V tomto případě činí odchylka od zadaného času zrození 11 min. 43 sek. Tato žena se osobně zabývá astrologií a potvrdila, že pro nově získané hroty rohových domů jí mnohem spolehlivěji vycházejí tranzity a direkce.

Vyšlo v Konstelaci - revui Astrologické společnosti ČR.
Ročník V, číslo 19-20

Astrology Pacific   |   Astrologická praxe 1   |   Astrologická praxe 2   |     |   kniha hostů je na hl.stránce   |   námět do Astrologického fóra  
Stránka byla upravena programem Made with AceHTML 5 Pro. AceHTML 5.06.1 Pro.
WebPage created per programme  AceHTML 5.06.1 Pro.