luna

Astrology Pacific

slunce
 
Astrologická praxe
Astrological Practice
 VÝPOČET DOBY, KDY SE ASPEKTY NAPLNÍ

Kdy se aspekty naplní, čili kdy nastane událost (např. vypuknutí choroby) naznačené určitým aspektem...

Aby se účinek hvězdných aspektů mohl projevit, je nutné, aby byl uvolněn nějakým aspektem progresivního Měsíce. A to zejména lunací, tj. konjunkcí Slunce a Měsíce. Měsíc je jakousi sběrnou čočkou, hvězdných influencí, udávaje svým postupem dobu v níž se vybíjejí aspekty ostatních nebeských těles.

Podávám zde velmi jednoduchou metodu direkční (sekundární), jejíž výsledky jsou dost spolehlivé i tehdy, neznáme-li přesnou minutu narození, neboť direkce jedné hodiny odpovídají chybě toliko 15 dnů, kdežto i direkcí primárních rozdíl jenom několika minutový má vzápětí odchylky již několikaměsícové. Jako příklad stojí zde narození 28.7.1904 18:30 SEČ v Přerově (49N27, 17E27).

Nejdříve převedeme čas středoevropský na čas místní:
SEČ							18 hod 30 min
rozdíl mezi SEČ a MČ				+9 min 48 sec.
							-------------------------
							18 hod 39 min 48 sec
Pak převedeme MČ (místní čas) na čas greenwichský (GČ):
MČ							18 hod 39 min 48 sec
rozdíl mezi zem.délkou
rodiště a poledníkem
greenwichským					- 1 hod 9 min 48 sec.
							--------------------------
							17 hod 30 min
Poté přičteme rozdíl mezi GČ (5 hod 30 min) a příštím polednem (24 hod) ke hvězdnému času (HČ) dne narození a obdržíme Nový HČ.
 
				24 hod
				-5 hod 30 min
				-----------------
				18 hod 30 min
HČ 28.VII.1904		+8 hod 22 min 53 sec
				--------------------------
				26 hod 52 min 53 sec
				- 24 hod
				-------------------------
nový HČ			2 hod 52 min 53 sec

Tento nový HČ pak hledáme v efemeridách (v našem případě pro rok 1904), řídíce se těmito pravidly:
Padne-li GČ do doby dopolední (od půlnoci) - postupujeme v efemeridách ode dne narození (28.7.) tak dlouho, až dojdeme ke HČ přibližně odpovídajícímu novému HČ (2 hod 52 min 53 sec). Padne-li GČ do doby odpolední (do půlnoci) - vracíme se v efemeridách až nalezneme nový HČ.

Náš GČ spadá do doby odpolední, vratíme se v efemeridách až k 5.květnu, kde nalezneme přibližný HČ - 2 hod 52 min 53 sec.
Tento 5.květen je východiskem dalčích direkčních kalkulací.
Odpovídá-li každý den po narození jednomu roku života, pal planetární konstelace:
28.7.1904 naznačují události prvého roku života od narození do 5.5.1905
29.7.1904 naznačují události druhého roku života od narození od 5.5.1905 do 5.5.1906
30.7.1904 naznačují události třetího roku života od narození od 5.5.1906 do 5.5.1907 atd.

Chceme-li zkoumat např. třetí rok života (5.5.1906 do 5.5.1907), vyhledáme si v efemeridách 30. a 31. červenec a určíme pohyb Měsíce:

30.7.1904 délka Měsíce		10°51’44’’ (odpovídá 5.5.1906)
31.7.1904 délka Měsíce		22°38’39’’ (odpovídá 5.5.1907)
denní pohyb Měsíce (platný pro dobu 5.5.1906 do 5.5.1907) = 11°46’53’’.
Na jeden měsíc připadá tedy 58’54’’, na den pak 1’58’’.

Progresivní délka Měsíce 5.5.1906 10°51’44’’
Progresivní délka Měsíce 5.6.1906 se vypočítá přičtením 58’54’’ tj. 11°50’38’’
a dále progresivní délka Měsíce 5.7.1906		11°50’38’’
								+58’54’’
								-----------
								12°49’32’’atd.

Padne-li konjunkce, sextil, kvadratura, trigon, nebo opozice např. radikálního Jupitera do 12°58´, na tomto stupni se nachází progresivní Měsíc asi 9.7. (12°49’32’’ + 7’52’’) pohyb za čtyři dny (=12°57’02’’), nastane toho dne událost onou konstelací naznačená.

D.Griese


Astrology Pacific   |   Astrologická praxe 1   |   Astrologická praxe 2   |     |   kniha hostů je na hl.stránce   |   námět do Astrologického fóra  
Stránka byla upravena programem Made with AceHTML 5 Pro. AceHTML 5.06.1 Pro.
WebPage created per programme  AceHTML 5.06.1 Pro.