luna

Astrology Pacific

slunce
 
Astrologická praxe
Astrological Practice
 

YOD - Boží prst


Sestava minimálně tří planet. Dvě planety jsou spojeny sextilem a tyto pak dvěma kvinkunxy s planetou třetí (vrchol - apex).

Tajuplná konfigurace přinášející podivný, tajuplný osud, plný božích osvícení, které ho mohou přivést až k vyjímečné boží moudrosti. Celoživotní cesta bahnem končící v duchovní světě. Bůh nám dal šanci 99procent vyřešit dilema planety na Apexu (hrot Yodu). Nevyužijeme-li příležitosti, Bůh převezme rozhodování a učiní rozhodnutí za nás. V domě, kterému tato planeta vládne dochází k podstatné změně (změna zevnějšku, závažná choroba, změna bydliště, nebo zaměstnání, změna způsobu života, zločin, finanční ztráta).

Dává člověku možnost volby (důležité rozhodnutí na druhou). Boží prst ukazuje podle znamení, kam se přesunula a kulminuje kosmická síla. Naznačí u zrozence tu část života, kterou by chtěl prožít, ale neprožil. Klade otázku: kdo vlastně jsem a co vlastně chci. Yod může prolomit začarovaný kruh a vymanit se z něj. Způsobuje mnoho úzkostí a projevuje se reakcí, která nám není vlastní a kterou nechápeme.

Yod je rozpor mezi touhou po jistotách a určitým trvalým neklidem. Zablokování- je nutno volit mezi větším a menším zlem. Cítí se být obětí vnějších okolností a jakoby vmanévrován do určité situace - osud se zdá přicházet z vnějšího světa. Je třeba pasivity a trpělivosti. Život se musí brát, tak jako přichází. Má pocit, že je v nevýhodě proti ostatním. Dovede však bezpečně rozeznat zlo. Úkol: přijímat pocity a neztrácet humor. Nedovolit únik do jiné reality, Yod je možno považovat za jistý dar. Yod je skrytá, ale stále působící konfigurace. Yod vytváří stav, kdy se člověku převážně pohybuje ve stejném okruhu lidí a opakujících se událostí, aby pochopil své chyby a více je neopakoval. Pokud nápravu odmítá, pak je majitel neustále se opakujícími se situacemi utočen. Vracejí se stále stejné situace a musí se rozhodovat, až se rozhodne správně. Řešení je třeba hledat u prvků sextilu a jejich napětí.

APEX (hrot Yodu)

ANTIAPEX v domě
Diskuze, která se k tomuto problému odehrála na Českých astrologických stránkách ČAS.

YOD 569 otázku odeslal(a) Lucie Balázsová v Sobotu 3.Března 2001 11:09:30
Mám otázku na téma YOD - boží prst. Chtěla bych vědět jaký má význam v horoskopu a kdy se jeho vliv pravděpodobně uvolní.

Re: YOD
1 odpověď odeslal(a) Roman v Sobotu 3.Března 2001 16:18:27
Vážená paní Balázsová,
Prst Boží, neboli dojitý kvinkunx, především však planety, které tuto konfiguraci tvoří, navozují podle svého významu a typu funkční aktivity možnost hluboce důvěrného, intimního prožitku, duchovní senzitivitu, citlivost k vnitřním stránkám vlastního života. Pokud mohu hovořit ze své zkušenosti, v poslední době jsem měl několik žen coby klientek, které měly tuto konfiguraci buď v nativitě, nebo v sekundární direkci, nebo byla nativní poloha apexu právě tranzitována některou z pomalejších planet. Všechny tyto ženy se začaly zajímat o svůj duchovní rozvoj, studovat kabalu, zajímat se o astrologii, rozličným způsobem se vzpínat k otázkám universálním, číst to, čemu říkáme duchovní literatura. Tak to zatím prozatím
Mějte se hezky Roman

Re: YOD
2 odpověď odeslal(a) Turnovský v Sobotu 3.Března 2001 17:10:43
K tomu všemu co zde Roman uvedl bych jen dodal, že ten, kdo nazval tuto konfiguraci YOD nikdy hegrejské písmeno YOD neviděl, Turnovský

Re: YOD
3 odpověď odeslal(a) Roman v Sobotu 3.Března 2001 17:44:28
Ještě jsem si vzpomněl, že Rudhyar někde píše, že planety v konfiguracích jako Dvojitý kvinkunx, dvojitý bikvintil, dvojitý trioktil, dvojitý triseptil mají přirozenou tenzi být doplněny do celistvého tvaru "draka", který se nachází v opozici apexu. Tento bod bývá významný, zejména jeho sabiánský symbol.
Zdraví Roman

Re: YOD
4 odpověď odeslal(a) Turnovský v Sobotu 3.Března 2001 18:35:11
Planeta na vrcholu (v apexu) syntetizuje produktivní vztah (sextil) dvou zbylých planet. Navíc kvinkunx je jak v rozběžná fázi spojen s možností přehodnotit svůj vztah k sobě samému (zejména nějakou introspektivní, terapeutickou metodou např, pod vedením někoho - gurua, teraeuta - a v doběžné fází přehodnotiti svůj vztah k ostatním lidem (pod vedením rituálu ať společenského, tak sexuální, nebo okultního a jiného) a pokusit se s jiným člověkem nebo lidmi aspoň na okamžik splynout a užívat s nimi darů života. Planeta je hmotná - odráží světlo - je to místo kde se syntéza projevuje navenek - exteriorizace -, opozice na toto místo je abstraktní, tedy je to bod interiorizace - zvnitřnění, možná i inspirace, v okamžiku, kdy to místo zaujme 4. planeta, začne to vše vibrovat jako jeden celek.
Turnovský


Kvinkunx
275 otázku odeslal(a) Michael KUBALA v Neděli 7.Května 2000 13:55:12
Odlišné interpretace astrologů na kvinkunx mě nutí zeptat se jaké jsou názory ostatních na zmíněný aspekt.(jeho důležitost a vliv). Děkuji

•Re: Kvinkunx
1 odpověď odeslal(a) Pavel Turnovský v Neděli 7.Května 2000 16:15:36
Kvinkunx (někdy anglicky inconjunct) je součástí 12. harmonické řady - v rozběžné fázi 150° ujasnění si představy o sobě samém, případně přehodnocení sebe sama - sebevýchova, v doběžné fázi 210° ujasnění si vlastní představy o druhých, přehodnocení vlastního postoje k druhým -a jako důsledek toho snaha sdílet s ostatními myšlenky, postoje, city, zdroje apod. Orbis +- 2°, v celostním pohledu prvních 12 harmonických řad diveregntní fáze v aplikaci 148°14´ v separaci 151°35´, konvergentní fáz v aplikaci 208°25´v separaci 211°16´zaokrouhleno na minuty. Zdraví Turnovský

•Re: Kvinkunx a Vl. Putin
2 odpověď odeslal(a) baudys.jr@post.cz v Pondělí 8.Května 2000 22:48:44
Normálně s kvinkunxy nepracuji, ale v neděli 07.05.2000 nastala zajímavá věc, když byl Vladimír Putin (07.10.1952, 14.07 zóna -3, Petěrburg) inaugurován ve chvíli, kdy na jeho stelium Sol-Mer-Sat-Nep zasvítilo mundánní stelium Sol-Mer-Jup-Sat. To je šestnáct kvinkunxů najednou, jestli dobře počítám. Z Býka do Vah.
Sám vzpomínám, jak se mi udělalo před třemi lety nehorázně fyzicky zle, jen na interval asi dvou hodin. Jediné přesné tranzity (na několik obl. minut) byly dva kvinkunxy na moje Pluto do XII. domu v konfigurace zvané fanoušky tohoto aspekty boží prst (pěkně děkuji).
Zdravím všechny Baudyš jr.

•Re: Kvinkunx 3 odpověď odeslal(a) Pavel Turnovský v Pondělí 8.Května 2000 23:49:21
Ano, ano. Souhlasím, pane Baudyši, zejména Prst boží - Ruka páně, je tu od toho, abychom se nad sebou a nad naším vzathem k ostatním zamyseli, že se jednomu při tom udělá špatně? Zajisté, pořádné purgatorium by mělo být počátkem každé nápravy i všenápravy, co bude dál, záleží jenom na nás, Turnovský

•Re: Kvinkunx
4 odpověď odeslal(a) LAUKO Petr v Úterý 9.Května 2000 11:27:00
Mohl bych pana Turnovského poprosit o nejaký konkrétní příklad výkladu. Např. Jung má kvinkunx mezi MARSEM a PLUTEM. Co si měl uvědomit, nebo co měl přehodnotit ?
Vychází výklad z významu planet nebo jsou důležitější domy ?
Děkuji Petr LAUKO

•Re: Kvinkunx
5 odpověď odeslal(a) Martin Šmíd v Úterý 9.Května 2000 18:24:59
Já mám na Pavla ještě jinou otázku. Existuje nějaká nejraději dostupná literatura o průběhu cyklů (kde by bylo "chronologicky" řečeno, co se děje při kterých aspektech)?


•Re: Kvinkunx
6 odpověď odeslal(a) Pavel Turnovský ve Středu 10.Května 2000 00:41:28
Jung nemá z mého hlediska kvinkunx Mars Pluto, ale jen Jupiter Pluto, půvan jeho nativity spočívá v tom, že mars je pivotem celé nativity, všechny vztahy se k němu symetricky sbíhají, musím najít nějaký illlustrativní příklad jiný k cyklům lze stahnout na této stránce celé přeložené kapitoly od Alexe Rupertiho Les cycles d´devenir / Cycles of becoming, velmi instruktivní a navíc narozdíl ode mne srozumitelné, zdraví TUR

YOD a neaspektované planety


192 otázku odeslal(a) Magdalena V. Bugar v Pátek 25.Února 2000 16:43:17
Vážený pane Turnovský,
K.M. Hamaker-Zondag vydala před cca 1 a půl rokem knihu, která jedinečně a s velkým humorem popisuje YOD a neaspektované planety v radixu, transity které tvoří YOD s radixem, event. sekundárními direkcemi. Já bych moc ráda znala Váš názor jak kvalifikujete Vy, neaspektované planety a YOD. Chtěl byste se o to podělit ?
Děkuji za odpověd a srdečně zdravím Magdalena V. Bugar

Re: YOD a neaspektované planety
1 odpověď odeslal(a) Pavel Turnovský v Pátek 25.Února 2000 19:09:19
Paní Hamaker-Zondag si vážím, ale protestuji proti názvu JOD, ten, kdo dvojitému kvinkunxu dal tento název, nikdy hebrejské písmeno jod neviděl - to je totiž tečka - lépe je PRST BOŽÍ nebo RUKA PÁNĚ, v HaT je jeho symbolem postava tichého mystika a naznačuje vysoce důvěrné, jemné, intimní spojení planet, které přináší citlivost k vnitřní, nebo duchovní skutečnosti. Orbis pro tvorbu planetární této konfigurace užíváme +/-2°.
S neaspektovanou planetou (hlavními aspekty, čili 1, 2, 3, 4, 6 harmonická řada) je vždy potíž, jsou jakýmsi sigltonem, plonkovou planetou, která se obtížně integruje s ostatními, stojí tam jakoby s prázdnýma rukama, dívá se na tu spoušť a nemůže nic dělat, pochopitelně mluvím v symbolickém významu personifikace, víme, že planety nic nedělají, jen se pohybují, mění gravitační pole heliokosmu a odrážejí sluneční světlo, výjimku tvoří Luna a slapové vlivy, ale to není astrologický vliv, nýbrž astrofyzikální, což je obor úplně jiný, než astrologie. Zdraví Turnovský


Dne 3.12.2002 at 10:09:58 přišel příspěvek paní Heleny Alešové-Kovalové

Vážený pane Tichý,

v Disneyově případě je Merkur v sextilu s Venuší a obě planety jsou v inkonjunkci (kvinunxu) s Neptunem. Při nedostatku specifických aspektů, inkonjunkce vždy vyžadují jistá nastavení nebo kompromisy; nejsou to snadné aspekty, jak je uchopit, ale v případě Yodu, sextil Venuše a Merkura dává Disneyovi příležitost učit se kdy to dát do pořádku.

Yod je velmi zajímavý v Disneyově horoskopu, od Neptuna, který je nejvyšší planetou,(elevovanou) a je v jeho X. domě, kariéry a pozemských ctižádostí.

Neptun je planetou iluzí a deziluzí, je přinesen směrem dolů k zemi a užitý skrze Merkura v komunikaci a Venuše v V.domě, domě kreativity.

V některé planetě yodu,(vyjdete z karmy) a dvojice inkonjunkce se stává středem ohniska a nezřídka se odvolává jak "si koupit Boha ze pět prstů". Potřeba jednat bude vyvstávat přes tuto ústřední planetu, ježto příležitost jednat spočívá v dvojici planet,které jsou navzájem v sextilu. Problém Yodu je v tom, že často produkuje neukázněné myšlení. Přes to "koupit něco za pět prstů" až k posilování nějakých přirozených ryzích druhů činností.

I Hermann Hesse také má yod s Plutem sextil Venuše a obě planety inkonjunce Jupiter.Protože jsou výměny s l./VI. nebo l. /VIII. dům finanční tíseň, musíme skrze osobní činnost (I. dům)zkoumat náš mentální a fyzický růst model (VI.dům) a naše citové přání modelové (VIII. dům). Jestliže změny, nastavení, seřízení nebo reorganizace není způsobilá, mohou se vyskytnout mentální,citové nebo zdravotní problémy. Přes znalost,(Panna/VI.dům) a psychologické porozumění,(Štír/ VIII.dům) může nejlépe nalézt řešení.

Yody jsou dosti běžné a zde je několik slavných lidí kdo je mají v diagramu: Frank Sinatra, Jawaharlal Nehru, senátor Robert Kennedy, Charles Chaplin.

Stálé zdraví a příjemné a klidné prožití svátků vánočních přeje Helena Alešová-Kovalová

Website: http://www.astro.bloguje.cz/


Astrology Pacific   |   Astrologická praxe 1   |   Astrologická praxe 2   |     |   kniha hostů je na hl.stránce   |   námět do Astrologického fóra  
Stránka byla upravena programem Made with AceHTML 5 Pro. AceHTML 5.06.1 Pro.
WebPage created per programme  AceHTML 5.06.1 Pro.