luna

Astrology Pacific

slunce
 
Astrologická praxe
Astrological Practice
 

Angelologie


Ukázka ze stránky Kvasary ve Zvěrokruhu sekce Astropraxe.

......Nyní má vyjít na Slovensku obsáhlá studie "Paralelní a periodické jevy v dějinách" od RNDr. Emila Páleše, která se kromě jiného věnuje důkladně této Steinerově teorii ve vztahu k pozemským dějinám, a to až do detailu - na 72 leté úseky odpovídající 1 stupni zvěrokruhu ( mj. v souladu s Keferovými planetárními signaturami jednotlivých stupňů zvěrokruhu ). Doporučuji Vaší pozornosti.

S přáním všeho dobrého - Ladislav Mrázek


Email od pana Trnky

Vážený pane Mrázku,

je tomu sice teprve pár dní, co jsem Vám posílal odpověď na Váš poslední dopis, ale nedá mi to, abych Vám neposlal několik dalších poznámek, na které se už posledně nedostalo. Týkají se oné knihy dr. Páleše "Angelológia dejín", kterou jste mi ve svém posledním dopise doporučoval. Stáhnul jsem si z internetu a prostudoval jsem ty kapitoly, které, jak píšete, mají vztah k námi diskutovaným tématům, tedy "Kdy začíná věk Vodnáře" a "Odpovědi na otázky", a také jsem se podíval na úvodní slovo (soubor text(1).htm) a na soubor 7astrokrest(1).htm. Dále jsem to nestudoval, protože už po přečtení těch prvních asi dvaceti stránek mi celá kniha připadá (slušně a mírně řečeno) velmi nedůvěryhodná. Pokusím se Vám vysvětlit, proč. Možná mě po přečtení mého dopisu budete mít za odporného hnidopicha, a tak si na svou obranu dovolím podotknout, že jsem skutečně velmi racionálně založený člověk, který se zdráhá slepě a bez ověření uvěřit čemukoliv, co se navenek snaží vypadat "tajemně" a "duchovně". Konec konců v mém horoskopu stojí tři planety (Slunce, Merkur, Uran), Dračí hlava a ascendent v Blížencích, a to je myslím si dost výmluvné...

Přiznám se Vám upřímně, že už úvodní odstavce knihy vzbudily moje podezření. Jestliže sám autor o své vlastní knize napíše (cituji): Je isté, že Slovensko týmto dalo svetu filozofický a vedecký objav prvoradého významu, príspevok k celosvetovému úsiliu o preklenutie priepasti medzi vedou a náboženstvom. Dôsledky tohto objavu... už pred svojím zverejnením v slovenskej pôvodine vyvolali záujem zahraničných vedeckých inštitúcií, nebo že tyto výsledky znamenajú revolúciu hodnôt, ktorá sa týka všetkých ludí, začínám být velmi ostražitý. Za mých dětských let jsme často používali úsloví "samochvála smrdí". Potvrdil ještě někdo jiný, nezávislý, že se skutečně jedná o "vědecký objev prvořadého významu"? Když jsem si pak přečetl uvedené další tři kapitoly, řekl jsem si, že to asi jenom těžko někdo udělá. Kniha (nebo přinejmenším ty tři kapitoly, které jsem četl) se totiž doslova hemží tolika nesmysly, že nad tím zůstává rozum stát!

V první řadě je zcela zřejmé, že vychází ze Steinera, a o tom jsem Vám napsal už v předminulém dopise, že k němu mám velmi vážné výhrady. Po přečtení oněch tří kapitol "Angelologie" jsem se ve svých výhradách jenom utvrdil. Například v kapitole "Odpovede na otázky" je možno najít takovéto věty: Z kozmogonického hľadiska je Saturn poslednou planétou slnečnej sústavy! Pri vzniku slnečnej sústavy tvoril Saturn jej vonkajšiu hranicu. Moderný planetologický výskum túto skutočnosť nedávno potvrdil. A dále: Rudolf Steiner už v roku 1912 v prednáškovom cykle »Duchovné bytosti v nebeských telesách a prírodných ríšach« upozornil na to, že Urán a Neptún prileteli na svoje obežné dráhy až neskôr. Neskorší pôvod Pluta je evidentný z výstredných elementov jeho dráhy. Nebo: Pluto pri vzniku slnečnej sústavy vôbec nebolo, nepodieľalo sa na jej genéze. Z kozmogonického hľadiska k našej slnečnej sústave vôbec nepatrí. A tak dále, je tam toho více. (Například Titiusova - Bodeho řada tak, jak je v knize podána, dává naprosto nesmyslné výsledky. Její správné znění je 0,4 + 0,3 x 2n (myslí se jako exponent 0,3 krát 2 na n-tou), kde n je pro Merkura rovno mínus nekonečno, pro Venuši n = 0, pro Zemi 1 atd. Tvar 4,4 + 3 x 2n, jak píše pan Páleš, je špatně. Přepočítejte si to!) Leč k Uranu a Neptunu: Jako člověk, který se astronomií zabývá už více než 30 let a který ji také vystudoval, mohu zodpovědně prohlásit, že všechno, co je tam o těchto planetách napsáno, jsou naprosto nehorázné nesmysly! Moderní planetologický výzkum nic takového nepotvrdil (jak pan Páleš píše), právě naopak: sluneční soustava sahá mnohem dále, než jenom k Plutu (natožpak k Saturnu)! Už minule jsem Vám napsal o Kuiperově pásmu asteroidů, k němuž patří právě Pluto a o jehož vnější hranici se zatím dá jenom spekulovat. Rozhodně však sahá dále než 40 astronomických jednotek (AU) od Slunce! Když loni 8. července bylo navázáno jedno z posledních spojení s americkou sondou Pioneer 10, která se v té době nacházela asi 77 AU od Slunce (cca 11 miliard kilometrů), ukázalo se, že ještě stále neopustila heliosféru, tedy oblast, kde stále ještě existují známky sluneční činnosti. Předpokládá se také, že až několik set AU od Slunce existuje tzv. Oortův oblak komet, rovněž patřící do sluneční soustavy. Doslova směšné je potom tvrzení, že Uran s Neptunem přiletěli na své nynější dráhy později, po vzniku sluneční soustavy. Vysvětlení, proč to není možné, bych podat samozřejmě mohl (zachycení tělesa o hmotnosti Uranu nebo Neptunu na oběžné dráze kolem Slunce odporuje základním zákonům nebeské mechaniky), leč bylo by to vysvětlení trochu obsáhlé a jenom těžko by bylo možno ho směstnat do jednoho dopisu. Nicméně naprosto zřejmé je, že zde Steiner v onom roce 1912 rozvíjel jakési "hypotézy" z oblasti, o které neměl ani potuchy, a to jenom utvrzuje mou nedůvěru vůči němu. Z tohoto důvodu na mě proto působí velmi komicky poznámka pana Páleše: Astronómovia by mali pocítiť skôr skromnosť a pokoru pred takýmito poznatkami duchovnej vedy, ktorá už dávno učí o tajomstvách kozmu, na ktoré oni teraz prichádzajú prostredníctvom najmodernejších počítačových modelov a nákladných vesmírnych teleskopov, a obsahuje mnohé, čo veda ešte len objaví v budúcnosti. Ona "duchovná veda", jak je vidět, učí o "tajemstvách kozmu" naprosté nesmysly - před čím by tedy dnešní astronomové měli cítit pokoru? Nebyla by tato pokora a skromnost na místě spíše u pana Páleše, který neváhá sám svou vlastní knihu označit jako filozofický a vedecký objav prvoradého významu?...

K této kapitole snad ještě drobnou poznámku: hned v prvním odstavci se píše: okultný poznatok, že sedmička je číslo času. K tomu si dovolím podotknout - nejen času! Není jenom sedm dnů v týdnu a sedm dnů stvoření, ale také sedm tónů hudební stupnice, sedm proseb v Otčenáši, sedm základních barev duhy...

Leč pojďme dál a podívejme se na kapitolu "Kedy sa začína vek Vodnára?" Pomineme-li drobné nepřesnosti (neexistují například "obloukové stupně", to je nonsens - existují úhlové stupně, oblouková míra je radián, a to je něco úplně jiného - to by ovšem RNDr. měl vědět!), nelze než souhlasit s tím, jak pan Páleš vysvětluje nesmyslnost očekávání "věku Vodnáře" z posunu jarního bodu souhvězdími ekliptiky. V tom má samozřejmě stoprocentní pravdu! Velmi diskutabilní je ovšem jeho tvrzení, že znamenia, ako duchovné bytosti, tu boli ešte skôr ako tento hmotný vesmír vznikol! Znamenia jestvovali dávno pred vznikom súhvezdí! Tady má zřejmě původ Váš názor o tropickém zodiaku, se kterým jsem polemizoval už v minulém dopise. Jaký je můj názor, to z minulého dopisu doufám vyplynulo dostatečně jasně, nebudu ho proto opakovat. V tom, jak zdůvodňuje nesmyslnost očekávání "věku Vodnáře" z posunu jarního bodu souhvězdím Ryb do souhvězdí Vodnáře, má tedy pan Páleš pravdu. Je ovšem dost kuriózní, že navzdory tomu potom v různých dalších textech s pojmem "věk Vodnáře" stále znovu a znovu operuje, jako by se jednalo o naprostou samozřejmost! Nezdá se Vám, že si poněkud odporuje? Například věta (opět pocházející z antroposofické školy Rudolfa Steinera): Antropozofická škola jediná si je vedomá, že skutočné dianie na Zemi zaostáva za polohou jarného bodu v súhvezdiach o viac ako jedno tisícročie. Prečo?, chtěl bych se zeptat. Podle mého názoru to není nic jiného než ryzí, ničím nepodložená spekulace! Nehledě samozřejmě k tomu, že se zde opět přisuzuje jakýsi význam souhvězdím, která pan Páleš předtím zcela správně označil za náhodné shluky hvězd, které se znameními tropického zvěrokruhu a jejich významem nemají vůbec nic společného. Čili opět rozpor. A takových je v textu, který jsem pročetl, opravdu celá dlouhá řada. Zdá se zkrátka, že pan Páleš naprosto nekriticky přijímá evidentně chybné názory Rudolfa Steinera, aniž by se nad nimi zamyslel, natož pak aby se je pokusil vlastní úvahou nebo výpočtem ověřit.

V jednom z dalších odstavců této kapitoly pan Páleš píše: ...bol Rudolf Steiner pravdepodobne prvý, kto v roku 1905 na pôde teozofickej spoločnosti prednášal o kultúrnom vývoji a cyklických reinkarnáciách na pozadí zverokruhu vo veku Raka, Blížencov, Býka... až Vodnára. Steiner však vtedy odhadol začiatok veku Vodnára až na rok 4400 po Kr. To na jedné straně potvrzuje mou hypotézu, že právě Steiner je autorem té pochybné teorie o "věku Vodnáře": směr Rak - Blíženci - Býk - Beran - Ryby - Vodnář atd. je obrácený a Steiner si proto evidentně neuvědomoval základní astrologické principy (zodiak jako univerzální vývojový princip). Je tu však jiná pozoruhodná shoda - Steinerovo datování začátku "věku Vodnáře" na rok 4400 po Kristu. Zajímavým způsobem totiž souvisí s polohou galaktického centra. O tom sice Steiner zřejmě neměl ani potuchy (jak vyplývá z jeho báchorek o "pozdějším příletu" Urana a Neptuna, rozuměl astronomii asi jako koza petrželi), leč shoda je to opravdu zajímavá. O co jde? Střed naší Galaxie při pozorování ze Země leží v souhvězdí Střelce, a z astrologického hlediska i ve znamení Střelce - v roce 1975 se nacházel na délce 25°36˘ Střelce. Vezmeme-li v úvahu současnou hodnotu precesní konstanty, která udává rychlost posunu hvězd tropickým zodiakem 0°00˘50,371˛ za rok, vstoupí galaktické centrum do znamení Vodnáře v roce 4433 po Kristu! Kdybychom tedy zvolili galaktické centrum jako ukazatel precesních věků, začal by věk Vodnáře skutečně po roce 4400, jak původně stanovil Steiner. Zvláštní shoda, že? (V současné době bychom ovšem prožívali věk Střelce a blížili bychom se k věku Kozoroha, což neodpovídá skutečnosti.) Tolik tedy Steiner a zmatky kolem "věku Vodnáře". Leč v textu této kapitoly je celá řada dalších nepřesností, které nemohu nechat bez povšimnutí. Týkají se Milana Špůrka. Pan Páleš píše: Český astrológ Milan Špůrek bol, zdá sa, zatiaľ jediný, kto na to v roku 1992 upozornil, že toto zdôvodnenie veku Vodnára je mylné. Je pravda, že Milan Špůrek byl první, od té doby však už nikoliv jediný. Astrologů, kteří si uvědomují nesmyslnost této pověry, pomalu, ale jistě přibývá. V dalším textu, který se týká Špůrka, však už pan Páleš jeho teorie a postupy dost neomaleným způsobem zkresluje a deformuje. V souvislosti se Špůrkovou astrochronologií například píše: K obrátenému sledu vekov však dospel len čisto teoretickou, špekulatívnou myšlienkovou úvahou, nie pozorovaním skutočnosti. Voľba Regula je tiež svojvoľná a potvrdiť by ju mohla len evidentná súvzťažnosť s reálnym dianím na Zemi. Co k tomu říci? Pravý opak tohoto tvrzení je pravdou! Právě pozorování skutečnosti, různých historických událostí atd. je základním kamenem této Špůrkovy teorie! Nejrůznější dějinné zvraty, střídání uměleckých slohů a mnoho dalšího Špůrek velmi pečlivě a soustavně srovnával s podrobnějším dvanáctinným dělením zodiaku (palcovou subdivizí o délce 178,7 roku, zodiakální mikrovlnou o délce 14,9 roku), a skutečně velmi pozoruhodné shody při těchto děleních ho přesvědčily, že jeho teorie je správná. Nejenom tedy přílivy a odlivy zájmu o astrologii, jak se o nich zmiňuje pan Páleš! Svévolná nebyla ani Špůrkova volba Regula jako fiduciální hvězdy - i tady podrobil pečlivému zkoumání celou řadu jiných hvězd (Aldebaran, Spicu, Alcyone, Betelgeuse a další). Právě shoda Regulova pohybu zvěrokruhem s reálnými událostmi na Zemi, empirické aplikace (jak sám píše), ho nakonec přivedla k poznání, že Regulus je tím správným chronokratorem, tedy "měřičem času", při posunu souhvězdí pozadím tropického zodiaku. Dostatek důkazů o tom uvádí ve své Encyklopedii západní astrologie na stránkách 256 a dále. Pan Páleš tuto Špůrkovu knihu zřejmě zná, ale proč potom nepíše pravdu, to nevím. Asi se mu nehodí do krámu. Mou důvěru k jeho knize to ovšem nijak neposílilo, právě naopak!

Tož tak. Psát by se dalo ještě o mnohém dalším, nechci však tento svůj dopis příliš natahovat. Jenom bych snad na závěr k některým dalším úsekům Pálešovy knihy, potažmo ke Steinerovým teoriím, chtěl podotknout, že (podle mého názoru) není třeba si například planety nebo znamení zvěrokruhu spojovat s nějakými "nebeskými inteligencemi", "cheruby" a podobně. Domnívám se, že tu jde pouze o antropomorfní konkretizování základních duchovních principů, které může mít své opodstatnění pouze na určité (nižší) úrovni duchovního vývoje. Pokud však člověk skutečně pochopí tyto duchovní principy, nemusí si je se žádnými anděly, cheruby ani inteligencemi ztotožňovat. Dovedeno ad absurdum takovéto postoje totiž nakonec vedou až k blábolení o "mimozemských inteligencích" nebo ke ztotožňování andělů, Ježíše, panny Marie atd. s "mimozemšťany". A to snad skutečně v esoterice a vůbec v duchovní sféře nemá co dělat!

Přeji Vám zdraví, spokojenost a sluníčko v duši!

Nový Jičín 28.3.2001

Petr Trnka


Dopis pana Páleše


Vážený pán Mrázek!

Distribútor „Angelológie„ v Čechách zatiaľ nie je. Môžete si ju predplatiť rovnako ako Slováci, avšak poštovné do Čiech Vás bude stáť o 300 Sk viac.
Môj email je odteraz **emailová adresa smazána na žádost autora**. Prosím píšte mi na túto adresu. Sú moje listy čitateľné aj so slovenskou diakritikou? Ak nie, upozornite ma na to.

K listu pána Trnku: S pozdravom

**emailová adresa smazána na žádost autora**

Další imformace na **emailová adresa smazána na žádost autora**

Obsáhlá odpověď pana Mrázka.


Vážený pane Trnko,

dovolte abych se s Vámi opět podělil o několik poznámek k Vašim dvěma dopisům.

V prvé řadě bych rád vyjádřil svou radost nad skutečností, že jsem poznal člověka, jež jest erudovaným astronomem a který se zároveň neposmívá astrologii, - naopak astrologii dlouhá léta studuje a provozuje.
Já tedy opravdu nevím, kolik takových lidí tady v ČR jest, ale v okruhu mých známých jste první. Příliš častým úkazem to tedy asi není.

Hned v zápětí bych Vás rád ujistil, že se na Vás "neráčím hněvat", ani si o Vás nemyslím, že jste "odporný hnidopich".
Že Vám některé mé názory připadají legrační, nepovažuji až za tak hrozné, neboť smích je tolik potřebným kořením života a je to pořád lepší, než kdyby jste mé názory přešel zcela bez povšimnutí. Fakt že se snažíte - v rámci svého oboru znalostí - uvést na pravou míru faktické nepřesnosti jiných publikujících lidí, jejichž oborem je nauka jiná, je podle mne záslužná činnost. Co mne spíše trápí je skutečnost, že naše diskuze se zvolna stává neplodnou, protože většinou oba dosti tvrdohlavě setrváváme na svých pozicích.....

Vaše astronomické znalosti si tedy netroufám posoudit, ale mám k Vám v tomto ohledu předběžně naprostou důvěru. Za sebe Vám mohu slíbit, že až budu potřebovat radu v oblasti astronomomické nauky, rád Vás - jako platící klient samozřejmě - vyhledám.
Asi ne tak ale v oboru astrologie
. Musím se Vám přiznat, že s některými myšlenkovými postupy, které používáte, jakož i s mírou Vaší nedůvěřivosti v mnohých rozličných ohledech, nejsem zcela zajedno.

Pokusím se znovu ony sporné body nastínit :

Např.: Mluvíte o ucelených sedmi duchovních ( nehmotných ) principech, které prostupují veškeré hmotné ( horizontální ) roviny Stvoření - vzápětí to v konkrétním případě kvasarů zpochybňujete.....( Na to jsem upozornil již v minulém dopise ).

Jiný příklad : Píšete : "Nějakou novou definici astrologie se asi nikdy nikomu sestavit nepodaří - to je asi stejné, jako kdybyste chtěl vyslovit definici duše nebo Boha". V tomto s Vámi bezvýhradně souhlasím - definice patří do oblasti horizontálního myšlení; a pokud by se pro astrologii měla zformulovat, musela by být hodně otevřená a mířit k onomu centru v nášem nitru, skrze které jsme jednotni - pak už by to ale zase nebyla výhradně definice, ale spíše mocný symbol astrologie přioděný do slov.......
Zároveň však ve svých textech operujete s pojmy jako " dokonalé pochopení astrologie "....anebo: "pokud však člověk skutečně pochopí tyto duchovní principy". Není to protiklad ?
Koho tím míníte, toho člověka, který už pochopil dokonale astrologii ? Sebe asi ne, proti tomu jste se posledně ohradil, tak koho tedy ?
Copak se některý ze symbolů - v rámci pozemského života na Zemi - dá nějakým způsobem vyčerpat ? Člověk může jít pořád dál do hloubky....

Jiný doklad. Píšete : Nezaujatě verifikovat spousty horoskopů, nechat je ověřit nezávislým badatelům....Jak si to představujete ? Statisticky ? Nějakým současným materialisticko - vědeckým postupem ?
Já jsem měl za to, že jste bojovníkem proti vnášení těchto postupů do astrologie.
Částečně to jde, statisticky něco v tomto smyslu dokázat, jistě znáte ony výzkumy pana Michela Gauquelina a i jiných. Ale podobné výzkumy se míjí s podstatou věci - protože astrologie pracuje s kvalitami duše, které nejsou vědeckými postupy kvantifikovatelné..... Tím ovšem netvrdím, že tyto kvality duševního života nemohou být předmětem poznání. Jenom mne zajímá, jak je chcete dokazovat.....

To vůbec nemluvím o tom, že jak se mi zdá, nejste otevřený ani k tak elementární skutečnosti : to co se v hermeticky orientované esoterii nazývá "principy", se v křesťansky orientované esoterice ( po tisíce let - tradičně !! ) nazývá "anděly", kteří jsou nositelé těchto principů.
Jestli si představujete anděly jako nějaké trojrozměrné bytosti, nebo pouze jako útvary ve fantazii neurotiků jako většina dnešních psychologů, pak bych Vám ale doporučoval, aby jste stejně kritickému zkoumání podrobil ony "principy", o kterých mluvíte vy......Stejný metr na všechny - to je fair play. Nebo podle Vás je hermetismus nějak nadřazen křesťanství ? Nehmotný ( duchovní ) princip = nehmotný ( duchovně - bytostný ) anděl. Podle mne.
Naprostou perlou je Vaše věta "o antropomorfním konkretizování základních duchovních principů, které může mít své opodstatnění pouze na určité ( nižší ) úrovni duchovního vývoje". Vy jste tedy už na vyšší úrovni duchovního vývoje, když používate výraz "princip" místo výrazu "anděl" (obsah je podle mne týž)?

Jiná oblast, kde zarytě vzdorujete jakémukoliv názorovému posunu, je ona otázka principů ! Neustále razíte teorii, že je sedm principů, a to je jediná možnost, kterou lze akceptovat. Já Vám to neberu, to je jeden možný přístup, v mnoha ohledech jistě i vhodný - ale nikoli jediný ! Z jakého titulu to tvrdíte ? Že to řekl někdo třetí?
Pan Dethlefsen pojal astrologii ve svém spisku jako zkoumání kvality času, a tak staví do těžiště své astrologie sedmičku ( číslo času ). Astrolog, který se zabývá řekněme lékařskou astrologií a pokouší se vyvažovat temperamenty nemocných lidí - má v těžišti své astrologie čtyřku. Hlubší přístupy k astrologii, které se snaží o rozvoj duchovní individuality, která se vztahuje ke svým dvanácti rozměrům ( v křesťanské terminologii tomu říkáme 12 ctností ), budou své zornice upínat ke dvnánáctce ( číslo prostoru ).
Sám tvrdíte, že žádné vlastní myšlenky v této oblasti nemáte.....? To by samo o sobě nebylo nikterak zlé - nikdo z nás neví všechno - pokud byste z toho neučinil metr na posuzování toho, co astrologie je a co není!

Naprosto není jenom sedm principů - pokud se přidržím Vámi používané terminologie, - ale rovněž nesčetné počty jiných možností ( ne všechny se ovšem běžně používají v rámci astrologické praxe ).

Pokud v této oblasti chcete hledat nějaký Prvotní princip - pak to rozhodně nebude 7 principů, ale Princip jediný. Ten, skrze který se vyznal On : "Jsem který Jsem; Alfa i Omega; Východiskem, Střediskem i Konečným bodem".
Od něj pak se odvíjí bezpočet do různých počtů andělů / principů zformovaných ještě nehmotných úrovní ( andělské kůry či hiearchie v křesťanské esoterice ) - např. počínaje třemi, čtyřma, sedmi, dvanácti, sedmdesáti dvěma ( které třeba používá kabala jako svých 72 "geniů" ), třistašedesáti a nesčetně jiných možností.
Každá z těchto vrstev je ucelená, a prostupuje hmotný svět - na různých významových rovinách. Při vertikálním způsobu myšlení pak s nimi pracujeme jako s "maticemi n-principů".

Na tomto místě ovšem musím uznat svoji závažnou nepřesnost, když jsem mluvil o nadřazenosti tropického zvěrokruhu v minulém dopise. Pokud astronomie definuje tropický zvěrokruh jako dráhu Slunce na nebeské báni rozdělenou na 12 dílů, pak by to samozřejmě byl nesmysl.

Jak sám píšete, universální vývojový princip, tedy 12 principů zvěrokruhu, existovalo odedávna, i před vznikem Sluneční soustavy. Je ovšem nesmyslem tvrdit, že 12 principů zvěrokruhu vlastně neexistuje a je pouze odvozeno od sedmice principů jako další horizontální rovina! Každá jedna horizontální rovina ( v procesu vertikálního myšlení s libovolným počtem "principů" ) je spojena s hmotou!
Podle Vaší podivné logiky potom ale neexistuje ani sedm principů, leč je to jenom další horizontální rovina odvozená od Něho Jediného?
Jinou alternativou potom by bylo odvodit existenci našeho Stvořitele od sedmi principů ?

Vaše argumentace, že sedmice se vyskytuje v mýtech, je "mimořádně přesvědčivá"....... Trojka, čtyřka, devítka, dvanáctka snad ne?
Trojku najdete v pohádkách v takové rozmanitosti, že u starších typů počítačů by Vám nestačila paměť, kdyby jste to chtěl vyjmenovat.
Dvanáctka ? Dvanáct měsíců v roce, po dvanácti hodinách dne a noci, dvanáct cherubínů, dvanáct znamení zvěrokruhu, dvanáct bran Nebeského Jeruzaléma, dvanáct apoštolů, dvanáct hvězd na vlajce Evropské unie, dvanáct sudiček,dvanáct základních ctností, atd..........atd....

Nehodlám vzít Vaše tvrzení, že základním pilířem astrologie je pouze sedm principů a každý jiný přístup je neastrologický. Vaše názory ovšem respektuji.

Odmítám tvrzení, že astrologie je výsostně esoterní naukou. Nikoliv kvůli nějakým ufónům.... Vezměme třeba nějakou jednoduchou astropsychologii, dejme tomu ten typ, který odněkud převzal a zde představil pan Grumlík - co to má společného s esoterikou ? To už není astrologie? ( I když je to zjevně povrchnější, než to co prezentuje T.Dethlefsen )..

To už potom můžete rovnou určovat, jaké orbisy jsou nařízené v "Pravé astrologii", které aspekty se smí používat a které ne atd... - a hlavně zřídit nějaký kontrolní úřad, který na to dohlídne. ( Tím já netvrdím, že zde vládne úplná libovůle )..

Ale já mám za to, že dnešní doba odpovídá takové fázi zralosti lidského ducha, kdy je nutné ponechat na svobodě volby každého jednotlivce, aby se samostatně rozhodnul. I v tom jaký typ astrologie chce pěstovat.
Svoboda volby ovšem člověka nezbavuje zodpovědnosti. Následky si neseme každý sám......... Já ( asi na rozdíl od Vás ) věřím, že v rámci lidstva existuje množina lidí, kteří mají dostatečně čisté pohnutky pro své činy tak, že naplní Zákon ze svých volných rozhodnutí. Jistěže nás jako celek čeká drtivá katastrofa.
Já sám jsem si ve svém dosavadním osobním životě "prošel svoje". Ale i tyto své "osobní průšvihy a horory" chápu jako daň za svoji svobodu, a neměnil bych.......
Pod stejným zorným úhlem nahlížím i na onen globální kolaps, před kterým stojíme.......Nad námi vládne Zákon Boží, a tělesné a duševní utrpení nás lidí je zároveň projevem Jeho Lásky k nám, že nás nenechá duchovně zcela vykolejit, ale nás nutí opravit naše chybné niterné postoje a pokračovat v procesu poznávání.

Stavíte rovnítko mezi můj pojem "jedinečná role člověka v celém procesu" a Váš pojem "pyšné lidské povýšení sebe sama do role pána přírody". To jsou přece dvě různé věci ! Pochopte, lidské sebeuvědomování, individiualizace vědomí - to je naprosto nezbytný proces, který od člověka nikdo neodejme.
Nakonec člověk se musí stát pánem přírody, neboť ho k tomu předurčuje jeho duchovní původ. Ovšem ze svobodně přijatého rozhodnutí včlenit se do Moudrých Zákonů Stvoření. Že člověk svůj dar svobodné volby dneska zneužívá, no ať, léčení zákonitě přijde. Kdo seje dobro, sklidí úrodu dobra, kdo seje zlo, bude kosit nekonečná pole bodláků. Mně to není lhostejno, ale svobodu lidské vůl ctím.
To co jsem napsal je snad v naprostém souladu s názory Dethlefsena.

Když se vrátím k oné otázce věků. Tu je asi potřeba rozlišit pojmy : 1.) Věk - jako cca 2160 let; 2.) Věk Vodnáře; 3.) Věk Vodnáře, jehož název je odvozen od pohybu jarního bodu v astronomicky popsaných souhvězdích. Pro mne toto rozlišení ( na rozdíl od Vás ? ) podružné není. Pokud se Steinera týče, podle mého soudu mu ani v prvním, ani v třetím bodě autorství připisovat nemůžete. Že je zde směr vývoje otočen naopak, to mne udivilo už dříve. Vysvětlení pro to (zatím ?) nemám.....

To že mluvíte o "nejduchovnějším období dosavadních lidských dějin" jako o "věku Ryb" - to předpokládám míníte jako legraci - po tom všem, co jste na adresu těchto věků napsal.....

Pokud mi podsouváte názor, že názvy astronomických souhvězdí vznikly z pospojování hvězd do obrazců podobných zvířatům - tak to nevím, kde jste to vzal ? Tento názor já jsem nikdy nezastával. Dokonce si myslím, že u některých souhvězdí to při nejlepší vůli nejde ( toho příslušného tvora nějak vymodelovat z hvězdiček onoho souhvězdí dostatečně jasných ). Naopak tady se shoduji s Vámi, že asi souhvězdí dostala jména podle znamení. ( A k tomu jsem přiložil - ve svém minulém dopise - hypotézu ( převzatou od Steinera ), že dřívější lidé, kteří neměli v takové míře bdělé předmětné vědomí ( jako dnes ), tyto znamení ( zahalené do astrálního kabátu ) polosnivě spoluvyciťovali - a to je původ těchto jmen - podávám to zjednodušeně.
No ale diskutovat s Vámi o názorech R.Steinera, to je asi zbytečné plýtvání inkoustem......

Pokud se týče pana Dethlefsena, tak já proti němu v zásadě nic nemám. Pokud se to co napsal neuplatňuje ztrnule ( s upozaděním smyslu na úkor formy ) jako posvátná nediskutovatelná varianta esoterní vědy....
Vyjímkou je ovšem jeho tzv. "reinkarnační terapie", od které si tedy udržuji mílový odstup. Jednak mám podezření, že v těchto případech ( ať už se jedná o "hard" hypnotické regresy či "soft" reinkarnační regresy ) o skutečné minulé životy vůbec nejde ( pokud tedy mluvíme o převtělování duchovní individuality, kterou si člověk v průběhu vývoje teprve formuje a která je pravou podstatou jeho bytí / nebereme-li tedy v potaz ono zdánlivé převtělování na úrovni astrálního a mentálního světa známé z hinduismu a jiných východních nauk - mj. např. převtělování lámy tibetského buddhismu ). Jednak pochybuji, že je to zcela bezpečné u lidí, kteří mají v duši chlívek. Člověk, který se dokáže ztišit a naslouchat svému svědomí, tak si dá svoji duši do pořádku bez takových nepřirozených extravagancí.
Kupříkladu pan Grof pak popisuje zážitky pocitového ztotožnění člověka v seanci holotropního dýchání třeba s krokodýlem, - a vydává toto za minulé životy člověka !!!

Zajímavý jev je to Vaše anti - UFOnské naladění. To se tedy pohybujete v pozoruhodných kruzích..... Já se přiznám, že jsem se doposud nesetkal v okruhu mých známých s jediným takto zaměřeným člověkem. Možná to bude tím, že neprovozuji astrologii jako profesionál pro veřejnost - a teprve mne to čeká.... ( Vyjímkou je snad jenom pan Benda, o kterém jsem četl v tisku. Já ho ale osobně neznám, a tak to ani komentovat nehodlám.)

Jiný zajímavý úkaz je onen Váš termín "pofiderní vnuknutí" pro inspiraci shůry. Přemýšlel jste někdy nad tím, že člověk se zcela čistým duševním životem nemůže mít jiné vnuknutí než pravdivé ? Jistě, Vy na to asi namítnete - "Najděte dnes člověka se zcela čistým duševním životem....." To je zajisté problém. Ale pravdou je, že třeba v okruhu mých přátel je řada lidí, kteří - pokud by se nedali nazvat čistí - o duševní čistotu alespoň vydatně usilují. Já tedy nevím, v jakých kruzích se pohybujete Vy, že dokonce ani nepřipouštíte možnost, že by někdo mohl být inspirován iluzíprostým způsobem....... Nesvědčí to také něco o Vašem vlastním duševním životě ?

S Vaší větou o devalvaci starých duchovních nauk naprosto souhlasím. Nezapomínejte ale, že zde jsou i nově ustavené hodnotné kulty s řadou poctivě se snažících následovníků.

Pane Trnko, já se vůbec netajím jistými osobními sympatiemi k Vám, ctím si Vaši velikou snahu o poctivost a serióznost, ale kdybyste tyto své přednosti trochu - alespoň jako vzácným kořením - posypal názorovou otevřeností a důvěrou, určitě byste zle neudělal .....

Dopis už je pěkně tučný, témata jsem vyčerpal - takže pěkně zdravím v Novém Jičíně, ať Vám hvězdičky pilně svítí na Vaší další cestu životem a hodně štěstí přeje

Ladislav Mrázek

PS: No abych ještě nezapoměl - "Plutík" !
Já sám odborný astronomický tisk nesleduji, takže pramenem mých informací byla v tomto případě běžná zpráva z denního tisku.
Agentura CNN :
Slunce má možná desátou planetu.
Možná už desátou planetu planetu Sluneční soustavy objevil tým venezuelských astronomů.... Od března se snažili Venezuelci, Američané a také čeští astronomové objekt blíže určit. Svou velikostí o průměru 300 - 700 km bude objekt, pojmenovaný 2000 EB 173 a astronomy familiárně nazývaný "Plutík", buď nejmenší planetou, nebo druhým největším asteroidem. Podle dosavadních analýz patří k nejstarším objektům Sluneční soustavy......Doba oběhu kolem Slunce 240 let. Perihelium 4.3 miliardy km a apohelium 5.6 miliardy km ( tedy mezi Neptunem a Plutem ). V odborných kruzích v souvislosti s objevem EB 173 opět vzplála diskuze, kde je velikostní hranice pro asteroid ( planetku ) a kde začínají planety. Podle některých názorů je prý už samotný Pluto příliš malý a i některými dalšími parametry nesplňuje klasifikační kritéria pro planetu. Na druhé straně je Plutík sice o pár kilometrů menší než největší asteroid Ceres, ale obíhá - na rozdíl od stovek asteroidů mezi Marsem a Jupiterem - po vlastní, sólové dráze na vnějším temném a chladném okraji slunečního systému až za Neptunem.

Jiná zajímavá zpráva z tisku - neračte to prosím bráti jako provokaci - já zprávy tohoto typu neberu automaticky jako astonomicko - fyzikální danost!
Agentura BBC:
Daleko za Plutem krouží další supervelká planeta.
Za nejvzdálenější planetou Sluneční soustavy obíhá ještě jedna, dosud neznámá planeta. Podle objevitele astronoma Johna Murraye z britské Open University dosahuje několikanásobku velikosti Jupitera a od Slunce je 30-tisíckrát vzdálenější než Země.
Na planetě však neudivuje jen její velikost a vzdálenost, ale i pravděpodobný původ : Neměla vzniknout jako součást našeho systému, ale zrodit se kdesi ve vesmíru. Sluneční gravitací byla přitažena na oběžnou dráhu kolem naší hvězdy.
Murray několik let studoval proces zrodu komet, vylétajících z tzv. Oortova mraku v odlehlé oblasti Galaxie, a při analýze drah 13 létavic vypočítal existenci tělesa, které je vychyluje z dráhy.
V příštím vydání britského časopisu Měsíčník Královské astronomické společnosti popisuje Murray planetu jako obra, který je od Slunce vzdálen téměř 5 x 10 na 18tou km a oběhne ho za 6 miliónů let - což je podle autora důvod, proč těleso dosud nebylo objeveno. Neviditelná planeta, která je nyní v souhvězdí Delfína, obíhá Slunce obráceným směrem než všechny "pravé" planety - což opět podporuje názor, že do naší soustavy svým původem nepatří.
Nedokončená odpověď pana Trnky.

Vážený pane Mrázku,

mrzí mě, že si nějak nedokážeme porozumět. To opravdu píšu tak nejasně a zmateně?

Že jsem se zmínil o věku Ryb, to jsem rozhodně nemyslel z legrace! Tady jste asi opět špatně pochopil, o co mi v otázce astrologických věků jde. Já sice kategoricky popírám, že by právě končil věk Ryb a že se blížíme k věku Vodnáře, ale nikdy a nikde jsem nezpochybňoval existenci astrologických věků jako takových! To je obrovské nedorozumění! V tomto sporu mi jde pouze a jenom o to, že onen obrácený směr (Býk - Beran - Ryby - Vodnář atd.) je nesmyslný, a to z mnoha důvodů! Samotné věky, vycházející z precese zemské osy, se zpochybnit nedají, smysl však dávají pouze z toho hlediska, že hvězdy (souhvězdí) obíhají tropickým zvěrokruhem ve stejném směru jako Slunce, Měsíc a po většinu času i planety, tedy ve směru Beran - Býk - Blíženci atd. Problémem je tady pouze určení počátečního bodu. Protože souhvězdí nemají žádné přirozené hranice, je třeba použít nějakou zástupnou (fiduciální) hvězdu, a od ní ten počátek odvodit. Už ve starověku existovaly například 4 královské hvězdy - Regulus, Spica, Antares a Fomalhaut, ale existují i jiné. Nostradamus například pro datování přechodu z věku Berana do věku Býka v roce 1999 ve svém proroctví X,72 použil hvězdu Alcyone v Plejádách. Použijeme-li však jako chronokratora hvězdu Regulus, dostaneme následující posloupnost: věk Vodnáře: rok -4420 až rok -2276, věk Ryb: -2276 až -132, věk Berana: -132 až 2012, věk Býka: 2012 až 4156, a tak dále. (Mimochodem - délka jednoho věku není 2160 let, ale 2144 let. Přesně: 360° / 0°00˘50,371˛ = 25729,09 roku, což je jeden celý Platonský rok, a potom 25729,09 / 12 = 2144,09 roku je jeden Platonský měsíc, tedy onen diskutovaný věk.) A co se týká oné posloupnosti: ta vůbec není jen tak svévolně stanovená, jak píše dr. Páleš! Tady Vás musím opět odkázat na Encyklopedii západní astrologie Milana Špůrka, a sice od strany 238 po stranu 314, kde je celá tato problematika rozvedena velmi důkladně. A že se opět odvolávám na nějakou autoritu: to není proto, že bych neměl žádné vlastní myšlenky, jak mi předhazujete. Domnívám se však, že není žádnou hanbou učit se u lidí, kteří toho vědí mnohem více než my, ať už je to Dethlefsen, nebo Špůrek! A abych předešel nějakým dalším nedorozuměním - já žádné názory nikdy nepřebírám slepě a bezmyšlenkovitě ve smyslu nějakého papouškování. Vždycky o nich přemýšlím, snažím se je konfrontovat s vlastními znalostmi, názory a zkušenostmi, číselné hodnoty často i přepočítávám. Proto nepřijímám Steinera nebo ufology, ale přijímám Dethlefsena a Špůrka (kromě mnoha jiných, samozřejmě). Snad mi to prominete.

A když už jsem tak u toho Dethlefsena: s Vaší averzí vůči jeho reinkarnačním teoriím se plně ztotožňuji! (Vida, alespoň v něčem se shodneme!) Jenomže... Svou knihu Osud jako šance Dethlefsen napsal už v roce 1978. Od té doby ovšem svoje názory na tuto problematiku radikálně změnil, dneska se už k těmto svým reinkarnačním teoriím vůbec nehlásí a považuje je za omyl. Proč asi?...

Petr Trnka


Astrology Pacific   |   Astrologická praxe 1   |   Astrologická praxe 2   |     |   kniha hostů je na hl.stránce   |   námět do Astrologického fóra  
Stránka byla upravena programem Made with AceHTML 5 Pro. AceHTML 5.06.1 Pro.
WebPage created per programme  AceHTML 5.06.1 Pro.