luna

Astrology Pacific

slunce
 
Astrologická praxe
Astrological Practice
 

Astrologická praxe - OSY


Sleduj čtyři osy:

Osa ASC - DESC = sebevědomí člověka.
Osa MC - IC = moc, síla a schopnost člověka. Podle znamení s ASC = jak se vidí zrozenec sám o sobě. Podle znamení s DESC = jak zrozenec vnímá okolí. Podle znamení s MC = kde je největší meta, osobní cíl a krédo o jejichž dosažení zrozenec usiluje. Podle znamení s IC = jaké jsou kořeny a zděděné vlastnosti. ASC - DSC charakterizuje osobnost z fyzické roviny. MC - IC co je nad námi a pod námi. ASC - kostým, maska pro určitou roli. DESC - jak vypadá partner. Např. : UR v prim. dir. 90 na osu ASC - DSC = rozvod, nebo SA 90 ASC-DSC= zemřel otec. SL konj. ASC druhého= tělesné spříznění. Není-li planeta u IC = chybí mu kořeny, nebo je odmítá.

Osa Vertex - Antivertex. Vertex - psychický ascendent, nejosudovější prvek horoskopu, díra do hlubokého nevědomí. Antivertex - psychický descendent, zde jsme vydáni na milost a nemilost druhých lidí. VX - AV charakterizuje osobnost z duševní roviny. VX - AV co před námi a za námi (události). AV - zde působí naše nevědomí až podvědomí. Občas z nás něco vyzařuje a lidi i psi reagují podrážděně. Např. : NE konj. AV druhého = okouzlení, seznámení.

Osa Dračí hlava - Dračí ohon = osudové záležitosti. Např. :UR 90 NN - pohnutý život plný průserů, nakonec sebevražda. Dračí hlava - jak jsme zapojeni do okolí, jako nitka v koberci. Karmická vazba - NN jednoho v konjunkci s planetou druhého.

Osa EP - WP. EP - východní bod - jak vypadáme vnitřně. Jaká hudební skladba uvnitř zní. Je to duchovní archetyp, jakási vnitřní vibrace, jako u krystalu. EP je vždy v kvadratuře na MC (odchylka 1-2°). Např. : SL konj. EP druhého - duchovní spříznění. WP - západní bod - duchovní partner (jako 7. dům).V Astru 27/2001 ing. Bohuslav o vertexu

Vertex v nativitě má co činit s naší každodenní prací. Není to pracovní status jako představuje MC, je to výstup, kde pomocí tranzitů a direkcí můžeme pozorovat změny výsledků práce. Sleduje tak hlavní změny v práci a metodách, kterými se něco vytváří (nové zaměstnání či typ práce na čem zrozenec pracuje). Vertexové domy získáme, když z vertexu uděláme hrot 7.domu a dále dělíme horoskop po 30°. Dostaneme oblasti zkušeností, kde se planetární energie projevuje svým výsledkem. Vertexové domy tak vypovídají o tom, jak člověk zachází se svou prací.
Finley uvádí, že v horárním horoskopu vertex ukazuje pravděpodobný výsledek otázky jakožto výsledek nynějších podmínek. Jestliže současné podmínky budou beze změny trvat, pak vertex ukazuje, co se pravděpodobně stane.


Astrology Pacific   |   Astrologická praxe 1   |   Astrologická praxe 2   |     |   kniha hostů je na hl.stránce   |   námět do Astrologického fóra  
Stránka byla upravena programem Made with AceHTML 5 Pro. AceHTML 5.06.1 Pro.
WebPage created per programme  AceHTML 5.06.1 Pro.