luna

Astrology Pacific

slunce
 
Astrologická praxe
Astrological Practice
 ČERNÁ LUNA - LILITH
přednáška ing. Popelky na astrologické společnosti v Domě techniky Ostravě 8.12.2001

Černá Luna je pomyslný bod. Není to žádné hmotné těleso nebo planeta.
Černá Luna je druhé ohnisko elipsy. Elipsy, po které se pohybuje Luna kolem Země. V prvním ohnisku je Země.
Luna je nevědomí - lidská duše, naše city, emoce. Země je hmota, lidské tělo.
Když je Luna blíže k ohnisku, kde je Země, je lidská duše blíže hmoty. Je zde nějaká energie, která se snaží lidskou duši vtáhnout do hmoty.
Když je Luna blíže k druhému ohnisku (tam , kde je "pomyslná" Černá Luna) je lidská duše dál od hmoty. Je zde energie, která se snaží lidskou duši (psychiku) odtáhnout nejdále z hmotné roviny. Černá Luna proběhne zodiakem 1x za 9 let, poměrně rychle. Vždy se objeví nějaké aspekty, které je dobré sledovat.

Různé způsoby, jak lidskou duši odtáhnout od hmoty:
Nejsilnější a nejdefinitivnější odtažení duše od těla je smrt. Podle postavení Černé Luny v horoskopu můžeme usoudit, jak se duše tohoto člověka snaží odpoutat od Země. Černá Luna ukazuje na něco v duši člověka, co se brání, aby si to ten člověk uvědomil (je to něco, co nechce vstoupit na zem, do vědomí. Psychoanalýza to nazývá stínem.). Je to něco, co se nechce přiblížit k zemi, něco, co v nás nechce sestoupit do pozemské roviny.

URAN x ČERNÁ LUNA
Uran je princip osvobození a Černá Luna (=ČR) ukazuje na princip odpoutání duše od hmoty. V tom jsou si podobné - příbuzné.
Obecně se dá říci: Je-li v radixu (natálu) Černá Luna v opozici, kvadratuře nebo v konjunkci s Uranem, tak tendence "odpojení" duše od fyzického těla je již od narození. Také aspekty ČL se Sluncem nebo Martem mohou signifikovat snahu duše se "odpojit" od hmotného fyzického těla.
Také lze říci, že ČL se snaží dát duši možnost uniknout pozemské reinkarnaci. ČL je prvek měsíční dráhy a Měsíc je vládcem znamení Raka. Uran je vládcem znamení Vodnáře a to je osmé znamení od znamení Raka. Uran jakoby byl "domem smrti" pro znamení Raka a Lunu.

Příklady horoskopů některých osob:

1) Hitler *20.4.1889
Uran ve 12. domě 19°VÁ30’ (VÁ - veřejnost, mezilidské vztahy; 12.dům - kolektivní nevědomí, lidstvo jako celek)
Černá Luna v 8.domě 19°BL11’ (8.dům - dům smrti)
Měl přesný trigon mezi Uranem a Černou Lunou. Trigon - energie jsou velmi účinné s minimálním vynaloženým úsilím. Hitler měl "velký talent osvobodit" (= smrtí) duši lidí od svého hmotného těla.
zemřel 30.4.1945:
Tranzitující Černá Luna v okamžiku smrti stála v konjunkci s jeho radixovým (nativním) Uranem. Tyto se spojily a duše se odpojila od hmoty. Černá Luna TRANS je na 18°VÁ47’ konjunkce Uran RADIX.

2) C.G. Jung
Černá Luna v 10.domě 1°ST.. ’ (10.dům - dům kariéry a profese) psychoanalýza- vytahování skrytých obsahů z duše Slunce má v 7.domě 3°LE18’ (7.dům - dům partnerství, veřejnosti) . Slunce nám dává sílu a obnovuje náš vnitřní potenciál Slunce má trigon na Černou Lunu.
zemřel 6.6.1961:
Tranzitující Černá Luna v okamžiku smrti stála v konjunkci s jeho radixovým (nativním) Uranem.
Černá Luna TRANS je na 13°LE59’ konjunkce Uran RADIX. 14°LE50’.

3) J.F.Kennedy *29.5.1917
Černá Luna je na hrotu 11.domu 22°LE34’
Uran je na 23°VO43’
Černá Luna je v opozici s Uranem. Lze říci, že u J.F.Kenedyho je již od narození tendence "odpojení" duše od fyzického těla. Také kvadratura Černé Luny s Jupiterem v 8.domě (dům smrti) toto signifikuje.
atentát na J.F.kenedyho 20.11.1963:
Tranzitující Černá Luna v okamžiku smrti byla v kvadratuře s jeho radixovým (nativním) Uranem.
Černá Luna TRANS je na 23°ŠT58’ kvadratura Uran RADIX .

4) Marilyn Monroe
Černá Luna je v 1.domě 29°LE54’ (Nechce připustit něco o své individualitě. Jako by člověk se snažil uníkat sám před sebou) Neptun je na 22°LE14’. Podle toho, jak Marilyn odešla ze světa, se dá říci, že Neptun je ještě v konjunkci s Černou Lunou. Dosud není vyřešeno za jakých okolností zemřela, jsou zde nejasnosti (to vytváří Neptun).
Venuše je blízko MC na 28°BE45’.
Černá Luna má trigon na Venuši (= planeta partnerství; vládkyně BÝ = požitek z hmoty, fyzická krása). Mohla mít talent snadno (= trigon) "vytahovat" vnitřní obsahy duší lidí (mužů). ČL má také kvinkunx na Uran na 28°RY59’ v 8.domě. Kvinkunx má význam PA (= analýza) nebo ŠT(= vnitřní transformace)
Zemřela 5.8.1962
Tranzitující Černá Luna v okamžiku smrti stála v opozici s jejím radixovým (nativním) Uranem.
Černá Luna TRANS je na 1°VÁ09’ v opozici na Uran RADIX 28°RY59’ v 8.domě
Uran RADIX v 8.domě už ji charakterizoval, že měla únikové tendence ze světa (měla pokusy o sebevraždu). (Ale pozor! Mám Uran také v 8. domě, ale tyto tendence nemám - Vladimír V. zapisovatel).

5) Salvador Dali
* 11.5.1904
Měl v radixu Uran v 6. domě na 29°ST24’
zemřel: 23.1.1989
Tranzitující Černá Luna v okamžiku smrti stála v kvadratuře s jeho radixovým (nativním) Uranem.
Černá Luna TRANS je na 28°PA15’ (poblíž IC) v kvadratuře na Uran RADIX.

6) John Lennon
*9.10.1940
Černá Luna byla v 7.domě 13°BE19’.
Slunce má na 15°VÁ47’
Měl opozici mezi Sluncem a Černou Lunou.
V 8. domě (domě smrti) měl konjunkci Saturn 13°BÝ15’ s Jupiterem 13°BÝ45’.
Černá Luna "chytá" přesné aspekty z 8. domu.
V 8. domě je také Uran na 25°BÝ34’.
zemřel (byl zastřelen) : 8.12.1980
Tranzitující Černá Luna v okamžiku smrti stála v kvinkunxu s jeho radixovým (nativním) Uranem.
Černá Luna TRANS je na 27°VÁ36’ (procházela 1.domem) v kvinkunxu na Uran RADIX 25°BÝ34’ v 8.domě.

7) pan Kočí Jaroslav
*17.5.1908 v Ostravě 1hod.30min. SEČ
Uran RADIX 16°KO38’ v 11.domě.
Saturn měl v 1.domě 6°BE43’ (to jsou lidé, kteří tvrdí, že nalezli své vlastní JÁ)
zemřel 8.6.1989 v 7 hod. ráno SELČ v Ostravě - Porubě
Při úmrtí Černá Luna TRANS je na 13°VÁ18’ (v 7.domě) v kvadratuře (orbis 3st.) na Uran RADIX 16°KO38’.
Při úmrtí Chiron TRANS je 6RA35’ v kvadratuře na Saturn RADIX na 6°BE43’.

8) žena Renata
*17.5.1964 2hod. 34min. SEČ Ostrava.
Černá Luna je v 8.domě 13°ST47’
Uran RADIX 5°PA56’
Černá Luna má kvadraturu s orbisem 8° na Uran, to už je velký orbis.
Pluto RADIX 11°PA36’ je v konjunkci s Uranem RADIX 5°PA56’
Černá Luna má kvadraturu na Pluto a přes jeho konjunkci s Uranem se přenáší vibrace ČL na Uran. I v tomto radixu si nesla duše snahu osvobodit se od hmoty.
Hrot 8. domu je ve znamení Štíra. Štír vládne jak Plutu (hlavní vládce), tak Martu. Mars je v 1.domě Mars je na 7°BÝ05’. Když je vládce 8. domu v 1. domě, tak to znamená hlubokou transformaci jedince.
Mars konjunkce Merkur konjunkce Jupiter
Luna je v 5. domě 7°LE38’. Vládce 8. domu Mars je v kvadratuře na Lunu.
Renata byla spolu s babičkou zavražděna. Datum úmrtí není známo.

9) Bratr ing. Popelky
*28.11.1960 4hod. 5min. v Ostravě
†1.11.1985 (± den) v Praze
Zemřel za záhadných okolností. Byl nalezen mrtev až po třech týdnech v pražském bytě.
V radixu měl ČL v 9. domě 22°RA48’. Byla v konjunkci s Martem 18°RA16’.
Uran RADIX v 10.domě na 25°LE48’. Byl v polosextilu s ČR Uran polosextil Černá Luna.
Pluto RADIX na hrotu 11.domu na 8°PA05’. Slunce RADIX na 5°ST53’ (přibližně na Antaresu - má vliv na lidský zrak = vzduchovkou mu vystřelili oko)
Je-li Pluto v konjunkci, kvadratuře, opozici na Slunce - u muže mohou tyto aspekty signifikovat drsnější život.
Ing. Popelka má na 6°ST..’ ASC, jeho syn tam má Urana, v tom je vidět nějaká vazba mezi sourozenci, rodiči a dětmi.
Při úmrtí byla Černá Luna TRANS na 16°BÝ53’ . V 1. domě je Merkur RADIX 16°ŠT39’.
Štír má náboj 8.domu. (Černá Luna TRANS opozice Merkur RADIX ). V 8.domě má sevřené znamení Berana, takže Merkur byl vládcem 8.domu, a byl v 1.domě. Merkur představuje "komunikace, cesty" - jeho smrt byla na cestách ( v Praze).
Merkur konjunkce Neptun = smrt je zastřena, není jasná.
Zde ČL neměla aspekt na Uran, ale přesnou opozici na vládce 8. domu (Merkur).

Sourozenec = ing. Popelka (v radixu má hrot 3.domu ve Vodnáři, jeho vládce Uran je v 8.domě na 7°LE43’) může mít vliv na transformaci druhého sourozence. Ing. Popelka má Marta na 6°VO20’, tzn. Mars opozice Uran.
Když měl bratr 13 let, někdo mu vzduchovkou prostřelil oko. V den, kdy se to stalo, měl ing. Popelka tranzitující Černou Lunu v opozici s radixovým (nativním) Uranem.
Černá Luna se zde projevila, že nezemřel ing.Popelka, ale málem mohl zemřít jeho bratr. Náboj pronikl až do mozku.
V radixu má ing.Popelka Venuši na 19°VO16’ a bratr měl při úmrtí Černou Lunu TRANS na 16°BÝ53’, což je kvadratura.

SHRNUTÍ O ČERNÉ LUNĚ:
- odpoutání od hmoty
- nechtění, aby se dostalo do vědomí něco z hlubokého nevědomí
- v okamžiku úmrtí člověka se objevuje aspekt mezi ČL a Uranem
- u lidí, kteří zemřou nepřirozenou smrtí je vazba mezi ČL a Uranem; ČL a 8.domem

Z přednášky volně a bez záruky přepsal Vladimír Velčovský.
Neúspěšný pokus o diskuzi na výše uvedené téma s humanistickými a transpersonálními astrology na diskuzním fóru webu ČAS.

Vazba Lilith a Uran
907 otázku odeslal(a) Karel Tichý v Úterý 11.Prosince 2001 23:18:55
Na prosincové schůzce ostravských astrologů se probírala možnost vlivu vazby Černé Luny s Uranem na úmrtí zrozence. Chtěl jsem jen informaci doplnit, že mi před chvílí poslala SMS-ku astroložka Kupková, že ji zemřela babička právě když tranzitní Lilith došla na Uran v horoskopu zrození.

Re: Vazba Lilith a Uran
1 odpověď odeslal(a) Jan Vacek v Úterý 11.Prosince 2001 23:59:17
A mně zemřela prababička, když seděli na střeše pohromadě černý s mourovatým kocourem....
Promiňte za možná příliš černý humor, ale na tohle jsem opravdu nemohl jinak...
Mějme se tu vši dobře
Vacek Jan

Re: Vazba Lilith a Uran
2 odpověď odeslal(a) Turnovský ve Středu 12.Prosince 2001 10:09:04
Vážený a milý pane Tichý, lidé umírají neustále, v každém okamžiku na světě zemře spousta lidí, umírají tedy za nejroztovnějších mundánních, tranzitních a direkčních a já nevím jakých dalších souvislostí. Samozřejmě že i za výše jmenované. To je tak jediné, co k tomu říci. Hledat nějaké pravidlo a podle něho předpovídat je podle mne zbytečné, snad i směšně.
Dokonce jsme-li posedlí hledáním smyslu a významu a tvrdíme-li, že každý člověk se narodil s jinou mativitou proto, že smysl a význam jeho života a jeho potenciální přínos Vesmíru je odlišný (princip různosti), můžeme si myslet, že také smrt každého člověka bude různý smysl, význam, poslání. Vždyť každý při své umírání ukládá do archetypální pokladnice lidstva svůj zvláštní plod se speciálními semeny. Jenže je to tak? Nevím. Možná se tu jen projevuje princip jednoty, který vymezuje počátek a konec "našeho" života. Píšu našeho s uvozovkami, neboť my nežijeme život, ale život žije nás, neboť tu je jediný život, život vesmírného celku (život věčný - tak strašně náboženstvími zprofanovaný pojem). Turnovský
Dne 11.1.2002 at 20:38 ing.Velčovský poslal emailem úvahu na téma přednášky o Černé Luně.

Z přednášky ing.Popelky z prosincové astrologické společnosti v Ostravě vyplývalo:
Luna je nevědomí - lidská duše, naše city, emoce. Země je hmota, lidské tělo.
Když je Luna blíže k ohnisku, kde je Země, je lidská duše blíže hmoty. Je zde nějaká energie, která se snaží lidskou duši vtáhnout do hmoty.
Když je Luna blíže k druhému ohnisku (tam , kde je "pomyslná" Černá Luna) je lidská duše dál od hmoty. Je zde energie, která se snaží lidskou duši (psychiku) odtáhnout nejdále z hmotné roviny.
Při přepisu této přednášky o Černé Luně mě napadla myšlenka: „Kde je pomyslná hranice, kdy dochází k překlopení vlivu hmotná rovina / nehmotná rovina ?". Pro přiblížení k problematice uvádím ještě tento nákres:

Když si obrázek překreslíme v měřítku, kde budou zachovány poměry mezi nejbližší vzdálenosti Luny od Země a nejvzdálenější Lunou od Země, pak obrázek bude vypadat takto:

Z obrázku vyplývá, že elipsa je téměř kružnicí, tj. obě ohniska jsou poměrně blízko sebe.
Země má hmotu, Černá Luna ne , je to bod. Nelze tedy použít pro hledání uvedeného zlomu hmotu či působení gravitačních sil. Hledal jsem tedy nějaký jiný atribut, parametr, který by mohl být charakteristický jako zlomový bod. Zvolil jsem vzdálenost. Hledal jsem místo na oběžné dráze, ke kterému budou stejné vzdálenosti od obou ohnisek (Z, ČR). Těmto dvěma bodům (zrcadlově jsou tyto body dva) jsem přisoudil pomyslné místo zlomu. Obrázek znázorňuje uvedenou myšlenku.


Již pohledem můžeme usoudit, že úhel „alfa" bude něco menší než pravý úhel. Jednoduchým výpočtem dostaneme jeho velikost , 86o. Průsečík ramene úhlu (přerušovaná čára) s dráhou měsíce je místem, z kterého je stejná vzdálenost k oběma ohniskům. Stejné místo na dráze měsíce najdeme zrcadlově. Ještě se dopouštím nepřesnosti a to tím, že Země není bod, ale koule mající rozměry. O poloměr zeměkoule je vzdálenost k nakreslenému průsečíku menší. Znamená to, že úhel „alfa" bude nepatrně menší než 86o.
Můžeme pak říci, že pokud má někdo v radixu úhel mezi Černou Lunou a Lunou menší než třeba 85o , že se již jeho emoce, duše „snaží" vzdalovat od hmotné roviny? A kdo má v radixu konjunkci Černé Luny s Lunou, že jeho duše, emoce a city jsou nejvíce vzdáleny od hmotné roviny, nebo že energie, které lidskou duši se snaží odtáhnout nejdále z hmotné roviny, jsou nejsilnější?
A obráceně, kdo má v radixu úhel mezi Černou Lunou a Lunou větší jak 86o , tak jeho duše, emoce a city jsou „vtahovány" do hmotné roviny, nebo energie, která se snaží lidskou duši vtáhnout do hmoty převažuje. A kdo má v radixu opozici Černé Luny s Lunou, jeho duše, emoce a city jsou nejblíže k hmotné rovině, nebo že energie, která se snaží lidskou duši přitáhnout nejblíže k hmotné rovině, je nejsilnější?
To jsou myšlenky a úvahy, které mě napadají. Možná, že jsou založeny na nevhodném předpokladu - vzdálenosti. Co vy na to? Pokud to není zcela nesmyslné, pak by se toto dalo rozvíjet dál na tranzity apod.

Vladimír Velčovský, 10.1.2002


Lilith má i dobré vlastnosti. V harmonickém spojení s Neptunem může být nápomocna tomu, že se člověk "může učit ve spánku". Večer si vezme knihu, usne - a ráno umí nazpaměť potřebné pasáže z knihy. Nebo se člověku, který má Lilith v příznivém aspektu s Neptunem, se může stát, že si sedne k psacímu stroji a jakoby "někdo jiný" za něj napíše zajímavý text a on se potom diví, kde se to v něm vzalo.
Zoša Kinkorová v knize Tajemství osudu.Lilith vzali astrologové na vědomí teprve v roce 1930 a trvalo dlouho, než prověřili její kvality. Pravděpodobně všichni, kteří s jejími kvalitami pracovali ji nemohou v určitých případech opomíjet.
Objevení kvalit Černé Luny spadá v astrologii do současnosti s uvědoměním si moci ženství. Mytologicky se jedná o Lilith, velkou démonku, jejíž dějiny jsou staré jako svět sám a zvěstují nám moc tmy, tajemství noci, rozkoše, zatímco Luna, kterou vidíme na obloze, symbolizuje ženu-matku, nositelku života a dobré plodné vlastnosti ženy.
Zoša Kinkorová v knize Tajemství osudu.Domicil Lilith je ve znamení Štíra, kde posiluje démonické a svůdné vlastnosti Pluta a její moc je zesílena ve znamení Lva a Berana, kde nabývá na síle její zdánlivá vroucnost a vášeň.
Zoša Kinkorová v knize Tajemství osudu.Astroložka Verena Bachmannová popisuje podrobně, jaký nový náboj dostávají ženské planety Luna Venuše, Saturn a Neptun v souvislosti s Černou Lunou. Vzhledem k tomu, že věk Vodnáře má přinést lidstvu novou orientaci v oblasti duchovních hodnot s hesly LIDSKOST, NEZABÍJET, BRATRSTVÍ VŠECH LIDÍ, můžeme očekávat významný vliv Neptuna, který zodpovídá za vyšší lidské vědomí.
Zoša Kinkorová v knize Tajemství osudu.Mnozí lékaři, sociální pracovníci, psychologové, psychiatři, ba i astrologové a léčitelé zažili na vlastní kůži, že se v určité době cítili jako "otráveni", s pocitem deprese, z toho, co nevědomky nachytali ze svého negativního okolí, ba i dopisů. Místo aby negativní energie jimi pouze prošly, zůstávají na nich viset s příslušnými důsledky. A toto může být také vliv Černé Luny Lilith působící prostřednictvím Neptunu.
Zoša Kinkorová v knize Tajemství osudu.Příspěvek z Astrologického fóra


LILIT VERA
Serenella Vener 1:31 pm friday june 21, 2002

Ahoj, hledala jsem pravdu o LILIT a našla tyto dvě spojení:
http://search.freefind.com/find.html?id=61278390-&-pid=r-&-mode=ALL-&-n=0-&-query=lilit

LILIT VERA - CASSINI LILIT - AN ASTROLOGICAL PUZZLE
[ Lilit Vera is currently conjunct new moon at 21 tau ]
An Article by Klaudio Zic (C) 2002, All Rights Reserved

The Chaldean Lucifer, Adad-Asur
creates Lilith from the lusty
abysses of time. The Talmud has
it for Adam's `first wife', the
first initiate and godname mantra
owner. She seduces Cain and Abel.
CHALDEAN Lucifer, ADAD-ASUR
vytváří LILITH z bujarého
pekla z času. Talmud má
to jméno pro Adamovu první manželku,
první počít a bůh-jméno MANTRA
majitel. Ona svádí Kaina a Ábela.

Cassini Lilith (or True Lilith, Lilit Vera) is an observed object.
Cassini and Piccioli are some of the serious astronomers that
entered the objectcoordinates and an ephemeris issued.
Piccioli's observation dates Sep 21st 1618, and Cassini's Jan 25th 1672
(he had three observations). A book about this Lilith should be
available `Das wahre Gesicht der Astrologie, Zurich, 1932' by Dr. Waltermath -&- Dr. Fankhauser.

Klaudio Zic, I Ching Specialist, Astrologer, O5 Futurechanger
(C) 2002 Klaudio Zic t8@puck.dhs.org http://puck.dhs.org
In the moment I write this, Lilit Vera is not only
conjunct the new moon, but also my own natal Lilit
Vera! This May 2002 new moon does not inspire peace
and Lilit Vera surely does no contribution to peace.


V momentě, kdy já píšu toto, LILIT Vera je nejen
konjunkce nového Měsíce, ale také moje vlastní rodná LILIT
Vera! Tento květen 2002 nový Měsíc neinspiruje klid
a LILIT Vera jistě nedělá žádný příspěvek k míru.

Delineation example: Lilit conjuct Mars
in synastry: sex in the wrong place and
time, way too strong and unatural lust;
in direction: unwanted defloration, rape
and blood, the Lilit owner simply `does
everything', immediately surrenders and
instantly undresses the pair has urgent
sex `without even an introductory kiss'


Náčrt příkladu: LILIT konjunkce s Martem
v SYNASTRII: sex na nesprávném místě a
čase, cesta příliš silná a nepřirozená touha;
v směru: neočekávané znásilnění, únos
a krev, LILIT majitel jednoduše dělá
všechno, ihned se vzdá a
ihned se svleče pár naléhavého
sexu dokonce bez úvodního polibku.

Lilit does not go well with Mercury and I suspect
it invites Mercury into degenerated bisexual gardens.
Lilit's conjunction with Pluto deals with magickians
who deflorate virgins, a popular extra power source
even in taoist times. Lilit conjunct Neptune South
Moon Node on the fifth cusp and square Venus aqu in
8th is a most unbeliavable sweet pervert and orgasm
addict. I almost married that one. She still stalks
at me as her lust transcends time place and ethics.


LILIT nenajde odezvu Merkura a já podezřívám
to pozvání Merkura do zvrhlých bisexuálních zahrad.
LILIT'S spojení s Plutonem jedná s MAGICKIANS
který defloruje panny, populární zvlášť zdroj energie
dokonce v TAOIST časech. LILIT konjunkce Neptun jižní
Měsíční uzel na hrotu pátého domu a kvadratuře Venuše ve Vodnáři v
8. domě je nejvíce UNBELIAVABLE sladkého zvrhlíka a orgasmu
věnovat. Já skoro ženatý že jeden. Ona ještě si vykračuje
na mě jak její touha překročí časové místo a etiky.

Lilit functions in horary astrology, to my utter amazemet. It is reliable (sic!) even in such directions as `yearly lunar'.

LILIT funkce v HORÁRNÍ astrologii, můj naprostý úžas. Ta je spolehlivá (SIC!) dokonce v takových pokynech, jako je každoroční lunár.

Lilith's delineations are unpublishable in decent
terms. The descriptions of e.g. sexual pranks and
perversions are shocking! Crowley's position was
07.35 Libra, conjunct his Moon South Node CAVDA
DRACONIS. The draconic cults and rituals issued.


LILITH'S nárysy jsou nepublikované v slušných
okolnostech. Popisuje například sexuální žerty a
zvrhlosti, je šokující! CROWLEY'S pozice byla na
07.35 Váhy, v konjunkci s jeho měsíčním jižním uzlem CAVDA
DRACONIS. Drakonické kulty a obřady vydaly.

Liliths abound and DarkMoons, french or english or even italian.
Some of them are observed bodies, one is a regular asteroid, and
most of them are fancy or trigonometrical simulation. Most authors
ignore the nature of Lilith and some pranksome occultists have
her sigil for evocation (invocation?). There is an intelligence
usually called Lilitu that is the original (`good') inorganic
`inhabitant' of this planet. The topic is disturbingly amusing
as young people project their sexual diversions into this `object'.
True Lilit has delineations I cannot publish. They range from
perverse to cataclismic and are unbelievable in horary, lunar
yearly, natal, directional and transit calculus. As often, all
systems work and even the _wrong_ system works. It might not be
there, but it seldom fails the astrological pervert!


LILITHS oplývat a Černým Měsícem, francouzština nebo angličtina nebo dokonce italština.
Některé z nich jsou pozorovaná tělesa, jeden je regulérní asteroid, a
většina z nich jsou fantazie nebo trigonometrická simulace. Nejvíce autoři
ignorují povahu LILITH a nějaký žertéř okultní má
její pečeť pro vyvolání (vzývání?). Zde je inteligence
obvykle volaná LILITho to je originální ('good') neústrojný
'INHABITANT' tohoto planety. Téma je rušivé zábavné,
jak mladí lidé promítnou jejich sexuální rozptýlení do toto 'OBJECT'.
Opravdová LILIT má nárysy, které nemohu uveřejnit. Oni řadí z
zvrhlý CATACLISMIC a jsou neuvěřitelní v HORARní, lunární
roční, tranzitní, direkční a tranzit výpočet. Jak často, všechny
systémy práce a dokonce i_špatný_ systém pracuje. To nesmí být
tam, ale to zřídka selže u astrologického zvrhlíka!

If Venus stands forth for love,
Chariklo for sacred prostitution,
Lilith is wild destructive sex
and disturbing atavistic lust.


Jestli Venuše vystoupí pro lásku,
CHARIKLO pro posvěcenou prostituci,
LILITH je nespoutaný destruktivní sex
a rušivá ATAVISTICká touha.

Lilith infects the intelect with erotic fantasies,
stirs the subconscious, wakes up the kundalini demon
and dragon of mad (dis)creation. Black Majik originating
in Atlantis. The vibration despises ethics and aestetycs
and leads the mob to bloody orgies. Animal sex, hymen
trophees, prostitution, lust of our fathers, Alia and
her inner demons (Dune by Herbert), Einstein and
pandestruction, sexual rituals, body as illusion.


LILITH nakazí INTELECT erotickými fantaziemi,
hýbe podvědomím, vzbudí démona KUNDALINI
a drak šíleného (rozbití)vytvoření. Černý MAJIK původem
v ATLANTIDĚ. Vibrace pohrdají etikami a AESTETYCS
a vedl lůzu ke krvavým orgiím. Zvířecí sex, panenská blána
triumfální zbavení, prostituce, touha našich otců, ALIA a
její vnitřní démonové (duna Herbertem), EINSTEIN a
světazničení, sexuální obřady, tělo jak iluze.

Delineation example: Lilit conjunct Mercury in synastry: `Din't talk, just kiss!'
Načrtnutí příkladu: LILIT konjunkce Merkur v SYNASTRII:' ne mluvit, jen políbit!'

Lilith is sometimes paired with
Shamael as Lilith Older. Lilit
apparently knows how to generate
interest and confusion. She must
have been a powerful sorceress.


LILITH je časem vytvořit pár
SHAMAEL jako LILITH starší. LILIT
patrně ví, jak generovat
zájem a zmatek. Musí
být silná kouzelnice.

Besides astronomically correct astrology, there are still many bypaths and dead end streets. This mazes contain Nibiru and Cassini
Lilith, the Dark Planets and the `avestans'. Which way to go?


Kromě astronomicky správné astrologie, zde jsou ještě mnohé postranní pěšiny a slepé uličky. Toto bludiště obsahuje NIBIRU a CASSINI
LILITH, temné planety a 'AVESTANS'. Kudy jít?

Alu is Lilit's monstrous son,
perhaps a memory of a prehistoric
atomic disaster. Samalom is one of
his seven favorite among 1000 red


ALU je LILIT'S obludný syn, možná vzpomínka na předhistorickou atomovou pohromu.
SAMALOM je jedním z jeho sedm favorit mezi 1000 červenými.

Serenella Vener


Zobrazení otázky a odpovědí z webu ČAS

Černá Luna
1399 otázku odeslal (a) Andrea Moravcova v Pondělí 23. Prosince 2002 00:07:10
Vážený pane Turnovský,
chtěla bych se zeptat, proč není v astrologii transformace důležitým místem také Černá Luna, která nadělává v životech lidí takové paseky a zůstává tolik v pozadí?
Myslím si, že postavení Černé Luny v nativitě je dost důležité. Opravdu (ve většině případů, které jsem zatím řešila) to jakoby umrtvuje nebo očerňuje dané funkce planety, nebo domu, kde Černá Luna stojí. Nositeli to může vysvětlit nepochopitelné děje svázané s problémy, které z toho vznikají. Ale hlavně přiměje člověka k tomu, aby nebušil hlavou do zdi v této oblasti (byl stále na pozoru) a raději obrátil svou pozornost k silným místům nativity. To si myslím, že je docela dost důležité, až zásadní pro transformaci.
Člověk, který měl Černá Luna přesně na ASC se opravdu vyznačoval tím, že neviděl, že ubližuje, že pomoci se mu může dostat jen od druhých. Naopak se ale mohl zbavit vlastního bahna, které se valilo ven. Nazýval se padlým andělem.
U člověka jako já, kdož má Černá Luna na konci šestého domu tři stupně od DSC to naznačuje bludné vztahy pracovní a možná i něco temného ze stránek toho, co nacházím u druhých (nebo hledám??), jak se chci zapojit do kolektivu a jak navazuji vztahy. Zřetelně to pociťuji.
Osobu s usazením Černá Luna v desátém domě v konjunkci s Marsem to opravdu celý život nepřipustilo k tomu se prosadit a dosáhnout opravdového úspěchu, který by člověka alespoň oblažil a dodal na pocitu, že to co dělá, dělá správně.
Moc děkuji, za odpověď v tuto pro někoho možná hektickou dobu.
Příjemný vstup do nového dne i do dnů příštích Vám přeje
Andrea Moravcová

Re: Černá Luna
1 odpověď odeslal (a) Turnovský v Pondělí 23. Prosince 2002 00:19:25
Až najdete, Andreo, jiné než negativní a destruktivní interpretace černých lun, pak možná by stálo za to se touto věcí zabývat. Ten příklad s Černá Luna v 10. domě mi připomíná, že Jung měl Černou Lunu v MC a jaký to byl kadet, prorok z Bollingenu, nejslavnější psycholog 20. století, samá milenka, hádal se s papá Freudem, všechno mu šlo od ruky, dokonce i profétem byl, který z toho profit měl. . . . Turnovský

Re: Černá Luna
2 odpověď odeslal (a) V. Milošová v Pondělí 23. Prosince 2002 11:55:14
Milá Andreo,
Černá Luna neumrtvuje, ona spaluje neúprosným viděním pravdy a skutečnosti takové, jaká je, bez příkras. Dává člověku možnost nahlédnout až na dno vlastní duše, ale tento pohled do vlastních hlubin je nekompromisně pravdivý, a tam obvykle odkládáme právě věci, ke kterým se nejmíň chceme znát, které je obtížné uvidět. Proto se často projevuje v horoskopu Černá Luna jako místo, kterým se navenek promítají slabiny a stíny nositele horoskopu. Jestliže člověk tento pohled neunese, odmítá jej, může to pak způsobovat projevy, které popisujete. V případě, že vydržíte a podaří se Vám vyčistit nánosy jeden po druhém, pak přes průhledné dno může být vidět na druhou stranu. Zdravím, Vanda Milošová

Re: Černá Luna
3 odpověď odeslal (a) Majka v Pondělí 23. Prosince 2002 13:13:06
jak byste prosím, dali v souvislost přesnou konjunkci Černá Luna s VX? (Ostatní si snad dokážu odvodit - postavení v domě atd. ) Moc děkuji za případné návrhy.

Re: Černá Luna
4 odpověď odeslal (a) Axmannová v Pondělí 23. Prosince 2002 14:41:51
http://www.astrolozka.cz
Ano, bylo by velmi výhodné, mít v horoskopu hlubokou studnu – v té se všechno zrcadlí nebo třeba mít takovou klíčovou dírku, samozřejmě zarostlou těmi mnohými nánosy, ale po celkovém pročištění umožňující průhled skrznaskrz sebe sama. Dovedu si představit, jak strašlivé nucení na sebezpyt musí prožívat chudák s konjunkcí Mars/Lilith, jak dobrý život je neznámou (a snad i jakákoliv radost) nešťastníkovi se saturnskou Lilith…nebo ne?
Je, Vando, ještě něco v horoskopu, co může být „zaneseno bahnem"? Bylo by tam, s čím je třeba se porovnat a přijmout jako součást sebe sama – naplnit k užitku? Je vůbec co dalšího tak důležité, jako Černá Luna?
Domnívám se, také vycházím i ze zkušeností, že „nebezpečí" Černé Luny spočívá právě v nabídce rozrýpat cestu, po které jdeme, aby na ní mohly růst ty nádherné kytky…Naopak „bezpečně" vím, že v místě Lilith, je třeba se podívat, zda je k zoufání důvod, zda třeba raději zoufám, než dělám, co mám.
Přeji nám všem dobré Vánoce. Ljuba Axmannová

Re: Černá Luna
5 odpověď odeslal (a) Turnovský v Pondělí 23. Prosince 2002 16:24:50
Jaképak zprávy nám přinášejí ČERNÍ Merku, Venuše, Mars, Jupiter, Saturn, Uran, Neptun, Pluto ba dokonce ono ESOTERNÍ MYSTERIOSNÍ ENIGMATICKÉ ALCHYmystiCKÉ MYSTICKÉ REGRESIVNÍ ABREAKTIVNÍ DUCHOVNÍ černéééééééééééééééé Slunce??????! Ptá se Turnovský

Re: Černá Luna
6 odpověď odeslal (a) Turnovský v Pondělí 23. Prosince 2002 17:55:00
Není možné horovat pro Černou Lunu na úkor ostatních čerňátek. Turnovský

Re: Černá Luna
7 odpověď odeslal (a) V. Milošová v Pondělí 23. Prosince 2002 23:34:28
Pro Majku: Černá Luna konjunkce Vertex by měla znamenat setkávání s osobami, které se člověku v životě objeví osudově, bez jeho vůle, a zprostředkují buď velmi hluboký vhled, nebo nepříjemné situace, kdy je člověk konfrontován se svými slabými stránkami. Snad bych podotkla, že nejde o bod, ale jeden pól osy. Osobně s Vertexem příliš nepracuji, nijak výrazně se mi neosvědčil.
Pro Ljubu: Černá Luna je jeden z mnoha prvků horoskopu, nic víc, nic míň. Významem a silou působení srovnatelný asi tak s Bodem štěstí. Nevidím jediný důvod, proč ji nějak mimořádně vyzdvihovat, ale ani nevidím důvod, proč ji zatracovat a přehlížet, když se v nějakém horoskopu projeví. Pak si myslím, že je dobré vědět, jak ji uchopit. Způsob, který jsem navrhla, se mi osvědčil.
Pro Pavla Turnovského: Beru Černou Lunu jako druhé ohnisko eliptické dráhy Luny. Postavení Luny vůči ostatním planetám je vyjímečné, Luna je jediným tělesem Sluneční soustavy, obíhajícím kolem Země. V prvním ohnisku Země, druhé prázdné Černá Luna . Proto mám za to, že je vyjímečná i Černá Luna. Nicméně je možné zkusit spočítat polohy druhých ohnisek ostatních planet a dosadit je do horoskopů, co to udělá. Mě to neláká - tedy zkuste to Vy.
Klidné a zachumelené Vánoce Vám všem.
Vanda Milošová

Re: Černá Luna
8 odpověď odeslal (a) Turnovský v Úterý 24. Prosince 2002 00:16:57
V knihovně Astrologické společnosti se nachází kniha s názvem Astrology of Deep Space, tam je možné se poučit. Turnovský

Re: Černá Luna
9 odpověď odeslal (a) Dana Houdková v Úterý 24. Prosince 2002 01:08:01
Ahoj Andreo, moje kapacita mi až po přečtení Pavlovy odpovědi umožnila pochopit, že vlastně těch černoušků máme vícero, což mě jen utvrzuje v tom, že význam černé luny není nijak převratný. To, že má Černá Luna větší význam proto, že Luna je ňáko víc důležitá, je podle mě hloupost už vzhledem k Sluníčkovu černouškovi. Jinak stoprocentně souhlasím s naším panem učitelem v tom, že jestliže Černá Luna v nativitě něco naznačuje, pak "to" je i někde jinde. I mě by se líbilo mít v horoskopu cosi, co naznačuje blablablamagičnomystično právě tady a nikdy jinak, ale asi to tak jednoduchý nebude. Měj se krásně* a všem přeji bohatého nejen Ježíška a šťastný nejen Nový rok. Dana Houdková

Re: Černá Luna
10 odpověď odeslal (a) Turnovský v Úterý 24. Prosince 2002 01:57:39
Problém černé luny a podobných prvků spočívá zejména v tom, že astrologové, kteří je užívají nejsou schopni se usnést na vejci, zda se jedná o apogeum (afélium) , nebo o "prázdné centrum". Už jsme tu o tom několikrát debatovali. Turnovský

Re: Černá Luna
12 odpověď odeslal (a) Jiří Nitsche v Úterý 24. Prosince 2002 23:30:28
Zjistil jsem, že působení Černé Luny je možno vysledovat v terciálních direkcích a to v tercii - anomalistický měsíc za solární rok. Zejména intenzivně se projevují právě konjunkce Vertexu v této terciární direkci s Černou Lunou právě ve výše uvedeném konfrontačním smyslu.
Přeji všem krásný Štědrý večer plný pohody
Jiří Nitsche

Re: Černá Luna
13 odpověď odeslal (a) Jana ve Středu 25. Prosince 2002 00:44:23
Přimlouvám se za Černou Lunu, neboť jsem se přesvědčila, že např. na ASC funguje přesně jak popisuje Andrea. V tom, že Luna má trochu zvláštní pozici jsem zajedno s pí Milošovou, která to velmi přesně zdůvodnila (a dle mne velmi dobře Černá Luna popsala). Dodala bych jen, že Luna vlastně jen odráží, tudíž je to trochu nevědomé a u Černé Luny pak asi dvojnásob - prostě ten člověk to velmi těžce dostává do vědomí, v některých případech se ba i zdá, že to do vědomí zřejmě nedostane nikdy.
Proto nesouhlasím s Radmilou, neboť v horoskopu, kde je Černá Luna nějakým způsobem zdůrazněna jde právě o tu určitou nevědomost (nevědomost a ne mystické blabla) a o jakési "kažení" i třeba možných pozitivních tendencí naznačených ostatními prvky. Nebo lépe řečeno, tyto pozitivní prvky nebo vlastnosti se projevují ale celek přesto směřuje jaksi negativním směrem, přičemž subjekt to jaksi tuší ale vědomě jaksi ještě vehementněji popírá.
Aspoň taková je moje zkušenost- zatímco ostatní prvky horoskopu by už dávno naznačovali jakýsi vývin, ČL jakoby to velmi podstatně zadržovala, zdržovala, nebo tomu dokonce zabraňovala.
K tomu apogeu a prázdnému místu - zdá se mi, že výklad obojího by si byl velice podobný.
Že lze vytěžit pozitivum i z Černá Luna, jako např. z dynamických aspektů, nemůže být sporu, takže např. Jung by tedy velmi dobře zvládl právě ty nevědomé oblasti-"vyčistil (vědomím?) tu Černá Luna zřejmě až na dno".

Re: Černá Luna
15 odpověď odeslal (a) Dr. DoLILITtle ve Středu 25. Prosince 2002 01:36:57
Černá Luna, jak ji většina z vás zná, je střední zprůměrovaná hodnota postavení apogea měs. dráhy (popř. ohniska, rozdíl mezi nimi je v horoskopech dosti nepatrný, řádově v sekundách). Existuje ovšem i pravá, nezprůměrovaná hodnota Černé Luny a ta se může vychýlit od pravé hodnoty až o 40°. Pravá Černá Luna má rychlejší okamžitý pohyb (až 5°za den), ovšem zase se stává cca po měsíci na cca 14 dní retrográdní.
Pokud si představím měsíční dráhu jako elipsu, v jednom ohnisku je Země, pak Černá Luna alias měsíční. Apogeum je bod, kdy je měsíc od země nejdál. Symbolicky řečeno-odpoutání se od hmoty. Myslím, že je dobré si všímat i prvků v horoskopu v opozici s Černá Luna (symbolické "připoutání" se ke hmotě, k Zemi).
To je jen taková má úvaha. Jinak vcelku souhlasím s názorem, že to, co horoskop neprozradí s využitím klasických planet, neřeknou ani tyto novodobé doplňující prvky. Není třeba jim přikládat přílišnou důležitost, stačí, když víme, že existují.

Re: Černá Luna
16 odpověď odeslal (a) Dana H. ve Středu 25. Prosince 2002 11:47:31
Tak jsem dostala sodu a zřejmě oprávněně. Pověsila jsem na fórum něco, co kdybych řekla spolužačce v lavici, by zřejmě bylo v pořádku, nicméně zde to s odstupem (i mě) vyznělo jako plácnutí do vody. Přiznávám, že s ČL nemám mnoho zkušeností, a to hlavně proto, že Turnovský s ní nepracuje a nás to také neučí. Na druhou stranu když se někdo rozhodne nějaký prvek horoskopu nepovažovat za důležitý proto, že si dlouholetou praxí ověřil jeho nefunkčnost, je to naprosto v pořádku, ale je fakt, že když se k tomu rozhodne Houdková, protože "on to říkal"…no, prostě až si budu jistá v kramflecích "všude" jinde, vrhnu se na zkoumání Černá Luna, a pak zas vystrčím růžky :). Ale to se pak budete divit!

Re: Černá Luna
17 odpověď odeslal (a) Turnovský ve Středu 25. Prosince 2002 11:48:25
To už jsme tu několikrát brali, dr. Doolitle, a Jirka Nitsche uvedl i příklady rozdílů pozic různých ČL. Nicméně ČL jako apogeum a ČL jako prázdné ohnisko musejí mít a jistě mají různý význam. Teď jde ještě o to, zda má smysl se jimi zabývat. Možná ano, ale nesouhlasím s interpretací Černá Luna v intencích starozákonního "běsa" Lilith. To by nás vracelo o tisíce let zpátky. Chce to něco jiného.
Turnovský

Re: Černá Luna
19 odpověď odeslal (a) V. Milošová ve Středu 25. Prosince 2002 17:07:30
Dovolím si, Ljubo, nesouhlasit. To co na sebe nenavazuje, nejsou mé odpovědi, ale tvoje představa o tom, jak já beru ČL a jak moc se jí zabývám a skutečnost, o které ty zákonitě nic nevíš.
Před několika roky jsem tento prvek víc zkoumala, hlavním důvodem byl nedostatek kvalitního materiálu, který bych jednoduše přečetla předžvýkaný a šla dál. Pak možná ještě záblesk světla z druhé strany, u kterého hrál tranzit ČL nepřehlédnutelnou roli a hledala jsem pro to vysvětlení.
Ale dnes. . . Znáš ten příběh o dvou mniších, dívce a blátivé louži?
K možným významům ČL bych ještě nabídla nativitu současného Dalajlámy, který má ČL jako jeden prvek vrcholu draka, a potom Ramany Maharishiho, který ji má v konjunkci. s Plutem v pásmu Algolu a Plejád. Snad by mohl být Pavel Turnovský tak laskavý a pověsit je tady.
Mějte se hezky. Vanda

Re: Černá Luna
20 odpověď odeslal (a) Turnovský ve Středu 25. Prosince 2002 17:30:53
Já Vám to sem klidně Vando pověsím, ale Černá Luna nepatří do prvků, z nichž se staví planetární konfigurace. Navíc doporučuji začít s nějakými famfatálkami. Taková Lída Baarová má Černou Lunu ve 12. domě v opozici na Venuši. Turnovský

Re: Černá Luna
21 odpověď odeslal (a) V. Milošová ve Středu 25. Prosince 2002 18:03:59
Já ji taky, Pavle, beru pouze jako bod. Ty dva jsem navrhla proto, že naznačují druhou tvář Černé Luny. Těžko by někdo mohl tvrdit, že Dalajláma má umrtvený nebo spálený Neptun, který v tom vrcholu draka tuším taky je (omlouvám se, píšu to z hlavy a nemám možnost se podívat do počítače) nebo Maharishi Pluta. Naopak.
Zdravím, Vanda

Re: Černá Luna
22 odpověď odeslal (a) Jana ve Středu 25. Prosince 2002 18:38:41
Souhlasím s p. T v tom, že výklad chce něco jiného, než běsa Lilith. I když ten výron, nebo uvolňování Lilith trochu uvolňování běsů v sobě připomínal. No určitě to souvisí s nejranějším dětstvím, kdy vědomí ještě nefunguje, zato velmi hodně a citlivě funguje Luna (navíc je-li v horoskopu zdůrazněná) , čili nevědomě se hluboce do psychiky cosi zapisuje. Je to jasně spojené s matkou, s napojením se psychiky na matku. Je-li konjunkce se Sluncem, pak možná vnímání (napojení se) jak psychika otce (podvědomě?) vnímá matku -tedy manželku. Ženský prvek - asi i ženský prvek u sebe?
"Provalení" Lilith pak v dospělém věku odnesla jak jinak manželka (Luna) a skutečně to bylo valící se bahno jak píše Andrea. Zřejmě nějak se toho zbavit - a nejlépe tím, že někomu způsobíme to samé zranění jež jsme utrpěli my, je takřka nevyhnutelné.
Řekla bych, že se touto katarzí v uvedeném muži něco pročistilo a domnívám se, že u něho už nikdy k tak velké reakci nedojde. I když zdá se, že tu zbržďující roli (určité zranění), ve vývinu osobnosti si ta Lilith ponechala.
To, že je to vzdálené od hmoty, bych si vysvětlila tím, že vědomě nebylo co matce ani manželce vytknout. Luna má aspekty se všemi planetami a ani jeden "špatný"! (navíc konjunkci s bodem Štěstí). Takže to vypadá na podvědomé, nevědomé vnímání. Luna tvoří "křídlo" draka s osou Venuše opozice Mars, takže tady je ten zakopaný pes? a dál to tedy pokračuje už vědomě.
Já osobně bych podtrhla tu nevědomost, ten zápis do psychiky bez vědomí Slunce, v tom vidím jediný malér Lilith ( a kdo by si pak rád vědomě sáhnul na zranění a vyčistil je-takže se nechává dál nevědomě působit).
Tolik mé setkání s Lilith v praxi, které bylo výraznější asi i díky tomu, že ASC je v Raku a Luna silná a které zdá se, nešlo nijak vědomě zastavit (zdálo se iracionální). Že má ČL souvislost s Plutem v tom bych s Livaldi-Launovou souhlasila.

Re: Černá Luna
23 odpověď odeslal (a) Turnovský ve Středu 25. Prosince 2002 19:06:47
Pokud bychom se měli věnovat studiu černé luny pak v tom musí být nějaký systém. Myslím, že se shodneme v tom, že se jedná o 2. (prázdné) ohnisko a ne o apogeum. Proč? Protože bez spojnice obou ohnisek (apsida) by toho apogea ani perigea patrně nebylo. Ono prázdné ohnisko je abstraktní bod, na který si nemůžeme sáhnout, přesto však existuje podobně jako rovník. Má jakýsi význam a navíc možná i smysl. Je prázdný, nelze se opřít pouze o význam v nativitě, neboť jako prázdný je schopný přijmout. Mělo by se tedy přihlédnout k nejen k nativní pozici, ale i k tranzitům a sekundárním direkcím a podle Jirky Nitscheho i k terciárním direkcím, které jsou lunární provenience. Zkoumat by se měly nejprve nějaké výrazné ženské postavy, navrhuji slavné herečky, které všichni známe, jsou to ženy, mají své vlastní nativity, své vlastní životy a navíc přijímají různé role (prázdné ohnisko). Splňují podle mne mnohé předpoklady ke studiu ČL. Navíc herci měli odjakživa důležitou roli v reintegračních systémech ať esoterních tak exoterních. Johannes obsahuje velkou databázi herců a hereček, už jsem se na některé z nich díval a není to až tak nezajímavé. Souhlasíte? Turnovský

Re: Černá Luna
24 odpověď odeslal (a) Axmannová ve Středu 25. Prosince 2002 19:23:13 (Pavle, promiň, že ještě zdržím výzkum, snad mě Černá Luna pudí či co)
Těší mě, Vando, že nemáš Černou Lunu za takovou samomocnou babujagu, jaká je v Tvojí první odpovědi.
Ještě k těm slabinám a stínům nositele horoskopu: je to o zvládnutí nebo nezvládnutí KTERÉHOKOLIV prvku horoskopu, je to o tom, zda se astrologické symboly žitím a na všech úrovních stanou znaky nositele nativity nebo jeho označením. Názor, vyplývající mimo jiné i ze zkušenosti s Černou Lunou v nativitách či rozvíjejících horoskopech. Ljuba
Janě (píšete):
„Já osobně bych podtrhla tu nevědomost, ten zápis do psychiky bez vědomí Slunce, v tom vidím jediný malér Lilith ( a kdo by si pak rád vědomě sáhnul na zranění a vyčistil je-takže se nechává dál nevědomě působit). "
Považuju za nevyhnutelné, vědomě ošetřovat rány, resp. vědomě řešit problémy, tedy učit se tomu, a spoléhání na osudovost mám za přesouvání zodpovědnosti a ztrátu času.
Dobrý večer. LA

Re: Černá Luna
25 odpověď odeslal (a) Turnovský ve Středu 25. Prosince 2002 19:50:15
Jenom navrhuji postup, sám nemám času nazbyt. PT

Re: Černá Luna
26 odpověď odeslal (a) V. Milošová ve Středu 25. Prosince 2002 22:10:26
Pro Janu: Jen bych chtěla podotknout, že u ČL jsou dynamické aspekty často jednodušší na zvládnutí, než triny a sextily. Představují otevřený konflikt, člověk dostane po prstech rychle a stručně a podruhé stejnou cestou nejde, pokud není úplný osel. U harmonických aspektů mu nepravosti páchané za spolupráce ČL déle procházejí a tím si je tak snadno neuvědomí. Jak v matematice mínus krát mínus se rovná plus.
Mějte se. Vanda

Re: Černá Luna
27 odpověď odeslal (a) Jana ve Čtvrtek 26. Prosince 2002 00:00:42
Děkuji panu Turnovskému za návrh postupu i za jisté obětování času nad touhle otázkou. Také ČL nechci přeceňovat, jen mne zkušenost přesvědčila, že by tam něco být mohlo a stejně jako pí Milošovou mne literatura zatím neuspokojila. Andrea mne vrátila zpět k horoskopu, jehož výklad mi bez té ČL ať dělám co dělám připadá prostě neúplný, ne zcela vystihující.
Paní Axmannové - též mám trochu pochyby, abych zbytečně nesešla na nějakou postranní stezku ve výkladu horoskopu - ale píšete, že by se měli vědomě tyto zranění "vyzdvihnout" a vědomě "vyléčit" (doufám, že moc nekomolím) - to je to co bych chtěla - ale jak to udělat, když sama přesně nevím, co ta Černá Luna obnáší, či kde a odkud se ta zranění vzala - takže co např. poradit nositeli horoskopu. Vědomým postupům to jaksi odolává. Jen jsem si tím určitým zraněním (nebo co to je) v tom konkrétním případě jista.
Paní Milošové - Vaše poznámky o Černá Luna se mi zdají zatím nejlepší co jsem kde (je to tak i s těmi harmonickými) četla a Andrea to trefila dle mne též výstižně, proto jsem tak vděčně po téhle otázce "vystartovala"- snad se konečně něco dozvím.
Nejsem si jista, zda je správné použít prázdné místo-je-li to nenaplněnost, či naopak přeplněnost, to by možná osvětlil horoskop Junga-zda viděl přes průzračné dno, nebo dokázal Černá Luna beze zbytku vyčistit. Spolehnu se tedy na intuici, inteligenci a praxi p. T a zkusím prázdné místo. Co si myslí pí Milošová?-hlavně u těch pozitivních Černá Luna?
Jinak jdu hledat další herečky a zkoušet ty tercie od pana Nitsche a děkuji.
Re: Černá Luna

28 odpověď odeslal (a) Turnovský ve Čtvrtek 26. Prosince 2002 00:20:15
Prázdné místo je prostě prázdné místo. Zda, jak a čím ho dočasně zaplníme, čemu ho nabídneme, to je na nás, ale bohužel ne na nás samotných. V hlubinách vědomí ve vrstvách kolektivního nevědomí je takový tlak, že se tu vytvářejí tak "nerozbitné" vztahy, že se můžeme stát jejich nevědomými mluvčími a žádný mýtus nám nepomůže to pletivo rozmotat. Jung na tom byl podobně jako každý z nás, při své reintegraci jednou nohou v psychóze, přečtěte si jeho životopis, hádám to byl těžký egomaniak.
K ČL bych ještě dodal, že je tu ještě jedno centrum a to gravitační centrum dvojplanety Země - Luna, které leží při povrchu Země, a že se Luna od Země velmi pomalu vzdaluje (řádově v cm/1 rok), to zvěstuje naději, že Země může být jednou dospělá a samostatná, sice za cenu toho, že neuvidí zatmění Slunce ani Měsíce, ale co, jistě budou jiné, vznešenější, atrakce. Nejde přece neustále hrát ty dětské hry a slavnosti, je potřeba vydat se cestou Alenky. Turnovský

Re: Černá Luna
29 odpověď odeslal (a) Jana ve Čtvrtek 26. Prosince 2002 00:36:28
Už jsem nechtěla otravovat ale Vaše odpověď mě rozesmála. Opravdu asi klonováním může lidstvo dojít k tomu, že tu Lunu už moc potřebovat nebude, a byť i pošramocená Luna, natož ČL dovede být pořádně otravná vzhledem k hrdému Slunku i jinak, přesto zase ta citlivost a něha dobré Luny není tak úplně k zahození.
V ostatním i s tím Jungem souhlasím.
Děkuji!

Re: Černá Luna
30 odpověď odeslal (a) Jana ve Čtvrtek 26. Prosince 2002 00:48:42
P. S.
To děkuji je hlavně za tu poslední větu.

Re: Černá Luna
31 odpověď odeslal (a) Jana ve Čtvrtek 26. Prosince 2002 01:12:58
Tak jsem si přečetla ještě jednou co jste napsal- to bude asi nejvýstižnější a nejpravděpodobnější výklad ČL. Zkusím si to ověřit a zkusím se smířit s tím, že některé věci rozmotat nejdou a tak se zaměřit jen na ty, které jdou (nebo měly by jít).

Re: Černá Luna
32 odpověď odeslal (a) Turnovský ve Čtvrtek 26. Prosince 2002 01:28:04
Pojďme brát tu Černou Lunu jako artézskou studni, ale setsakramentsky hlubokou, mytologické berle odložme stranou, brání nám v tom, abychom se z té studny mohli napít. Ta Alice mne přivedla králičí norou k dost pro mne zajímavému tématu - jako dítě jsem ji nesnášel a dokonce jsem tehdy někam zašantročil kultovní Císařův překlad. Carroll má ČL na 1°Kozoroha v konj. s Venuší a Marsem v 1. domě. T. U. R.

Re: Černá Luna
39 odpověď odeslal (a) Axmannová ve Čtvrtek 26. Prosince 2002 12:14:17
četla jsem si s Černou Lunou:
Carroll Lewis vydal svoji Alenku v říši divů v r 1865. Transolár pro tento rok nabízí (5. dům) Saturn (!) v přesném sextilu vůči nativní (průměrné) Černé Luně (1. stupeň Kozoroha !).
Ascendenty a Vertexy obou horoskopů jsou prohozeny a na stejných stupních.
Autor, který původně vystudoval matematiku a učil ji děti, tady nabízí svět samoúčelných pravidel, mozaiku příběhů bez důvodu, cestu k nesmyslu - suma sumárum – pracuje Saturnem a Černou Lunou na rozvoji fantazie, hravosti a přirozeného žití v motancích neskutečna, zve druhé ke spoluhledání a spoluprožívání. Tady vnímám vztah Černé Luny a Saturna jako spustný moment i pro – jak napsala Vanda: "V případě, že vydržíte a podaří se Vám vyčistit nánosy jeden po druhém, pak přes průhledné dno může být vidět na druhou stranu. " P. S. „Za zrcadlem a s čím se tam Alenka setkala" z roku 1871 už je o něčem jiném, Lewis s Můzou stavějí na zkušenosti…LA

Re: Černá Luna
40 odpověď odeslal (a) Turnovský ve Čtvrtek 26. Prosince 2002 12:19:17 Díky za džbán čiré vody. Na tom co se tu odehrávalo si můžeme ukázat, jak probíhá fascinace tématem. Navrhl jsem způsob jak ČL nezaujatě zkoumat a vzápětí postup nedodržel. Patrně pod vlivem včerejšího filmu "Když Burian prášil".
Prohlédl jsem databázi hereček a nalezl jich řadu, které mají ČL významně postavenou, ale stejně tak i řadu jiných, které ji vůbec významně postavenou nemají. Hledal jsem muže zaujatého ženami a vytáhl Lewise Carrolla, který má ČL významně postavenou, narozdíl od jeho múzy Alice Liddellové, která ji výrazně postavenou nemá, podobně jako jiný muž, který prohlásil, že "budoucností muže je žena" André Breton, stejně jako muž inspirovaný tanečnicemi Dane Rudhyar.
Když jsem psal, že budou jiné, vznešenější atrakce, měl jsem na mysli Rudhyarovu myšlenku, že Slunce je na transpersonální úrovni její první připomínkou, když jsem odkládal berle starých mýtů, měl jsem na mysli jeho tezi, že musíme budovat nový kosmický mýtus. Turnovský

Re: Černá Luna
41 odpověď odeslal (a) Jana ve Čtvrtek 26. Prosince 2002 13:42:48
Snad i za Andreu můžu poděkovat za zabývání se tímto trochu okrajovým tématem. Souhlasila bych s Martinou v tom, že silná nebo tedy vyspělá osobnost, by si s ČL měla poradit, nebo se s ní nějak jinak vyrovnat a neotravovat s ní. Ale všichni lidé nejsou silné osobnosti a ta ČL pak ovlivní i životy jiných. Protože autora Alenky za silnou osobnost považuji, myslím, že ČL bude také více vnímat osobnost se silnou citlivou Lunou (předpokládám ji u něj?). Proto možná hrála roli u básníků a spisovatelů jež uvádí Livaldi. Správně napsala Radmila-kdo furt čučí do tmy-Luna. Nemůžu se pořád rozhodnout, zda prázdné místo, které by mohlo zaplnit nesplněné očekávání Luny nebo od Luny, nebo místo naopak naplněné čímsi zraňujícím, nebo čímsi, vědomím (denním Sluncem) neozářeném.


Převzato z webu ČAS. Zobrazení otázky a odpovědí
LILITH v konjunkci s novoluním v SD
1555 otázku odeslal(a) Blue v Úterý 29.Dubna 2003 07:47:10
Přeji dobré ráno!
Zajímalo by mě, zda tu někdo máte zkušenost s Lilith v konjunkci s novoluním v sekundárních direkcích. Znám názor pana Turnovského na Černou lunu. A rozumím tomu. Přesto ale... Poradíte mi?

V nativitě je Lilith v 11.domě ve vrcholu konfiguraci Prst boží. V kvinkunxu na planety Jupiter a Saturn. Jupiter vládce 7. domu, Saturn vládce 6. domu.
Děkuji.

Re: LILITH v konjunkci s novoluním v SD
1 odpověď odeslal(a) Turnovský v Úterý 29.Dubna 2003 08:30:55
Lilith nemůže být součástí planetární konfigurace už jen proto, že není planetou, ale abstraktním bodem. Turnovský

Re: LILITH v konjunkci s novoluním v SD
2 odpověď odeslal(a) Blue v Úterý 29.Dubna 2003 09:00:22
Ale tak dobře, máte pravdu. Já vím, co je Černá luna.
Nemáte, pane Turnovský, s "takovýmto" novoluním zkušenost u klientů?
Mimochodem, dotyčný v tomto období změnil pracovní místo, odešel z firmy, ve kterém měl menší finanční podíl.

Re: LILITH v konjunkci s novoluním v SD
3 odpověď odeslal(a) Turnovský v Úterý 29.Dubna 2003 10:57:34
V tom nebude mít (jen) prsty Lilith, ale nějaká prozaičtější konstelace. Zdraví Turnovský

Re: LILITH v konjunkci s novoluním v SD
4 odpověď odeslal(a) Lucie Lomová v Úterý 29.Dubna 2003 11:53:35
Pozoruhodné je, že v okamžiku dotazu na Černou Lunu (což mi připadá přiléhavější název nežli Lilith, kteréžto příliš odkazuje k saturnsky-patriarchálnímu náhledu na ČL) stojí ČL v přesné konjunkci se Sluncem! (He: 8°33´, ČL: 8°34´ Býka) Tato konjunkce zároveň na vrcholu hned dvou Téček – He,Čl - Ne, Ma – Ju. Znovu se nám tedy tento zneklidňující, nejednoznačný princip připomíná.
Co se týče zapojování ČL do konfigurací, to, co píše P.T. zní sice logicky, ale má zkušenost tomu moc neodpovídá – i když patří z hlediska logiky do jiného soudku prvků, častokrát právě ČL se stává ohniskem, chybějícím článkem tvaru apod. Je to abstraktní bod, ale cožpak třeba střed kružnice není abstraktní bod? A oč je při zacházení s tím kruhem střed důležitější nežli jakýkoli jiný, reálný, třeba křídou nakreslený bod kružnice!
LL

Re: LILITH v konjunkci s novoluním v SD
5 odpověď odeslal(a) Blue v Úterý 29.Dubna 2003 12:58:36
Děkuji Vám oběma. Ano, souhlasím s tou prozaičtější planetou... Musím to ještě prozkoumat.
Ale stejně pořád neznám odpověď na mou otázku ohledně novoluní - dalších 30 let budu mít přece nádech charakteru ČL, ne? Jaký? TŘEBA MI JEŠTĚ ODPOVÍ NĚKDO JINÝ.
Vidíte, paní Lomová, to je dobré, s tou konjunkcí tranzit. Slunce a ČL! Hmm, sama mám 3 planety v Býku...ale o kousek dál.

Re: LILITH v konjunkci s novoluním v SD
6 odpověď odeslal(a) viktorvana@centrum.cz v Úterý 29.Dubna 2003 16:31:23
A což třeba Lucko takto:jakýkoli "hmotný" bod kružnice je plnost,třeba jang,a body "imaginární" uvnitř kruhu-prázdnota,třeba jin.Střed je prázdnota nejhlubší(je pravda,že tu nemohu do rovnováhy nalézt nejvyšší plnost-to by moh být kruh jako celek.Navíc nic není čistě jang nebo jin).
Co z toho plyne o čl/lilith a dalších takových?narozdíl od planet-vyzařujících-NASÁVÁ.
Zaujalo mě ta argumentace středem,protože se teď středem zabývám.Není nakonec on tím self,sedící ve středu nativity,které se ovšem sotva bude hledat pomocí geometrie,a které se nelehko pojmenovává? Viktor

Re: LILITH v konjunkci s novoluním v SD
7 odpověď odeslal(a) viktor váňa v Úterý 29.Dubna 2003 20:55:01
V své touze něco se dozvědět o Středu, jsem se zachytil příkladu použitého na argumentaci o významu nehmotného bodu a vztáhnul ho na Lilitu, která je nejspíš promítnutí spojnice ohnisek elipsy jíž používá Luna na své cestě, a uvažoval o tom jako o prázdnotě, a jen náhodou to v souvislosti s lilit možná není blbost úplná, protože má s ohnisky (prázdnými body něco společného, i když je spíš přímkou - pak co to teda má znamenat?).
Například midpunkty by prázdné být nemusely, jsouce vyústěním dvou či více sil, přestože nejsou hmotné.
Promiňte mi prosím ty možná úděsné konstrukce, aspoň zastánci těžké racionality mohou vidět (bohužel ne cítit) co se může člověku přihodit, když moc myslí, protože to jsem příliš dělal. Zrovna toho mám, aspoň na čas, než se vykrmím neracionalitami nechat. Vím ovšem, že je vhodné, trochu toho rozumu zachovat. Nebo že by přeci jen ten střed?..už bych zas myslel přeju Vám pěkný den VV

Re: LILITH v konjunkci s novoluním v SD
8 odpověď odeslal(a) Lucie Lomová v Úterý 29.Dubna 2003 21:00:08
Myslím, Viktore, že to nejde takto zjednodušit – proč by měl být střed prázdnota nejhlubší, nejjinovatější ? Právě střed je bod, z nějž vychází energie (např. Slunce), nebo který pohlcuje energii (černá díra), každopádně nic pasivního. Kruh se svým jediným středem je tak fascinující mj. proto, že v sobě obsahuje princip celistvosti, jednoty a zároveň nekonečné mnohosti, tam bych hledala polaritu jin-jang.
To se ví, že střed horoskopu je i naším středem – to je přece ta pozorovatelna oblohy ve chvíli narození, podle toho se to přece počítá. Tvůj rozhled je rozhledem, jaký se naskýtá tomu bodu, kam se zapíchne kružítko při konstrukci Tvého horoskopu.

Co se týče Vašeho dotazu, Blue, - omlouvám se za předchozí sejítí z cesty – symboluzuje-li Slunce v horoskopu základní životní energii, jeho vědomé JÁ, princip jang, pak když se s ním spojí Černá Luna, je ono JÁ nuceno vyrovnávat se s jejím principem. Dle mé zkušenosti to ve většině případů přináší potíže takového druhu, že to ztěžuje harmonické rozvíjení obou pólů, ženského i mužského, že brání člověku přirozeně se opřít o otcovskou autoritu, a získat tak vnitřní jistotu, že má člověk svůj život aktivním způsobem v rukou, jako by se ČL snažila využít solární sílu ke svému boji. Oblíbeným protivníkem jí bývá Saturn - samotná grafická podoba jejich značek je vzájemným odrazem na hladině - objevuje se tam konfrontace s autoritami, téma nezávislosti, svobodného výběru, neodvozenosti atd. – znáte-li historky o Lilitě a všecky ty mytologické odkazy, víte, oč jde. V případě, který uvádíte, bez bližších podrobností, lze říct snad jen, že bych pečovala o VLASTNÍ vnitřní autoritu, pozor bych si dala na ty vnější, a také bych zvýšenou měrou hleděla své Luny a jejích potřeb, aby ji ta černoška nepřeválcovala.Zdravím, LL

Re: LILITH v konjunkci s novoluním v SD
9 odpověď odeslal(a) Lomová v Úterý 29.Dubna 2003 21:44:12
Ještě bych k ČL podotkla, že je to fenomén, který se dere v posledních desetiletích stále víc do centra pozornosti zároveň s tím, jak se v současné západní společnosti otřásá tradiční genderové – rodové – uspořádání. Jako by ožívala tím víc, čím víc staré tradice mizí, padají stará tabu, předsudky, omezení, hranice, jinými slovy, jak se v moderním světě transformují projevy saturnského proncipu...LL

Re: LILITH v konjunkci s novoluním v SD
10 odpověď odeslal(a) Turnovský ve Středu 30.Dubna 2003 01:00:30
Nemám nic proti zavádění nových prvků do astrologického systému, anopak. Nemám nic proti feminismu. Naopak. jem jsem v tomto případě skeptický, neboť si uvědomuji, že zájem o Lilith vznikl z popudu jejío umístění na MC v nativitě C.G.Junga, velmi isnspirativního, ale také velmi problematického muže, který ve svém osobním životě často používal ženy jako osušky ve smyslu jistého vulgárního rčení. Turnovský

Re: LILITH v konjunkci s novoluním v SD
11 odpověď odeslal(a) V.Milošová ve Středu 30.Dubna 2003 08:13:51
Zkuste se podívat na postavení Černé Luny v okamžiku úmrtí Mozarta vzhledem k jeho radixu i tranzitnímu postavení planet. Zdravím, V.Milošová

Re: LILITH v konjunkci s novoluním v SD
12 odpověď odeslal(a) Lomová ve Středu 30.Dubna 2003 10:34:25
Námitka s Jungem podle mě neobstojí, pane Turnovský, to je jako byste řekl, že kdyby nebylo Hitlera, nebyla by druhá světová, vtip je v tom, přece, že vše se odvíjí ve vzájemné provázanosti a Hitlera MUSELO být. (Stojí za připomenutí výstižná Rudhyarova věta:“Astrologie je metoda, pomocí níž lze uspořádaný model světel na obloze použít k tomu, aby byla prokázána existence skrytého, avšak existujícího řádu ve všech záležitostech lidské zkušenosti na zemském povrchu.“ – Astrologická znamení) Stejně tak je Jungova CL na MC pouhým kanálem vynoření. Ale zajímalo by mě, jak to bylo – kdy kdo se o ČL poprvé zmínil? Kdo začal zkoumat, poprvé používat? O tom nevím bohužel nic. Gravelainová?
Paní Milošová, prosím o datum Mozartova úmrtí, díky, LL

Re: LILITH v konjunkci s novoluním v SD
13 odpověď odeslal(a) V.Milošová ve Středu 30.Dubna 2003 12:39:50
Narozen 27.1.1756 v 20:00 UT Salzburg, 13E01;47N48, zemřel 5.12.1791 Vídeň.

V.M. Re: LILITH v konjunkci s novoluním v SD
14 odpověď odeslal(a) Turnovský ve Středu 30.Dubna 2003 23:18:41
asi máte pravdu, Lucie, ale přesto. 2. sv.válka by nebyla, kdyby se Češi nepodělali. Dnes se ví, že německá generalita byla odhodlána Ádu sejmout v okamžiku, kdyby vyhlásil válku Československu. Protože jsme se podělali, Hitler měl navrch a zbytek znáte.
CGJ velmi inspirativní, impozantní a vlivná postava. Leč, měl pocit že se stal bohem. Tím je řečeno vše. Zdraví Turnovský

Re: LILITH v konjunkci s novoluním v SD
15 odpověď odeslal(a) Turnovský ve Čtvrtek 1.Května 2003 00:16:24
bylo to vpodstatě impozantní prase.

Re: LILITH v konjunkci s novoluním v SD
16 odpověď odeslal(a) baudy ve Čtvrtek 1.Května 2003 00:35:48
http://www.astrolab.cz
Povím teď něco úplně obecného, tak si to Blue neberte osobně: Nevadí mi mluvit o Černé Luně s lidmi, kteří vnímají ostatní vlivy. Dosud pro mne ale diskuse o CL byly spíš ztrátou času, protože po ohledání konstelací se ukázal prvek jiný, na který se událost mohla s dobrým svědomím svést.

V diskusích o CL mi vždy vadil volný orbis, se kterým se v diskusích operovalo. Do tří čtyř stupnů bych to viděl jako maximum. Je to bod, žádné těleso. Předobraz této metodické laxnosti se nachází v nešťastné knize o Černé Luně od němko-italky Livaldi-Launové, kde se počítá orbis na CL klidně i 15 stupnů.

Osobně jsem se ale o účinku CL přesvědčil neobvykle. Onehdy jsem rok po konci tříletého vztahu s dívkou zavěsil seznamovací inzerát na seznamku. Když jsem se dodatečně podíval za jakého tranzitu jsem to urobil, CL přecházela přes můj Descendent. (S přesností čtvrt stupně.!) Pro fajnovost celého příběhu dodávám, že seznamka byla a) výborná b) katolická c) než jsem slečnám odpověděl a začal vířit vody setkal jsem se úplně mimo jakýkoliv internet se svojí dnešní slečnou a bylo vymalováno.

A tak: věřím, že CL funguje, ale v radixech si ji nenechávám zobrazit a při práci s klienty ji nepoužívám.

Re: LILITH v konjunkci s novoluním v SD
17 odpověď odeslal(a) Turnovský ve Čtvrtek 1.Května 2003 12:04:31
Takhle se nikam nedostaneme, buď se začne význam Lilith opravdu zodpovědně a systematicky zkoumat, nebo se budeme utápět v tvrzeních jaká jsou např. v Aubierové.
Určité východisko vidím v cca 9 letém cyklu a v synastrických horoskopech - přesněji v relativu partnerských dvojic a tranzitu k němu. Turnovský

Re: LILITH v konjunkci s novoluním v SD
18 odpověď odeslal(a) HAL2000 ve Čtvrtek 1.Května 2003 13:18:18
Mám dotaz-co je to vlastně za těleso,myslím astronomicky, Černá Luna? Někde se píše, že to je druhé ohnisko lunární dráhy, někdo uvažuje o ČL jako apogeu Luny. Rozdíl v poloze je asi minimální, ale princip je myslím dost odlišný. Další věc-pokud budu brát v úvahu ČL jako apogeum, zjistím z obyčejných tabulek, kde je zobrazeno i přízemí a odzemí Luny, že poloha tu jaksi nesedí.V čem je háček? Není to v tom, že (jak jsem před nějakou dobou někde na těchto stránkách či jinde v diskuzi viděl), že by se správně měla počítat ne střední, ale pravá hodnota ČL? Jaký je váš názor?

Re: LILITH v konjunkci s novoluním v SD
19 odpověď odeslal(a) V.Milošová ve Čtvrtek 1.Května 2003 16:51:58
Proč, Pavle, upřednostňovat zrovna synastrii nebo relativ?
V.M.

Re: LILITH v konjunkci s novoluním v SD
20 odpověď odeslal(a) Turnovský ve Čtvrtek 1.Května 2003 22:24:06
Když už se snížím k apokryfnímu pojetí Lilitina mýtu, dospěji k tomu, že se jedná o její vztah k patriarchálnímu rozmazlenci Adamovi. V horoskopech jednotlivců nenacházím nic co by mne z hlediska Lilith upoutalo. V relativech se jakási významová stop0a dá rozenat. T.U.R.

Re: LILITH v konjunkci s novoluním v SD
21 odpověď odeslal(a) V.Milošová v Pátek 2.Května 2003 08:18:05
Hm, a relativ se počítá z čeho ? A když vidím ten opatrně připuštěný význam, kde se nachází vaše kuchyň ?
Dobré ránko, V.M.

Re: LILITH v konjunkci s novoluním v SD
22 odpověď odeslal(a) Turnovský v Pátek 2.Května 2003 08:40:35
Relativ se počítá pochopitelně ze dvou (i více) časů narození. Ve dvojicícm to jakž takž jde, u větších skupin už zas ne. To je právě otázka, na níž neumím odpovědět. Turnovský


--------------------------------------------------------------------------------
20.10.2003 at 19:22:22 email pana Tušjáka

ASTRONOMICKÉ VARIANTY LUNÁRNÍHO APOGEA - ČERNÉ LUNY

(pozn. v textu se velmi často zaměňuje pojem lunární apogeum a Černá Luna, ačkoli někteří autoři počítají Černou Lunu jako druhé ohnisko měsíční dráhy.)

Intro

Existuje 13 variant Lunárního Apogea / Černé Luny. Tyto varianty je potřeba probrat a prodiskutovat,jsou zde důležité rozdíly v názorech na jejich funkci a astronomický základ.

Jsou tři typy "lunárního apogea": "oskulační"(nebo také pravé), "střední" (klasické), a dále "přirozené" (či interpolované). Z "oskulačního geocentrického apogea" (1) je odvozeno "oskulační topocentrické apogeum" (2), "oskulační topocentrické perigeum" (3) a "osculační topocentrické prázdné ohnisko lunární dráhy" (4). "Středním" apogeem se rozumí "střední barycentrické apogeum" (5),z kterého je odvozeno "střední geocentrické apogeum" (6), "střední geocentrické perigeum" (7), "střední geocentrické prázdné ohnisko" (8), "střední topocentrické apogeum" (9), "střední topocentrické perigeum" (10) and "střední topocentrické prázdné ohnisko lunární orbity" (11). K tomu je přidáno ještě tzv. "interpolované" apogeum a perigeum,v programu Riyal nazývané "přirozené apogeum" (12) a "přirozené perigeum" (13).

Černá Luna / Lilith / Apogeum je zvláštní specifický prvek se specifickou astrologickou a astronomickou symbolikou. Jeho vliv je silný v každém horoskopu,ale naneštěstí poměrně nedoceněný a navíc mezi astrology vznikají spory o to,jakou verzi vlastně počítat (podívejte se jen na 13 variant). Tento text by měl být jakýmsi vodítkem pro ostatní astrology, kteří s Černou Lunou pracují a zkoumají její astrologické souvislosti. Pro výpočet všech verzí ČL používám výborný, graficky sice nedokonalý, ale jinak vychytaný program Riyal for Windows autora Juana Antonia Revilly (JAR) z Kostariky, od kterého jsem si také "vypůjčil" všechen podstatný základ,něco jsem přeložil, některé jeho citace použil, něco upravil a něco přidal ze svého. Pozn.:tento text nepřichází se samotnou interpretací ČL ve znameních,domech,vztazích mezi planetami atd.Pouze si všímá hlubších astronomických souvislostí a vám předkládá výsledky k zamyšlení.

Střední Apogeum
(verze ČL 5-11)
"Střední Apogeum", konkrétně střední barycentrické apogeum(5) alias Černá Luna je nejpopulárnější mezi Černými Lunami vůbec, hlavně proto,že se používalo podstatně déle,než všechny ostatní, navíc také proto, že astrologové o jiných verzích často ani nemají zdání. Poprvé byl použit tento termín v praxi ve Francii Donem Neromanem (Pierre Rougié, 1884-1953) někdy ve třicátých letech minulého století. Neroman byl pravděpodobně také první,kdo vymyslel označení "Černá Luna".

Astronomicky, tento bod má souvislost s apogeem nebo perigeem vztahovaným k lunární orbitě používané astronomy ke konstrukci lunárních efemerid. Pohybuje se velmi pravidelně v dokonale kruhové dráze o poloměru 405863 km okolo barycentra Země/Měsíc,tzn. jeho pozice nejsou geocentrické, ale barycentrické, rozdíl mezi barycentrickou a geocentrickou pozicí ale není nikdy větší,než 0,40'.

Rozdíl mezi těmito dvěma body je málokdy používán v praxi, a barycentrický bod(verze 5) se zdá být nejpoužívanější ze všech verzí (na rozdíl od nepoužívaných verzí geocentrických,tj.verze 6-8). Jeho pozice je měřena v rovině vztažené k lunární orbitě ,nikoli v rovině ekliptiky, proto má Apogeum i ekliptikální šířku,která může být až 5 stupňů od ekliptiky a která může způsobit malé zkreslení +- 0,06' v ekliptikálních souřadnicích. Může se zde provést oprava nazvaná "redukce na ekliptiku".

Z geocentrického pohledu, přímka obou apsid (tj. od perigea k apogeu) je identická s přímkou od jednoho ohniska (Země)k druhému "prázdnému" ohnisku, někdy nazvaného "kenofocus". Toto prázdné ohnisko je specifický aspekt symboliky Černé Luny a je základem k nápadům a metaforám uvedeným na stránce Astrology of the Centaurs,v podsekci Černá Luna.

Rozdíl mezi barycentrickou a geocentrickou polohou Černé Luny, pokud uvažujeme Černou Lunu jako ohnisko, nikoli jako apogeum, může být ve výsledku podstatně větší,než 0,40' , ale maximálně 6,4°. To je způsobeno trochu jinou vzdáleností: střední apogeum je ve vzdálenosti 405863 km od barycentra Země/Měsíc, pohybuje se po dokonalé kružnici, oproti tomu prázdné ohnisko je od barycentra 10krát blíže - 42230 km. Pravděpodobně je zde poměrně značná paralaxa.

Problém s převodem barycentrických prvků do geocentrické pozice je i takový,že můžou nastat rozdíly mezi středním geocentrickým apogeem a perigeem tj.nejsou přesně na přímce. To samé nastane se středním lunárním uzlem, pokud ho vypočteme geocentricky místo tradičně barycentrické pozice. Pak Severní a Jižní uzel také nebudou v přesné přímce. Rozdíl mezi barycentrickým a geocentrickým středním lunárním uzlem může být až 0,44´. (Pozn."Barycentričnost" se týká pouze středních poloh,pravé,anebo oskulační jsou vždy geocentrické!).

Kruhový, poměrně pravidelný pohyb (krom +-0,40' oscilace, kterou nikdo nebere v úvahu) fiktivního středního lunárního apogea / Černé Luny je svojí symbolikou spíše solární princip. Takovýto pohyb je, zdá se mi, cizí Lunárnímu světu a symbolice Černé Luny. Přestože respektuji zkušenosti různých astrologů,kteří se neptají na astronomický základ, dle mého názoru, podloženého astronomicky, je střední Černá Luna fikce a jen velmi těžko bych v ní hledal symboliku onoho "temného" zákoutí naší duše,svět Černé Luny.

Topocentrické střední apogeum (a jiné prvky)
(verze 9-11)
Jeden z podstatných důkazů proti střednímu Apogeu je ten,že střední Apogeum je zcela fiktivní a jeho pohyb nemá co dělat se skutečnými změnami lunární dráhy a pohybu (stejně tak je například fiktivní geocentrická poloha Luny- topocentrické postavení Luny, astrology také málo používané,může být od geocentrické pozice až 1°).

Rozdíl mezi geocentrickými pozicemi lunárního apogea a druhého ohniska měs.dráhy dosahuje 6.4 stupně každých 27 dní; nicméně,rozdíl mezi topocentrickými pozicemi téhož (výsledek "paralaxy") dosahuje maximálně 7.9 stupňů každých 6 měsíců. Dává nám to tři topocentrické varianty střední Černé Luny (či apogea), nazvané:
- topocentrický ekvivalent geocentrické pozice středního apogea (9)
- topocentrický ekvivalent geocentrické pozice středního perigea (10) a
- topocentrický ekvivalent geocentrické pozice druhého či prázdného ohniska střední lunární orbity (11)

Topocentrické postavení se normálně v Astrologii příliš nepoužívají, ale velké rozdíly(až 7.9 stupňů) mezi geocentrickým a topocentrickým prázdným ohniskem lunární orbity ukazuje,že ze všech bodů v horoskopu,je tento nejblíže Zemi,blíže než Luna, a dává nám to daleko výstižnější symboliku primitivního lunárního nespoutaného principu,než cokoliv jiného.

Rekapitulace:

1-) obyčejná, tradiční "střední Černá Luna" či apogeum není geocentrické, nýbrž barycentrické. Obíhá okolo barycentra Země/Měsíc, které je umístěno na přímce,jež vede středy obou těles,jak Země,tak Luny,okolo 1350 Km pod povrchem Země.

2-) Střední Apogeum je fiktivní bod používaný jen pro měření času, nevystihuje symboliku Černé Luny. Jeho oběh je pravidelný,pohybuje se na kružnici o poloměru 405863 km, a jeho pohyb je téměř konstantní,symbolicky spíše solární.

3-) Pokud uvažujeme druhé ohnisko měsíční dráhy, které symboliku Černé Luny vystihuje lépe,to obíhá stejně tak okolo barycentra,ale na kružnici o poloměru 42230 km.

4-) apogeum má i ekliptikální šířku,která může dosáhnout až +- 5 stupňů. Zkreslení při přepočtu na ekliptiku může být +- 0,06'.

5-) transformace z barycentrické na geocentrickou polohu se příliš nepoužívá. Rozdíl je +- 0,40' u apogea a +- 6.4 stupně u druhého ohniska.Jinými slovy, geocentrické postavení apogea může být rozdílné, až o 6 stupňů oproti geocentrickému postavení prázdného ohniska. Splývají pouze v barycentrické poloze.

6-) když nás zajímá topocentrické postavení,rozdíl mezi barycentrickými a topocentrickými pozicemi může dosáhnout až 7.9 stupně.

7-) dokonce i lunární uzel, počítaný barycentricky, je rozdílný od uzlu geocentrického,o+- 0,44'.

8-) když počítáme geocentricky místo barycentricky,střední perigeum a apogeum nebudou přesně na přímce,180 stupňů od sebe. I při topocentrickém postavení budou jinak.

9-) 3 vztažné rámce: barycentrický, geocentrický, a topocentrický plus dva body osy (apogeum a perigeum, vzestupný a sestupný uzel) dávají dohromady tyto varianty lunárních apogeí a uzlů:

- obyčejné střední apogeum/perigeum (barycentrické) (verze 5)
- geocentrické střední apogeum (+- 0,40') (6)
- geocentrické střední perigeum (+- 0,40') (7)
- geocentrické střední prázdné ohnisko (+- 6.4 stupňů) (8)
- topocentrické střední apogeum (+-0,40') (9)
- topocentrické střední perigeum (+- 0,40') (10)
- topocentrické střední prázdné ohnisko(+- 7.9 stupňů) (11)
- obyčejný střední vzestupný uzel (barycentrický)
- geocentrický střední vzestupný uzel (+-0,44')
- geocentrický střední sestupný uzel (+-0,44)
- topocentrický střední vzestupný uzel(+-0,44')
- topocentrický střední sestupný uzel (+-0,44)

Máme tady ne méně, než 7 variant,a to pouze střední Černé Luny a 5 variant středního uzlu. Jejich hodnoty se samozřejmě mohou lišit.

"Upravené" Apogeum (dnes už nepoužívané)
Mylně nazvané "upravené" apogeum používané v Evropě má základ v pravidelné sinusové korekci 12.x stupňů (Některé verze se liší) aplikované na střední apogeum. Je to výsledek úsilí nalézt "pravou" pozici,kdy astronomické základy zatím nebyly příliš známy. Postup výpočtu je sice znám a dává logiku,ale metoda výpočtu založená na pozici Luny a jejímu okamžitému pohybu nebyly astrologům příliš známy.
Tato situace se změnila po vydání "Lunar Tables and Programs " v roce 1991, autorů Jeana Chapronta a Michelle Chapront-Touzéové, astronomů,kteří přišli se zatím nejmodernější a nejpřesnější lunární teorií ke dnešnímu datu,nazvanou " ELP-2000", publikovanou stejnými autory roku 1988. S touto verzí přišli autoři přišli poprvé kolem roku 1970, finální verze byla na světě roku 1984.

Tabulky trigonometrického rozpětí středního lunárního apogea, které dávají přesnější výsledky a ze kterých se dá spočítat i oskulační či pravé apogeum, publikované ve výše uvedené knize roku 1991 mající základ v teorii ELP2000-85, ukázaly na to, že korekce "12.x" stupňů používaná některými astrology dosud, je mylná ve všech případech: za prvé, protože skutečný maximální rozdíl mezi pravým a středním apogeem není 12-13 stupňů, ale 30, za druhé, protože "hlavní solární perturbační běh (?)" (perioda=31.8 dní) ze které byla počítána korekce,není "12.x" stupňů, nýbrž 15.4 stupňů, a za třetí, protože tzv. korekce používaná astrology, byla aplikována v opačném-protilehlém směru.

Tyto fakta nebyly do roku 1991 známa. Ignorace má i historické kořeny - pravá či oskulační orbita byl faktor v minulosti neznámý, první lunární teorie byla objevena kolem roku 1800 a měla základ v idealizované elipse, ze které se trigonometricky počítaly tři lunární koordináty: délka, šířka, vzdálenost. V tomto případě se polohy apogea a perigea počítaly na základě trigonometrie, ale pravé okamžité pozice apogea nebyla potřebná ani známá.

Je překvapující,že přesná lunární teorie umožňující výpočet pravého či oskulačního lunárního apogea nepřišla dříve, než v roce 1991. Můžeme zde vidět, jak komplexní a složitý je lunární pohyb a jaké jsou rozdíly v teorii nebeské mechaniky a v samotné praxi. Nepřekvapuje,že astrologové,ale i astronomové-chybně chápou skutečný okamžitý pohyb a gravitační odchylky lunárního apogea/perigea. Byly zde teoretické aproximace, ale nikdo se nesnažil s ničím přijít,dokud Chaprontovi nepublikovali své první výsledky.

Nevědomost je společná většině astrologům,kteří ignorují nebo nerozumí astronomickým faktům, a ke dnešnímu dni je stále mnoho lidí, kteří pracují s nesprávným "upraveným" apogeem či Černou Lunou.Rozdíl 12/13 stupňů je pro někoho nepodstatný a na střední pozice apogea přísahají dodnes téměř všichni astrologové pracující s Černou Lunou. Střední Černá Luna je zajímavý element, ale vzhledem k tomu,že nemá žádný matematický ani astronomický základ, je to element fiktivní, ba co víc: chybný. V astrologii je ale těchto fiktivností daleko více: například Transneptuny, Temný Měsíc, Bílá Luna…

Jeden by se divil, že s tolika možnostmi k dispozici (pořád mějme na paměti různé verze pravého apogea) stále váháme nad tím, jestli má vůbec Černá Luna význam. Astrologie zná spoustu takových případů (např.asteroidy, kentaurové, různé dělení domů atd.). Neznáme žádnou uspokojivou odpověď. Přesto-myslím,že otázky zmizí, jestli si uvědomíme, že astrologie pracuje buď s více či méně fiktivními elementy, anebo se skutečností. Myslím,že je dobré zůstat na zemi a být disciplinovaný, proto dávám přednost těm elementům, které jsou astronomicky zdůvodnitelné.

Pravé či oskulační Apogeum
(verze 1-4)
Slovo "oskulační" je vysvětleno níže,můžete to také najít v poznámkách JAR na adrese Astrology of the Centaurs
(http://www.expreso.co.cr/centaurs/blackmoon/apogee.html)

Toto je podstatná část (červen 2000):

[začátek citace]
Když se podíváme do slovníku latiny,najdeme:
--"OSCULATIO" = líbat,polibek "OSCULOR, OSCULATUM SUM": líbat,starat se.
Slovo má také význam podle Webster's:
--"osculant" = spojené určitou společnou charakteristikou
"oscular" = týkající se úst nebo líbání
--"osculate" = 1- líbat; 2- vejít v kontakt nebo spojení; 3- (geometricky) dotknout se křivky nebo části své vlastní křivky; 4- spojit se; 5- dotýkat se,spojit se ; 6- (archaicky) líbat
--"osculating plane" = rovina křivky nebo bodu křivky.
--"osculation" = 1- akt líbání; 2- polibek; 3- blízký kontakt; 4- (geometricky)kontakt mezi dvěma křivkami
Moment oskulace je okamžik-další bod oskulace visí ve vzduchu…
(konec citace)


To je výstižné, skutečný oběh okolo jakéhokoliv objektu se mění každým okamžikem v závislosti na gravitačních a jiných odchylkách, proto je okamžik oskulace - oběhu momentální, vyjadřuje okamžitou situaci, okamžitou polohu, která se dotýká(líbá) skutečné dráhy a okamžitě reaguje na změnu. Je to jako s fotografií, která jakoby v okamžiku "zmrzne", zvěční jeden určitý okamžik.

Skutečnou lunární drahou se rozumí rovina, která je jakoby kolekcí, sbírkou všech těchto okamžitých momentů v čase. Samozřejmě slovo skutečný je velmi relativní, oskulační orbita není skutečná v pravém slova smyslu.

Někteří lidé konstatují, že oskulační orbita -dokonale definovaná kepleriánská elipsa, nemá co do činění s realitou, a zapomínají na fakt, že oskulační elipsa přesně reprezentuje trajektorii objektu v prostoru v daný čas. Kepleriánská elipsa, jinak oskulační orbita, popisuje pohyb tělesa v moment určitého času.

Přesně to děláme v astrologii, když vykládáme horoskop - "zmrazíme" okamžik našeho narození a používáme horoskop, což je vlastně jakýsi otisk času a prostoru.

Dráha vytváří, v nějakém čase, sérii oscilací okolo průměrné či střední kepleriánské elipsy. Oskulační apogeum reprezentuje aktuální trajektorii Luny. Můžeme to brát jako jakýsi otisk ducha, který Luna zanechává. Tento otisk ducha vyjadřuje jakýsi ideál, ideální budoucnost, kde je či bude Luna v apogeu, ale samozřejmě se časem mění, tak jak se Luna pohybuje.

Můžeme vzít v úvahu samozřejmě i perigea, nody a prázdné ohnisko: všechny tyto body vyjadřují idealizovanou polohu nebo směřování, které je ve výsledku jakousi psychickou projekcí Luny, jsou to Měsíční duchové, které s sebou luna stále vláčí, jsou částí lunární struktury osobnosti.Luna symbolizuje přítomnost, nody, apsidy a ohniska symbolizují minulost a "to,co se dívá do budoucna". Jsou jako pokoje či chodby v jednom domě, které pomalu do sebe vtiskují obraz osoby, která zde žije (v Luně).

Někteří lidé si myslí,že oskulační orbita je něco příliš vzdáleného či nereálného a nazývají používání Pravého lunárního apogea nesmyslem nebo zbytečností.Jejich argumenty se dají shrnout do následujících bodů: 1-)velký rozdíl mezi středním a pravým lunárním apogeem (max. až 30 stupňů), 2-) fakt,že toto oskulační apogeum "cestuje" tam, kam Luna nikdy jít nemůže (všimněte si,jak úžasně evidentní je to v psychologických a psychických termínech!), a 3-) jeho zvláštní chaotický pohyb, který pro někoho vlastně nemůže být nazýván žádným pohybem.

Ale je to prostě vše,co dělá symboliku Černé Luny tak silnou. Ve skutečnosti nezáleží na tom, zda je pohyb apogea chaotický či nemožný - nepohybuje se jako planeta, protože to jednoduše není planeta!... toto se prostě přibližuje všem opomenutým psychickým projekcím Luny, jak pozitivním, tak negativním. Pravá (oskulační) Černá Luna, reprezentující stále se měnící tvar lunární orbity, velmi dobře pasuje na instinktivní, přirozenou povahu Černé Luny.

Diskuse na toto téma je umístěna na stránkách
http://www.expreso.co.cr/centaurs/blackmoon/lilith.html

Numerická Data

Vidíme,že střední Černá Luna či apogeum opisuje kružnici okolo barycentra Země/Měsíc (s periodou=8.8 let), a všímáme si,jak je paradoxní,že naprosto konstantní pohyb reprezentuje lunární apogeum. Rádius této dráhy je závislý na tom, jak je Luna vzdálena od Země, ELP2000 teorie říká 384747,98 km. Tato hodnota je ale odvozena ze středního lunárního siderálního pohybu a je barycentrická.

V publikacích z roku 1994 (Astronomy and Astrophysics, 282, p.663), autoři ELP2000 poprvé poukázali na nedostatky staré lunární teorie a určili střední vzdálenost Země-Měsíc na 383397,77 km (to je ostatně i hodnota užívaná programem Riyal). S použitím střední lunární excentricity, uvedené ve stejné publikaci, si každý může spočítat následující:

- poloměr kruhové orbity středního apogea (Černé Luny) okolo Země = 404694 km
- poloměr kruhové orbity středního perigea(nazývaného také "Priapus") okolo Země = 362102 km
- vzdálenost mezi dvěmi ohnisky orbity (Země a prázdné ohnisko) = 42592 km

Tyto vzdálenosti, jakkoli použité k výpočtu střední Černé Luny, jsou pevné a reprezentují soustředné kružnice okolo Země. Jsou nehybné, abstraktní, vyjádřené ideální lunární drahou. Ve skutečnosti, vzdálenosti mezi apogeem/perigeem a mezi dvěma ohnisky kolísá:

- apogeum kolísá mezi 404039 a 406720 km
- perigeum kolísá mezi 356337 a 370407 km
- vzdálenost druhého ohniska kolísá mezi 34506 a 49841 km

Když si spočteme skutečnou vzdálenost Měsíce v jeho cyklu od apogea k perigeu a porovnáme s drahou, kterou urazí oskulační apogeum, zjistíme, že oskulační apogeum se dostane do míst, kam se Měsíc nikdy za tu dobu dostat nemůže. Většinu času, kdy je Měsíc v perigeu, je jeho dráha zřejmá a oskulační apogeum dosáhne vzdálenosti víc jak 415000 km, které Měsíc nemůže dosáhnout. Vzdálenost oskulačního perigea je 352000 km, jakmile je Měsíc v apogeu, jeho dráha se mění.

Co z toho můžeme odvodit? Oskulační apogeum sice dosahuje míst, kam se Luna nikdy dostat nemůže, ale je přitom jakousi nevědomou součástí její oskulační dráhy, jakýmisi Lunárními duchy či ideály, o kterých už tu byla řeč. Časté změny pohybu vyjadřují změny v okamžité lunární dráze, vždy počítané jako odchylka vzdáleností mezi dvěma ohnisky. Tato ideální dráha oskulačního apogea je jako odraz života, jako vztah mezi Zemí a druhým ohniskem, je jakýmsi lunárním duchem.

Oscilace

V klasické planetární teorii je každá skutečná dráha míněna jako série periodických oscilací okolo střední kepleriánské dráhy, která se pohybuje pomalu s dlouhou periodou. To znamená, že v astronomii je skutečné místo pro střední nebo průměrné hodnoty orbitálních elementů(jako lunární apogea). Ale v normálním případě jsou oscilace s častými výkyvy, vidíme to na příkladě pravého měsíčního uzlu. Je to příznačnost lunárního apogea,že oscilace (rozdíly mezi střední a pravou hodnotou) mohou dosáhnout výkyvu až 30 stupňů.

Tento poměrně velký rozdíl je pro některé astrology(např.autory Swiss Ephemeris)známkou toho,že oskulační hodnota nemá význam. Ale jak již bylo řečeno, právě naopak: tento rozdíl (při vší úctě ke střednímu apogeu) dělá oskulační apogeum tím, co hledáme - jeho časté změny poloh, změny směřování, zdánlivě chaotický pohyb, jsou unikátní a nejlépe reprezentují onen "emocionální akumulátor" či bod, který reaguje na primitivní, živočišnou, temnou symboliku.

Tyto změny v dráze, právě proto, že jsou nepředvídatelné, chaotické, daleko více vyjadřují jedinečný "žijící organismus", víc než jakýkoliv jiný princip v astrologii!

Také bych rád popsal změny ve dráze, srovnané se změnami lunárního uzlu.K tomu poslouží tabulky z roku 1991 "Lunar Tables and Programs" manželů Chaprontových. Tyto tabulky počítají pravý měsíční uzel s přesností 1.6´ a oskulační či pravé apogeum s přesností 29´ (0.5 stupně). Toto byl prvý zdroj, kde se daly dohledat polohy pravé Černé Luny v devadesátých letech ve Francii. (Upozornění: program Riyal nepoužívá tuto metodu, používá přesnější, preciznější postup založený na okamžitých pozicích a vektorech pohybu Měsíce).

Největší amplitudy lunárních uzlů (tj.oscilace mezi pravým a středním uzlem) je zhruba takováto:
a-) 1, 30' perioda = 173 dní
b-) 0, 09' perioda= 1 rok
c-) 0, 07' perioda = 14.8 dní
d-) 0, 07' perioda = 13.6 dní
e-) 0, 05' perioda = 3 roky...

... v knize je uvedeno víc, než 22 odchylek. Vše to je kombinace vlivů Slunce, barycentra Země-Měsíc a barycentrické lunární dráhy. Vidíme, že největší odchylka je poměrně malá(cca 1.5 stupně), a druhá největší odchylka je jen zlomek té první. Podívejme se na rozdíly u apogeí(v knize to jsou perigea, ale přičetli jsme k nim 180°):
a-) 15, 27' perioda = 31.8 dní
b-) 9, 28' perioda = 205.9 dní
c-) 2, 43' perioda = 27.5 dní
d-) 2, 36' perioda = 37.6 dní
e-) 2, 05' perioda = 15.9 dní
f-) 1, 29' perioda = 9.6 dní

...v knize je uvedeno víc, než 58 odchylek. Také to je kombinace vlivů Slunce,barycentra Země-Měsíc a barycentrické lunární dráhy. Odchylky jsou zde podstatně větší, a pro výpočet se jich uvažuje více. (V prvním případě jsou 12.3 stupně místo 15.4 stupňů, používány v opačném směřování a ignorují všechna další pravidla, jako tzv.upravené apogeum.
Přirozené či interpolované apogeum a perigeum
(12 a 13)
Pokud porovnáme pozici Luny v jejím apogeu, ve kterém se nachází každých 27 dní, a pozici středního apogea, zjistíme, že je tu rozdíl, který může být větší, než 5 stupňů ( -5.4 až +5.7), a zjistíme, že maximální odchylky je dosaženo každých 206 dní. Toto přinutilo některé astrology uvážit, že pravá pozice apogea by měla opisovat pozvolnou křivku o výkyvu pouze 5 stupňů, v kontrastu s oskulačním apogeem, jehož křivka s výchylkou až 30 stupňů se zdá být nerealistická.

Dokumentace ke Swiss Ephemeris uvádí, v příspěvku Henry Gouchona "Dictionnaire Astrologique, Paris 1992", že pravé apogeum má základ v křivce o výkyvu 5 stupňů. Je to popsáno jako "nejrealističtější" verze ze všech možných verzí Černé Luny. Je zde také vysvětleno, že aktuální křivka výchylek mezi pozicí Luny v každém apogeu a pozicí ve středním apogeu není přesně sinusoida, Dieter Koch publikoval článek v časopise "Meridian" roku 1995 <>.

Ve starých příspěvcích psal JAR na svých stránkách o Černé Luně, najdete zde také numerický postup, jakým způsobem jsem došel k výsledkům (roku 1999):
[začátek citace]
Spočetl jsem přesné časy všech Lunárních apogeí od roku 2000 do roku 2010, dělalo to celkem 136 apogeí. Pak jsem spočítal pozice Luny a pozice střední Černé Luny v tyto přesné časy, a dále rozdíly mezi těmito hodnotami. Rozdíly kolísaly od -5.4 do +5.7 stupňů. Převedeno graficky, vidíme, že je zde cyklus s periodou 206 dní. To je perioda rozdílu mezi postavením Slunce a postavením středního apogea, a ukazuje nám to, že hlavní odchylka v postavení apogea je řízena pohybem Slunce.

Nazveme rozdíl Slunce/Apogeum písmenem "A"

A = 197.1132 +31931.756*T +0.0106*T^2 (stupňů)

kde T jsou staletí od J2000
T = (Julian day-2451545)/36525
Můžeme zredukovat uvedený rozdíl (-5.4 to +5.7) na 1/4 nebo 1/5 , přičtením následující korekce ke střednímu apogeu:

-4.7 stupňů * sinus (2 * A)
S touto korekcí budou chyby menší, než 1 stupeň a maximum bude 2 stupně či méně.
[konec citace]


Pokud by tento rozdíl opravdu dělal sinusoidu, výše uvedený vzorec by nám dal přesnou odchylku poloh Luny a apogea. Zbývajících 1/4 nebo 1/5 znamená,že sinusoida má periodu 206 dní s chybou 20 až 25%.

Hlavní idea této úpravy je ta, že se vezme poloha měsíce v každém jeho apogeu (každý "anomalistický" měsíc,tj. 27 dní). Tato poloha se bere jako základ "skutečného" apogea a pozice mezi těmito body se vyinterpoluje.

Protože cesta k pochopení této verze lunárního apogea je založena na aktuálních výskytech lunárních apogeí v přirozeném prostředí, domnívám se, že pojem "přirozený" popisuje tuto verzi apogea velmi výstižně. Je to asi nejvíce pochopitelná verze všech apogeí vůbec a nejlépe se počítá (s výjimkou středního lunárního apogea).

Když se takto spočítají apogea a perigea, zjistíme, že jsou málokdy v přímce. Mohou se vyskytovat ve vzdálenostech 155° až 205° od sebe.

Jak přirozené, tak oskulační apogeum se shodují v bodech, kdy Luna dosáhne svého apogea. Dalo by se říci, že obě verze jsou "skutečné" pouze v tento čas a kdekoliv jinde se jedná pouze o jakousi aproximaci. Ale je tu rozdíl: oskulační apogeum je vypočítáváno striktně na základě geometrie elipsy, zatímco koncept přirozeného apogea s ideou elipsy (a s geometrií)vůbec nepočítá! Je to evidentní už jen na tom, že perigeum a apogeum obvykle nejsou na jedné ose.

Paradoxně, i když se výsledné hodnoty přirozeného apogea liší od apogea oskulačního, stejně tak se mohou výrazně lišit od perigea středního.

Shrnutí

Uvedl jsem tu všechny verze Černé Luny, snažil jsem se vysvětlit, na jakém astronomickém základě spočívá jejich konstrukce. Sám používám (pokud kdy uvažuji Černou Lunu) topocentrické oskulační apogeum/perigeum jako její nejvýstižnější variantu, ale nechávám na vašem zvážení, jestli s ČL počítat a jakou si vybrat verzi. Většinu toho, co jsem zde napsal, čerpám z různých článků na www stránce Astrology of the Centaurs, nejsem ale tak dobrý angličtinář a co se týče astronomických základů, také neznám vše, proto se omlouvám za "kostrbatost", jestli se v tomto článku vyskytne nějaká chyba, nepřesnost či špatný překlad (někdy jsem opravdu dumal nad jistým termínem a nemohl jsem přijít na to, co tím autor myslel). Přeji Vám, ať je tento článeček užitečný a ať vám dá inspiraci pro vaše astrologické studium a zkoumání nových prvků v astrologii.

Štěpán Tušják
astrolog
Další Černá Luna na Astrology Pacific
Astrology Pacific   |   Astrologická praxe 1   |   Astrologická praxe 2   |     |   kniha hostů je na hl.stránce   |   námět do Astrologického fóra  
Stránka byla upravena programem Made with AceHTML 5 Pro. AceHTML 5.06.1 Pro.
WebPage created per programme  AceHTML 5.06.1 Pro.