luna

Astrology Pacific

slunce
 
Astrologická praxe
Astrological Practice
 Paralela a kontraparalela
Pane Tichý,
mohl byste mi objasnit význam pojmu paralela v astrologii? Děkuji Dana


Milá paní,
postavení planet se stanoví většinou v délce od jarního bodu (nultý stupeň znamení Berana) po ekliptice v hodnotách od 0° do 360°. Například Venuše je ve znamení Býka na 16 stupni, pak má ekliptikální délku 46°.
Planety se ale mohou lišit i v postavení na sever, nebo na jih od ekliptiky v rozmezí +/- 24°. Astrologové ve výrazné většině pracují jen s délkou. Tak jedno procento používá paralelu. Paralela deklinační se svým působením přirovnává ke konjunkci. Naznačuje spíše sklon, než rysy povahy. Význam mají hlavně v tranzitech a mundánní atrologii (u mě v primárních direkcích). Prý mají vliv na zdraví. Orbis do jednoho stupně. Kontraparalelu je možno přirovnat k opozici mezi planetami. Podívejte se vedle na obrázek. Je-li planeta A 24° jižně od ekliptiky a planeta C v jiném znamení také 24° jižně od ekliptiky pak se jedná o aspekt paralela. Je-li planeta A 24° jižně od ekliptiky a planeta B 24° severně od ekliptiky, pak se jedná o aspekt kontraparalela.
Podíváme se do efemerid na den 06-02-2002 a vidíme, že v 02:58 UT nastává kontraparalela mezi Lunou (20° jižně) a Saturnem (20° severně).


Odpověď na podobnou otázku pana Turnovského na foru Česká astrologická stránka.
Vážená paní Kaupová,
to co v astrologii známe jako aspekty, jsou úhlové vzdálenosti mezi dvěma prvky měřené podél ekliptiky. Jsou to aspekty délkové. Planety se však nacházejí přímo na ekliptice pouze výjimečně, většinu času se pohybují mimo ni v pásu ±8°, Pluto ±18° (i Slunce se od své ideální dráhy odchyluje, avšak zanedbatelně). Proto byla zavedena kromě ekliptikální délky i šířka, která se značí severním směrem + a jižním -. Paralela je příčný aspekt, který sděluje, že dvě planety mají bez ohledu na délku stejnou šířku. Orbis se používá ±1°. Význam je podobný konjunkci. Zvláštní případem je paralela jejíž účastníci jsou současně i v délkové konjunkci, ještě řidčím případem synchronní paralely a konjunkce jsou zákryty těles. Typickým zákrytem je zatmění Slunce.

Aby toho nebylo málo, byla zavedena také kontraparalela, která říká, že dvě planety mají sice stejnou šířku, ale s opačnými znaménky, leží tedy od ekliptiky protilehlým směrem. Kontraparalela má obdobný význam jako opozice a zvláštním jejím případem je současná opozice obou zúčastněných planet.

Kromě ekliptikálních - šířkových paralel existují analogicky i paralely deklinační, vedené vůči rovníku.

Užití šířky planet dodává našim jednorozměrným horoskopům nový rozměr, umožňuje prostorový pohled na astrologii, stejně jako užití dalších cyklů. Zpochybňuje však výklad některých prvků, ležících poblíž obzoru. Díky výrazné šířce se stává, že planety, zejména Pluto, ač hluboko v šestém domu, pohybují se ještě nad obzorem; nebo naopak, teoreticky stojí v sedmém domu, ač jsou objektivně pod obzorem. Ke stejným efektům dochází i mezi domem prvním a dvanáctým.

Někteří tradicionalisté, zejména ti, kteří jsou napojeni na v meziválečnou německou astrologii, používají dodnes v predikční astrologii kromě délkových tranzitů tranzity paralelní. Takové tranzity se mnohdy vlečou dlouhá léta a je na ně možno při metagnózi svést vše, co se nepodařilo předpovědět obvyklými metodami.Astrology Pacific   |   Astrologická praxe 1   |   Astrologická praxe 2   |     |   kniha hostů je na hl.stránce   |   námět do Astrologického fóra  
Stránka byla upravena programem Made with AceHTML 5 Pro. AceHTML 5.06.1 Pro.
WebPage created per programme  AceHTML 5.06.1 Pro.