www.volny.cz/astrolot/       |    www.astrolot.xf.cz/       |       Astrologická praxe      

Chvála dotazového horoskopu.


Dotazový (horární) horoskop se sestavuje k hledání odpovědi na určitou otázku. Oproti horoskopu zrození (radixu) má velkou výhodu, že známe na minutu přesně dobu položení otázky. Čas pro vznik dotazového horoskopu se počítá pro okamžik položení otázky, nebo kdy se astrolog otázku dozví (například přečte si dopis). Dotazový horoskop má velkou vypovídací schopnost.


Příklad z praxe.

Jedna naše známá se znova provdala a tím přišla k nevlastnímu synovi - výrostkovi v pubertě. Stěžovala si, že se k ní chová agresivně a jednou už ji i fyzicky napadl. Během šesti týdnů se třikrát na něco ptala, třikrát jsem sestavoval dotazový horoskop a pokaždé ji vycházely hrůzostrašné konstelace. Kladl jsem ji na srdce, ať se chová opatrně, že ji opravdu hrozí nebezpečí. Pak se na delší dobu odmlčela. Po několika měsících se ozvala a sdělila mi, že onemocněla rakovinou prsu a že ji doktoři z toho dostali. Nebezpečí života tedy opravdu hrozilo, ale přišlo úplně z jiné strany.
Na dotazový horoskop nedám dopustit, nikdy mě nezklamal.

V dotazovém horoskopu nelze správně odpovědět na otázky, které nebyly myšleny vážně, nebo kdy tazatel změnil záměr. Otázku je nutno vyslovit jako modlitbu a určitou dobu nad ní meditovat.

Ptát se je možné i na události minulé, na identitu neznámých osob, nebo dokonce na filozofické problémy. Na rozdíl od radixu se posuzují jen oblasti ve vztahu k otázce. Postup:
1) přiřadit tazatele a předmět otázky k příslušným domům a planetám. Tazatel je vždy první dům. Planeta vládnoucí znamení na hrotu domu je signifikátor tazatele.
2) Předmět otázky je vždy ovládán příslušným domem. Planeta vládnoucí znamení na hrotu domu je signifikátor otázky.
Manžela charakterizuje vládce 7.domu. Známost (milence) charakterizuje vládce 5.domu. Vývoj budoucích událostí (3-6 měsíců) vypovídají aplikační aspekty mezi jednotlivými signifikátory.
Saturn v 9.domě blokuje astrologa.
Tazatel: planeta vládnoucí Ascendentu, též Luna.
Předmět dotazu: planeta vládnoucí hrotu příslušného domu (např. peníze: 2.dům).
Měsíc: univerzální signifikátor, osvětluje tazatele i situaci.
Dobrodějové a škůdci ztrácí svůj tradiční význam v případě, že se stávají signifikátorem tazatele, či otázky. Příznivé a nepříznivé působení těchto planet závisí na pozicí jejího domu a ne jejím povýšení, či pádu. Pokud je SA retrográdní a je ve RA (pád) pak se jeho brzdná síla značně oslabuje. SL, LU, ME jsou planety neutrální.

Hranice otázky dotazového horoskopu.
Hranice je pouze jediná: přesná a jasná otázka (která nesmí být formulována z legrace nebo z prostoduché zvědavosti) a na kterou se dá odpovědět ANO, nebo NE.

Musí obsahovat nějakou myšlenku směřující k výsledku, odezvě nebo důsledku.
Tehdy musí mít subjekt a nějaký objekt zřejmé spojení nebo ne, jako například:
 • známý subjekt - neznámý objekt
 • Příklad: jaký byl účel (objekt) takových setkání (subjektu)?

 • neznámý subjekt - známý objekt
 • Příklad: jaký typ vlády (objektu) bude ustanoven v této zemi (subjektu)?


 • známý subjekt a objekt s odkazem již ne známým

 • Příklad: musí si tázající (subjekt) vzít si (objekt)?


 • známý subjekt a objekt z nichž jeden chce znát okolnosti

 • Příklad: bude tázající manželka (subjekt) žít dobře po porodu svého dítěte (objektu)?


 • známý subjekt a objekt z nichž jeden chce vědět důvody

 • Příklad: proč udělal tento jednotlivec (subjekt) že rezignoval na (objekt)?

Výpočet horoskopu události
Když událost je definována a zaznamenána, vypočet horoskopu obvyklou cestou.
Předběžné zkoumání horoskopu.
První rozbor nám výslovně dovolí buď držet se nebo opustit otázku bude-li potřeba:
Jestliže Ascendent je v prvních třech stupních jejího znamení, vznesený problém není ještě zralý a bude nezbytno čekat na alespoň další lunární měsíc před znovuotázáním se.
Jestliže Ascendent je v posledních třech stupních znamení, pak událost přichází k jejímu závěru a už nic ji nemůže pozměnit.

Jestliže vladař 7. nebo 9. domu je retrográdní, nebo když tyto domy obsahují retrográdní planety nebo znamení Štíra, astrolog obvykle uváží, že výklad je také nedosažitelný.

Jestliže Dračí ohon je v prvním domě, astrolog uváží, zda tázající má hanebný nebo neúctyhodný, skrytý cíl.

Jestliže Luna je u konce znamení a netvoří žádný aspekt s žádnou planetou, astrolog může uvážit, že problém bude rozhodnut pouze jestliže horoskop je kladný, nebo že je zablokovaný skrytými vlivy z jiného hlediska.

Jestliže stejná planeta je vladař znamení na vrcholu prvního domu a znamení na vrcholu jedné z otázek, pak astrolog musí brát Měsíc a ne Ascendent jako reprezentanta tázajícího.

Nejasná vlastnost odpovědi na otázku
Když existuje mnoho náznaků nepříznivých vlastností právě tak, jako příznivých vlastností. Astrolog může pak uvážit postavení také za nejasné, zmatené nebo neřešitelné.

Datum dění (udávající, ale není to soustavné pravidlo).
 • Hlavní znamení (Beran, Rak, Váhy a Kozoroh)
 • v úhlových domech: období v dnech
 • v následných domech: období v týdnech
 • v padajících domech: období v měsících
 • Pevná znamení (Býk, Lev, Štír a Vodnář)
 • v úhlových domech (1., 4., 7., a 10.): období v měsících
 • ve fixních domech (3., 6., 9. a 12.): období v letech
 • v padajících domech (2., 5., 8. a 11.): období v dlouhých cyklech
 • Proměnlivá znamení (Blíženci, Panna, Střelec a Ryby)
 • v úhlových domech: období v týdnech
 • v následných domech: období v měsících
 • v padajících domech: období v letech

Planeta situovaná na začátku domu: činnost tázajícího je v začátku nebo týkajícího se bytí života.
Planeta v konjunkci s Ascendentem: činnost stálá po celou délku události.
Planeta ve středu domu: činnost v střední části života, nebo události.
Planeta na konci domu: činnost na konci života, nebo události.B

Když dvě znamení zaberou stejný dům, astrolog může uvážit, že první zvláště jedná během první poloviny života nebo události, a druhá během druhé poloviny.

ANO:

 • signifikátor tazatele a dotazu jsou v sextilu/trigonu.
 • Když rohové domy jsou v kardinálních znameních
 • Když Ascendent má příznivé aspekty od Světel. Když Luna je příznivě aspektována MC a Dračí hlavou.
 • Bod štěstí a přibývající Luna.
 • Spica a Regules(u stálic platí orbis 1°).
 • Je-li signifikátor výše postavený nebo je v povýšení má mimořádnou sílu.
 • Nejsilnější ANO
 • je trigon ke Slunci a pak sextil/trigon k Venuši a Jupiterovi.
 • Blíží-li se oba signifikátoři do exaktního aspektu, ale nesmí ještě opustit znamení.
 • Přenos světla - signifikátor se v silném aspektu s druhým signifikátorem se rychle pohybuje směrem k dalšímu silnému aspektu s třetím signifikátorem, než se jeden z nich dostane do dalšího znamení. ANO Sběr světla - dva signifikátoři se přibližují k silném aspektu s třetí pomalejší planetou dříve, než jeden z nich opustí znamení.

  ANO je-li signifikátor otázky v prvním domě (tazatel ovládá situaci a je si výsledkem jistý).
 • Když významné planety tázajícího a planety vznesené otázky jsou v úhlových domech (1., 4., 7., a 10.)
 • Když významné planety tvoří nějaké harmonické aspekty mezi nimi spolu (sextil nebo trigon, zejména).
 • Nebo, když významné planety jsou ve vzájemné recepci (jedna z planet je ve znamení vládnoucí druhou a naopak).

NE:

 • signifikátoři nejsou v žádném aspektu.
 • Ostatní planety svými aspekty mohou pomáhat, nebo překážet.
 • Ubývající Měsíc.
 • Algol, Vindemiatrix, Scheat.
 • Je-li signifikátor v pádu nebo v exilu je poškozený.
 • Když se signifikátor ještě před dosažením exaktního aspektu změní na retrográdní.

 • Těžkosti:
 • Nepříznivé aspekty mezi dobroději a příznivé aspekty mezi škůdci.

 • Když významné planety tvoří dynamické aspekty nebo napětí (kvadratura nebo opozice).
 • Když vladař od 8. domu je stejný jako domu týkajícího se otázky.
 • Když významné planety mají směr odcházet jedna od druhé kvůli jejich relativnímu posunutí (výsledek je nesouhlasný náznak mezi dvěmi body).
 • Když jedna z významných planet se stává retrográdní před konjunkcí (naznačuje odpor nebo brzdu)
 • Když významné planety jsou v konjunkci, ale v různých znameních.
 • Když významné planety jsou v kvadratuře nebo opozici buď k Měsíci, nebo Bodu štěstěny.
 • Kdy Bod štěstěny je v kvadratuře nebo opozici k Měsíci, Martovi nebo Saturnovi.
 • Když nejbližší planeta od Středu nebe je v "pádu"...
Manželství ANO - oba signifikátoři se setkají - manželství nic nestojí v cestě.
Manželství NE - Jupiter je vládce 1.domu je v trigonu s Merkurem vl.7.domu, ale již se z aspektu vzdalují - vyhlídky na svatbu se ztrácejí. Navíc Luna jako spolusignifikátor vstupuje do opozice se Saturnem - situace se nebude dále vyvíjet.
Konečný výsledek: exaktní aspekt Měsíce v době tranzitu přes to znamení kterému vládne ve chvíli kladení otázky. Poslední silný exaktní aspekt, který Měsíc zaujme před opuštěním tohoto znamení prozrazuje konečný výsledek. Retrográdní planeta: zastavuje činnost (např. Mars (r) v 6.d.: nepracuje), nebo vrací (nalezne ztracený předmět).
Demokratickou stranu představuje Jupiter, konzervativní pak Saturn.
Najde práci?: žádný aspekt mezi Martem a Lunou (tazatel a planety ovládající 6.d.-práce, 10.d.-povolání).

Používají se jen hlavní aspekty.

Důraz na konjunkci se Sluncem:
1) do 17° je "Pod paprsky Slunce" a je oslabená.
2) do 8° je "Combusta" spálená a je velmi oslabená.
3) do 17' je "V Cazimi" v srdci a je mimořádně posílená.

Separační aspekty ukazují události minulé a aplikační události budoucí. Při aspektech je třeba si všímat nejsou-li planety retrográdní a k přesnému aspektu se nevrací podruhé, či potřetí.
Když se dvě planety blíží k exaktnímu aspektu znamenají úspěch. Jestliže jedna z nich aspektuje planetu třetí, může to snížit vyhlídky na úspěch.

Saturn vládcem Asc: je zodpovědný za všechny překážky a potíže, které musíte překonávat a protože leží v 2.domě vedou tyto potíže i k finančním těžkostem.
Nezapomeň na skloňování domů. Finance partnera je 8.dům horoskopu, devátý dům ovládá sourozence partnera, otec je čtvrtý dům a peníze otce je 5.dům...ap.

Ze systémů domů vyhovuje nejvíc Placidus.

Osa Dračí hlava - Dračí ohon: kam to vede, výsledek problému.
Kvinkunx: důležitý aspekt - volba (o čem se klient rozhoduje).

 • 1.dům - osobnost, plány, myšlenky. Sleduj vládce ascendentu - hlavní signifikátor tazatele. Vedlejšími signifikátory jsou všechny planety v 1.domě. Měsíc je univerzálním signifikátorem všech tazatelů.

 • 2.dům - co klient vlastní, osobní nezávislost, osobní omezení.

 • 3.dům - poselství, zpráva, co se chce klient dozvědět.

 • 4.dům - půda a domy, rodiče, podmínky doma.

 • 5.dům - podnikání, děti, láska, úspěch poslů.

 • 6.dům - o čem se klient rozhoduje, co má na vybranou (VÁ: partnerský vztah, RA: rodina, BÝ: peníze, KO: kariéra, práce, RY: vězení, hospitalizace, LE: podnikání, BE: osud).

 • 7.dům - společníci klienta, úspěch či neúspěch soudního sporu, smlouvy, pokuty.

 • 8.dům - ubezpečení se, smrt tazatele, poslední vůle, dědictví.

 • 9.dům - charakterizuje astrologa, dům moudrosti, soudy, dlouhé cesty.

 • 10.dům - kariéra, možnost úvěru, styk s úřady, obchod.

 • 11.dům - naděje, splněná přání, vhodnost spolupráce.

 • 12.dům - co jsou skryté faktory, které si klient neuvědomuje, ale které tlačí klienta do volby, omezení svobody, překážky.

Luna na divoké cestě (Void of Course Moon).
Tradiční omezení výkladu nastává když je Měsíc "na volnoběhu" - opouští-li znamení, aniž by vytvořil silný a exaktní aspekt. Přitom může být ještě v orbisu jiné planety, ale od exaktního aspektu se vzdaluje. Pak astrolog odpovídá: "Ze sporné záležitosti nic nevyplývá" a je to v podstatě negativní odpověď.
Jestliže je dotaz v době, kdy Luna už opustila poslední hlavní aspekt a před opuštěním znamení už žádný takový aspekt nevytvoří, pak odpověď na dotaz zní: „Co bylo započato nepřinese očekávaný výsledek".

V Astru 27/2001 ing. Bohuslav o vertexu
Finley uvádí, že v horárním horoskopu vertex ukazuje pravděpodobný výsledek otázky jakožto výsledek nynějších podmínek. Jestliže současné podmínky budou beze změny trvat, pak vertex ukazuje, co se pravděpodobně stane.

V Astru 28/2001 ing. Bohuslav o recepci
V horární astrologii se pracuje ještě se znameními povýšení planey, trigonokracií (vládnutím, či správněji příbuzností daného živlu), hraniceni a také tvářemi(dekany) planet. Také v horární astrologii, situacích, kdy planety vypovídají o možné kladné odpovědi na danou otázku a jsou vázany neharmonickým aspektem, nebo aspekt mezi nimi není, nebo není-li jinak jasné, existující vzájemná recepce nabádá ke kladné odpovědi.Převzato z webu www.astrolab.cz

Horarni astrologie
Dobre rano,
vim, ze za jednu z nejlepsich knih o horarni astrologii se povazuje kniha jednoho znameho anglickeho astrologa W.L. Zajimalo by mne ale, jaka astrologicka kniha - z tohoto stoleti - by byla asi ta nejvhodnejsi k presnemu studiu horarni astrologie krome te vyse zminovane?
Diky,
Turquoise.
Autor: Turquoise (11.11.2004 09:09)

Odpovědi
doporučuji
Zdravím Vás milá Tuquoise a přeji klidný pohodový den.
Ono těch knížek vyšlo více, kde je doporučení na horární astrologii, ale tento výpočet byl uveden vesměs jako součást jiných prognostických metod.
Co vyšlo u nás jako solo kniha je " Horární astrologie -a horoskop volby vhodné doby"- od autorů Marion D. March -Joan Mc Evers., která vyšla v knižní edici-Eugenika- v roce 2001-první vydání.
Pokud si ji seženete, je celkem slušně a srozumitelně napsána. Je to můj názor. Libuše
Autor: Večernice (11.11.2004 10:19)

Horární knížky: Top 10
Můj názor:
Top 10 podle abecedy:
Barclay, Olivia. Horary Astrology Rediscovered. Whitford Press, West Chester, Penn., 19380 USA. (1990).
Goldstein-Jacobson, Ivy. Simplified Horary Astrology. Frank Severy Publishing. Alhambra, California 91801. 1960.
Jones, Marc Edmond. Horary Astrology. Aurora Press. P.O.Box 573, Santa Fe, N.M. 87504. 1993.
J. Lee Lehman. The Martial Art of Horary Astrology
Lilly, William. Christian Astrology. Regulus, London. 1985
Louis, Anthony. Horary Astrology. Llewellyn Publications. St. Paul, Minnesota, USA. 55164-0383. 1991.
Louis, Anthony. Horary Astrology Plain & Simple. Llewellyn Publications. St. Paul, Minnesota, USA. 55164-0383. 1998.
Louis, Anthony. Horary for Beginners. JustUs & Associates, Issaquah, Washington. USA. April 1997.
Munkasey, Michael. The Astrology of Change. Anchor Books. Anchor Press/Doubleday. Garden City, New York. 1975.
Watters, Barbara. Horary Astrology and the Judgement of Events. Valhalla Paperbacks Ltd., Washington D.C. 1973.

Top 10 kvalita:
Jones, Marc Edmond. Horary Astrology. Aurora Press. P.O.Box 573, Santa Fe, N.M. 87504. 1993.
Louis, Anthony. Horary Astrology. Llewellyn Publications. St. Paul, Minnesota, USA. 55164-0383. 1991.
Lilly, William. Christian Astrology. Regulus, London. 1985
Goldstein-Jacobson, Ivy. Simplified Horary Astrology. Frank Severy Publishing. Alhambra, California 91801. 1960.
Watters, Barbara. Horary Astrology and the Judgement of Events. Valhalla Paperbacks Ltd., Washington D.C. 1973.
Louis, Anthony. Horary Astrology Plain & Simple. Llewellyn Publications. St. Paul, Minnesota, USA. 55164-0383. 1998.
Louis, Anthony. Horary for Beginners. JustUs & Associates, Issaquah, Washington. USA. April 1997.
Munkasey, Michael. The Astrology of Change. Anchor Books. Anchor Press/Doubleday. Garden City, New York. 1975.
Watters, Barbara. Horary Astrology and the Judgement of Events. Valhalla Paperbacks Ltd., Washington D.C. 1973.
J. Lee Lehman. The Martial Art of Horary Astrology

Top 10 pro začátečníka:
Louis, Anthony. Horary for Beginners. JustUs & Associates, Issaquah, Washington. USA. April 1997.
Louis, Anthony. Horary Astrology Plain & Simple. Llewellyn Publications. St. Paul, Minnesota, USA. 55164-0383. 1998.
Louis, Anthony. Horary Astrology. Llewellyn Publications. St. Paul, Minnesota, USA. 55164-0383. 1991.
Goldstein-Jacobson, Ivy. Simplified Horary Astrology. Frank Severy Publishing. Alhambra, California 91801. 1960
Watters, Barbara. Horary Astrology and the Judgement of Events. Valhalla Paperbacks Ltd., Washington D.C. 1973.
Barclay, Olivia. Horary Astrology Rediscovered. Whitford Press, West Chester, Penn., 19380 USA. (1990).
Jones, Marc Edmond. Horary Astrology. Aurora Press. P.O.Box 573, Santa Fe, N.M. 87504. 1993.
Munkasey, Michael. The Astrology of Change. Anchor Books. Anchor Press/Doubleday. Garden City, New York. 1975.
J. Lee Lehman. The Martial Art of Horary Astrology
Lilly, William. Christian Astrology. Regulus, London. 1985

Pouze jedna kniha na ostrov:
Jones, Marc Edmond. Horary Astrology. Aurora Press. P.O.Box 573, Santa Fe, N.M. 87504. 1993.
Lilly vyžaduje hodně slušnou znalost angličtiny, stejně jako Jones, kde se jeden nesmí nechat otrávit tím, jak perfektně vše formuluje, výrazivo pro nerodilé mluvčí dost těžké ke strávení. Výše uvedené knížky si můžete zkusit objednat přes http://www.anagram.cz/ , aniž byste platila poštovné.
Marion D. March-Joan Mc Evers knihu vyšlou v českém překladu nepovažuji ale vůbec za zdařilé dílo.
Pavel Páral
Autor: Pavel Páral (11.11.2004 13:03)

Můžu se zeptat?
Zdravím Vás pane Páral,
jsem skutečně ráda, že jste tak pohotově reagoval na dotaz.
Nevím ještě, jestli vyšlo u nás v českém překladě něco jiného, než mnou zmiňovaná knížka. Pracuji poněkud v prognostice trochu jinou metodou, takže se k této knížečce skoro vůbec nevracím. Proto solo mám vlastně jenom tu jednu. Dle toho co jste vyjmenoval a doporučil, je něco v překladu v češtině?
Nevím jak jsou na tom jazykově diskutující, pokud se čte knížka v orginále, chce to jistě notnou dávku nejenom znát tuhle cizí řeč, ale i slovní obraty astrologického významu- v tom. či onom jazyku běžně užívající.
Děkuji za Vaší odpověď. Pernová
Autor: Večernice (11.11.2004 13:19)

Lilly
Od Lillyho měla vyjít už dávno(cca 3/4 roku)kniha,pokud se nepletu měla v ní být i část věnovaná horární astrologii.I když jsem na ní byla nevídaně načekaná,nevím co se v tom nakladatelství stalo ale ještě stále nevyšla.(A na můj dotaz kdy tedy vyjde neráčili ani odpovědět- a to jsem si ji řádně zamluvila.)
Autor: bf (11.11.2004 13:29)

Další česká horární....a Lilly
Nakl. Mercurius od K. Hamaker-Zondag...tuším, že se jmenuje Hodinová astrologie. Ta je povedenější než výše zmíněná.
Tady si můžete stáhnout kompletního Lillyho:
http://mithras93.tripod.com/books/books.html
Další zdroje na e-knihy:
http://www.ebooks4free.net/esoall.htm
http://www.panplanet.com/library/downloads.html
http://www.hermetics.org/library.html
Zdraví
PP
Autor: Pavel Páral (11.11.2004 16:37)
Poděkování
Pane Páral, velké poděkování!!
Autor: bf (11.11.2004 22:29)

Diky
Dobre rano,
dekuji vam vsem, vidim, ze tech knih je relativne dost, mam z ceho vybirat...
Turquoise.
Autor: Turquoise (12.11.2004 06:09)


Stundenastrologie (RECENZE)

Das Studenhoroskop - Praktische Entscheidungshilfe für wichtige Fragen und Probléme. Hugendubel Verlag München, 1985. (Titul originálu: Handboek voor Uurhoekastrologie, Uitgeverij schors, Amsterdam 1983)

Handboek   Recenzovaná publikace je příručkou horární astrologie, která se - jak uvádí autorka - vyvinula z astrologie mundánní a je starší než další forma, založená na rozboru osobnosti. Cíl horární astrologie vystihuje podtitul: praktická pomoc při rozhodování v důležitých otázkách a problémech. Smyslem je získat odpověď na položenou, jasně a jednoznačně formulovanou otázku, kterou si klade buď astrolog sám nebo kterou klade druhá osoba astrologovi. Okamžik, kdy se tak stane, je rozhodující pro sestavení horoskopu.

   Pravidla horární astrologie nejsou nijak složitá, výklad horárního horoskopu však klade stejné nároky jako např. při rozboru osobnosti, i když odpovědi mají často víceméně „černobílý charakter". Náročnost spočívá v požadavcích na přesné dodržování pravidel výkladu (popř. výjimek z nich) a na zvolení správných signifikátorů. Někdy může působit problémy správné přiřazení odpovídajícího domu nebo planety.

   Základem horární astrologie je systém signifikátorů pro tazatele a předmět otázky. Tomu, kdo klade otázku, vždy přísluší I. dům, týká-li se otázka jeho samotného. Jestliže je pak předmětem otázky jeho zdravotní stav, je příslušným domem podle pravidel klasické astrologie VI. dům. Signifikátory tazatele (otázky) jsou pak příslušní vládcové znamení na hrotech I. (VI.) domu, dalšími signifikátory pak také planety, které se v těchto domech vyskytují. Pro tazatele je vždy dalším signifikátorem Měsíc. Z uvedeného vyplývá, že minimální počet signifikátorů tazatele je jeden, a to Měsíc (pro případ Raka jako vycházejícího znamení a prázdného I. domu).

Hamaker Zondag   Komplikovanější případ nastane, táže-li se např. klient astrologa na zdravotní stav svého dítěte. Klientovi přísluší I. dům, astrologovi VII. dům, dítěti dům V. Aby bylo možno odpovědět na položenou otázku, je nutno přistoupit k pootočení domů -V. dům horoskopu se stane prvním domem (dítě) a od něj se odpočítá šestý dům v pořadí (jeho zdravotní stav); domem, který bude symbolizovat zdravotní stav dítěte, je tedy X. dům.

   Horární astrologie pracuje s těmito hlavními aspekty: konjunkce, sextil, kvadratura, trigon, opozice, paralela plus quinkunx jako aspekt vedlejší. Nejvýznamějšími jsou aspekty tvořené mezi signifikátory tazatele a předmětu otázky. Aspekty v separaci, tj. ty které byly exaktní před položením otázky, symbolizují to, co otázce předcházelo, aspekty v aplikaci symbolizují budoucí průběh. Signifikátor tazatele charakterizuje jeho situaci - např. retrográdní planeta jako signifikátor tazatele znamená, že tazatel nevyvinul přiměřené úsilí ke splnění toho, na co se ptá. Retrogradita planety může být v horární astrologii velkým plusem, symbolizuje-li např. nalezení ztracené věci nebo překonání manželské krize (symbol návratu do stavu, který existoval předtím). Význam některých aspektů: sextil - příznivé možnosti, ale realizace je podmíněna iniciativou tazatele; kvadratura - překážky a potíže, ale dojde-li přesto k realizaci, nastoupí zklamání nebo vzniknou potíže nové; quinkunx - obecně znamená nebezpečí, souvislost s nehodami, zraněními, nemocemi.

Hamaker Zondag   Specifické postavení mají v horárním horoskopu Měsíční uzly, které mohou symbolizovat osudový prvek zejména v mezilidských vztazích. Autorka neuvažuje aspekty uzlů, ale pracuje se shodou jejich polohy s ostatními prvky horoskopu bez ohledu na znamení. Měsíc a jeho aspektace i ingres (vstup do následného znamení) je v horární astrologii velmi důležitým elementem. Jestliže Měsíc neutvoří v horoskopu žádné hlavní aspekty předtím, než opustí znamení, ve kterém se nachází, je tzv. naprázdno běžící (void of course). Tento stav odpovídá nemožnosti jednáním něco změnit. Tolik stručně k základům horární astrologie pro čtenáře, kteří dosud neměli možnosti se s ní seznámit.

   Pravidla horární astrologie jsou popsána v příručce přehledně a podrobné; základem jsou klasická, doplněna o současná hlediska. Jde zejména o tradiční systém vládců a pravidla pro hodnocení síly a slabosti planet. Hlavní přínos publikace spočívá v jasném, metodickém výkladu a v četných příkladech. Příklady jsou uvedeny nejen průběžně v textu, ale i samostatně v jedné ze závěrečných kapitol, a to podle těchto témat: nákup a prodej, povolání a obchodní vztahy, manželství a rozvody, loterie, cesty, těhotenství a porod, dědictví, úzkostná situace. Příklady v této kapitole se týkají pouze osobních problémů, uplatnění horárního horoskopu v politické problematice je uváděno jen v textu a okrajově.

Hamaker Zondag   Autorka se zabývá rovněž vztahem mezi horárním horoskopem a radixovým horoskopem (včetně úvahy o možném využití horárního horoskopu k rektifikaci času narození). V závěrečných kapitolách jsou popsány tzv. elekční a konzultační horoskopy. Elekční horoskop má poskytnou odpověď na hledání vhodného okamžiku - např. pro založení instituce, firmy nebo pro určité jednání. Konzultační horoskop je sestavován na dobu sjednání schůzky s astrologem nebo dobu jeho příchodu atp. Podle autorky mohou mezi konzultačními a horárními horoskopy existovat zajímavé analogie.

 

    Velmi pozitivně lze hodnotit zařazení kapitoly o době působnosti horárního horoskopu. Určitým nedostatkem knihy je skutečnost, že se nijak nezabývá systémy astrologických domů, i když jde o velmi závažnou otázku. Použitý systém výpočtu domů není uváděn ani u horoskopů sloužících za příklady (autorka užívá, i když to vysloveně neuvádí, Placidův systém). Větší pozornost by zasloužila problematika horárních horoskopů, které se vztahují k nemocem (tzv. dekumbitorní horoskopy, počítané k okamžiku ulehnutí pacienta).

   Přes uváděné výhrady je publikace velmi dobrou pomůckou pro teorii i praxi horární astrologie.


Převzato z Konstelace ročník IV, 13/1994


Upozornění
Redakce nedává přednost žádnému systému horizontálních domů.
Je osobní věcí autora, pro který z nich se rozhodne.
Horární astrologie (hodinová astrologie)
Z knihy Astrodiagnoza Maxe Heindela

Věda o posuzování, jak se určitá záležitost vyvine z horoskopu sestaveného pro čas, kdy byla otázka položena. Filosofickou podstatou je, že stejné hvězdné vlivy, jež činí osobu dostatečně chtivou položit otázku, obsahují také odpověď. Proto je-li osoba, která chce znát odpověď, astrologem, sestaví si horoskop pro chvíli, kdy se poprvé zamyslí poradit se s hvězdami. Jestliže osoba astrologem není, ale na nějakého se obrátí, ten sestaví horoskop pro dobu, kdy je otázka položena jemu, a jestliže dotaz přijde poštou, sestaví horoskop pro chvíli, kdy dotaz skutečně čte v dopise. To je velmi důležité, neboť bude-li horoskop spočítán pro špatný čas, posouzení bude zcela jistě špatné. Někdy se stává, že otázka na nějakou záležitost nedosáhla takového stadia dokončení, kdy by sporný bod byl ujasněn a mohla být dána definitivní odpověď. Proto první věcí, kterou je třeba udělat poté, co byl horoskop sestaven, je podívat se, odpovídá-li radixu a může být posouzen.

Poznáme to takto: Není vhodná situace, když Ascendent je na prvním nebo druhém stupni znamení, případně na 28., 29. nebo 30. stupni znamení. Také jestliže Luna je na posledních třech stupních znamení (28., 29. nebo 30.), nebo „postrádá-li směr" (netvoří aspekty). V tom případě posouzení není bezpečné a nezbývá, než aby tazatel počkal na příhodnější čas a položil otázku znovu.

Je-li Saturn na Ascendentu nebo v prvním domě, záležitost je blokována; a je-li v sedmém domě, pak způsobuje, že astrologův úsudek selhává.

Jestliže žádná z těchto věcí nebrání, horoskop může být posouzen následující metodou:
Tazatel je reprezentován vládcem Ascendentu, planetami v prvním domě a Lunou.

Určete, který dům ovládá věc, jíž se dotaz týká.

Zvažte, jaké aspekty tvoří vládce tohoto domu k Vládci Ascendentu, k planetám v prvním domě a k Luně. Jsou-li příznivé, záležitost dojde zdárného konce. Jde-li však o kvadratury nebo opozice, záležitost bude zmařena.

Jestli ale někdo další za vámi přijde s problémem a vy zařídíte, aby vám dotyčný člověk pomohl zformovat myšlenku, které se to týká, určitě si zapamatujte, že on je prvotním hýbatelem v záležitosti, a proto Luna, Ascendent a první dům jsou jeho signifikátory, zatímco vy (tj. astrolog) jste představováni sedmým domem a jeho vládcem. Nezáleží na tom, zda jste to vy, kdo pokládá otázku - problém, na který se ptáte, je jeho. Nedostatečná znalost v tomto ohledu se stala kamenem úrazu mnohým, kteří tak nevědomky byli nuceni dát na špatný úsudek.

Stručný popis záležitostí jednotlivých domů:
 • 1. dům: Věci intimní osobní povahy
 • 2. dům: Finanční zisk
 • 3. dům: Věci týkající se bratrů, sester a krátkých cest
 • 4. dům: Domy a pozemky, dědictví, stěhování
 • 5. dům: Děti, poslové (hlasatelé), tisk
 • 6. dům: Podřízení, nemoci
 • 7. dům: Manželství, partnerství, soudní spory
 • 8. dům: Dědictví
 • 9. dům: Cesty, duševní stav a kapacita
 • 10. dům: Sociální postavení
 • 11. dům: Přátelé, naděje, přání
 • 12. dům: Nepřátelé, potíže

Planety, které aspektují vaše signifikátory příznivě, ukazují, kde můžete nalézt pomoc pro uskutečnění vašeho přání, a planety které vaše signifikátory poškozují, naznačují zábrany. Spojením těchto poznatků se dozvíte, co můžete očekávat a jak máte postupovat. Studujte tyto pravidla pečlivě, věnujte jim velkou pozornost a pak budete vědět, jak odpovídat na každou otázku, které se vám může dostat.

Hodinová astrologie může být též užita k výběru vhodné doby pro začátek důležitého podnikání, neboť východiskem podnikání je jeho počátek a vlivy poté vládnoucí budou mocnými determinanty úspěchu či selhání. Říká se, že královský astronom, který položil základní kámen pro observatoř v Greenwich, užil této metody, a vznikla jistě velmi užitečná a úspěšná instituce.

Takovéto stanovení času pro nějakou akci se nazývá „provedení volby" (angl. making an election).Astrology Pacific   |   Astrologická praxe 1   |   Astrologická praxe 2   |     |   kniha hostů je na hl.stránce   |   námět do Astrologického fóra  
Stránka byla upravena programem Made with AceHTML 5 Pro. AceHTML 5.06.1 Pro.
WebPage created per programme  AceHTML 5.06.1 Pro.