luna

Astrology Pacific

slunce
 
Astrologická praxe
Astrological Practice
 Spálená planetaPane Tichý,
mohl byste prosím popsat, jakým způsobem se projevují tzv. spálené planety? Mohou být spálené i vzdálenější planety, nebo se tento pojem týká jen vnitřních planet?
MSVážený pane.
Je několik postavení planet z hlediska konjunkce se Sluncem:
1) Planeta v "srdci Slunce" (do 0°15' ) je pokládána za velmi silnou planetu. Její účinek jakoby procházel slunečním zesilovačem.
2) Spálená planeta je v konjunkci od 0°16’ do 4°.
3) Planeta v „paprscích Slunce" (od 4° do 9°) je oslabena méně.

Spálená planeta je příliš blízko Slunce, jedná se o konjunkci od 0°16’ do 4° (někteří astrologové používají hodnotu o 1 - 2° vyšší, či nižší). Vibrace, či duchovní působení planety se ztrácí v záři sálajícího Slunce a tato spálená planeta ztrácí své kvality, nemůže plnit svou funkci ve stavbě těla a jako nejslabší článek může vyvolat u zrozence nemoc, zrozencovo vědomí je zmatené, protože spektrum působením planet není kompletní - jedna chybí. Duch nebývá příliš pronikavý.

Spálená může být kterákoliv se zbývajících planet, ať vnitřních či vnějších. Samozřejmě, kromě Luny. Zde se tento jev jmenuje novoluní.

Kvality a principy planety jsou oslepeny zářícím Sluncem, spálená planeta někdy sebe sama pokládá za Slunce.

Spálený Merkur (do 4°) vyvolává duševní slabost, povrchnost, zrozenec těžko zaměřuje své myšlení k objektivitě. Působí nepříznivě na odhad a předvídání důsledků činů. Subjektivně soudí a analyzuje zcela zaslepen vlastní osobou. Nepříliš pronikavý duch. Má myšlenkové zkraty.

Spálená Venuše (do 4°). Zrozenec zcela zaslepen vlastní osobou subjektivně miluje. Blízké vztahy u něho vyvolávají těžkosti. Celý život bude hledat někoho, kdo má Venuši dominantní.

Spálený Mars (do 4°). Zrozenec má problémy s vojáky, problémy se srdcem. Málokdy se dokáže věnovat něčemu s plnou energií. Celý život bude hledat partnera s dominantním Martem.

Spálený Jupiter (do 4°) Karmický záměr. Pokud se zrozenci naskytnou v životě vhodné příležitosti, pak je využívá jen s námahou, neumí expandovat.

Spálený Saturn (do 4°). Saturnův omezující vliv je sluneční aktivitou překonán a paralyzován. Přesto zrozenec těžce rozeznává hranice a těžce překonává překážky. Po celý život bude hledat partnera se Saturnem bohatě aspektovaným.

Spálený Uran (do 4°). Zrozenec nesnáší rizika v životě, bouřlivé existence, vzpoury, protistátní činy. Je a zůstává konzervativní bez zájmu o novinky v technickém vývoji.

Spálený Neptun (do 4°). Zrozenec může mít komplexy v oblasti představivosti a v mystických aktivitách. Současně bez zábran se může věnovat uměleckým a náboženským aktivitám. Ano, prostě nemá fantazii.

Spálený Pluto (do 4°). Zrozenci je zatěžko projevovat své city. Na druhé straně vyhledává citové vazby a konfrontace.
Karel Tichý
Dne 16-04-2002 se na stránkách www.astrolab.cz  objevila reakce na výše uvedené.

Mně tento pohled na věc připadá jako obšlehlý z nějaké nepříliš solidní učebnice. Není pravda, že planeta v konjunkci se Sluncem v orbisu 15´ až 4° chybí nebo neplní svoji funkci. Je to přesně opačně, totiž že tato planeta se stává pro celý horoskop naprosto dominantní. Celý život, celá povaha, vizáž etc. jsou touto planetou tvrdě a nekompromisně zabarveny. V dobrém i ve zlém.

To, že by člověk se "spálenou" planetou hledal celý život protějšek s touto planetou bohatě aspektovanou mi připadá jako hodně volná teorie, kterou navíc nelze nijak dokázat.

Budu se snažit v příštích dnech sesbírat několik příkladů, na kterých bych svá slova doložil. První mne napadá ruský prezident Putin, jehož Slunce je v konjunkci se Saturnem ve Váhách v XI. domě v orbisu 3°31´. Nic nenasvědčuje tomu, že by Saturn Putinovi chyběl. Naopak ty přísné tenké rty, soustředěný pohled etc. říkají, že chlapík je zasaturnovaný až až. Jeho paní nevykazuje saturnského nic. Je to mírně kyprá matka dvou dětí, připouštím, že "saturnská" učitelka angličtiny, ale z vizáže na ní saturnského není nic. Vím, že podle jednoho příkladu celou teorii nezpochybním, ale alespoň indiciemi chci naznačit, že teorie není v pořádku.

Nebo proč chodím tak daleko ... sám mám Neptun spálený Sluncem a jsem člověk zaneptunovaný až běda. Neptun mi funguje tak, že se napojuji kdy chci, kam chci. Dělá mi vizionářství za jasného dne. To by nefunkční Neptun člověk bez fantazie stěží zvládnul. Ta konjunkce je na 3°51´.

Věřím, že si pan kolega můj příspěvek nebude brát jako něco osobního, bavíme se o tom, co v astrologii funguje a co ne.

Zdravím všechny, Tonda Baudyš jr.
18.4.2002 at 08:59
Vážený pane kolego,
nic není obšlehlý, naopak to, co jsem vymyslel dokonale funguje. Pro důkaz nemusíme chodit daleko.
Píšete, že máte ve svém horoskopu spáleného Neptuna. Dále je o vás známo a vy se tím netajíte, že jste byl po určitý čas řeholníkem řádu jezuitů. Podíváme se nahoru, co je psáno:
Spálený Neptun (do 4°). Zrozenec může mít komplexy v oblasti představivosti a v mystických aktivitách. Současně bez zábran se může věnovat uměleckým a náboženským aktivitám.
No, řekněte sám, nepasuje to úžasně?
S úctou váš Karel TichýPříspěvek paní Ljuby Axmannové

Nepracuji s pojmem "spálená planeta".
Uvažuji rozdíl mezi vztahem, popsaným jako aspekt/konjunkce, do kterého planeta v momentce nativity vstupuje a mezi tím, kdy přesný aspekt již pominul.
Planeta vstupuje do konjunkce se Sluncem prosycena minulým cyklem. Je možné, že Slunce "přepálí" do dalšího kola jen něco. Mám zkušenost, že teprve když planeta konjunkci opouští (pohybuje se orbisem "spálené" planety), může, ale nemusí – v souvislosti s tím, "co už bylo uděláno" - nést sklon k tradičně popsanému projevu.
Zmiňujete, pane Tichý, v této souvislosti nekompletní působení planet. Tady bych ráda připomněla (z mého soudku) lunační cyklus, ve kterém Luna ne vždy potká Merkura nebo Venuši (např. otázka 908 na ČAS)…Přeju všechno dobré.
Ljuba Axmannová.
email: ax-astro@volny.cz
web: www.astrolozka.cz


Příspěvek pana Jiřího Nitsche

Milý pane Tichý,
můj soukromý názor na tento fenomén je, že známe opět, jako například u Trutiny Hermetis, pouze jeden fragment celého působení. A tedy je velmi obtížné, ne-li nemožné, shrnout vliv tohoto specielního úseku orbisu konjunkce Slunce do krátkého aforismu.

Domnívám se, že je třeba především přihlédnout k dignitě jednotlivých planet podle prakvalit a z ní odvodit sílu daného aspektu, který se, podle síly planet, může projevit velmi silně nebo se nemusí projevit vůbec.

Přeju krásný den
Jiří Nitsche
email: nitsche@condata.cz


Příspěvek pana Vítězslava Čížka

Vážený pane Tichý!
Nejsem zrovna teoretik a vejít se do pár řádků mi taky nejde vždycky.
Jsem naučený označovat za spáleného pouze Merkura a Lunu u žen, i když tu už spálenou nenazývám. Když tak vyzkratovanou. Že by se spálil ohnivý Mars nebo Saturn, jehož nelze přelstít, mi připadá divné. To spíš jejich konjunkce označuji, že má někdo Slunce poškozené či nabourané Martem nebo Saturnem. Je to samozřejmě moje osobní zkušenost, nemám to sesumírované z literatury a lidé, jejichž horoskopem jsem se kdy zabýval, rozhodně nepředstavují sociologický vzorek podle Gallupa. Vyzván účastnit se debaty prolistoval jsem horoskopy a trochu si ověřil, že spálený Merkur není nic špatného. Jeho majitelé jsou explosionalisté, i když Vladimíru Boudníkovi, který s tímto termínem přišel, do konjunkce pět stupňů scházelo. Ale zase měl v trojkonjunkci ještě Urana jako Josef Váchal. Madelein Albrightové taky pět stupňů schází, Marylin Monroe a Julius Fučík mají obě planety blíž a přesnou konjunkcí Slunce s Merkurem se mohou pochlubit Elizabeth Taylor, Vladimír Železný, Nostradamus, Livia Klausová nebo Hana Marvanová.

Tohle spojení zkrátka člověka oživuje, urychluje jeho myšlení a dává mu schopnost mít odpověď zformulovanou dřív, než protivníka vůbec napadne položit otázku (Volejte řediteli). Rozhodují se spontánně a zpravidla nedomyslí následky, popř. se záměr vymkne z ruky jako 17. listopadu 1989. - Poslední roky jsem se naučil přiřazovat ženám Lunu jako základní energetickou planetu a Slunce ponechat mužům. Konjunkce Merkura s Lunou činí ženu výraznou a zajímnavou, na rozdíl od solárně merkurické kolegyně nemá potřebu stát se ředitelkou zeměkoule a není tak splašená. Ve funkci se chová jako Libuše Benešová. Zde bych ovšem hovořil o Merkurovi zmrazeném. Má ho např. Josef Škvorecký i jeho žena Zdena Salivarová a oba jsou typičtí introverti. - A protože muž a žena mají každý jinou energii, setkání těchto energií působí na každého jinak. Luna v novu se o Slunce spálí a oslabí, bývají to ženy naříkavé, neprůbojné, submisivní a často nemocné.

Mužům spálivší se Luna odebere Slunci extrémní teplotu a zpravidla se zaslouží o řízenou, byť bouřlivou reakci a zabrání výbuchu. Za novu se narodili např. Juraj Jakubisko, František Josef I., jedna moje známá astroložka schopná nastolit disciplínu ve vzbouřené posádce - a potom spousta neznámých problematických žen, se kterými si nikdo nechce nic začínat.

K předchozímu je samozřejmě nezbytné uvažovat další aspekty, které odjištěnou nálož v podobě spáleného Merkura odpálí se vší parádou, nebo ji nechají zvlhnout a zlostně vysyčet. Z lidí, které jsem astrologicky mapoval, byla konjunkce Slunce s Merkurem pro muže většinou požehnání, pro ženy naopak prokletí. A vůbec je dobré demonstrovat konstelace na známých osobnostech. Když popojedeme od Slunce dál, takový Neptun Miloše Zemana rozhodně spálen není. Naopak jako pán vod, živlů a omamných látek vydatně hasí Zemanovo Slunce a jeho vládnutí taky podle toho vypadá.

Vítězslav ČížekPříspěvek pana Petra Trnky

Vážený pane Tichý,

nevím, jestli Vám můj názor do polemiky o spálené planetě bude co platný, protože s tímto pojmem ve své praxi vůbec nepočítám. A jak je vidět z diametrálně odlišných stanovisek Vás a pana Baudyše, dobře dělám.
Podle mého názoru jde v případě "spálené" planety prostě o konjunkci jako každou jinou, a o jejím podrobnějším zabarvení uvažuji pouze s ohledem na to, je-li volnější nebo těsnější, je-li aplikační nebo separační, v jakém je znamení (která z obou planet je např. domicilní), v jakém je domě, v jakých aspektacích, jaký je pohyb takové planety (direktní nebo retrográdní), jaká je její funkce v horoskopu (například je-li vládcem ascendentu nebo je-li angulární) a tak dále. Pojmy jako je "spálená" planeta, planeta "in cazimo", hyleg, anareta, abscisor atd. atd, ty už jsem dávno ze své praxe vypustil jako zbytečné.

Petr Trnka
email: trnkapetr@cmail.cz


Příspěvek pana ing. Zdeňka Bohuslava

Vážený pane Tichý,
K Vaší otázce o „spálené planetě".

Pojmy „planeta v srdci Slunce", „planeta spálená od Slunce" a „planeta v paprscích Slunce" jsou pojmy klasické astrologie a souvisí s jedním z důležitých prvků výkladu – se stanovením hodnosti planety v horoskopu. Důležité si je uvědomit, že se týká i jiných horoskopů než jen nativity (horoskopu člověka) – například elekčních, horárních, mundánních. A hodnost je jen jedním z mnoha prvků syntézy v daném horoskopu (přitom platí v klasické astrologii, že není dostatečné podat jen analytický výčet aforismů daných konstelací ve zkoumaném horoskopu).

HODNOST planety je pojem, který neoznačuje hodnotu planety, tj. jakési působení kladné či záporné, dobré či špatné, ale označuje schopnost planety projevit se svým plným či omezenějším rozsahem, její sílu. Například postavení Slunce v domicilu (tj. ve Lvu kde vládne) neoznačuje pozitivní působení Slunce v horoskopu - a postavení Slunce ve zničení (exilu) ve Vodnáři neoznačuje pýchu, egoismus či jiné vlastnosti, které však může Slunce obecně přestavovat. Když bych měl použít příměr, hodnost je o rozdílné schopnosti působit, kterou má člověk jsa prostým vojínem nebo jsa důstojníkem či dokonce velícím maršálem. Podobně je hodnost v astrologii o přirozeném rozsahu působení. Neznamená to nic o dobrém či špatném působení, jen o tom, že například pro Slunce ve Vodnáři je méně přirozené (než pro Slunce ve Lvu) řídit druhé lidi (protože také sám nechce být druhými řízen) a podobně. Rozsah přirozeného působení takového Slunce je menší než u Slunce ve Lvu, ale pořád je to Slunce se všemi svými dary. Proto se také nedá říci, že to či ono postavení Slunce je lepší nebo horší.

Všechny typy hodností (máme přece domicil, povýšení, triplicity, hranice a tváře …) ale stále nepopírají jednu skutečnost – konjunkci zkoumané planety se Sluncem. Ale na její výklad (tj. co ona konjunkce přináší) je možné dojít až poté co stanovím v jakém znamení jsou oba prvky (tj. Slunce a ona planeta) a uvědomím si co tím oba symboly představují, pak vyhodnotím v jakém domě jsou a uvědomím si čeho jsou signifikátorem, jakým domů ony dvě planety vládnou – odkud tedy budou příjímat spojení (dávají takto do spojitosti dům, v němž se nachází s domem kterému vládnou) a teprve pak se zabývám tím, co s čím se v podobě obou planet spojuje (takto učíme vykládat v naší Škole klasické astrologie). Tedy výroky (aforismy) typu „…spálený Mars … člověk se málokdy dovede věnovat něčemu s plnou energií..", jsou uměle vykonstruované, vytržené z kontextu celého horoskopu a tedy bez pevné výpovědní kostry. Připomínám že o hodnostech planet v původním smyslu se hovoří jen o základních 7 planetách Slunci, Luně, Merkuru, Venuši, Marsu, Jupiteru a Saturnu. Všechny novější Uranem, Neptunem a Plutonem počínaje (přes Chirona, transplutony, různé planetky či asteroidy …) mají své hodnosti (pokud jsou vůbec stanoveny) spekulativní a nezapadají do fungujícího systému (při výkladu nativních horoskopů však užíváme vládnutí Urana ve Vodnáři, Neptuna v Rybách a Plutona ve Štíru). Pro mne je tato skutečnost v souladu s intenzivnějším působením oněch 7 planet v rovině našeho materiálního světa, zatímco Uran, Neptun a Pluto pak působí intenzivněji v rovině duchovní (i když nalézáme jejich působení v obou rovinách).

K jednotlivým hodnotám jak se užívají v klasické astrologii (astrologii J.B.Morina a W. Lillyho navazující na ptolemaiovskou tradici) - obě planety však musí být ve stejném znamení!

Planeta v srdci Slunce 0°00'00'' až 0°16'59'' - tato konstelace zvětšuje hodnost planety stejně jako domicil
Planeta spálená od Slunce 0°17'00'' až 8°29'59'' - tato konstelace snižuje hodnost planety stejně jako zničení
Planeta v paprscích Slunce 8°30'00'' až 16°59'59'' - tato konstelace snižuje hodnost planety stejně jako planeta v pádu

Současně je třeba nezapomenout že planeta v kterékoli z těchto konjunkcí přibírá dále příspěvek k hodnosti za polohu východně či západně ke Slunci (Saturn, Jupiter, Mars, Luna východně, tj. mají ekliptikální délku menší než Slunce, Merkur Venuše, západně od Slunce, tj. mají ekliptikální délku větší než Slunce, přibírají k hodnosti 2/5 z hodnosti, kterou by měly za domicil. Saturn, Jupiter, Mars, Luna západně, Merkur Venuše východně od Slunce ztrácejí 2/5 z hodnosti, kterou by měly za domicil).

Dál je potřeba nezapomenout při práci s hodnostmi planet, že planeta, která není v žádné z těchto tří konstelací přibírá hodnost jakožto „volná od paprsků Slunce", s příspěvkem velkým jako u domicilu.

Ale jinak se o hodnostech dá ještě psát a psát …
Srdečně zdravím
Zdeněk Bohuslav
email: bohuslav@comp.cz
P.S. Již by Vám měla dojít nová Konstelace č. 31. Z.B


Příspěvek paní MVDr. Jarmily Gričové

Vážený pane Tichý,
nad spálenou planetou jsem se už několikrát zamýšlela a po chopila jsem, že pracuje jakoby napůl. Např. spálený Saturn - člověk podléhá autoritě a sám neumí autoritu produkovat.(pokud na něj autorita dělá nátlak, nechápe to jako nátlak, ale dobrou radu, kterou by měl pro své blaho - jedno, zda časné nebo věčné - respektovat) chybu hledá zásadně v sobě a má dojem, že pokud netrpí, nežije a ani se nevyvíjí. Obdobně pracuje Merkur - neustále se omlouvá za své názory, neumí se prosadit a souhlasí s tím, s kým mluví naposled. Tolik má pozorování.
S pozdravem JaGa
gricova.j@volny.cz


Příspěvek pana Pavla Turnovského

Milý pane Tichý, posílám textík k tématu spálení.

Jak už předpřispěvatelé uvedli, termín "CAZIMI" pochází z arabské astrologie a značí "v srdci Slunce", tedy jde o planetu, která je v konjunkci se Sluncem do 0°17´, čili v naprosto přesné, parciální konjunkci. Zde by měla být planeta posílena. Vně tohoto vrcholu je planeta spálená "combustion", čili poškozená a až kam to spálení platí, v tom se názory různí a nebudu je tady opakovat. Zajímavé je salto mezi spálením a srdečností.

Jelikož já sám s těmito termíny nepracuji, nemám k tomu příliš co říci až na to, že bych zdůraznil:
Konjunkce v orbisu do 1°stupně funguje tak, jako by symboly spojované s planetami samy ovládali příslušného nositele této konjunkce. V případě Slunce můžeme mluvit o tom, jako by symbolická funkce planety byla pod komandem solární vůle.

Je třeba si připomenout, že se jedná o jev pozorovaný ze Země, nejde tedy jen o vztah Slunce-planeta a dále se zapomíná na to, že v případě planet od Marse po Plutona, leží Mezi planetou a Zemí Slunce, v případě Merkura a Venuše nastává tato situace jen při konjunkcích horních (Merkur i Venuše postupují direktně) a tehdy, když jde o konjunkce dolní (Merkur i Venuše jsou retrográdní) leží stejně jako v případě Luny tato tělesa mezi Sluncem a Zemí. Samozřejmě: aplikace a separace, rozběžnost a doběžnost konjunkce bude hrát též roli a to vše by se mělo uvažovat při řešení této otázky, stejně jako případné zákryty planet a Slunce.

Zdraví Turnovský
email: turnov@rezonance.cz
web: Česká astrologická stránka


Příspěvek pana ing. Ladislava Mrázka

Vážený pane Tichý,
Diskuzi jsem si prostudoval, a upřímně řečeno - asi bych ji stejně pro tentokráte příliš neobohatil. Ta tradiční teorie má asi ( myslím tak na 80 % ) téměř určitě nějaké hluboké kořeny, - ale vypátrat, co tím dávní astrologové měli na mysli - to je mimo mé současné poznávací horizonty.
Nejbližší by mi asi byl příspěvek p. Bohuslava, já bych to interpretoval velice "jemně a opatrně".... Viděno očima ducha je přece každý horoskop jedinečný unikát, nedá se vůbec říci, že nějaký horoskop je lepší či horší než nějaký jiný ( podobně to platí i pro dílčí konstelace v horoskopu).
Pouze viděno očima omezených lidských tužeb po pohodlném životě vznikají takové teorie typu : skvělý/strašný horoskop.....
V úctě Ladislav Mrázek.
l.mrazek@volny.cz


převzato z konference www.astrolab.cz

Přispěji se svojí trochou do mlýna. Slunce 5°01´Střelce, Mars 4°24´Střelce - Mars spálený. Celkem vypečená konjunkce. Ale já ji téměř necítím. Ke svému Martu se nějak nemůžu dostat. Se sebeprosazením jsem měl vždycky problém, neumím být asertivní, dělá mi problém se byť i jen mírně naštvat, jsem totálně nesportovní typ. Faktem je, že:
1/ konjunkce je ve 2.domě,
2/ konjunkce nemá žádné další aspekty (nepočítám-li trigon na MC),
3/ Ascendent ve Vahách, tudíž DS v Beranu a Mars vládce DS (krom toho ale i vládce 6.domu).
A teď babo raď.
Autor: Stuart Hample (05.05.2004 13:41)


Převzato z Diskuzního fora Astrology Pacific

Spálené planety
1030 dotaz odeslal(a) Zdeněk J. v Sobotu 13.Října 2007 09:35:56
V příspěvcích na Astrolog Pacific od pana Baudyše (vzdálenost mezi Merkurem a Sluncem)a v diskuzi z roku 2004 na téma o spálené planetě (také na AP) bych měl doplnění pro ty, kteří s těmito údaji pracují.

Poloměr Slunce je cca 0°16´. Sluneční orbis je (až) 17°.
Planeta „v srdci Slunce“ : planeta se nachází v rozmezí 0°0´- 0°15´
Planeta „spálená“ : planeta se nachází v rozmezí 0°16´- 12°30´
Planeta „v paprscích Slunce“ : planeta se nachází v rozmezí 12°30´ - 17°
(zdroj : K.Minařík – Základy astrologie)

Re: Spálené planety
1 odpověď odeslal(a) Karel Tichý v Sobotu 13.Října 2007 16:52:57
Děkuji panu Juříkovi za poznámku.
Já bych orbis pro spálenou planetu zmenšil na čtyři stupně.

Re: Spálené planety
2 odpověď odeslal(a) Vanda v Sobotu 13.Října 2007 20:52:48
Přikláněla bych se k názoru, že orbis spálené planety je 8 stupňů - což odpovídá přibližnému orbisu heliaktického východu - západu těles.
Tyto termíny zřejmě byly původně vázané na viditelnost těles na nebi, proto to má logiku.

Re: Spálené planety
3 odpověď odeslal(a) Turnovský v Sobotu 13.Října 2007 21:22:31
souhlas Vando, je to spojeno s heliaktickými úkazy.


Spálené planety
6279 otázku odeslal(a) RadekM ve Čtvrtek 29.Května 2014 22:31:59
Tak jsem zkoumal horoskop několika osob u kterých mi připadalo že jejich martická či merkurická síla se mi zdá být "velmi chabá skoro až žádná" pak jsem si říkal - jak asi toto povzbudit ale vzápětí mi došlo - "hele, a nejsou ty planety "spálený" neboť jsou blízko slunce" (5° až asi 23°) a tak jsem si začal říkat - co s tím udělat, jak řešit případy těchto osob aby byly schopny v sobě tyto elementární síly objevit? Poradíte někdo? Je ale také možné že tyto planety spálené nejsou a příčina je jinde. Je to prvně co mne napadlo uvažovat o tzv."fenoménu spálených planet" protože zatím se mi stávalo že planeta v tom orbisu byla ale spálená nebyla. Nestačlo by např. si uvědomit že ten "všemohoucí tatínek slunce" by měl tak trochu odseparovat některé ty síly k vlastní existenci? A nebo existoval by i jiný postup k tomuto fenoménu?

Re: Spálené planety
1 odpověď odeslal(a) RadekM ve Čtvrtek 29.Května 2014 22:35:16
Mně totiž skoro přjde že řešením by mohlo být uvědomit si, že "to, co si představuju jako toho otce" je ve skutečnosti určitou částí nějaká moje síla ( dejme tomu myšlení-merkur, animus-mars ) a nějakým způsobem je převést k životu?

Re: Spálené planety
2 odpověď odeslal(a) el v Pondělí 2.Června 2014 15:06:18
http://astrolot.cz/apraxe1/astrop30spalen.html
mně mj. "rozkmit" až na 23 stupňů přišel mimo,
vygúglila jsem,
některé příspěvky zajímavé ..

Re: Spálené planety
3 odpověď odeslal(a) RadekM v Pondělí 2.Června 2014 18:27:41
To je strašně dobrý odkaz, děkuji za něj.
Tak trochu si myslím, že problém tzv. spálené planety může být hodně různorodý a vachrlatý na všechny strany. Mně osobně napadá, že asi člověk s nějakou spálenou planetou by měl podstoupit nějaký specifický proces uvědomění si této planety a výsledek - tedy nabytí kvality touto planetou představovanou by se mohl dostavit - jenže - jde přesně o to vědět, co konkrétně dělat, konkrétně co udělat, aby došlo k žádoucímu výsledku. Nedomnívám se totiž, že by výsledek měl být předem dán anebo dáno jak to má dopadnout - jde o to, jak se člověk k tomu postaví.
Mám zde například příklad muže ( zrozenec je v raku ) který se příliš jako muž neprojevuje a tak jsem se domníval zda by ten mars nemohl být spálený - je ve vzdálenosti asi 23° tak čert ví čím to vlastně je...Anebo příklad ženy, která měla veký problém s muži a mars 5° od slunce oboje v býku...

Re: Spálené planety
4 odpověď odeslal(a) Robin Salomon ve Středu 4.Června 2014 13:55:45
Já jsem kdysi četl, že majitel spálené planety bude vždy k sobě hledat někoho, kdo má onu planetu dominantní. Otázkou asi i je, zda je spálená planeta postavena dobře, nebo není, orbisy jsou u různých autorů jiné. Podle mého Slunce svou konjunkcí posiluje každou planetu.

Re: Spálené planety
5 odpověď odeslal(a) Pavel Turnovský ve Středu 4.Června 2014 21:03:36
http://www.rezonance.cz
tradičně jsou za spálené planety považovány ty, které neleží v srdci Slunce a jsou od Slunce zdáleny do 5°. Jde zpravidla o období, kdy je planeta díky blízkosti Slunce nepozorovatelná a z této nepozorovatelnosti vystupuje při heliakickém východu nebo západu.

Termín v srdci Slunce CAZIMI je arabského původu, dalo se usuzovat, že i combusce-spálení je arabského původu, nicméně důraz na heliakické východy a západy je znám ze starších astrologických civilizací. Planeta by měla být poškozena, jak už je z názvu této kategorie zřetelné: spálená planeta rozhodně neevokuje nějaký šťastný stav, nicméně se tvrdí, že statistické rešerše spáleného Merkura o nějakém poškození Merkurových funkcí nevypovídá, čemuž věřím.

Re: Spálené planety
6 odpověď odeslal(a) Ondrej Lesak ve Středu 4.Června 2014 22:04:25
Nedá mi, abych to trochu neodlehčil. Řekl bych, že Merkur je fyzicky Slunci tak blízko, že spálenost je jeho přirozeným stavem. Což se možná přenáší i do symbolického významu tohoto stavu, tj. že mu to nevadí...(?)

Re: Spálené planety
7 odpověď odeslal(a) Robin Salomon ve Čtvrtek 5.Června 2014 09:16:23
Můžu na sebe říct, že mám spálenou Venuši ( orb. 4,35555), a nemůžu napsat, že bych to vnímal jako poškození (co se týká projevů). Někteří hodnotí dobroděje jako + a škůdce jako -. Měl jsem na mysli projev spálené planety, pokud jde o hodnocení jí samotné - pak postavena je blbě, co se týká nějaké "síly", nebo samotného hodnocení.
Má přítelkyně má spáleného Marse a Plutona blízko Sunce (vše Štír) (do 10. st.), + Lunu v Beranu = někdy lítají blesky...:-)))
Seznámili jsme se dávno před tím, než jsem začal číst o astrologii, což je dobře, protože bych se nechal ovlivnit, tak můžu napsat, že je to "bouře s krásnými blesky". :-)

Re: Spálené planety
8 odpověď odeslal(a) Ondrej Lesak ve Čtvrtek 5.Června 2014 13:52:06
Pokud má dosavadní zkušenost sahá, přidal bych se v tom smyslu, že je blahodárné nevědět předem co o té či oné konstelaci uvádějí různé - zejména tradiční, více či méně kádrující - astrologické výklady. Zvlášť u těch nejbližších.

Re: Spálené planety
10 odpověď odeslal(a) Pavel Turnovský ve Čtvrtek 5.Června 2014 22:31:43
http://www.rezonance.cz
každý symbol má svoji světlou i stinnou stránku. proto těko považovat nějakou planetu za dobroděje a jinou za škůdce
u Merkura by to mohlo být na třeba rafinovanost - podvod
u Marse lítý boj - práce konstruktérská

Re: Spálené planety
11 odpověď odeslal(a) axmannova v Pátek 6.Června 2014 00:33:02
http://www.astrolozka.cz
Přijde mně to jednodušší: protože Slunce spojujeme s jástvím, je planeta v těsné blízkosti Slunce jeho součástí a posílením Já (jsme mužnější, ženštější, rozumovější…). Jak se vzdaluje (nebo teprve přibližuje), pokud není dostatečně daleko ze zájmu Slunce, říká se, že planeta je Sluncem spálená, říkám oslabená. Vidím v té blízkosti sklon všechno s ní společné brát zaprvé osobně, jako můj rozum, moje síla, moje city… a tím se ochuzovat o mnoho dalších a často důležitějších rozumů, sil, citů, a tak :). Tedy že kvůli vnímání sebe sama neumíme (tou dobou, někdo celý život) pořádně využívat možnosti s kvalitou planety spojené.
Zkušenost mi říká, že ve vzdálenosti pět stupňů plus minus už Já tolik nezlobí.


Astrology Pacific   |   Astrologická praxe 1   |   Astrologická praxe 2   |     |   kniha hostů je na hl.stránce   |   námět do Astrologického fóra  
Stránka byla upravena programem Made with AceHTML 5 Pro. AceHTML 5.06.1 Pro.
WebPage created per programme  AceHTML 5.06.1 Pro.