luna

Astrology Pacific

slunce
 
Astrologická praxe
Astrological Practice
 

TRANSNEPTUNY


HYPOTETICKÉ PLANETY HAMBURSKÉ ŠKOLY
Německý astrolog Alfred Witte zavedl první čtyři hypotetické planety - Transneptuny (v USA se jim říká Uraniens). Jak na ně přišel?
První objevenou planetou byl Cupido, planeta manželství a rodiny. Witte se soustředil na skutečnost, že v okamžiku sňatku, primární direkce MC nebo Luny (měl na mysli direkce solárního oblouku, tedy přibližně jeden stupeň za rok) musí být v aspektu s jinou planetou.
A jestliže tato planeta chyběla, Witte vyslovil předpoklad, že u této osoby musí být na tomto místě planeta ještě neobjevená. Při studiu mnoha horoskopů, u kterých bylo známo datum prvního sňatku, bylo zjištěno, že u lidí podobného věku byly všechny tyto „chybějící" body velmi blízko sebe. Tímto způsobem byla vytvořena první verze Cupidových efemerid. (Tolik citát z Konstelace číslo 31).

Cupido doba oběhu 262,5 let, za rok urazí 1°48´06.
Integrace. Spojení, koordinace, syntéza.
Společnost, manželství, kreativita v umění.
Rodina, komunita, umělci, spolky, umělecká tvořivost a díla.
Dle Milady Smrčkové - Aktivní mužský prvek lásky (Venuše v Beranu). Aktivní a neosobní eros, chtíč.
Postavení Cupida se velmi podobá tehdy ještě neobjevenému Plutonovi.

Hádes doba oběhu 360,66 let, za rok urazí 1°01´11.
Dezintegrace.
Znechucení zlem, všechno co je zlé a nepříjemné, očišťování.
Dávná minulost, starověk, tajnosti, odvrácená strana života.
Trosky, chudinská obydlí, odpadky, výkaly, kanalizace, smetiště, močály, bažiny červi, ponravy, hmyz, , kompost, organická hnojiva, nemoci.
Dle Milady Smrčkové - LU + SA Tragický vzestup, cosi smutného, tragického, těžké osudové události, znásilnění, úmrtí, rozluky, prostituce, vraždy, loupeže. Temný prvek v horoskopu (PL).

Zeus doba oběhu 455,6 let, za rok urazí 0°48´44.
Realizace a naplnění.
Vůdcovství, tvoření, moc.
Cílená činnost, zaměřená energie, ovládaná síla.
Oheň, stroje, palné zbraně, palivo, industrializace, výrobní cíle., pětiletý plán atd.
Dle Milady Smrčkové - Pán blesků a hromů. Ohnivá energie, produktivní tvořivá síla, vynálezy, technika, neumí ovládnout osud, dbá ale aby se vše osudové splnilo. Nemiluje spory. Laskavý i rázný proti provinilcům, záletník, přibližoval se k ženám v různých podobách, třeba i v podobě jejího manžela, nebo v proudu zlaťáků. Pečlivý otec.

Kronos doba oběhu 521,8 let, za rok urazí 0°42´40.
Mistrovství.
Řízení.
Vládnutí, autorita, postavení, výhoda.
Vlády, byrokracie, monarchistické dynastie, hlavy států a rodin.
Dle Milady Smrčkové - Mesiášský komplex, vůdčí osobnost. (Kronos konj. JU = mnoho peněz). Bojí se o své vladařské místo a aby zmátl předpověď spolyká své děti. V horoskopu něco se SA a s měřením času.

Apollon doba oběhu 576 let, za rok urazí 0°37´36.
Pochopení, zvětšení, prostor.
Expanze, rozšíření obzorů, mezikulturní výměna.
Šíře zkušeností, příležitost, velké množství čehokoliv, velké vzdálenosti.
Vyšší vzdělání, učení, erudice, věda, obchod, řemeslo, mírová činnost.
Dle Milady Smrčkové - JU v BL.Věda, filozofie, náboženství, veřejná knihovna. Vládce múz, věštecké nadání, strážce spravedlnosti. Bůh hudby, umění, talent, který si neuvědomujeme. (např.Vesta + Apollon konj..ASC = žije hudbou).

Admetos doba oběhu 624 let, za rok urazí 0°35´07.
Forma, hmota, nehybnost.
Základy, založení, zaostření na označení času.
Cyklický proces, rotace, cirkulace, stagnace, prastarý původ, kondenzace, stlačení, hustota, hloubka, dokončení, smrt.
Jádro, nitro, gravitace, vázaný nebo opakovaný pohyb, (jako například pohyb pístu), suroviny, rudy, minerály, krystaly, skály, zemské hloubky, podzemí.
Dle Milady Smrčkové - Má výčitky svědomí, že se jiný za něj obětoval. V tarotu poustevník, meditace, ponořit se do otázky života a smrti. Sebeobětování se z velké lásky.

Vulkanus doba oběhu 663 let, za rok urazí 0°35´27.
Dynamická rovnováha.
Síla, zásoba energie.
Trvalý tlak nebo činnost, energie, síla.
Velká síla(fyzická, duševní, mechanická apod.), potenciální energie, elektrárny.
Dle Milady Smrčkové - Ničivý oheň, mistrovské kovářství. Výbušný prvek (Uran konj.Mars).

Poseidon doba oběhu 740 let, za rok urazí 0°29´09.
Světlo.
Porozumění, osvícení.
Pravda, idea.
Duch, filozofie, moudrost, informace.
Dle Milady Smrčkové - Vzdělání, génius, svárlivost a umírněnost, nezkrotnost,velký milovník žen. Jako aktivní Neptun, podvědomí víří trojzubcem, kdežto Neptun je anténa kosmických vibrací.

Transpluto doba oběhu 760 let. Dle Milady Smrčkové - Alchymista, uvolňovatel napětí láskou. Příznivě aspektovaný - radost, nepříznivě -drogová závislost, křeče.


     01-01-36 01-01-46 01-01-56 01-01-66 01-01-76 01-01-86 01-01-96
Cup 05PA37r 19PA37r 03VÁ32 17VÁ24 01ŠŤ10 14ŠŤ52 28ŠŤ30
Had      12BE47      22BE56r     03BÝ07r      13BÝ20r     23BÝ35r      03BL50r     14BL08r
Zeu 13LE34r 21LE43r 29LE51r 07PA58r 16PA04r 24PA09r 02VÁ13r
Kro 12BÝ21r 19BÝ27r 26BÝ34 03BL41r 10BL49r 17BL56r 25BL05r
Apo 11PA15r 17PA32r 23PA48r 00VÁ04r 06VÁ20 12VÁ35 18VÁ49
Adm 11BE34 17BE24r 23BE15r 29BE07r 04BÝ59r 10BÝ51r 16BÝ43r
Vul 15BL14r 20BL43r 26BL14r 01RA43r 07RA43r 12RA43r 18RA13r
Pos 03VÁ33 08VÁ25 13VÁ16 18VÁ08 22VÁ59 27VÁ50 02ŠŤ41Přesné efemeridy jsou v astrologickém programu Astrolog 5.05, Riyal for Windows a Astrologer Assist (mimo transpluta).
O planetkách více v programu Nebeský kalendář.

Astrology Pacific   |   Astrologická praxe 1   |   Astrologická praxe 2   |     |   kniha hostů je na hl.stránce   |   námět do Astrologického fóra  
Stránka byla upravena programem Made with AceHTML 5 Pro. AceHTML 5.06.1 Pro.
WebPage created per programme  AceHTML 5.06.1 Pro.