Astrology Pacific       |       Ze starých letopisů      
Válka Itálie s Habeší.


PROF. J. PAUVER.

Následkem sporu Itálie s Habeší jest Habeš v popředí všeobecného zájmu. Ležíc v tropickém pásmu a obývána jsouc několika téměř necivilisovanými kmeny, byla až donedávna navštívena jen poměrně malým počtem Evropanů. V dávných dobách na začátku éry křesťanské byla kladena do jiho-západního kvadrantu, označeného Ptolemem jako „Libya". Podrobnějším dělením přiřadil pak Ptolemeus krajinu, jež nyní jest zvána Habeší, znamení Vodnáře a planetě Saturnu.

Itálie byla zcelena v letech 1858-1864, církevní stát připadl Itálii lidovým hlasováním 8. října 1870. Horoskop Itálie na tuto dobu počítaný ukazuje ascendent ve Skopci 27°. Mars jako pán I. domu v domě V. v sextilu se Sluncem v domě VI. jest sice příznivý školství a výchově, ale méně příznivý poměrům nižších vrstev lidových. Trigon Marsa k Saturnu v IX. Domě není nijak výhodný pro politiku koloniální, neboť Saturn přijímá opozici od Jupitera. Války, které Itálie vede, přinášejí lidu těžká zklamání; Venuše, vládkyně VII. domu, jest v posici s Měsícem a Měsíc, jak známo, znázorňuje v mundánní astrologii lid, národ. Večer dne 29. října 1922 povolal král Viktor Emanuel III. do ministerstva Mussoliniho.

Tento okamžik byl zrozením nové Itálie, jejíž horoskop má ascendent v 28° BL. Mussoliniho horoskop, který považuji za známý, má 20° 55’ ŠT v ascendentu. Každý z obou horoskopu, posuzován sám pro sebe, jest dosti příznivý, ale srovnáme-li a vážeme-li astrologicky oba horoskopy vzájemně mezi sebou shledáváme dosti velký počet kvadratur, které svědčí o obtížích při vyjednávám s cizími státy.

V mundánni astrologii jest Itálie přiřazena znamení Lva, jež jest v oposici ku znamení Vodnáře, o němž jsme pravili již na počátku, že označuje Habeš. Vedle toho pak vidíme, že podle horoskopů Itálie z r. 1870 a 1922 jsou Skopec a Blíženci jakožto ascendenty, důležitými důležitými složkami politického charakteru italského. Moderní metoda, která měří horoskop světa od poledníku Greenwichského s 19 stupni Kozoroha, ukazuje, že poslední dekanát Vodnáře jest nyní v Medium Coeli Habeše a první dekanát Blíženců v ascendentu. Nynější císař habešský, Haile Selassie, narodil se podle sdělení tisku dne 17. července 1891. Přesnější doba oznámena nebyla, takže astrolog je zde odkázán pouze na stav planet, naznačený v efemeridách pro 12. hodinu polední:
Slunce 24°34'RA Luna 2°06'ST Neptun 8°14'BL Uran 27°21’VÁ Saturn 13°45’PA
Jupiter (r) l7° 52'RY Mars 28° 34' RA Venuše 7°29'RA Merkur 5°58'LE

Vidíme, že ascendent sjednocené Itálie, 27° BE, jest vážně raněn, neboť je nucen přijati oposici Urana, kvadrát Marta a sesquikvadrát Saturna, což jsou příznaky válečných srážek mezi Habeší a Itálií. Znepokojující je zde i konjunkce Mars se Sluncem v Raku. Nejsme asi daleko od pravdy, soudíme-li z celého habitu císařova, z jeho zevnějšku, zvláštní bledé barvy obličeje na ascendent RA. Nositelé tohoto ascendentu lpí, jak známo, houževnatě a všemi silami svého nitra na své domovině.

Převzato z Pohledy do budoucna 1936 - astrologicko-spiritualistické ročenky pro rok 1936, kterou laskavě zapůjčil astrolog pan Břetislav Hemerle.

Prosím ochotného návštěvníka o zapůjčení chybějících Pohledů do budoucna a to ročníků 1928, 29, 31, 33, 34.
Astrology Pacific 2   |   Ze starých letopisů   |     |  
Stránka byla upravena programem Made with AceHTML 5 Pro. AceHTML 5.06.1 Pro.
WebPage created per programme  AceHTML 5.06.1 Pro.