Astrology Pacific       |       Ze starých letopisů      
Působení Měsíce ve dvanácti znameních

Příznivý pro BERANA
technická řemesla, práce s ohněm, železo, průmysl, podniky, chemii, inženýry, lékaře, vojsko, kovodělníky, zbraně, spory

Nepříznivý pro BERANA
peníze, procesy, cestování, přátelství, sňatky, léčbu a operace hlavy, tváří, žluče a nervů

Příznivý pro BÝKA
přátelství, umění, lásku, skvosty, cestování, umělce, malíře, krejčí, modistky, hudbu, divadla, tance

Nepříznivý pro BÝKA
nákup strojů a přístrojů, veškeré rychlé záležitosti, léčbu a operace krku a hltanu

Příznivý pro BLÍŽENCE
cestování, obchod, literaturu, vědu, umění, úředníky, spisovatele, obchodníky, cestující, vzduchoplavbu, řečníky, mladé lidi

Nepříznivý pro BLÍŽENCE
kup a prodej pozemků, přijímání sloužících osob, sňatky, zasnoubení, léčbu a operace rukou, prstů, plic a úst

Příznivý pro RAKA
cestováni po moři, prodej a nákup potravin, zvířat, křišťálového zboží, lásku, procesy, stehování, živnostníky, námořníky, ošetřovatelky, rychlé vyřízení záležitosti

Nepříznivý pro RAKA
obchod peněžní, stavby domů, přátelství, sňatky, léčbu a operace plic, žaludku, prsou, jater a hrudi

Příznivý pro LVA
jednání s výše postavenými osobami, přátelství, zlaté zboží, skvosty, vlivné osoby, ředitele, vládu, sport, zábavy

Nepříznivý pro LVA
obchodní jednání, smlouvy, stěhování, sňatky, zasnoubeni, zásevy, léčbu a operace srdce, hřbetu, žeber a bránice

Příznivý pro PANNU
vyučování, studia, smlouvy, peníze, obchod, stavby domů, cestováni, umění, spisovatele, učence, lékárníky, chemiky, diplomaty, vědu

Nepříznivý pro PANNU
daleké cesty po vodě, přátelství, sňatky, pozemky, zahrady, domy, léčbu a operace střev, slepého střeva, sleziny a jater

Příznivý pro VÁHY
lásku, sňatky, umění, hudbu, zábavu, cestování, hotovení obleků, dekorací, přijímáni sloužících osob, vzduchoplavbu, textilní obchod, modistky, umělce, divadla

Nepříznivý pro VÁHY
cestování po vodě, koupi a prodej železného zboží, techniku, práce s ohněm, léčbu a operace jater, ledvin a boků

Příznivý pro ŠTÍRA
nákup a prodej železného zboží, práce s ohněm, technický průmysl, dopravu, lékaře, vojenské osoby, chemii, techniku

Nepříznivý pro ŠTÍRA
pro každý začátek, podniky, cestováni, obchod penězi, přátelství, sňatky, léčbu a operaci podbřiší, pohlavních ústrojů a zad

Příznivý pro STŘELCE
cestování, sport, procesy, vyjednávání s úřady, obchod, stěhování, lásku, sňatky, učence, právníky, církevní hodnostáře, bankéře, podnikání nových věcí

Nepříznivý pro STŘELCE
podniky staveb, tunelů a studni, léčbu a operace beder, stehen a zad

Příznivý pro KOZOROHA
hospodářské a rolnické práce, nákup a prodej pozemků a domů, těžká vědecká studia, průmysl, hornictví, zedníky, obchod kozí, obuvníky, zahradníky, židy, staré lidi

Nepříznivý pro KOZOROHA
vyjednávání s výše postavenými osobami, přátelství, lásku, peněžní obchod, léčbu a operace kolen, holeně, žluče a zubů

Příznivý pro VODNÁŘE
zahradní a rolnické práce, pozemky, domy, kovy, kameny, vážni studia, vynálezy, vzduchoplavbu, elektrotechniku, telegraf, inženýry, auta, okultismus, starožitnosti, dlouhotrvající záležitosti.

Nepříznivý pro VODNÁŘE
přátelství, sňatky, jednání s výše postavenými osobami, peněžní obchody, cestování, léčbu a operace lýtek, jater a zubů

Příznivý pro RYBY
daleké cesty po moři, turistiku, jednání s úřady, procesy, peněžní obchod, stěhování, přátelství, obchodníky, právníky, psychology, mystiky

Nepříznivý pro RYBY
veškeré nové začátky, léčbu a operace chodidel a palců


Převzato z Pohledy do budoucna 1936 - astrologicko-spiritualistické ročenky pro rok 1936, kterou laskavě zapůjčil astrolog pan Břetislav Hemerle.

Prosím ochotného návštěvníka o zapůjčení chybějících Pohledů do budoucna a to ročníků 1928, 29, 31, 33, 34.
Astrology Pacific 2   |   Ze starých letopisů   |     |  
Stránka byla upravena programem Made with AceHTML 5 Pro. AceHTML 5.06.1 Pro.
WebPage created per programme  AceHTML 5.06.1 Pro.