Astrology Pacific       |       Ze starých letopisů      
Zatmění v roce 1936.


LEOPOLD KAISAR.


V roce 1936 budou dvě zatmění Slunce a dvě zatmění Měsíce.
I. Úplné zatmění Měsíce nastane 8. ledna a připadne na 17° 19’ 07" znamení Raka. Bude viditelné v severovýchodních částech Atlantického oceánu, v Evropě, ve východní Africe, na Madagaskaru, v Asii, Indickém oceánu, Austrálii, Polynésii; v západních částech Tichého oceánu, na Aljašce, v severozápadní Kanadě a na Severním ledovém moři.
Zatmění toto bude velmi neblahého vlivu na zdraví lidu. Nastane mnoho onemocnění a v některých zemích se rozšíří i epidemické choroby. Mezi lidem se vyskytnou častější nepokoje, vznikne revoluční nálada, vládní krise a větší hospodářské nesnáze, zejména v severovýchodní části Evropy. Vliv zasahuje velmi neblaze ženský svět a široké vrstvy lidu a způsobí úmrtí význačných osobností nebo vládců. Vyskytnou se těžké katastrofy, zvláště na moři, jako potopení lodi, a mnoho jiných škod a těžkosti, spojených s vodní plavbou a dopravou. Citelně budou postiženy země, jež jsou pod vlivem znamení Raka, jako: Holandsko, Skotsko, severní a západní Afrika, Nový Zéland a části severní a západní Ameriky.

ilustrace

II. Úplné zatmění Slunce dne 19. července bude viditelno v severovýchodní části Afriky, v Evropě, mimo jižní a západní částí Pyrenejského poloostrova: v Grónsku, Severním Ledovém moři, v severní Kanadě, na Aljašce, v Asii, mimo Indii, a západní části Tichého oceánu.
Zatmění toto bude na 27° 44’ 03’’ ve znamení Blíženců. Jeho vlivem nastanou větší neštěstí v dopravě a letectví, vznikne mnoho zločinů, nepřátelství, útoků a protivenství. Úmrtnost mezi lidem značně stoupne a rozmnoží se i nakažlivé choroby. Ve vyšších kruzích nastanou potíže, rozvraty, diplomatické nesnáze, náboženské třenice; též povstání a vzbouření lidu, chronické nemoci a smrt významných osob. Trpěti budou hlavně země, spadající pod vliv znamení Blíženců: Belgie, západní Anglie, severní část Afriky, Sardinie, Flandry, Virtembersko, Arménie a Spojené státy severoamerické.

III. Částečné zatmění Měsíce, připadající na den 4. července, bude viditelno v Jižním Ledovém moři, Indickém oceánu, v Austrálii, v západních a jižních částech Tichého oceánu, v Asii, mimo její severní části, v jižní a východní Africe. Konec zatmění bude viditelný i v jihovýchodních částech Atlantického oceánu, v Africe, kromě severních její částí, a také ve východní Evropě. Působnost, tohoto zatmění, které nastane na 12° 31’ 42" znamení Kozoroha, bude nepříznivá stavebním a zemědělským podnikům, dělnictvu, politickým a vládním činitelům. Vyskytnou se četná nepřátelství, nesnášenlivost stran, útoky a spory. V některých zemích vzplane ve vojsku povstání a vzpoura. Nastanou také přírodní a živelní katastrofy, častá neštěstí v dopravě a letectví, otřesy země, výbuchy, požáry, a zvýšená úmrtnost lidí. Doba mezi oběma zatměními může býti dosti těžká. A budou to hlavně země pod vlivem Kozoroha, jako: Štýrsko, Bulharsko, Jugoslávie, západní části Německa, Litva, Řecko, Indie, Afganistan, Mexiko a Island, které budou nejvíce postiženy.

IV. Prstencovité zatmění Slunce dne 13. prosince bude viditelné na východních ostrovech Sundajských, na jižních Filipínách, v Austrálii a Polynesii, na jihu Tichého oceánu, na Jižním Ledovém moři a na jihu Chile.
Zatmění toto nastane na 21°48'57" znamení Střelce a účinek jeho bude se jeviti v četných katastrofách v dopravě a vzduchoplavbě. Budou jim zasaženy obchodní smlouvy, vyskytnou se ve větší míře podvody, zločiny, tajné agitace a boje ve stranách. V některých zemích bude řaditi nemoc a epidemie. Úmrtnost se zvětší. Ve finančním světě větší ztráty, změny a překážky. Zahraniční vztahy budou trpěti poruchami. Účinek může býti pociťován hlavně v zemích, nad nimiž vládne znamení Střelce a to: ve Španělsku, Sasku, Maďarsku, na Moravě, Slovensku, Dalmácii, části Francie, Arábii a Austrálii.
Osoby, jejichž Ascendent, Slunce anebo Měsíc, budou některým z těchto zatmění zasaženy (konjunkce, opozice, kvadratura), pocítí v tomto roce jejich neblahý účinek.

Převzato z Pohledy do budoucna 1936 - astrologicko-spiritualistické ročenky pro rok 1936, kterou laskavě zapůjčil astrolog pan Břetislav Hemerle.

Prosím ochotného návštěvníka o zapůjčení chybějících Pohledů do budoucna a to ročníků 1928, 29, 31, 33, 34.
Astrology Pacific 2   |   Ze starých letopisů   |     |  
Stránka byla upravena programem Made with AceHTML 5 Pro. AceHTML 5.06.1 Pro.
WebPage created per programme  AceHTML 5.06.1 Pro.