Astrology Pacific       |       Zajímavosti       |       Ze starých letopisů      
Král Alexander Sjednotitel a král Petar.


PROF. J. PAUVER.


Astrologická literatura má tři různé horoskopy rytířského krále jugoslávského, Alexandra I. Sjednotitele: jeden francouzský s ascendentem PA a dva německé s ascendenty KO anebo ST. Pro prvý a druhý ascendent byla vzata za základ nesprávná doba narozeni, jak se dodatečně ukázalo, tak že tyto horoskopy nepřicházejí vůbec v úvahu. I výraz tváře královy i jeho povaha a nešťastný osud mluví pouze pro ascendent ve Střelci 28° 19’. Tomuto stupni Střelce je podkladem doba narození 16. prosince 1888 v 7 hod. 45 min. ráno.
Rodištěm jihoslovanského krále je Cetinje, bývalé hlavní město Černé Hory. Horoskop králův otiskujeme. V celku lze jej posouditi jako příznivý.

Vycházející znamení Střelce spolu se Sluncem, jakož i konjunkce Jupiter-Merkur daly panovníku moc a štěstí - stal se mluvčím svého lidu a vůdcem sjednoceného státu. Slunce a Jupiter mají příznivé aspekty Saturna a Urana (120 a 60) neklamné to známky vytrvalosti, organisačního talentu a moudré předvídavosti. Tato konstelace dovolovala hrdinnému králi jíti novými a vlastními cestami, vedoucími národ k nové slávě a k veliké budoucnosti. Nicméně Uranus v M. C., ve středu oblohy, poukazuje na osudné změny životní. K největšímu zármutku Jugoslávie, k bolestné lítosti celé Evropy, ba celého světa, nebylo dopřáno králi, aby překonal období, pro zdraví a život velmi nebezpečné. V VIII. domě ve znamení Lva nachází se Saturn, jenž jest zasažen zlou o posicí Marsa. Kromě toho Mars vysílá nepříznivý polokvadrát k Slunci, které je v tomto horoskopu hylegem, dárcem života. Jakmile progresivní ascendent vstoupil do oposice Saturnovy a progresivní M. C. na špičku XII. domu, zmlkla ústa králova, pohasl jeho zrak. Transity v den atentátu, 9. října 1934, jen potvrzují sudbu radixu a direkcí.

kral

Truchlící národ jihoslovanský upírá nyní svoje naděje na krále Petra, prvorozeného syna zesnulého krále. J. V. král Petar II. se narodil 6. září 1923 v Bělehradě. Jeho křest byl symbolem národní jednoty, neboť voda ke křtu byla načerpána ze všech velkých řek Jugoslávie. V den jeho narození byl tento stav planet v poledne:
SL 12°51’ PA, LU 16°56' RA, NE 18°51' LE, UR(r) 18°16 VÁ, JU 14°10 ŠT, MA 3°29 PA, VE 11°48’ PA, ME 9°34 VÁ

Polarita Slunce-Měsíc ukazuje na pokojné, souladné okolí a na povahu, jež nachází uspokojení, je-li jí možno zasvětiti se nezištné práci pro své bližní.

Převzato z Pohledy do budoucna 1936 - astrologicko-spiritualistické ročenky pro rok 1936, kterou laskavě zapůjčil astrolog pan Břetislav Hemerle.

Prosím ochotného návštěvníka o zapůjčení chybějících Pohledů do budoucna a to ročníků 1928, 29, 31, 33, 34.
Astrology Pacific 2   |   Zajimavosti   |     |  
Stránka byla upravena programem Made with AceHTML 5 Pro. AceHTML 5.06.1 Pro.
WebPage created per programme  AceHTML 5.06.1 Pro.