Astrology Pacific      
Zatmění v roce 1935.


LEOPOLD KAISAR.


V roce 1935 bude pět zatmění Slunce a dvě zatmění Měsíce.
I. Částečné zatmění Slunce dne 5. ledna připadá do druhého děkanu znamení Kozoroha a bude viditelné v malém okruhu jižního ledového moře. Vliv jeho dává sklon k povstání ve vojsku. Působnost jeho trvá 6 týdnů.

II. Úplné zatmění Měsíce nastane 19. ledna v třetím dekanu Raka. Viditelné bude ve východní Evropě, Asii, východní části Ind. Oceánu, v Austrálii, na Tichém oceánu a v západní částí Severní Ameriky. V těchto zemích bude pociťován vliv tohoto zatmění, který se projevuje nemocemi žen a dětí, větší úmrtnosti v lidu, nouzí a nepokoji. Jeho působení trvá 6 měsíců.

III. Částečné zatmění Slunce dne 3. února bude viditelné v severovýchodní části Tichého oceánu, v Severní Americe, ve Střední Americe, na Atlantickém oceánu a v Grónsku. Zatmění připadá do II. děkanu Vodnáře a pod jeho vlivem v označených krajích dojde k větším krádežím, loupežím, k hladu a otřesům země. Vliv tento působí 3 a půl roku.

ilustrace IV. Částečné zatmění Slunce, které nastane 30. června v 1. děkanu Raka, bude viditelno v severní a západní části Evropy, v Grónsku, v severní Asii a na Severním ledovém moři. Způsobí větší poruchy a změny ve vzduchu a potrvá 3 léta.

V. Úplné zatmění Měsíce dne 16. července připadne do III. děkanu Kozoroha. Viditelné bude v Africe, v jihozápadní Evropě, na Atlantickém oceánu, v Severní Americe, v Jižní Americe a ve východní části Tichého oceánu. Jeho působnost přivodí povstání, znamená také smrt mocnáře. Vliv jeho bude pociťován 5 a půl měsíce v zemích, ve kterých bylo zatmění viditelné.

VI. Částečné zatmění Slunce nastane 30. července v prvém dekanu Lva. Viditelné bude pouze v Jižním moři. Jeho vlivu podléhá zkáza obilí a smrt význačného knížete. Účinek jeho potrvá 2 a půl léta.

VII. Prstencovité zatmění Slunce dne 25. prosince připadá do prvního dekanu Kozoroha a bude viditelné v Jižní Americe, na Novém Zeelandu, v jižních částech Tichého a Atlantického oceánu a v Jižním ledovém moři. Vliv ten způsobuje nepřízeň a nezdar vyšším osobnostem, vyhnanství nebo smrt vladaře, povstání lidu proti aristokracii. Působí 4 a půl roku.

U nás bude viditelné pouze jedno zatměni a to Měsíce 19. ledna.
Osoby, v jejichž horoskopu Slunce, Měsíc nebo ascendent budou zasaženy konjunkcí, kvadraturou nebo oposici některého z těchto zatmění, budou pociťovati také během roku jejich neblahé účinky.

Převzato z Pohledy do budoucna 1935 - astrologicko-spiritualistické ročenky pro rok 1935, kterou laskavě zapůjčil astrolog pan Břetislav Hemerle.

Prosím ochotného návštěvníka o zapůjčení chybějících Pohledů do budoucna a to ročníků 1928, 29, 31, 33, 34.
Astrology Pacific 2   |   Zajimavosti   |     |  
Stránka byla upravena programem Made with AceHTML 5 Pro. AceHTML 5.06.1 Pro.
WebPage created per programme  AceHTML 5.06.1 Pro.