Astrology Pacific       |       Zajímavosti       |       Ze starých letopisů      

Horoskop československé federace

Vítězslav ČížekPasekův kratochvilný astrologický kalendář

    Prognózy jsou ošemetné, astrologické jako vědecké. Podstupuji riziko, že jednoho dne na moje dveře zabuší paní Müllerová a sotva popadajíc dech vychrlí ze sebe památnou větu: „Tak se nám rozpadla federace!" — Počínaje 1. lednem 1992 budu moci s klidem odvětit: „Však ono se k tomu ve hvězdách schylovalo už dávno." Stane-li se tak dřív, než kniha vyjde, a zároveň poté, kdy už nebude možné ji přepsat, pokusím se chabě namítnout, co že je pár měsíců proti věčnosti. A v dalším kalendáři vysvětlím, který mnou podceněný tranzit to tak urychlil. Pokud ovšem přežiju vaše reklamace.

    Když Jan Werich na jaře roku 1968 zahajoval výstavu Millenium Iudaicum Bohemicum čili Tisíc let židovského osídlení v Čechách, přirovnával její dvouleté zpoždění z politických důvodů k problému, s nímž se potýkali historici při milleniu Svatováclavském — odkdy ho začít počítat. Podle Wericha renomovaný historik profesor Josef Pekař vyhověl vládním kruhům a z možných dat 929 a 935 rozhodl pro dřívější oslavy v roce 1929. Nechť už dnešní historici posoudí, zda zmíněné vládní kruhy měly pro uspíšení oslav pádnější důvod než obavu, že po dlouhých staletích právě dobudovaný chrám sv. Víta by se za šest let už nemusel skvět v plném lesku. Jak historiky, tak astrology často trápí problém, odkdy co začít počítat. Hodina a minuta vyhlášení samostatného československého státu je sama o sobě sporná (viz loňský kalendář, v němž jsme přetiskli dobový horoskop z Danieliho). Sporná je i hodina horoskopu komunistického puče v únoru 1948. Všeobecně se za ni považuje Gottwaldův projev z balkónu paláce Kinských na Staroměstském náměstí, zahájený 25.2.1948 v deset hodin dopoledne (pamětníky přirovnávaný ke slavnému kázání pod širým nebem proti alkoholismu, které z téhož balkónu pronesl dr. Alexandr Sommer-Battěk r. 1920 pod názvem „Zpověď pijákova"), avšak president Beneš podepsal jmenování Gottwaldovy vlády až v 16.30. V první verzi leží ascendent na 2. stupni a 30. minuté Blíženců a vládcem horoskopu je Uran (revoluce, novátorství). V druhé verzi leží ascendent ve Lvu (znamení Čech a hlavního města Prahy). Vládcem horoskopu je Mars (násilí, armáda). Tato verze lépe odpovídá kladnému přijetí únorových událostí podstatnou částí obyvatelstva.

    Změny po 17. listopadu 1989 většina z nás chápala jako navázání na ideu Masarykova demokratického státu, a v tomto případě je směrodatný československý horoskop pro 28. říjen 1918. Politickou scénu však zakrátko ovládly pomlčkové spory, které odsunuly do pozadí řešení otázek zásadních, a proto se domníváme, že není od věci podívat se na horoskop federativního uspořádání Československa.

    Československo jako takové ostatně vzniklo v průběhu dvou dnů. Martinská deklarace, jíž se Slovensko přihlásilo ke společnému státu, byla vyhlášena 30. října 1918. Jediný zásadní astrologický posun je přemístění Měsíce ze Lva do Panny, takže martinská Luna tvoří (oproti českému trigonu) kvadraturu se společným Martem ve Střelci. Tu můžeme chápat jako astrologický argument proti teorii čechoslovakismu, která je sice historicky opodstatněná (asi to tehdy jinak nešlo, když jsme chtěli, aby nás tradiční svět vzal na vědomí), ale ve svém důsledku podcenila slovenský živel. Nicméně soužití by mělo fungovat í do budoucna. Čechy a Praha jsou pod vládou Lva, Morava a Uhry pod vládou Střelce, tj. dvou ohňových znamení v kladném aspektu trigon. Slovenští čtenáři nechť laskavě prominou, ale toto územní dělení se traduje z dávných dob, kdy po Slovácích i praotci Čechovi nebylo ani vidu, ani slechu, ani čehokoli jiného. Podcenění důsledků teorie čechoslovakismu do budoucna nebyl jediný omyl, jehož se naši předkové z neznalosti astrologie dopustili. Hylegem (tj. dárcem života) v horoskopu ČSR je Slunce, v mundánní astrologii vládce. První republika skutečně stála a padla s osobností T.G.Masaryka. Anaretou (tj. ničitelkou života) je Neptun, symbol komunismu. KSČ měla být postavena mimo zákon hned po svém 5. sjezdu v roce 1929, kdy ji ovládl Klement Gottwald. Stejně tak i Henleinova strana, protože Německo spadá pod vládu Berana, a je tedy v opozici k československé Venuši. Ale přejděme konečně k naší federaci. Můj přítel Daniel Till, renomovaný praktik života, tvrdí, že federativní uspořádání si vymysleli množící se bolševici, aby měli další koryta. A přestože si z mé astrologie tropí posměch, horoskop československé federace mu dává za pravdu, jak vidno z následujícího vyobrazení:

horoskop federace 1992

    Pro Tillovu teorii svědčí skutečnost, že antivertex v horoskopu federace (bod osudových vlivů subjektivní povahy) je v konjunkci s Neptunem (symbol komunismu) v horoskopu únorového puče.

    Federativní uspořádání vydávané normalizátory za hlavní výdobytek tzv. polednového vývoje vstoupilo v platnost úředním výnosem, a jeho čas je tudíž nesporný: federativní jsme od novoročního přípitku 1.1.1969 v 0 hodin SEČ počítáno na pražské souřadnice. Ale ani přepočet na Bratislavu by nic podstatného nezměnil. Nenechme se mýlit historickými daty. Federace byla sice odhlasována 28. října 1968, ale jen proto, aby náš skutečný státní svátek byl vedle dekretu o znárodnění znevážen ještě další pitomostí. Zákon o federativním uspořádání vstoupil v platnost 1.1.1969. Uvažujeme-li tento horoskop jako tranzit k radixu Československa, pak nejsilnějším aspektem je Martova konjunkce se Sluncem v radixu ČSR. Znamená to násilné poškození československé kontinuity (nutné administrativní změny byly první posrpnovou vlnou čistek již několik měsíců před Husákovým nástupem 17. dubna 1969). Vládcem horoskopu je Mars, vládkyní ascendentu Venuše. Základem normalizace maskované federací se také skutečně stala líbivá politika podporující povrchní zájmy obyvatelstva (trigon ascendentu k Luně, představitelce lidových vrstev). Mars v domicilním Štíru na hrotu 2. domu znamená promrhání národního jmění na přebujelou armádu a policii. Neptun v témže domě (majetek) pak export ideologie (výcviková střediska pro arabské teroristy), obchod s drogami (ČSSR byla významným překladištěm) a nekalé kšefty vůbec (zbraně, Semtex apod.). Vládcem 3. domu je Jupiter jako signifikátor, planeta příznivá (domicil Střelce — přežití v literatuře). Ovšem Luna stojí v opozici v domě devátém, a tak není divu, že písemnictví zůstalo lidu utajeno. Vzpomeňme na prosinec 1989, kdy zasvěcencům na obou stranách politické barikády bylo jasné, že Václav Havel je jediný možný kandidát na úřad presidenta — a jakou práci dalo vysvětlit v kampani překonávající cimrmanologickou „akci kulový blesk", kdo to vlastně je. Vládcem IV. domu (zděděné vlastnosti) je Slunce. V oboustranné kvadratuře na měsíční uzly, Jupitera, Urana a ascendent se jedná o lstivé zneužití československých tradic (co se povedlo, to jsme vyvezli za valuty, aby bylo na nákup státněbezpečnostní techniky, vynalézavost melouchářů, nadšení autodidaktů, kteří probojovali výpočetní techniku, okázalé velebení českých rukou a diskriminace českých mozků). V témže domě se nachází Merkurův trigon s Plutonem z mystického domu dvanáctého, jímž lze vysvětlit megalomanské projekty, z nichž poslední byl Gabčíkovo-Nagymaros. Vládcem 5. domu je Venuše v originálním a vzpurném znamení Vodnáře. Kvadratura Venuše—Neptun je uvržení do samoty. Vzhledem k 5. domu (mládež, umělci) to lze podle mundánní astrologie interpretovat jako držení řetězu, izolaci a ideologický nátlak. Leč Venušin kvinkunx s Plutonem považovaný za sekundární konjunkci a navíc z 12. domu (mj. metafysika) značí vzepětí vášní a citů, vzpouru. Vládcem 6. domu je Neptun jako signifikátor. V astromedicíně je to činitel způsobující mylné diagnózy, 6. dům je dělnictvo, úřednictvo, státní správa a podřízené vrstvy. Tedy špatný perspektivní odhad, jak se lidé zachovají v kritické situaci. Na hrotu VII, ale přece jen ještě v 6. domě leží výstupný měsíční uzel. Podporuje zdraví a pocit nesmrtelnosti, vědomí, že potopa, která přijde po nás, je v nedohlednu. Protilehlý sestupný uzel pak osudové, byť z hlediska přítomnosti nedohledné předurčení k zániku. Vládcem VII domu je Saturn. Znamená to uzavření se světu, strohost a chlad, kožené tváře na televizních obrazovkách. Dále se v něm nachází vertex, bod soustřeďující nepřízeň vnějších vlivů. Je to onen dobře známý z ostudy kabát. Saturn sice netvoří aspekty, ale i tak je jeho vliv neblahý. Vládcem 8. domu je Venuše jako signifikátor. Na první pohled další iluze nesmrtelnosti, vzhledem k Neptunově opozici i protilehlého domu skryté a nejasné příčiny odumírání, nechuť k životu, rapidní nárůst alkoholismu, sebevražd a posléze i narkomanie, třebaže zpočátku jen takové té amatérské v podobě toluenu a dalších domáckých náhražek. Měsíc jako vládce 9. domu poukazuje podle obecné definice na rozvoj cestování, které té však vzhledem ke znamení Blíženců (analogie 3. domu — krátké cesty) omezilo na nájezdy do Bulharska a za nákupy do Drážďan. Luna v Blížencích pak dále znamená nesoustředěnost, nedůslednost, roztříštěné zájmy, povrchnost, v našem případě režimem podporovanou (trigon Luny s ascendentem). Medium coeli v Raku představuje opatrnost, konzervativní smýšlení. Nepříznivé pro radikální činy. Vládcem X. domu je Měsíc jako signifikátor. Vzhledem k opozici Slunce a Merkura ze IV. domu neoblíbenost vlády, která však díky charakteru znamení byla častována hlavně gejzíry politických vtipů. Vládcem 11. domu je Slunce jako signifikátor. Ve znamení Lva příznivé pro vládu. Saturnův trigon s tímto domem pak vyvolává zdání věčnosti. V opozici Venuše, a tato opozice byla také mírná. Nejvíce problematický je 12. dům (ústavy, věznice, nemocnice, zločinnost, ilegální organizace). Ve znamení Panny díky vládci Plutonovi zhoršené zdraví lidu, úpadek dopravy a hospodářství, přebujelá byrokracie. Bídné poměry posiluje i Uran — vzpoury, revolty. Situaci zachraňuje jeho konjunkce s Jupiterem, který vše urovnává a chlácholí. Tomu schází do I. domu jen jeden a půl stupně. Je prakticky v konjunkci s ascendentem a na I. dům má nezanedbatelný vliv. Proto se dělení státu v kritické situaci mohlo leckomu jevit jako moudrý čin. Ovšem pro neblahé osudové rozhodnutí svědčí kvadratury Slunce na oba měsíční uzly. Výstupný na descendentu zachraňuje situaci na veřejnosti, sestupný na ascendentu působí subjektivní chyby a vše se obrací proti vládě. Situace udržitelná jen za cenu vydání se z podstaty, hospodaření na dluh, který dnes musíme splácet.

    Federálním normalizátorům se to vládlo, kdyžtě měli horoskop ovládaný Martem jako v Únoru! Hylegem (dárcem života) je Měsíc, symbol lidových vrstev, v tomto horoskopu uchlácholených. Avšak v záloze číhali nevyzpytatelní Pluto a Uran. Konec totalitního režimu také připravila hrstka nebojácných osvícenců konspirujících v hlubokém sklepení 12. karmického domu, v němž se vše děje zpod zorného úhlu věčnosti. Když po prvotní vlně revoluční euforie došlo na praktickou likvidaci následků totalitarismu a normalizační politiky, stanuli jsme před netušenou šalamounskou otázkou, která ještě ke všemu naše politiky nenapadla, protože neberou astrologii vážně: Jak odbourat totalitarismus, a přitom zachovat federaci? Tvrdíme-li, že federace byla pláštíkem k zastření normalizace, mají oba akty stejný horoskop a je zbytečné řešit problém, zda bylo dříve vejce nebo slepice. Pokusme se o spekulaci: jedná-li se o dva akty, máme vejce i slepici zároveň. Slepice však už vejce nevysedí a rozhodování znělo: Co je co? Zvolme verzi, že normalizace je přestárlá slepice, kterou bylo už potřeba konečně zaříznout. A federace hibernované vejce, které je třeba vypiplat v inkubátoru. Tragickým omylem naší politiky bylo řešení obého najednou. V roce 1990 slepice úspěšně kličkovala před řezníkem a s vejcem hráli kuchán obdobu ruské rulety. Přehazovali si ho jako V + W granát značky Jezte kroupy a čekali, komu z nich povolí nervy a udělá z vejce volské oko nebo ho vrazí do bujónu. Ale trochu vážně: pod kroky na cestě k demokracii se federativní uspořádání třese v základech a konce neviděti. Jaké vyhlídky nám tedy slibuje pohyb planet?

    Listopadová revoluce vypukla v době uranského generačního tranzitu. Uran, planeta změn, putuje Zvěrokruhem 84 roků a zhruba každých dvacet let (plus mínus rok vzhledem k dlouhým retrograditám) utvoří kvadraturu, opozici, další kvadraturu a opět konjunkci se svým postavením v radixu. V soukromém životě jedinců se to projevuje výraznými změnami (podle působnosti do domů) v práci, manželství, fotrovatění, nemocemi atd. Za ilustraci uranského tranzitu myslím nejlépe poslouží modelová situace: etablovaný čtyřicátník, dejme tomu manažer, opustí rodinu a podnikne dobrodružství na život a na smrt s dvacetiletou dívkou, která se už nemůže snést s rodiči, řekněme studentkou. Ona zpravidla nedostuduje, on si zhatí kariéru a dva roky romantických prázdnin skončí rozchodem po hádce, kdo za to může a kdo kvůli komu o co přišel. Příklady samozřejmé najdeme i v politice. Československá republika místo bohatýrské oslavy dvacetin přijala mnichovský diktát, v jednadvaceti přišla okupace.

    Tranzitující Uran tvořil kvadratury na opozici Saturn—Uran v radixu a zvrat to byl skutečně osudový, protože v Masarykové duchu už Československo nikdy obnoveno nebylo. Pražské jaro dvacet let po únorovém puči. Únorový horoskop je však velmi jiný a Uran, který tehdy tvořil kvadratury s radixovou opozicí Jupiter—Uran, přinesl srpen. Uranská kvadratura VŘSR vystupňovala stalinský teror, SSSR byl necelých dvacet let po svém vyhlášení r. 1922 napadnut svým spojencem Hitlerem. 39 let po VŘSR (Uran v opozici) N.S.Chruščov odhaluje Stalinův kult. Při další uranské kvadratuře k VŘSR se SSSR pouští do neúspěšné války s Afghánistánem. Jeho definitivní rozpad lze čekat až na přelomu tisíciletí, kdy tranzitující Uran vytvoří konjunkci se svým vlastním postavením v radixu. Proces rozpadu by mohl o pět let urychlit týž Uranův tranzit v horoskopu VŘSR. Příklady na uranské periody bychom mohli jmenovat donekonečna. Není to ovšem jediná astrologická periodizace. Máme i dvanáctileté cykly jupiterské, třicetileté saturnské atd. Nicméně zmíněný cyklus Uranův je právě aktuální, vraťme se tedy zpět do roku 1990. Saturn, Uran a Neptun tranzitující IV. domem federace způsobili pěkný průvan. Došlo k narušení základu, revoluční odhodlání záhy vystřídaly hysterické žabomyší války. Nejdůležitější konstelací solárního horoskopu pro rok 1991 je trojkonjunkce Slunce—Uran—ascendent. Stručně řečeno je to tanec s odjištěnou bombou v náručí. Kvinkunx Luny (5. dům) s Neptunem (I. dům) — nebezpečí ideologizace mládeže. Situaci zachraňuje Pluto v X. domě (uskutečnění cílů), tvoří ovšem kvadraturu s Jupiterem v domě sedmém — veřejnost se domáhá mocenského řešení. Vládcem i Hylegem je Slunce (hlava státu), Anaretou Uran (náhlé zvraty, vzpoury). Hyleg, Anareta, ascendent, Neptun, Venuše, Saturn a měsíční uzel se nacházejí v Kozorohu, jenž brzdí situaci a nepřeje změnám. Vertex v kritickém stupni na Lvu a ve 12. domě, ještě ke všemu kvadratuře se stacionárním Martem, zvyšuje nebezpečí vnějších okolností, které nemůžeme ovlivnit.

    Na tomto místě si neodpustím osobní poznámku. Federální horoskop jsem vypracoval v únoru 1991. Zaskočen březnovými událostmi, udělal jsem si dostatečně solár 1991, který do tohoto kalendáře nepotřebuju, a zatrnul hrůzou, že celá práce byla zbytečná. Trojkonjunkce Slunce—Uran—ascendent jen potvrzuje úlety, k nimž došlo. Horoskop je poměrně chudý na aspekty. Jednou z mála šancí je Pluto v X. domě (uskutečnění cílů). Radixová trojkonjunkce Jupiter—Uran—ascendent se promítá do 8. domu soláru (zánik). Vše závisí na tranzitujícím Jupiterovi, jenž zatím setrvává 11. domě a přejde do dvanáctého v radixu, v němž nativní Jupiter už dvaadvacet let dělá nejen co může, ale doslova se překonává.

    Zajímavé jsou i dva horoskopy akcí pro záchranu federace. Prvním je výstřel z houfnice na znamení slibu věrnosti po dohodách ve Slavkově u Brna 28.10. 1990 ve 14:09. Retrográdní Mars v opozici na MC a kvadraturách na osu vertex—antivertex a Merkur na okultním stupni Štíra v 8. domě jasně signalizují, že šlo jen o mystický tyjátr pro uklidnění veřejnosti. Před osudovým krachem zachraňuje situaci pouze výstupný měsíční uzel ve 12. domě, avšak za cenu oslabení podstaty (kvadratura se Sluncem). Kompetenční zákon odhlasovaný v Praze 12.12.1990 v 16:40 má opozici Venuše—ascendent na zemském meridiánu, což česky znamená závislost tohoto populistického kroku na dějinných zvratech. Saturn v 8. domě (zánik) je balancován sousedstvím výstupného měsíčního uzlu. Státotvorný Jupiter kvadrátuje osu vertex—antivertex a tvoří jazýček vah, které na jedné misce mají štěstí přítomné a krátkozraké, na druhé perspektivu (5. a 11. dům). Medium coeli (bod uskutečnění) v kvadratuře s Martem ve 12. domě (intriky, nepřátelé), jenž má navíc funkci Anarety, ničitelky života. Velký trigon tvoří Luna—ascendent—medium coeli, což jest populismus par excellence. Neptun tvoří sextil s vertexem a trigon s antivertexem. V žádném případě si nemůžeme dovolit podceňovat vliv levice. Trigon je silnější než sextil, a proto bude záležet víc na našem subjektu než objektivních okolnostech.

    Tyto vedlejší horoskopy jen potvrzují výše popsaný vliv uranské generační kvadratury. Kdyby federace chodila na preventivní astrologické prohlídky, mohlo leccos dopadnout lépe. Že leží na ARO napojena na dýchací přístroj, za nějž ještě dlouho budeme zahraničním investorům a mecenášům dlužní, je jasné na první pohled. Místo rekonvalescence budeme ještě dlouho ve stadiu resuscitace. Velmi kritický, možná i rozhodující bude červenec 1992. On vůbec tento rok je pro rozpad federace jako stvořený. Ale abychom nebyli fatalisté, kdo chce federaci zbourat, má pochopitelné šanci. A kdo ji chce uchovat, musí pro to něco udělat.

    Vládcem i Hylegem soláru je Merkur, Anaretou Mars. Diplomacie bude muset být úspěšnější než síla, jestliže se nemáme rozpadnout. Diplomatické úsilí se ovšem nesetká s pochopením obyvatel, protože Měsíc a Venuše jsou v opozici na ascendent. Ten je v Blížencích a vlády si před každým rozhodnutím musejí ujasnit, co je podstatné a co podružné. Saturn na hrotu X. domu (pády zvýšin) tvoří trigon s ascendentem, a tak i toto nebezpečí je možné překonat. Téměř sedm dvanáctin horoskopu není obsazeno planetami. To v každém horoskopu svědčí o jisté jednostrannosti, které však lze využít k o to většímu soustředění na určitou věc. Uran v 8. domě hrozí odpálit sluneční energii i kladný vliv měsíčního uzlu směrem k zániku. Je sice mírněn trigonem Jupitera, ale ten ve znamení Panny má jen nepatrný vliv. Vzroste zadluženost. Od Neptuna na hrotu 9. domu (ze čekat vyhrocenou náboženskou a ideologickou aktivitu a ztrátu orientace v duchovních hodnotách. Má i neblahý vliv na cestování — pašování drog, daleké cesty za prací i přistěhovalecké vlny. Omyly v zahraniční politice. Pluto ve Štíru netvoří aspekty, ale v 6. domě znamená skryté choroby, tajné vlivy. Diplomatickým úspěchům bude bránit i ve Střelci zničený Merkur v opozici na I. dům. Se zahraničními partnery bude velmi těžká domluva. Merkur je v kvadratuře s Jupiterem v 5. domě a též zničeném (znamení Panny), a tak zejména mládež a umělci budou politikou navýsost otráveni. Mars je díky většímu orbitu blízkých planet stále ještě v konjunkci s Merkurem. Doufejme, že aspoň část jeho ohnivé síly na sebe vezme prostředník Merkur a že tato se vybije ve slovních potyčkách. Ale protože Mars je v tomto horoskopu Anaretou, ničitelkou života, v VII. domě znamená konflikty se zeměmi podle znamení, v tomto případě Střelce. Ze Španělska nebo Austrálie nám nebezpečí jistě nehrozí. Zato jsou reálné spory s Uhry a Sasy, jedněm že teče přes hranice vzdutý Dunaj, druhým že tam čoudí naše severočeské továrny. Střelcem je ovládána též Arábie a v arabském horoskopu, v němž podle původu a znamení zrozenec získává svou osudovou zbraň, je Střelec znamením nejvyšší kvality a nejvznešenější zbraní je luk — patrně že byl nejprogresivnější zbraní v době, kdy tento horoskop vznikl a kdy se o řízených střelách nikomu ani nesnilo. Není tedy vyloučeno, že teroristické skupiny islámských fanatiků si začnou vyřizovat účty i na našem území. Velmi riskantní a nejisté budou naše investice a transakce v arabském světě. Na domácí půdě pak budou ohnisky konfliktů Morava a Slovensko, ovládané Střelcem. Čechy jsou ve znamení Lva a toto hrdé a velkorysé znamení je sužováno Saturnovou opozicí z domicilního Vodnáře. Lev, jenž není obsazen žádnou planetou, bude muset spoléhat na trigon s Martem, což při současné kvadratuře Plutona ze Štíra nebude mnoho platné. Separatistům a regionalistům všeho druhu se podaří prosadit spoustu nesmyslných a krátkozrakých požadavků. Antivertex, bod subjektivních vlivů na osud, se nachází ve 12. domě karmickém. Největší nebezpečí, které nám hrozí, je, že si vlastní hloupostí a ignorováním souvislostí zpečetíme osud na dlouhá léta dopředu. Protilehlý vertex v 6.domě poukazuje na snadné popuzení nižších vrstev a selhání administrativy. Oba body jsou v kvadratuře se Saturnem, jenž umocňuje případné zlé následky a prodlužuje jejich trvání.

solár federace 1992

    Solární horoskop je konstelace pro uvržení do situace najeden sluneční rok, jenž se v tomto případě kryje s rokem kalendářním. Domy v solárním horoskopu se v daném případě kryjí s kalendářními měsíci. První čtyři měsíce r. 1992 by se měly nést v duchu běžného diplomatického překonávání rozporů. Státotvorná aktivita se projeví v květnu. V červnu bude ohroženo fungování státní administrativy, v červenci otevřené konflikty. V srpnu se lze nadít originálních řešení. V září zmatečno, v říjnu depresívno. Listopad a prosinec poklidnější, ovšem závěr roku bude celosvětově dramatický díky skorokonjunkci Urana s Neptunem. Vnější vlivy uvažujeme podle tranzitů k radixu. Na závěr se podívejme, jaké vztahy budou tvořit pohybující se planety s konstelací vzniku federace.

    Slunce jako tranzitor nemá výrazný vliv. Tranzity Luny jsou velmi rychlé a působí pouze jako katalyzátor, jenž uvolňuje napětí akumulované vlivem pomalejších a silnějších planet.

    Příznivé konjunkce tranzitujícího Merkura, jichž lze využít k jednání, uzavírání smluv, nastanou ve dnech: 17.1. (Slunce), 26.1. (Merkur), 13.2. (Venuše), 31.5. (Měsíc), 14.6. (medium coeli), 22.9 (Jupiter). Nepříznivé konjunkce tranzitujícího Merkura, při nichž se nepodaří nic vyřešit, nastanou ve dnech: 3.5. (Saturn), 16.9. (Pluto), 21.9. (Uran), 8.10. (Mars), 27.10., 23.11. a 10.12. (Neptun).

    Venuše pouze vylepšuje náladu a její vliv může být důležitý v individuálních horoskopech politiků, ne však v horoskopu státního uspořádání.
Zato jsou mimořádně důležité aspekty tranzitujícího Marta, zejména pro jeho funkci Anarety v soláru 1992. Nebezpečná konjunkce a opozice Martovy nastanou ve dnech: 20.—22.1. (medium coeli), 22.-24.1. (Slunce), 10.-12.2. (Merkur), 21.-23.3. (Venuše), 28.4.—1.5. (Pluto — velmi nebezpečné), 10.—16.5. měsíční uzly, ascendent, Uran - krajně nebezpečné!), 15.-17.6. (Mars), 29.-31.5. (Saturn), 22.—24.7. (Neptun), 10.—12.8. (Luna — nezdražovat benzín!), 27.—30.9. (medium coeli — nevyhlašovat reformy!), L—3.10. (Slunce), 3.—9.11. a 18.—21.12. (Merkur). Rozhodné chirurgické řezy podpoří Martovy trigony ve dnech: 28.—30.6. (Slunce — současně trigon Jupiterův, skvělá konstelace!), 17.—21.7. (Merkur, Pluto — vhodné pro jmenování vlády vzešlé z voleb), 31.7.—7.8. (Uran, Jupiter, ascendent, měsíční uzly — vhodné pro řešení zvlášť ožehavých otázek — nezahálet na prázdninách!), 20.—23.8. (antivertex, sextil vertex — vhodné pro urovnání vnitřních sporů), 3.—5.9. (Venuše — mládež, umělci), 13.—15.9. (Mars — ekonomické otázky), 16.11.—10.12. (Neptun—Mars se zastavuje a obrací do retrogradity — mimořádně tvořivé dny, možnost vyřešit záhady a odhalit podvody, tajná spiknutí apod.).

    Jupiter až do začátku října prochází znamením Panny a má vliv na záležitosti 11. a 12. domu, konkrétně na vstup do Evropy a na to, čemu se dříve říkalo „boj s vnitřním nepřítelem". V tomto znamení je ve zničení a nelze na něj opovážlivě spoléhat. Nicméně na delší časové úseky střídavě vytváří trigony se Sluncem a Merkurem, takže mírnou podporu tedy skýtá. 10.10 vstoupí do Vah a 15.11. do I. domu, kde setrvává do konce roku. S jeho pomocí zde můžeme vylepšit prestiž naší republiky, pozor ovšem na kvadraturu se Sluncem 30.11.—7.12., kdy Jupiter nebude držet na uzdě naše zakořeněné vlastnosti.

    Pomalý Saturn prodlévá celý rok v první polovině Vodnáře. Ve IV. domě způsobí problémy hlavně v zemědělství. Od konce března do začátku srpna bude ovlivňovat 5. dům (restrikce ve školství a kultuře). Tvoří kvadraturu se Saturnem v radixu. Hysterie a zvraty ve veřejném životě, náhlé změny v koalicích.

    Uran a Neptun postávají uprostřed Kozoroha a pokoušejí se o konjunkci, k níž však dojde až následujícího roku. Zmatky, chaos, vzpoury, ohrožení základů federace, levicová propaganda. Tvoří kvadraturu se Saturnem v radixu. Hysterie a zvraty ve veřejném životě, náhlé změny v koalicích.

    Pluto ve Štíru a v 2. domě bude způsobem, který dopředu nelze odhadnout, pouštět žilou naší ekonomice. K využití jeho energie bude třeba mimořádné vynalézavosti. Zde už záleží na nás, nakolik si budeme povazovat lidí, kteří myslí skutečně hlavou. Tento horoskop slouží pro základní orientaci. Podrobný rozbor situace použitelný pro detailní politickou strategii by se do této knihy zdaleka nevešel, a hlavně si ho nikdo z vládních kruhů v našem nakladatelství neobjednal. Obdrželi jsme sice řadu žádostí o sestavení horoskopu individuálního, ale těm bohužel nemáme kdy vyhovět. Nicméně astrostrategické plánování se nemusí týkat jen džungle vysoké politiky. Určení vhodného či nevhodného dne pro zasedání obecní rady má dopad i v zapadlé vísce, kde se všichni znají do desátého kolena a domnívají se, že se tím pádem vždycky dohodnou. Jestli však tomu tak někde skutečně je, pak u nás máme záhadné místo na způsob Bermudského trojúhelníku.

    A na závěr ještě důležité upozornění: astrální vlivy jsou několikerý a je třeba uvažovat jejich kombinaci. Tato prognóza se týká pouze otázek státoprávních. Je třeba vzít v úvahu i astrální charakter dne v kalendáriu, popř. osobní lunární tranzit, neboť politiku dělají lidé a ti mají své lidské trable. Může samozřejmě dojít i ke kolizi dvou systémů, tj. že den vhodný třeba pro sňatek je krajně nevhodný pro podepsání dekretu. Takže když to všecko sečteme, těch opravdu všestranně šťastných dnů bude vždycky málo. A zde už nám hvězdy ponechávají volnou ruku a záleží pouze na nás, zda jich využijeme, nebo je promarníme.Převzato z knihy Pasekův kratochvilný astrologický KALENDÁŘAstrology Pacific   |     |  
Stránka byla upravena programem Made with AceHTML 5 Pro. AceHTML 5.06.1 Pro.
WebPage created per programme  AceHTML 5.06.1 Pro.