Astrology Pacific       |       Zajímavosti       |       Ze starých letopisů      

1993 - rok Hladoletův

Vítězslav Čížek


Pasekův kratochvilný astrologický kalendář 1993

    Ano, takto výstižné a poeticky zároveň se nazýval Saturn, než se u nás ustálily názvy planet podle latinského základu. Do objevení Urana 13. března 1781 to byla poslední planeta naší soustavy. Dnes vidíme dál a ani to nestačí, některé astrologické školy, jako např. hamburská z počátku našeho století, pracují i s hypotetickými planetami, které sice dosud nikdo nespatřil, ale jejichž existence je pravděpodobná na základě propočtů vychylování planetárních drah. Spolu se Sluncem a Měsícem, které považujeme za planety — a naopak nepočítáme Zemi, protože se na ní nacházíme a uvažujeme působení nebeských těles vzhledem k ní — máme deset planet a dvanáct znamení, což se trochu nerýmuje. Snem řady astrologů proto je objevit aspoň ještě dvě planety, aby každé znamení mělo planetu svoji a Merkur nemusel vládnout konfederaci, zároveň Blížencům i Panně, a Venuše zase zároveň Býku a Váhám. Starověcí a středověcí astrologové počítali jen se sedmi tělesy a zdálo by se, že to nemohlo být ono. Ale bylo. Tak třeba Kepler, jenž se zapsal do historie svými astronomickými objevy, je dodnes v našich kruzích ceněn jako astrolog s velkým A. Ono není tak důležité, kolik karet máme v ruce, ale co s nimi dokážeme uhrát. A právě Saturn je často schopen zbourat bank. Druhá největší (první je Jupiter) planeta, první v pořadí krásy, se stala symbolem zlověstného osudu. Lidé zrození pod vládou Saturna bývají vážní, samotáři, mívají těžký úděl a užijí si jen málo přítomného štěstí. Saturn je pánem času, představuje otce, nadřízeného, autoritu a jako sedmá planeta v pořadí se svou magickou sedmičkou stal planetou Židů. Vládne Kozorohu, a než byl objeven Uran, panoval i ve Vodnáři. I dnes je v něm domicilní a má velkou sílu. Vstupem Slunce do Kozoroha začíná zima, neradostný a truchlivý čas. Saturn svými účinky mrazí poměry a nastoluje neměnnost. I když zima trvá stejně dlouho jako léto, přece se nám zdá nekonečná. Smutek, smrt, okultismus. Podle aspektace Saturna v osobním horoskopu se také určují předpoklady pro studium astrologie a hermetických nauk, a samozřejmě hraje svou roli v horoskopech lidí, kteří se na astrology, kartářky a další obracejí. Zvěrokruhem putuje necelých třicet let. Po ukončení prvního cyklu se člověk stává sám sebou, třicítka se v astrologii považuje za věk dospělosti. Končí doba hledání a vnímání, nastává věk přemítání a uskutečňování. Po saturnském cyklu znamení, v němž leží zrozencův ascendent, nabývá převahy nad znamením Slunce. Jste-li např. Vodnář s ascendentern ve Střelci, pak vaše vodnářství kolem třicítky přebírá part druhých houslí a projevujete se více jako Střelec. Proto taky není snadné v dobré společnosti a v dobré náladě podle vnějších znaků střílet od boku a říkat: Ty musíš být Blíženec, ty zas Váhy apod. Zlo a nepřízeň osudu vtělené do Saturna se jen těžko a jen za určitých konstelací obracejí v dobro. Saturn nikomu nic nepřeje zadarmo, vše musí být zasloužené. Chceme-li z horoskopu určit diagnózu, příčinou vleklých, často i celoživotních chorob je právě Saturn. Saturn na ascendentu způsobuje náhlé a nečekané rozchody, typickým příkladem budiž nevěsta, jejíž ženich se zčistajasna nedostavil na radnici. Může to však být i náhlý a nečekaný odchod ze scény či vydobyté pozice, jako tomu bylo v případě bývalé britské premiérky Margaret Thatcherové. Saturn v desátém-domě (kariéra) je příčinou pádu z výšin. Jako již čítankové se v literatuře uvádějí horoskopy Napoleona a Hitlera. Staří mládenci, které by ani párem volů k oltáři nepřitáhl, mívají Saturna v domě sedmém (partnerství).

    Život v ústraní, dlouhé pobyty v nemocnici nebo dokonce za mřížemi způsobuje Saturn ve dvanáctém, karmickém domě. K Saturnovým kladům patří odpovědnost, hloubka poznání, vytrvalost, práce do úpadu a úmorná studia, ctižádostivost, snaha dokončit dílo, ať to stojí, co to stojí.

    Saturnský rok bude ve světě mimořádně těžký a problematický. Saturn dlí ve Vodnáři, což je jeho původní a nyní druhý domov, v jeho vlastním znamení Kozoroha se už několik let nacházejí Uran a Neptun. Letos vytvoří tři konjunkce a patrně nejhorší dny budou 2. únor, 20. srpen a 24. říjen. Tato konjunkce se opakuje po 172 letech a přináší velké změny, chaos, revizi hranic, revoluční výbuchy, nové myšlenkové proudy. Účinek se díky blízkosti obou planet projevoval již loni a začal narušovat zavedenou kozorozi stabilitu. Lavina pádů říší se již dala do pohybu a letos se rozjede na plné obrátky. Nad průvodními jevy, jako že na každém rohu bude horlivý kazatel nové církve nebo sekty, se v tomto případě můžeme jen pousmát. Ale i tak si s proroky a spasiteli užijeme své. Neblahé saturnské účinky se projeví v Evropě v zemích pod vládou Kozoroha: Albánie, Bosna, Braniborsko, Bulharsko, Island, Litva, Makedonie, Sasko a Štýrsko. Tam lze očekávat vedle hospodářských potíží i srážky nejen slovní. Spíše ekonomické problémy přiostří Saturn v zemích pod vládou Vodnáře: Lotyšsko, Polsko, Prusko, Rusko a Švédsko. Toto staré dělení se pochopitelné nekryje s dnešními hranicemi, ale v případě sjednoceného Německa se to již projevilo, protože zhruba území bývalého Západního Německa je pod vládou Berana, a to je jasná kvadratura s Kozorohem. Prusko v bývalé NDR se nachází pod vládou Vodnáře a saturnské problémy se již projevily. Čechám vládne Lev, a tak máme Saturna v opozici, což také není nic příjemného. Stejné na tom bude i Francie, Itálie, Rumunsko a francouzská část Švýcarska. Moravě a Slovensku vládne Střelec a saturnský dopad by tam měl být mírnější. To ovšem neznamená v žádném případe blahobyt, ale třeba určitý podíl na nástupnických právech po ví: než pravděpodobném rozdělení Československa. Ledaže by se občané a politici po uzávěrce našeho kalendáře po 30. červnu 1992 sešikovali a šli jednotné proti hvězdám.

    Saturn převezme žezlo z rukou Luny 20.3.1993 v 15.42 SEČ. Podívejme se nyní na horoskop Saturnova funkčního období, spočítaný na souřadnice hlavního města Prahy. Můžeme ho brát za směrodatný i v Brně a Bratislavě, protože naše území není tak veliké a posun rektascenze media coeli o tři stupně se nijak výrazné neprojeví.

    Jarní ingres 20.3.1993 15:42 SEČ Praha

    Vládcem i Hylegem je Merkur, Anareta chybí. Hlavní špatný aspekt je Saturnovo „téčko", oboustranná kvadratura s Plutonem a středem nebe (MC). Potěšující nejsou ani kvadratury Venuše-Uran a Neptun a Mars-Jupiter. Dobré aspekty jsou trigony Slunce-Pluto a Merkur-Mars. A nyní už překlad do češtiny: Vládce roku Saturn a symbol lidu Luna v 6. domě ohlašují těžkosti pracovní, časté změny místa; nezaměstnanost, těžkou práci bez okamžitého efektu. Markantní bude nárůst alkoholismu (Luna v Rybách) a zločinnosti (kvadratura Saturn-Pluto). Speciálně se jedná o sexuální kriminalitu — znásilnění, deviace, kuplířství (Pluto ve Štíru), s jejímž potíráním má policie zkušenosti. Tvrdší oříšek bude kriminalita ekonomická, protože transformace hospodářství patrně dosud nemá účinné obranné mechanismy. Saturn ve Vodnáři (vynalézavost) a v 6. domě (administrativa) se s Plutonovou pomocí přičiní o gigantické daňové úniky, nezákonné spekulace, podvodné smlouvy apod. Pro odborníky na tyto záležitosti bude volný víkend vzácnější než vánoce. Nebezpečný je i fatalistický postoj obyvatelstva, daný postavením Luny v meditativních Rybách. Apatie, čekání na zázrak, pivní strategie. Saturnova kvadratura s MC obnáší i přirozenou tržní restrikci státního rozpočtu, jenž bude ochuzen o velké sumy, které se všelijakým koumákům podaří nakrást nebo zatajit před berními úředníky.

    Merkur, vládce ascendentu, celého horoskopu i Hyleg (dárce života) leží v VII. domě (partnerství, veřejnost). Ve znamení Ryb je velmi oslaben, a tak veškerá jednání budou vleklá a vyznačovat se natvrdlostí zúčastněných stran. Nicméně veřejná sféra stojí na vrcholu žebříčku důležitosti a od každodenní politiky si rozhodně neodpočineme. Hlavu nad hladinou drží seč může Slunce a Venuše v 8. domě (všeobecně smrt, dále dědictví a zisky bez vlastního přičinění). Jupiter v 2. domě (majetek) podporuje ekonomiku, ovšem nesmíme se příliš spoléhat na přátele a partnery. Mars v 11. domě tomu nepřeje a jeho oboustranná kvadratura (téčko) s Jupiterem a Venuší — ti jsou ve vzájemné opozici — se postará o řadu výkyvů. Jeho kvinkunx s měsíčním uzlem ve IV. domě nás bude nutit vzdát se zakořeněných stereotypů a špatných návyků. Uzel — trigonován Venuší — se tomu ovšem bude bránit. Na druhé straně Mars ostřelující trigonem Merkura bude vysílat nové perspektivní podněty a zahraniční zkušenosti na domácí politickou scénu. Na potřebné změny bude veškerá pomoc vázána daleko víc než dosud. Mars v opozici s Uranem a Neptunem v 5. domě (mládež, kultura) bude vyvolávat revolty a šířit pocity „no future" nebo snahu hledat ráj na zemi hned zítra a bez práce a bez učení. Úniky z reality všemi možnými slepými uličkami budou na denním pořádku.

    Další důležitý faktor, spekulativní bod zvaný „Černý měsíc", leží na kritickém 17. stupni Ryb v VII. domě. Je to jakési „protijá", rub mince, a ve veřejném dění nadělá pěknou paseku. Nevěřte nikomu, kdo vám začne promlouvat z tribuny nebo z basy od piva a o kom ještě nic nevíte! Všeobecně pak toto postavení znamená ztrátu smyslu pro nadčasové a duchovní hodnoty, nedostatek soucitu s bližními, absenci vnímavosti a pochopení pro druhé. Bod štěstí na 4. stupni Lva je v konjunkci s antivertexem. To je bod, na nějž se váže nepřízeň osudu subjektivní povahy. (V opozici vždy leží vertex, jenž na sebe přitahuje objektivní potíže.) Takže i hvězdy potvrzují, že každý je svého štěstí strůjcem. Á protože oba zmíněné body leží ve 12. domě (skrytá bolest, tajní nepřátelé, osud), záleží jen na nás, jak se hvězdám postavíme. Letos máme mimořádnou příležitost pokazit vlastní hloupostí, co se dá. A odčinit už to nepůjde. Leda až v příštím životě, pokud si na něj zaděláme vzorným chováním v životě přítomném.

saturn    A na závěr nikoli nejlepší, ale nejzávažnější aspekt. Pluto v na minutu přesné konjunkci s hlubinou nebe (IC). IC je hrot IV. domu (rodina, původ, vlast, zděděné charakterové rysy po předcích). Pluto boří a vytváří nové. Změna podstaty je nevyhnutelná. Největší zátěž minulosti nejsou komunisté transformovaní do tržní ekonomiky. Je to onen „nový, socialistický člověk", moderní reinkarnace „malého českého člověka", který se tu za čtyřicet let komunistické vlády rozšířil a etabloval jako nový a značně odolný živočišný druh. K vyhynutí se nemá, a tak nezbývá, než ho vyhubit jako potkany. Je to těžké, ale Pluto na IC je znamení víc než výmluvné. Je to taky riskantní. Nepřízeň Saturnova může tento druh transformovat k horšímu. Je zde však i sluneční trigon, který nám pomůže k transmutaci. Transmutace je odvěký sen alchymistů, je to proměna ve vyšší bytost, která může splynout s řádem Vesmíru. K tomu byl potřeba pověstný kámen mudrců. Výroba zlata byla jen taková pouťová atrakce pro laiky, aby uvěřili, že to může fungovat. Co to ten kámen mudrců přesně je, nikdo neví. Snad jenom pár zasvěcených vyvolenců z řad rosekruciánů nebo ještě skrytějšího společenstva. Jisté je, že to nějak souviselo se štěpením atomového jádra a že to staří alchymisté uměli. Na rozdíl od vědců našeho století však měli rozum a svůj objev uchovali v tajnosti. A opět narážíme na plutonskou symboliku, protože Pluto představuje jadernou energii. V horoskopu astrálního roku 1993/94 leží Pluto na jednom ze čtyř kardinálních hrotů, a i kdybychom se sebevíce bránili, Pluto si změny vynutí. Je to balvan, který nás tíží. Pluto logicky tvoří opozici se středem nebe (MC), bodem uskutečnění. Bez zásadních změř ničeho nedosáhneme. Necháme-li se svádět Saturnem ke špatnosti, bude tato změna katastrofická a z Plutona se stane balvan Sisyfův. Můžeme však jít po trigonále za Sluncem, a pak máme velkou naději, že ona pekelná nálož se stane kamenem mudrců.

Saturnovy konjunkce a aspekty v roce 1993

    Saturn je planeta pomalá, jedním znamením prochází zhruba dva a půl roku. Proto přesný čas konjunkce uvádíme jen u rychlé Luny, u ostatních planet jenom den vyvrcholení aspektu. U Slunce a Marta můžeme počítat s tolerancí týden před a po, u Merkura a Venuše přibližně čtyři dny. Od Jupitera dále můžeme počítat i s týdny, kvadratura Saturn-Pluto díky nehybnosti a retrograditám trvá s nějakými přestávkami prakticky celý rok. S touto tolerancí je třeba přistupovat k následujícímu přehledu. Popsaný účinek je samozřejmě silnější nebo slabší podle přesnosti aspektu. Podobně jako konjunkce působí i kvadratury a opozice se Saturnem, na něž odkazujeme v kalendáriu.

    Pozor, všechny hodnoty uvádíme ve středoevropském čase. Bude-li opět zaveden letní čas, což je pravděpodobné, je třeba hodinu odečíst.

    Konjunkce se Sluncem nastane 9. února. Děti tento den narozené budou mít slabší životní konstrukci a problémy v milostném živote. Odměřenost, chlad, problematický charakter. Týká se hlavně mužů.

    Konjunkce s Lunou nastanou 24. ledna ve 3:38, 20. února v 16:36, 20. března ve 4:53, 16. dubna v 16:31, 14. května ve 3:19, 10. června ve 12:37, 7. července v 19:38, 4. srpna v 00:05, 31. srpna ve 2:40, 27. září v 5:09, 24. října v 9:42, 20. listopadu v 17:57, 18. prosince v 5:54. Děti v tyto dny narozené budou choulostivé, často nemocné, jednostranné v myšlení a budou se uzavírat do samoty. Vyžadují citlivý přístup, je třeba získat si jejich důvěru. Týká se hlavně žen.

    Konjunkce s Merkurem nastane 2.února. Děti v tento den narozené budou překvapovat extrémy v myšlení. Deprese budou střídat stavy osvícení, zapomnětlivost dobrou paměť, výřečnost zamlklost. Šetřte jejich nervy, budou je mít slabší, ale budou to mimořádné bytosti.

    S Venuší vytvoří Saturn pouze kvadratury 5. července a 28. listopadu a opozici 17. září. rodina saturnových měsíců Děti v tyto dny narozené budou mít problémy s rodiči i v manželství. Pasivita, bolestínství, neuspokojenost, tísně, omyly ve vztazích. Může se vyskytnout i náchylnost k různým neřestem, lekce z etiky pro ně budou daleko důležitější než hodiny piána.

    S Martem vytvoří Saturn pouze opozici 23. června a kvadraturu 3.. října. Děti v tyto dny narozené budou vzpurné a neovladatelné. Budou mít sklon ke krutosti, budou kolísat mezi pílí a leností. Je třeba učit je hospodařit s životní energií.

    S Jupiterem vytvoří Saturn pouze trigon 12. října. To je aspekt dobrý a děti v tento den narozené budou úspěšné a filosofického založení a se smyslem pro právo a řád. Jediné „nebezpečí" je, že své rodiče začnou poučovat, sotva se naučí mluvit.

    S Uranem a Neptunem Saturn výrazné aspekty netvoří.

    Kvadratura s Plutonem nabude přesnosti 20. března a 9. října. Děti v tyto dny narozené budou mít zdravotní těžkosti, nepodceňovat zejména dědičné nemoce a příznaky chorob skrytých. Může se projevit i pohrdání zákonem, je proto třeba jim odmala vštěpovat zásady morálky a práva.

Převzato z knihy Pasekův kratochvilný astrologický KALENDÁŘ 1993Astrology Pacific   |     |  
Stránka byla upravena programem Made with AceHTML 5 Pro. AceHTML 5.06.1 Pro.
WebPage created per programme  AceHTML 5.06.1 Pro.