Astrology Pacific       |       Zajímavosti       |       Ze starých letopisů      

Významné osobnosti v astrologii V.
LOUISE HUBEROVÁ


Zoša Kinkorová

     

    JENOM PRACÍ V TÝMU POHNEME SVĚTEM prohlásila před léty Louise Huberová, geniální a pilná psycholožka a astroložka z Curychu, jejíž mravenčí prací se podařilo propojit kanály informací a porozumění astrology, astrologická centra a astrologické fakulty na celém světě. Na světových kongresech, které spolu s Bruno Huberem a Claude Weissem pořádá, dříve v Curychu, nyní v Lucernu, přednášejí špičkoví autoři astrologických knih, prezidenti astrologických společností a vědci z celého světa a dávají tak k dispozici svoje dlouholeté zkušenosti a nové objevy v oblasti astrologie. Nyní se připravuje Světový kongres v Lucernu od 20. do 23. května 1993 a současně Evropský kongres, který se bude konat o Velikonocích v roce 1994 v Praze, nad nímž má Louise Huberová patronát a vydatně nám s jeho přípravou pomáhá.

Bruno a Louise Huber v dubnu 1999    Louise Huberová pochází ze Stuttgartu, kde měla možnost studovat psychologii i astrologii. Nevynechala žádnou příležitost k dalšímu poznání: Manfred Keyserling, syn známého německého filosofa, uvedl okruh svých posluchačů do oblasti nového filosofického myšlení, hrabě Dürckheim vedl s kroužkem svých posluchačů, ke kterým patřila také Louise Huberová, terapeutické rozhovory, byl tu také Dr. Burger-Karis se svým úvodem do duchovních věd. Louise Huberová studovala astrologická díla Else Parkerové, Karla Brandlera-Prachta, Pollnera a Fankhausera, mnoho získala v astrologické škole Elisabeth Richterové. Načež si sama otevřela ve Stuttgartu astrologickou poradnu. Ale tato práce ji přes veškeré úsilí neuspokojovala, protože stále nemohla přijít na stopu osudu lidí, kteří se na ni obraceli, neboť hranice tradiční astrologie se pro ni staly příliš těsné, takže se rozhodla svoji poradnu uzavřít.

    Pro svoji pozdější činnost však pokládala za užitečné, že poznala, jak mnoha lidem pomohla jenom dobrým slovem, povzbuzením, soucitem a sympatií, spíše než vypočítáváním a interpretací planetárních aspektů. Důležité pro její život i pro její práci bylo seznámení s astrologem Bruno Huberem z Curychu, za kterého se provdala, a dále kontakt s psychologem Roberto Assagiolim, který ji i manžela Bruna pozval do Florencie, aby mu pomáhali s jeho připravovanou knihou "Technika psychosyntézy". Na Assagioliho se obraceli lidé z celého světa a Louise Huberová s manželem měli za úkol se o ně starat. Tak přišli do styku s řadou zajímavých umělců z Itálie, psychologů z Ameriky a s klienty z jiných zemí.

    Bylo to široké pole pro astrologicko-psychologický výzkum, ve kterém byl manželům Huberovým cenným poradcem a partnerem sám Assagioli, který svými dlouholetými zkušenostmi přispěl k tomu, aby stará věda astrologie našla konečně důstojné místo v psychologické praxi. Poznání, že dlouholetým bádáním našli něco, co může přivést zcela nové poznatky na poli astrologicko-psychologickém jim dala motivaci a dostatek síly k jejich velikému úkolu. Vrátili se do Švýcarska, kde započali s prací plnou rizika, ale současně velice tvůrčí. V roce 1964 založili ASTROLOGICKO-PSYCHOLOGICKÝ INSTITUT v Adliswilu nedaleko Curychu, kde od té doby pořádali kursy. Astrologická psychosyntéza se stala pro mnoho lidí ve světě jakousi "Cestou k sobě" a našla úrodné pole v astrologickém světě, pomohla klientům v jejich problémech a "vyčistila" jim duši, aby se opět stali "celým člověkem".

    Paní Louise Huberová je též velice plodnou spisovatelkou. Její doménou je zejména LUNA, které věnuje na kongresech mnoho prostoru ve svých přednáškách.

Moon - node astrology    Z jejího rozsáhlého díla připomeňme zejména:
Astrologische Psychologie "DIE TIRKREISZEICHEN", Reflexionen - Meditationen
(Astrologická psychologie znamení zvířetníku, úvahy - meditace)

Tato kniha dá každému, kdo hledá duchovní hodnoty, poznat zásadní motivace skutečných výšin, hlubin a krizí jednotlivých znamení a planet v nich.

Bruno und Louise Huber
"DIE ASTROLOGISCHEN HÄUSER - Der Mensch und seine Welt"

(Astrologické domy - člověk a jeho svět)

Je klíčem k psychologickému významu astrologie a dává poznat hlubší kvality srdce a ducha člověka. Vysvětluje esoterické významy jednotlivých domů a znamení a dává návod, jak poznat každý měsíc při úplňku vnitřní kvality toho kterého místa Zodiaku.

Bruno und Louise Huber:
"LEBENSUHR im Horoskop", Band I, II, III

(Životní hodiny v horoskopu, svazek I,II,III)
Progrese věku neboli "hodiny života" je podivuhodně jednoduchá metoda, jak poznat na první pohled současnou životní situaci. Ukazuje jak příčiny dění z minulosti tak v hlavních rysech budoucí vývoj. Pro psychologickou praxi je to výborný prostředek diagnózy. Jako příklad je zde uveden běh života C. G. Junga. Ve III. dílu se dovídáme více o úkolech jednotlivých úseků života, o duchovním smyslu nutných krizí vývoje člověka a individuálních možnostech proměn. Nanejvýš zajímavý je přínos výzkumu reinkarnace, t. zv. "bod stáří" měsíčních uzlů, který ukazuje výskyty "stínů osobnosti", karmických vzorů a tak zvaných "náhod". Jako praktický příklad je zde uveden horoskop Krišnamurtiho.

Bruno und Louise Huber
"MONDKNOTEN ASTROLOGIE, Innerer Kompass der Evolution

(Astrologie měsíčních uzlů, Vnitřní kompas evoluce)
Vysvětluje, jak se odvíjí vývoj člověka v horoskopu, a otevírá cestu k úplnému pochopení psychosyntézy, k duchovním dimenzím, ukazuje, jakou souvislost mají problémy člověka s jeho vývojem a dalším rozvíjením osobnosti a vyššího principu. V horoskopu měsíčních uzlů lze vyčíst životní zkušenosti z mnoha minulých inkarnací jako vnitřní potenci a jenom v druhé řadě jako karmické komponenty. Čtenář zde najde vysvětlení, o čem vypovídá osa měsíčních uzlů ve znameních a v domech.

Louise Huber:
"WAS IST ESOTERISCHE ASTROLOGIE"

(Co je esoterní astrologie)
Tímto spisem odstraňuje autorka mnoho nejasností, které se kolem této velmi diskutované oblasti vyskytují. Vysvětluje esoterickou astrologii s ohledem na stupně vývoje lidského vědomí, přičemž duchovní hodnocení dvanácti znamení Zvířetníku nabývá zvláštního významu.

Louise Huber:
"ENTWICKLUNGSPROZESSE IM HOROSKOP"

(Vývojové procesy v horoskopu)
Tato kniha vysvětluje jak prakticky vyhodnotit kladné a záporné hodnoty domů a znamení a jak se integrovat s jejich významem. Číselné hodnoty ukazují rozdíl mezi nadáním a působením výchovy; individuální sladění vůle a nutnosti mezi nutkáním a vlastním já. Tento individuální faktor vývoje má význam pro rozvoj osobnosti a pro otázky výchovy.

    Astrologicko-psychologický institut (API) školí v četných kursech jak začátečníky tak pokročilé astrology a vydává osvědčení pro profesionální astrology. Záznam astrologických kursů, na kterých přednášejí kromě manželů Huberových významné osobnosti ze světa astrologie je možno objednat v API na videokazetách. Je také možno si objednat videokazety (120 minut) s tématy knih: "JAK FUNGUJE ASTROLOGIE", "SVOBODNÁ VŮLE A OSUD", "HOROSKOP A JEHO SESTAVENÍ", "PLANETY", ZNAMENÍ ZVĚROKRUHU", "DOMY A ASPEKTY" atd. Dále institut vydává nejznamenitější knihy světových autorů-astrologů.

    Paní Huberovou jsme poznali na světových kongresech v Lucernu, kde nám poskytla laskavou pomoc a darovala nám knihy, které jsme potřebovali pro naši astrologickou společnost.

    Paní Huberová přislíbila svoji návštěvu v Praze ještě před pořádáním Evropského kongresu a členové naší astrologické společnosti budou mít možnost s ní hovořit.

Převzato z Konstelace ročník II, 4/1992Upozornění
Redakce nedává přednost žádnému systému horizontálních domů.
Je osobní věcí autora, pro který z nich se rozhodne.Astrology Pacific 2   |     |  
Stránka byla upravena programem Made with AceHTML 5 Pro. AceHTML 5.06.1 Pro.
WebPage created per programme  AceHTML 5.06.1 Pro.