Astrology Pacific       |       Zajímavosti       |       Ze starých letopisů      

Určování pohlaví nenarozených dětí
pomocí astrologie

Jan Tajovský


    Předkládám astrologické veřejnosti výsledek svého šedesátiletého bádání v astrologických disciplinách. V roce 1934 se mi dostal do rukou spis francouzského hermetika Papuse, vlastním jménem MUDr. Gérard Encausse, pod názvem "La magie practique".
Papus určoval pohlaví nenarozených dětí podle postavení Slunce a Měsíce v době narození, a to takto:
1) Pro prvorozené dítě:
Papus a) nastane-li Nový Měsíc do 9 dnů po narození matky, bude její první dítě děvče
b) nenastane-li Nový Měsíc do 9 dnů po narození matky, bude její první dítě chlapec.

2) Pro ostatní děti:
Vždy podle data narození předcházejícího dítěte, a to takto:
a) nastal-li Nový Měsíc do 9 dnů po narození předcházejícího dítěte, bude následující dítě opačného pohlaví, než je dítě již narozené
b) nenastal-li Nový Měsíc do 9 dnů po narození předcházejícího dítěte, bude následující dítě téhož pohlaví, jako dítě již narozené.

    V roce 1946 jsem toto pravidlo podrobil přísné analýze a podle statistiky a srovnání se skutečností mi vyšlo toto pravidlo jen na 50 %, t.j. 1:1. Přitom jsem objevil několik výjimek z Papusova pravidla, a to:
1. Stojí-li Měsíc v úplňku (v opozici se Sluncem), je pohlaví nenarozeného dítěte vždy opačné, než jak uvádí Papus ve svém klasickém pravidle.
2. Stojí-li Měsíc ve znameních pohyblivých nebo dvojitých (Blíženci, Panna, Střelec a Ryby), je pohlaví nenarozeného dítěte většinou opačné, než by vycházelo podle Papuse.
3. Papusova metoda rovněž není spolehlivá při špatném obsazení V. horizontálního domu zlými planetami: Mars, Saturn, Uran a Neptun.
4. Žena nesmí míti před tím ani interrupci ani potrat.

    Studoval jsem proto podrobné horoskopy matek a jejich dětí a tu jsem si všimnul, že nejcitlivějším místem v horoskopu v těchto případech je Ascendent a obsazení V. horizontálního domu.

    Podle starých astrologů se zvířetníková znamení dělí na mužská a ženská, nověji na polarity pozitivní a negativní. Mužská znamení (kladné polarity) jsou: Beran, Blíženci, Lev, Váhy, Střelec a Vodnář. Ženská znamení (záporné polarity) jsou: Býk, Rak, Panna, Štír, Kozorožec a Ryby. Tak jsem dospěl k t. zv. pravidlu Ascendentu:

a) Padne-li Ascendent horoskopu matky do znamení mužského, bude její první dítě chlapec. Padne-li Ascendent do znamení ženského, bude její první dítě děvče.
To znamená, že pohlaví prvního dítěte je vždy určováno z horoskopu matky, pohlaví dalších dětí však již z horoskopu předchozího dítěte! Platí následující pravidlo:
b) Padne-li Ascendent předchozího dítěte do stejného znamení, jako je již narozené dítě (t.j. u chlapce do mužského znamení a u děvčete do ženského znamení), bude další dítě opačného pohlaví, než je dítě již narozené.
c) Padne-li Ascendent předchozího dítěte do znamení opačného, než je již dítě narozené (u chlapce do ženského znamení a u děvčete do mužského znamení), bude další dítě stejného pohlaví, jako dítě již narozené. Přitom musíme dávat pozor na tyto výjimky z pravidla:

Papus 1) V. horizontální dům nesmí být obsazen zlými planetami: Mars, Saturn, Uran a Neptun. Obyčejně pak vychází pohlaví opačné, než by mělo vyjít metodou Ascendentu.
2) Těhotenství nesmí být přerušeno interrupcí (ani miniinterrupcí) nebo potratem.
3) Těhotenství nesmí být ukončeno císařským řezem.
4) Pro stanovení pohlaví dalšího dítěte je nutno znáti přesnou dobu narození, a to buď matky nebo jejího dítěte.
5) Pravidlo Ascendentu také selhává, padne-li Ascendent do kritických stupňů zodiaku, t.j. na 23° 27' Berana nebo Vah. Pak platí toto pravidlo:
a) 23° 27' Berana: 1. Dítě je vždy opačného pohlaví než matka, t.j. narodí se chlapec. Další dítě je pak stejného pohlaví jako dítě předešlé.
b) 23° 27" Vah: 1. dítě bude mít stejné pohlaví jako matka, t.j. narodí se děvčátko. Další dítě bude pak opačného pohlaví, než má dítě již narozené, a to bez ohledu na to, v jakém znamení stojí Ascendent předchozího dítěte.
Orbis působnosti pro Ascendent je v tomto případě 7° 30'. Při tom si rovněž musíme dávat pozor na obsazení V. horizontálního domu zlými planetami: Mars, Saturn, Uran a Neptun.

    Pravidlo Ascendentu jsem podrobil důkladné zkoušce u jednovaječných dvojčat i kanadských paterčat. U těchto je Ascendent na 23° 27' Vah, avšak v V. horizontálním domě je planeta Saturn. Rozdělení horizontálních domů provádím ekvální metodou podle Johanna Vehlowa, t.j. Ascendent dávám doprostřed I. domu a ostatní domy pak jsou stejné po 30 stupních (t.zv. Antický způsob). O pohlaví dítěte je rozhodnuto již v okamžiku setkání otcovy spermie s matčiným vajíčkem ve vejcovodu. Také o barvě vlasů, osobnosti, charakteru atd. je rozhodnuto v okamžiku oplodnění. Jsou tedy jednovaječná dvojčata i kanadská paterčata stejného pohlaví. Pro bližší podrobnosti odkazuji na odborné lékařské teorie chromosomů a chemotaktického působení vajíčka s cílem přilákání příslušné spermie nesoucí žádaný pohlavní znak. Podle moderních astrologů planety, kromě Slunce a Měsíce, nevysílají ani nepřenášejí žádné fysikální síly a vlivy, ale jsou pouze symboly určitých psychických funkcí a slouží k měření těchto cyklů. Jinak řečeno jedná se o endogenní vlivy, jakési biologické rytmy způsobené neuroendokrinními vlivy, vyvolávané diencefalohypofysárním systémem, na nějž může dobře působit jak Slunce, tak i Měsíc a jeho fáze, jak se o tom zmiňoval ve své přednášce dne 5. prosince 1950 prof. MUDr. Jaroslav Pojer ve Spolku lékařů v Brně.

    Poznámka:
Kanadská jednovaječná paterčata se narodila dne 28. května 1934 na samotě u města Callanderu v Kanadě a byla brzy po narození převezena do nemocnice v Torontu. Doba narození: 4 hod. 0 m 0 s po poledni kanadského času. Porod trval 50 minut, t.j. od 4 h 0 m 0 s do 5 hod 50 min. Přesný časový sled jednotlivých paterčat není znám. Za základ studie byla vzata poloha Toronta: délka = 79° 59' záp. délky, šířka - 42° 38' severní šířky. Jména jednotlivých paterčat, jak následovala za sebou: 1. Annette Dionne, 2. Cecilie Dionne, 3. Marie Dionne, 4. Yvone Dionne, 5. Emilie Dionne.

Pozn. redakce: rozsáhlý soupis literatury, který autor uvedl k tomuto článku, je k nahlédnuti v redakci.Převzato z Konstelace ročník II, 4/1992Upozornění
Redakce nedává přednost žádnému systému horizontálních domů.
Je osobní věcí autora, pro který z nich se rozhodne.


Papusova kaballa

Astrology Pacific 2   |     |  
Stránka byla upravena programem Made with AceHTML 5 Pro. AceHTML 5.06.1 Pro.
WebPage created per programme  AceHTML 5.06.1 Pro.
<