Astrology Pacific       |       Zajímavosti       |       Ze starých letopisů      





Jarní ingres 1994
Pavel Turnovský


   
20.III.1994, 20:29 UT, Praha

JARNÍ INGRES
(20. III. 1994, 20:29 UT Praha, Tropický zodiak, Campanus)



    Jarní rovnodennost, Slunce - zřídlo energie, vstupuje do znamení Berana. Síly dne - světlo a síly noci - tma, jsou v tomto okamžiku v rovnováze, síly dne však začínají mít navrch. Na severní polokouli, pochopitelně. Na jižní je to právě opačně, aby rovnováha byla zachována.

    Žádná planeta v horoskopu není natolik posílena osami horoskopu, aby zastínila funkce ostatních planet. Nejsilnějším se zdá být Jupiter, 9° pod Ascendentem, ale ten je retrográdní. Slunce tvoří s Lunou kvadraturu, Luna je tedy v l. čtvrti, která je v soli-lunárním (lunárním) cyklu analogií jarní rovnodennosti, luna ovšem také svírá rozběžný trinus na stellium Merkura, Saturna a Martu a doběžný sextil na Chirona, který je v opozici na výše zmíněné stellium. Těsné, intuitivní souznění mentálních, volních, činorodých a formujících funkcí, které jsou v napětí s touhou překročit úzké hranice viditelného světa, by tak mohlo výt zužitkováno při odhalování neviditelných sil, v předvídání vývojových trendů v praktických záležitostech a podnikání, v prozkoumávání náladových hlubin obecného mínění. S Chironem máme dosud málo zkušeností, uvidíme, jak se bude „chovat" v této konfiguraci. Je tu ještě Jupiterův trinus na stellium, který zabezpečuje zdravý růst trojkonjunkce a také nezanedbatelný trinus Slunce Pluto, známka harmonické fáze hluboké transformace. Nezapomínejme ani na Plutonův sextil na Urana (v konjunkci s Neptunem), který naznačuje objev prvních praktických výsledků myšlenek, které se objevily v polovině šedesátých let za Uransko-Plutonské konjunkce. Třetí dům je domem komunikace, života v blízkém „životním" prostředí. Tedy snad první známky toho, že si začínáme uvědomovat mnohem víc stav našeho prostředí, jeho zamořeni nejen chemií, ale i informacemi. Plutonův kvadrát na Merkura dodává mentálním funkcím určité podezíravosti.

    Kde se projeví paranatellonta Jupiteru, Merkura, Saturnu a Marse? V oblastech, které nás zajímají se jedná o západní část bývalého Sovětského svazu, až po Moskvu. Sledujme tedy tamější dění velmi pečlivě.


Arisolár, 14IV.1994, 20:39, Praha

ARISOLAR
(14. IV. 1994, 20:39 UT Praha, Siderální zodiak, Campanus)


    Technika Arisoláru je analogií tropického vstupu Slunce do znamení Berana, Tentokrát však Slunce vstupuje do Souhvězdí Berana. V současnosti k tomu dochází asi 25 dnů po ingresu.

    Velmi silné postavení Plutonovo se nás tolik netýká, k jeho paranu (současnému východu a dolní kulminaci) dochází nad středním Norskem. K současnému východu Plutona a západu Luny dochází nad jižním Atlantikem a středním Pacifikem, tedy v končinách neobydlených. My bychom měli být svědky jemnějších projevů tohoto vztahu. Přesto však můžeme očekávat dost dramatické, dobrodružné posuny v celosvětovém měřítku. Při vztahu Plutona a Luny můžeme očekávat neočekávané. Tyto změny nám budou určitě činit starosti, neboť Luna je v kvadratuře na Saturna a společně s ním a Chironem tvoří Velké Téčko, které není úplně přesné, takže budeme mít od problematiky trochu odstup. Slunce je v kvadratuře na Urana s Neptunem, což v siderální interpretaci podmiňuje změny, tvořivost a posilování individuality, nezávislosti. Přítomnost Neptuna v konfiguraci přidává inspiraci pro tvořivě založené lidi, ale pro praktické, technicky založené lidi zdánlivý chaos a nepříliš realistické představy mohou být kamenem úrazu. Je proto třeba posilovat sebeovládání. Výsledky na sebe nedají dlouho čekat, poněkud napjatou situaci změkčuje opozice Venuše a Jupitera, která připomíná umění, krášlení, ženskost a idealismus, na druhou stranu snižuje motivaci a hedonismus určitých bohatších vrstev. Jupiterův trinus na Saturna posiluje možnosti zdravého růstu a Plutonův sextil na Urana naznačuje stejné praktické projevy jako při Jarním ingresu. Pozoruhodná je uransko-neptunská konjunkce, stojící v Saturnově jižním uzlu, rozpouštění starých forem, myšlenek, postojů stále pokračuje...



Převzato z Konstelace ročník IV, 13/1994



Upozornění
Redakce nedává přednost žádnému systému horizontálních domů.
Je osobní věcí autora, pro který z nich se rozhodne.




Astrology Pacific   |     |  
Stránka byla upravena programem Made with AceHTML 5 Pro. AceHTML 5.06.1 Pro.
WebPage created per programme  AceHTML 5.06.1 Pro.