Astrology Pacific       |       Zajímavosti       |       Ze starých letopisů      

Mata Hari - tragédie špionáže a sexu
    Dopoledne, 14.února 1917, zapsal kapitán Pierre Bouchardon pečlivě příjem do věznice v St. Lazare: „Vězeňkyně č.721 446255, jménem Margaritha Gertruida Zelle, alias Mata Hari, podezřelá ze špionáže".

    Podívejme se blíže na tuto ženu, jejíž tragédie se stala legendou, a to s hlediska astrologie. Informace v tomto článku jsou založeny m.j. na německých vojenských archivech, které byly zabaveny po skončení první světové války spojenci, ale jistě se dovíme ještě více až budou v roce 2017 odtajněny francouzské záznamy o tomto případu.

    Mata Hari se narodila v Holandsku, ve městě Leeuwarden 7.srpna 1876. (Podle nativity, která je k dispozici a kterou předkládáme, má Ascendent ve Štíru, ale hodina jejího narození uvedena není - pozn. překl.)

Mata Hari, 7.VIII. 1876 12:41 UT 53 N 10 5 E 40 Tropický zodiak, Placidus

    Jedna ze dvou hlavních nepříznivých konstelací jsou jednak Merkur v blízkosti Slunce ve Lvu (spálená planeta), která působí nepříznivě na správný odhad a předvídání důsledků činů, jednak - rovněž ve Lvu - spálená planeta Mars, která naznačuje problémy s vojáky. Aby se trochu vyznala v mužích, potřebuje mladá dívka mateřské poučení, avšak Mata Hari ztratila matku ve svých 14 létech. Její představa o mužích byla veskrze nepraktická. Její otec se snažil plnit všechna její přání, a pokud tak nečinil, vymáhala je na něm záchvaty zlosti a pláčem. Uran, spálený a ve Lvu také v pádu, předpovídá již bouřlivou existenci, ale jeho spálení ve Lvu představuje hned dvojí nebezpečí - Uran vládne státníkům a Leo vládním orgánům. Toto spálení ve Lvu již samo o sobě naznačuje veliká rizika v životě, ale je ještě přiostřeno přítomností spáleného Merkura. V nejlepším případě varuje člověka před určitými nepříjemnostmi s vládními úřady, jako na příklad v případě daňových úniků, avšak ve vážném střetu se zákonem může znamenat účast ve vzpouře, v trestních protistátních činech a podobně. Astrolog může klienta v takových případech varovat. Avšak tato kombinace Merkura a Urana jasně mluví o tom, proč Mata Hari odmítla radu Britské tajné služby, aby zanechala špionáže a odešla žít do Španělska, kde by byla bývala v bezpečí.

    Druhým nepříznivým faktorem je T-kvadrát v pevných znameních. Vždy, když se některá jeho část aktivovala, byla Mata Hari nějak ohrožena. Jestliže doplní transit tento T-kvadrát, takže se utvoří Velký kříž, hrozí vždycky krize. Pro Mata Hari nastal první takový okamžik, když jí bylo osmnáct let, v roce 1895. Měla sedm planet ve zvířecích (pevných) znameních a její sexualita byla zvýrazněna. Tento druh temperamentu mladé muže v jejím okolí do jisté míry odrazoval a tak si jednoho dne odepsala na seznamovací inzerát. Jednalo se o důstojníka, který byl na dovolené a hledal nevěstu. Vojenská uniforma ji přitahovala od dětství. Přes její Ascendent právě transitoval Uran. Třebaže byl inzerát uveřejněn kamarády ženicha a byl míněn jako žert, přece jen se - po několika vzájemně rozpačitých setkáních - za tohoto cizího člověka 11.července 1895 provdala. Ženich, Rudolph McLeod, se narodil 1. března 1856, a byl tedy o dvacet let starší, než jeho nevěsta. Jeho nativita však nebyla o mnoho příznivější, než její. Slunce na 11. stupni Ryb bylo v konjunkci s její Lunou. Jupiter a Neptun, obě planety vzdálené méně než 4 stupně od Slunce, byly spálené jeho paprsky.

    Toto zvláštní planetární seskupení naznačuje karmický záměr. V době sňatku se vrátil tranzitující Mars na místo, kde byl nativní Mars Mata Hari ve Lvu a stál tak ve velmi přesné opozici k Rudolfovu Merkuru. Merkury obou byly tedy také ve vzájemné opozici, naznačujíce, že oba vstoupili do manželství jaksi v somnambulním spánku - ani jeden z nich vlastně ve skutečnosti tento sňatek nechtěl.

    Ještě za jejich pobytu v Holandsku se jim 30.ledna 1897 - jen několik hodin před zatměním Slunce - narodil syn. Vzhledem k nepříznivé situaci planet ve Lvu - přirozené znamení pátého domu, domu potomků - nečekalo Mata Hari příliš mnoho štěstí, pokud jde o děti. Manželé odpluli z Holandska na Jávu dne 1.května 1897 a brzy se stali rodiči dalšího děcka - holčičky. Vzhledem k poškození nativních planet spálením, nebyl McLeod příliš pronikavého ducha. Vrátil se k plnění svých dřívějších povinností i ke svým dřívějším milenkám a jeho mladá manželka se musila postarat o sebe a o děti jak uměla. Tropické podnebí, nedostatek hygieny i zanedbávání rodiny si brzy vyžádalo svou oběť. Obě děti onemocněly a synek brzy zemřel. Povídalo se, že je za jeho úmrtím javanská černá magie. Rudolph vinil ze smrtí dítěte výhradně svou manželku, ale i ona brzy onemocněla tyfem v lednu roku 1900.

    V té době transitoval Pluto i Neptun v Blížencích v osmém domě v opozici na Urana a Jupitera ve Střelci - obojí náboženská znamení. V průběhu této nemoci trpěla Mata Hari deliriosními stavy, při nichž odešla z domova a uchýlila se do kláštera, kde požádala o pomoc. Dostalo se jí stravy i ubytování, stejně tak jako léčení i psychoterapie. Její silně poškozený Merkur v kvadrátu na Jupitera ve Štíru naznačují, o jakou psychoterapii asi šlo - byl při ní zřejmě silně akcentován sex a psané slovo.

    V této době se jí dostala do ruky také Kama Sutra, kde se m.j. prohlašuje, že „prostituce je božský akt". Výsledkem její léčby byla skutečnost, že se Mata Hari vrátila ke své rodině jako značně změněná osobnost.

    V této době vytvářel transitující Mars přechodný T-kvadrát v pohyblivých znameních a propojil tak její Lunu v Rybách s planetami v Blížencích v opozici na planety, tranzitující ve Střelci. Přiblížila se významná událost. Její manžel byl povýšen a přeložen na ostrov Sumatra. Rozpad rodiny v roce 1900 byl naznačen Neptunem, tranzitujícím v opozici k Luně jejího manžela, zatímco tranzitující Jupiter ve Střelci vytvořil kvadrát s jeho skupinou planet v Rybách. Potvrzen byl pak v horoskopu Mata Hari tranzitujícím Marsem, který zaktivizoval jejího nativního Saturna a Lunu, obojí ve čtvrtém domě.

    Období neúspěchů.

    Zatmění Slunce 15.května 1901 se dotklo Pluta Mata Hari v pevném znamení Býka, poškozujíc vztahy k jiným lidem s vyhlídkou, že tomu tak bude v průběhu dalších tří let. Zdokonalovala svou techniku posvátných tanců a očekávala, že námaha, kterou tomu věnovala, přinese úspěch později. Její manžel byl mezitím propuštěn z vojenské služby a neměl přesné plány do budoucnosti. Chtěl zůstat tam, kde měl přátele, ale Mata Hari naléhala, aby se vrátili do Holandska. Učinili tak v březnu roku 1902. Osud tomu chtěl, aby zatmění Slunce 7. května 1902 dopadlo přesně na McLeodova Urana. Stal se velmi nesnášenlivým a nekonečné hádky vedly nakonec k rozvodu manželství v srpnu téhož roku. Bylo jí 26 let.

    Konečný rozchod byl časově shodný s Jupiterovým přiblížením se k IC horoskopu, který zde používáme (v roce 1902 na 17 stupních Vodnáře), čímž se vytvořil Velký kříž, naznačující nepříznivé změny. Jupiter, symbol práva, působil různé soudní dohry, jako na příklad, že její bývalý manžel uveřejnil v novinách oznámení, že nezodpovídá za dluhy své bývalé ženy, a že odmítal platit alimenty.

    Jupiter v opozici na jejího spáleného Merkura (finanční problémy) byl 5. října 1902 v zastávce v kvadrátu na jejího nativního Neptuna, což naznačuje nejasné překážky. Protože neměla z čeho žít, odstěhovala se Mata Hari do Paříže a její dcera šla žít ke svému otci. Začal zápas o přežití.

    Až do pozdních měsíců roku 1904 se jí dařilo uživit se různým příležitostným účinkováním na společenských večírcích, kde předváděla své taneční umění. Při této příležitosti upoutala pozornost jistého pana Quimeta, významného průmyslníka, na kterého udělaly dojem její posvátné tance Východu, jimž se naučila v javanském monastýru. Pan Quimet také viděl možnost dobrého výdělku. 20. října 1904, kdy Saturn přešel do přímého chodu přesně v opozici na její Slunce, byla naznačena podpora staršího muže, symbolizovaného tranzitujícím Plutém na 22. stupni Blíženců v sextilu (příležitost, výhoda) na její MC. Uran ve Střelci ve druhém domě financí byl v trigonu k jejímu nativnímu seskupení planet v devátém domě a sliboval peněžní pomoc. Mata Hari měla kolem sebe auru vítěze. Zatmění Slunce 9. září 1904 bylo v trigonu k jejímu Merkuru, který se právě chystal k přímému běhu.

    Vzestup ke slávě.

    Pan Quimet uvažoval o svých možnostech. Kromě značné hotovosti, potřeboval také tým specialistů - dekoratérů, učitelů tance a také asi astrologa, který mu již prokázal své služby v minulosti.

    Plán závisel také na konzultacích s Matou Hari. Dokáže to, co se od ní očekává? Tento rozhovor proběhl někdy mezi 20. říjnem a 16. prosincem 1904. Mata Hari prožívala velmi šťastnou dobu. Pan Quimet své plány rozvíjel velkoryse. Den premiéry se vybíral velmi obezřetně - všem nepříznivým znamením je nutné se vyhnout - v budoucnosti se musí uplatnit jen ta šťastná! Nepříjemné bylo zatmění Slunce, k němuž došlo blízko jejího Saturna. Zdálo se, že všechno svědčí pro den 13.března 1905. Pan Quimet byl připraven.

    Toho dne, ve 20 hodin pařížského času bylo hlediště v Museé Quimet plné významných hostů. Pročítali si krátký program, v němž se nabízela kvalitní zábava, zahrnující rovněž posvátné tance Východu, které s grácií předvede javanská princezna Mata Hari. Toto jméno znamená v malajštině „Oko úsvitu". Opona se otevřela za zvuků orientální hudby a na schodišti jeviště se objevila nahá tanečnice. Zpočátku tančila v klasickém stylu, ale po chvíli se její pohyby stávaly stále sugestivnější a připomínaly kultovní tance na počest bohyní Mylity a Diany. Obecenstvo bylo uchváceno až do okamžiku, kdy tanečnice zmizela za scénou. Nadšený potlesk, který následoval byl důkazem toho, že Mata Hari si Paříž získala.

    Na obloze v té chvíli stála Venuše, vládkyně zábav, přesně v konjunkci s nativním Neptunem Mata Hari a v sextilu s transitujícím Neptunem v Raku, dodávající posvátným tancům Východu svou zázračnou auru. Saturn, ve spodní části horoskopu, byl v trigonu s Lunou v osmém domě, předzvěst dlouhého trvání. Ale získání bohatství jí bylo odepřeno, což potvrzovalo Slunce na stupni, symbolizujícírn zastřené proroctví zkázy. Ale to se stane až zítra. Dnes večer se Mata Hari vyhřívala na výsluní úspěchu. Přišla její chvíle.

    14. března 1905 přinesl pařížský tisk záplavu oslavných článků na „Červenou tanečnici", jak Mata Hari nazvali. Tato přezdívka se stala velmi účinnou reklamou a brzy se její sláva rozšířila po celé Evropě. V té době právě tranzitující Mars byl v konjunkci s jejím nativním Jupiterem ve Štíru. V následujících týdnech tranzitující Merkur procházel znamením Býka a kolem 23.května se dotkl jejího nativního Neptuna. Její popularita byla opravdu mimořádná. Stala se nejznámější „pin-up" dívkou na kontinentě. Nejdříve Madrid, potom Řím - všude obecenstvo tleskalo jejímu umění erotického tance. Měla slávu, dostávala mnoho darů a přátelila se s významnými lidmi, kteří ji dávali k dispozici svá sídla i stáje. Její sláva vrcholila v zázračném roce 1913, kdy se rozhodla dobýt i nejnádhernější město - Berlín, kde dosud neúčinkovala. Německý tisk ji informoval, že její sláva pronikla i tam. A Mata Hari, věříc, že její úspěch je dokonalý, sbalila své svršky, propustila svého rádce, který se m.j. zabýval i astrologií, a přesídlila do Berlína. V krátké době pak podepsala kontrakt s prestižní společností Berlin Metropol. Představovala si svou budoucnost jasnou a bez jediného mráčku. Avšak na obloze již planety začaly vytvářet neblahé formace. Předzvěstí bylo zatmění Slunce 25.února 1914 na 6.stupni Ryb v konjunkci s jejím Saturnem.

    Toto bylo pro Mata Hari přísným varováním a vztahovalo se na několik příštích let. Naznačované nepříznivé vyhlídky se týkaly záležitostí, v nichž Mata Hari neměla nejmenší zkušenost. Tuto lehkomyslnou ženu čekala doba vážných převratů, neboť podepsala svůj berlínský kontrakt v době konjunkce Urana a Saturna. Její nativní Merkur v obklíčení poškozoval duševní schopnosti, takže nedovedla správně uvažovat. Teď by byla mohla potřebovat stejně ohebnou mysl, jak ohebné bylo její tělo. Mata Hari nevěděla nic o politice a politických intrikách - to pro ni bylo zcela neznámé území. Zatím se ovšem takové intriky a tajné plány odehrávaly v celé Evropě a m.j. i na Balkáně, kde byl Gavrilo Princip tajným hlasováním revoluční organizace určen, aby 28. května 1914 spáchal atentát na rakouského následníka trůnu. Všechno bylo promyšleno, plán se zdařil a jediná nepředvídaná věc byly následky atentátu.

    Kdysi veselý a nádheru milující Berlín zasáhla náhle vlna nacionalismu a ten se přes noc stal ozbrojeným táborem. Davy, které ještě nedávno mířily do divadel, lemovaly nyní chodníky a zdravily hlučně vojáky, rukující na frontu. Mata Hari se představila berlínské veřejnosti pouze při jedné příležitosti, a to když přijala pozvání von Jagowa, aby ho doprovázela při vojenské přehlídce. A tak jeli v otevřeném vojenském voze, následováni jezdeckým oddílem od jednoho konce Berlína na druhý.

    Vlivem svého poškozeného Merkura nepochopila, že v žádném případě by neměla konat přehlídku německých - ani jiných - vojsk, že se okamžitě stane podezřelou ve spojeneckém táboře. Přesto však brzy pochopila, že v Německu žít dále nemůže. Rychle dala sbalit svá zavazadla a odeslala je do Francie. Potom požádala o francouzské vízum. To jí však bylo odmítnuto, protože Německo bylo ve válečném stavu s Francií. Její svršky se cestou ztratily. Podařilo se jí dostat vízum do Holandska, které bylo neutrálním státem, ale tam zase neměla žádnou možnost obživy.

    Zvěstovatelem neštěstí bylo úplňkové zatmění Luny 4.září 1914 na 11. stupni Ryb, v přesné konjunkci s její nativní Lunou. Bylo to zatmění jejích nadějí do budoucnosti. Zatmění Slunce, 14. února 1915 na 24. stupni Vodnáře aktivizovalo její Velký kříž. Čas se pro Mata Hari naplňoval. Solární zatmění 10. srpna 1915, blízko jejích narozenin, zhoršilo všechny vojenské motivy a mělo platnost nejméně příští dva roky. Do znamení Lva vstoupil v srpnu také Neptun a tak bylo toto zatmění také varováním a výzvou k diskrétnosti na všech rovinách.

    Hospodářská situace v Holandsku, které bylo neutrálním ostrůvkem mezi válčícími zeměmi, byla neutěšená. Mata Hari žila z ruky do úst. A všude se mluvilo o špionech. Tak jí napadlo, že by si mohla vydělat tímto způsobem slušnou sumu peněz a zdálo se jí, že to ani nebude tak těžké - vždyť je jen třeba poslouchat nejrůznější řeči na ulici... Jakmile se přeslechlo, že Mata Hari je ochotna provádět špionáž, zájem o ni se zvýšil. Říká se, že o její služby projevil zájem sám ruský car, ale její cena byla prý příliš vysoká. Avšak od chvíle, kdy se zúčastnila přehlídky s von Jagowem, nespustily ji z očí německé vojenské kruhy. Verze, která je nyní všeobecně přijímána říká, že v polovině května ji navštívil německý velvyslanec v Holandsku Kramer a nabídl jí 20 tisíc franku, bude-li provádět špionáž ve prospěch Německa. Přijala tuto nabídku, sjednaná částka jí byla vyplacena v bankovkách, dostala své krycí označení H-21, kódovací klíč, neviditelný inkoust a po rychlém zaškolení do tajů mezinárodní politiky slečnou doktorkou Schraggmullerovou, se stala vyzvědačkou.

    Najednou se začala cítit jako moucha, chycená v pavouci síti. Kamkoliv se obrátila, všude byla sledována. Když se potvrdilo podezření spojenecké tajné služby, byl její případ přidělen kapitánovi Bouchardonovi. Strach zostřil její pozorovací schopnosti a najednou viděla mnohem více, než kdy předtím. Během několika týdnu byla v takovém nervovém stavu, že cítila potřebu vyhledat konzultaci Madame Soreouil, známé věštěním z tarotových karet, a trochu pozdě se jí zeptala, jaké jsou její vyhlídky do budoucna. Chtěla, aby odpověď byla rychlá a stručná. Z karet Velké arkány si vytáhla kartu č. XIII, na kterém je zobrazen kostlivec, usekávající hlavy a která je totožná s hebrejským písmenem „Mem", třináctým v abecedě a prvním písmenem jména Mata i Margaritha. Tarotistka vykřikla: „Madame, vy budete zastřelena!" Stalo se to 27. ledna 1917, kdy Neptun ve Lvu byl v opozici ke Slunci ve Vodnáři a tranzitující Mars byl v opozici na své nativní postavení ve Lvu.

    Mata Hari byla ochrnuta strachem a rezignovala na svůj osud. Večer, 13. února 1917 vniklo šest policistu do jejího hotelového pokoje a vyzvalo ji, aby je následovala, protože je podezřelá ze špionáže. Byla odvezena do vězení v St.Lazare, uvržena do vypolštářované cely č. 13 a očekávala výslech, který měl vést kapitán Bouchardon.

    Zatčení Mata Hari nebylo zveřejněno a tak pro své přátele jednoduše zmizela. Ale měla se svým důvěrníkem přece jen tajnou dohodu a tak se stalo, že po půlnoci v den jejího zatčení spálil všechny její osobní dopisy a zůstaly jen sešity s novinovými výstřižky. Její dopisy, adresované holandskému velvyslanci, nebyly odeslány. Z výslechů, které prováděl kapitán Bouchardon, je málo zpráv, ale přece jen je známa jedna odpověď Mata Hari na Bouchardonovy výsměšné poznámky o tom, že byla prostitutkou. Odpověděla prý následovně: „Mohu používat své tělo, jak je mi libo".

    Policie mohla prokázat mnohá provinění až na to, že Mata Hari byla agentkou H-21. Mata Hari to přiznala až koncem dubna 1917 a tím se její případ uzavřel. Bouchardon mohl uspořádat proces a tak byly konečně odeslány její dopisy holandskému velvyslanectví a její zatčení bylo 21. dubna 1917 oficiálně oznámeno. Soudní řízení bylo stanoveno na konec července a Mata Hari měla právo na obhájce. Jejího případu se ujal pouze starý penzista.

    Soudní proces byl veden za zavřenými dveřmi dne 25. července 1917 a rozsudek „Vinna dle obžaloby" byl vynesen 27. července 1917. Poprava měla být vykonána 15. října 1917. 15. října byl Uran v opozici na minuty přesné ke svému postavení v nativitě a tranzitující Mars byl ve Lvu. Velký kříž byl úplný. Mata Hari byla popravena v 10:3O pařížského času a protože nikdo nepožádal o vydání jejího těla za účelem pohřbu, bylo podle zákona převezeno do anatomického ústavu k vědeckým studiím.

    Závěr

    Z hlediska astrologie vyvolává příběh Mata Hari mnohé otázky, jako na příklad: „Bylo možné předvídat dramatické události tohoto života?" „Může schopný astrolog změnit předurčení člověka?" A na zcela lidské rovině: „Co zmůže astrolog, jedná-li se o klienta, který varování nedbá?"

    Mluvíme-li již však o predestinaci, je nutno ještě dodat, že nativní Pluto Mata Hari byl na 25. stupni Býka, který - jak každý astrolog ví - je pod vládou stálice Algol. Ta má vliv na takové události jako je lynčování, popravy, rituální vraždy, únosy a často také na sebevraždu. A staré prameny také mluví o tom, že „zrozenec zemře jako toulavý pes", t.j. že se mu nedostane řádného pohřbu. Ať se nám to líbí nebo ne, v případě Mata Hari se tak stalo...

    Po skončení druhé světové války a po pádu Třetí říše, když se spojenci zmocnili vojenských archivu, bylo možné identifikovat, nalézt a hovořit s některými aktéry tohoto dramatu. Holandské úřady tyto informace a celý případ prostudovaly a došly k závěru, že na Margharitě Gertruidě Zelle, holandské občance se spíše, mnozí provinili, než aby bylo možné říci, že se provinila mnoho ona. V důsledku toho bylo vzpomenuto stého výročí jejího narození odhalením pamětní sochy v Leeuwarden v holandské provincii Friesland, kde se narodila a dům, kde žila má být udržován na státní náklady. V té době se tranzitující Jupiter dostal do konjunkce s jejím nativním Plutem v Býku a její progresové Slunce bylo na místě jejího nativního Jupitera.

Podle zahraničních pramenů zpracovala J. Johanisová
kolečko horoskopu nakreslil Pavel Turnovský


Převzato z Konstelace ročník IV, 13/1994Upozornění
Redakce nedává přednost žádnému systému horizontálních domů.
Je osobní věcí autora, pro který z nich se rozhodne.
Astrology Pacific   |     |  
Stránka byla upravena programem Made with AceHTML 5 Pro. AceHTML 5.06.1 Pro.
WebPage created per programme  AceHTML 5.06.1 Pro.