Astrology Pacific      
Historický inzerát
z roku 1937

Znáti osud svého života je povinností všech
uvědomělých a duchovně vyspělých osob.
            Horoskop, správně vypočítaný na základě vědecké astrologie,
            vám odhalí tajemství života a umožní tak vyhnouti
            se těžkostem a úskalím, o které klopýtají nevědomí.
            — Na přání vypočítám Vám

H  O  R  O  S  K  O  P,

          buďto celoživotní nebo roční (solární).

            Má spolupráce v „Pohledech do budoucna"
            a ve „Spiritistické revui" je známa a není třeba dalších dokladů.

            Při objednávce horoskopu nutno udati:

            1. Místo narození. U menších osad nejbližší větší město a zemi.
            2. Rok, měsíc a den narození — 3. Hodinu, minutu narození
            (denní neb noční). — 4. Povolání, zaměstnání. — 5. Stav - zda
            ženat či svoboden — též žena-li, či muž.

            Za horoskop základní — radikální — i s diagramem, jenž se
            výborně hodí pro přehled a studium hvězd, vlivů a je dobrá
            průprava pro astrologii - kromě poštovného .... Kč 50'—

            Za horoskop solární i s transity důležitých planet pro
            libovolný rok — prognosa solárního horoskopu se
            vztahuje na dobu od jedněch narozenin ke druhým
            i s nákresem, kromě pošt. ............ Kč 30'—

            Za vypočítání sekundárních direkcí — pro libovolný
            rok i s výkladem — kromě poštovného ..... Kč 30'—

            Za horoskopický diagram základního horoskopu, který
            si může studující astrologie opatřiti bez výkladu -
            kromě poštovného ............... Kč 12'—

            K veškerým dotazům a žádostem přiložte 3 Kč ve známkách na
            rež. výlohy. Patřičnou částku nutno zaslati s objednávkou,
            neboť bez ní zůstane objednávka nevyřízena. — Vyhotovení
            a odeslání horoskopu se děje během jednoho měsíce.
            Se zvláštní žádosti o rychlé sestavení horoskopu nutno poslati příplatek Kč 5'—.

Vítězslav Sadovský, Karvinná,
        Punčovec 1598, Těšínsko.


Převzato z Pohledy do budoucna 1937 - astrologicko-spiritualistické ročenky pro rok 1937, kterou laskavě zapůjčil astrolog pan Břetislav Hemerle.

Prosím ochotného návštěvníka o zapůjčení chybějících Pohledů do budoucna a to ročníků 1928, 29, 31, 33, 34.
Leden 1933
Počet obyvatel republiky:
14,7 milionů
Nezaměstnaných:
873 tisíc
Měsíční plat dělníka:
600 - 900 Kč
Ceny (v korunách):
chléb konzumní (1 kg)       1,75
mléko polotučné (1 l)       1,50
máslo čerstvé (1 kg)       15,00
vejce (10 ks)             3,50
hovězí zadní (1 kg)       11,00
cukr krystal (1 kg)       6,30
Ze mzdy 800 korun by si
člověk koupil 53 kg másla
Leden 2004
Počet obyvatel republiky:
10,3 milionů
Nezaměstnaných:
570 tisíc
Měsíční plat dělníka:
11 000 - 16 000 Kč
Ceny (v korunách):
chléb konzumní (1 kg)       15,70
mléko polotučné (1 l)       13,80
máslo čerstvé (1 kg)       111,70
vejce (10 ks)             31,30
hovězí zadní (1 kg)       148,20
cukr krystal (1 kg)       19,60
Ze mzdy 15 000 korun by si
člověk koupil 134 kg másla

Údaje z MF Dnes ze dne 14-02-2004
Astrology Pacific 2   |   Zajimavosti   |     |  
Stránka byla upravena programem Made with AceHTML 5 Pro. AceHTML 5.06.1 Pro.
WebPage created per programme  AceHTML 5.06.1 Pro.