Astrology Pacific
Astrology Pacific       |       Zajímavosti       |       Ze starých letopisů      


HOROSKOP POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

Vítězslav Čížek
Astrologický kalendář

Za povinnou školní docházku vděčíme Marii Terezii (vládla v letech 1740-1780). Právním základem je „Všeobecný školní řád pro školy normální, hlavní a obecné", který císařovna vydala 6. prosince 1774.

Byla to určitě radostná mikulášská nadílka, když uvážíme tehdejší způsob života. Děti od 6 do 12 let tím byly aspoň částečně osvobozeny od práce na poli, protože 90 % obyvatelstva tenkrát žilo na venkově.

Školy se tak rozšířily z měst i do nejzapadlejších farních obcí, kde žilo aspoň 80 dětí. To byly ony proslulé obecné jedno- až dvojtřídky nazývané školou triviální podle tří základních předmětů: čtení, psaní a počty.

Protože jde o úřední vyhlášku, jež nabývá platnosti ve stanovený kalendářní den, v takových případech počítáme horoskop na půlnoc neboli 0 hodin.

Císařovna Marie TerezieMerkur je zde zastoupen hned několikrát. Ascendent leží v Panně (základem vědění jsou fakta), meridián v Blížencích (cílem je povznesení ducha). V obou znameních vládne Merkur. Ten sám je ve Střelci (ideály a dalekosáhlé plány), ale zároveň ve třetím domě (komunikace, intelekt, školství), což je analogie Blíženců. Retrográdní Merkur (jeho zpětný pohyb prohlubuje paměť a zanechává stopu po vjemech) právě projel Sluncem a je od něj vzdálen jeden a půl stupně. Jako by proskočil hořícím kruhem a ještě přenášel světlo.

Počin to byl vskutku osvícený. Trigon Mars-Jupiter praví, že to byl zákon sice razantní, ale moudrý, trigon Neptun-Pluto, že šlo o věc nadčasovou.

Posledních pár let se tranzitující reformátor Pluto vozí po Merkurovi tohoto horoskopu a převratník Uran směřuje do opozice s ascendentem.

Letos to ještě budou jenom šarvátky, ale na rok 2008 hvězdy naznačují boj na život a na smrt tereziánského základu s novou koncepcí, podle níž má trivium nahradit obchodní angličtina, Windows a Excel; dějepis a občanskou nauku základy marketingu a kurs asertivity a tělocvik nejspíš surfování po internetu.

Horoskop povinné školní docházky

Převzato z astrologického kalendáře pro rok 2005.
web: www.astrologiesnadhledem.cz

l Astrology Pacific   |     |  
Stránka byla upravena programem Made with AceHTML 5 Pro. AceHTML 5.06.1 Pro.
WebPage created per programme  AceHTML 5.06.1 Pro.