Astrology Pacific
Astrology Pacific       |       Zajímavosti       |       Ze starých letopisů      


Spisovatel WILLIAM SEWARD BURROUGHS

Vítězslav Čížek
Astrologický kalendář

William Seward Burroughs se narodil 5. února 1914 v 7:40 v americkém Saint Louis, zemřel 2. srpna 1997 v Lawrence. Těžko bychom našli spisovatele, jehož život a dílo by byly výmluvnější demonstrací pověstné vodnářské originality. Jeho životní pouť drogově závislého homosexuála zoufale toužícího po lásce, omylem zastřelivšího vlastní ženu a nazdařbůh křižujícího zeměkouli by sám o sobě vydal na dostatečně pobuřující román.

William Seward Burroughs

V revolucionářském znamení Vodnáře kromě Slunce a ascendentu leží čtyři další planety, mezi nimi i Vodnářův vládce Uran. Zmíněné stellium současně spadá do dvanáctého domu, lze tedy očekávat, že cesta k uplatnění zrozencova novátorského ducha nebude právě zasypána růžemi. Burroughsova nejslavnější kniha Nahý oběd byla krátce po prvním vydání v USA označena za pornografickou a vzápětí zakázána. Nemenší rozruch vyvolaly i jeho další práce, z nichž jmenujme alespoň Feťáka či Teplouše. Silně obsazený dvanáctý dům navíc prozrazuje nemalé vnitřní osamění.

William Seward Burroughs

Synek zámožných rodičů během svého dlouhého života nesčetněkrát zakusil, že výjimečnost se neodpouští. Už jako malý chlapec byl „jiný" a těžko zapadal do kolektivu spolužáků a vrstevníků. Jeho osamělost se ještě prohloubila v pubertě, kdy si uvědomil svou odlišnou sexuální orientaci. Navzdory své homosexualitě se tento vizionář moderního věku oženil, a to hned dvakrát. Po rozvodu s německou Židovkou Use Klapperovou, jíž sňatek s Američanem umožnil opustit Evropu stále více ovládanou vlnou nacistického antisemitismu, vstoupil do stavu manželského s Joan Vollmerovou, již hluboce miloval. Jejich netradiční manželství však ukončila tragická náhoda, když se značně opilý Burroughs neúspěšně pokusil trefit skleničku stojící na manželčině hlavě. Joan na místě zemřela.

I když během následného exilu procestoval dobrou půlku světa, meridián v „cestovatelském" Střelci zdaleka nehovoří o nějakém zvláštním turistickém nadšení jako spíše o hluboké touze po poznání. Ve spojení se zmíněnou multikonjunkcí ve dvanáctém domě (jíž se účastní i Střelcův vládce Jupiter) naznačuje, že zrozenec nemusí být doma prorokem.

Nakonec (snad i zásluhou Saturna a Luny na IC v trigonu s Uranem, Venuší a Sluncem ve dvanáctém domě) došel Burroughs věhlasu i doma. Literární dílo člověka, jehož Pluto ve čtvrtém domě (symbolizuje mj. domov) přijímá aplikativní trigon od Merkura na William Seward Burroughsascendentu, může v autorově vlasti sotva navěky upadnout v zatracení.

Jako správný Vodnář si neodpustil potvrdit pravidlo výjimkou a přes mnohaletou závislost na opiátech (naznačenou přesným kvinkunxem Neptuna na hrotu šestého domu s ascendentem) a celoživotní experimentování s látkami měnícími stav vědomí se v plné tvůrčí síle dožil téměř čtyřiaosmdesáti let, což je shodou okolností přibližná doba oběhu Vodnářova vládce Urana.

William Seward BurroughsPřevzato z astrologického kalendáře pro rok 2005.
web: www.astrologiesnadhledem.cz

Astrology Pacific 2   |     |  
Stránka byla upravena programem Made with AceHTML 5 Pro. AceHTML 5.06.1 Pro.
WebPage created per programme  AceHTML 5.06.1 Pro.