Ze starých astrologických letopisů      |


Spisovatel WILLIAM SHAKESPEARE

Vítězslav Čížek
Astrologický kalendář

Proslulý anglický dramatik William Shakespeare se narodil 23. dubna 1564 o půl deváté ráno ve Stratfordu nad Avonou a zemřel tamtéž roku 1616 v den svých 52. narozenin.

V osmadvaceti letech, kdy se mu uzavíral první saturnský cyklus, odešel do Londýna k herecké společnosti a později se stal spolumajitelem divadla The Globe (Zeměkoule).

Jako správný fundamentálně založený Býk si tedy počkal, až bude sám sebou, než učiní rozhodný životní krok. A jako správný fundamentálně založený Býk se do rodného města na sklonku života vrátil a dožil coby vážený občan. Rovněž si jako pravý Býk odpustil životní dramata a nechal je prožívat postavám svých 36 dochovaných her.

Sám by nikdy nemudroval s obnaženou dýkou v ruce „Být či nebýt?", protože pro Býka je samozřejmostí být. K jiné Hamletově replice „Vymknuta z kloubů doba naše šílí" by správný a fundamentálně založený Býk dodal „ale mě to nerozhází". Snad jenom „Království za koně!" by Býk zvolal, ovšem v opravdu krajní nouzi. Ale až by se otřepal, vrátil by koně a vzal si království zase zpátky.

William Shakespeare

Ascendent Shakespearova horoskopu leží v Raku, meridián v Rybách. Obě tato znamení jsou senzitivní a empatická a s BýkemWilliam Shakespeare harmonická. Odtud zřejmě pramení autorova geniální schopnost vcítit se do postav a vytvořit je opravdu živé. Nejblíže meridiánu stojí Pluto, což bychom dnes vyjádřili slovem workoholik. Merkur a Venuše tvoří umělecký aspekt sextil (na více stupňů se tyto planety od sebe vzdálit nemohou) a Merkur v razantním a iniciativním Beranu se nachází v desátém domě.

Shakespeare se psaním dokázal celkem slušně uživit, což byl v té době hotový zázrak. Uran a Neptun tvoří exaktní opozici. Jedná se o historický aspekt, který mění společenské klima. Shakespeare se narodil ve šťastnou dobu, jež mu umožnila začít psát novou historii divadla. Tuto opozici přemosťuje a odlehčuje trigonem a sextilem Luna, která je zároveň vládkyní ascendentu a leží ve Vahách ve čtvrtém domě (analogii Raka).

Čtvrtý dům je náš základ, kořeny, původ - historie, na kterou navazujeme. Je to i dynastie. Stačí připomenout si pouhé názvy dramat, v nichž se to jmény panovníků jen hemží. (Příčinou tragédie Romea a Julie je přece také svár dvou znepřátelených rodů.) Postavení Luny a její aspekty jsou rovněž důvodem, proč se Shakespeare vrátil do Stratfordu a nezůstal v centru dění v Londýně. Luna je napadena kvadraturou Marse z dvanáctého domu intrik a úkladů. I to je Shakespearovo hlavní téma. Jako by většina jeho postav měla býčí stádně ochranitelský komplex, neboť jim jde vždy v první řadě o blaho říše, celistvost království, rodovou čest.
Moje oblíbená báseň - Král nemůže spát.
Astrology Pacific 2   |  
Stránka byla upravena programem Made with AceHTML 5 Pro. AceHTML 5.06.1 Pro.
WebPage created per programme  AceHTML 5.06.1 Pro.