Astrology Pacific      
Zatmění v roce 1930.
V. Sadovský


V roce 1930 dojde ke čtyřem zatměním.
L Částečné zatmění Měsíce je dne 13 dubna a spadá do dekanu zn. Vah. Je ve spojitosti s úmrtím některých vynikajících osobností. Vliv jeho působí v západní a jižní části Evropy, v severozápadní Africe, na Atlantickém oceánu, v Severní a Jižní Americe a Pacifiku. Účinek jeho trvá 4 měsíce.

II. Prstencové zatmění Slunce 28. dubna v 1. dekanu znamení Býka působí škodlivě na obilniny a potraviny. Pod tímto vlivem trpí obchody, řemesla, zemědělství, povstávají erupce, zemětřesení a neštěstí v hornictví. U nás toto zatmění nemá vlivu. Je viditelno ve Skotsku Irsku, Islandu, v sev. Atlantickém oceánu, v Severní Americe, severovýchodní části Sibiře a na severní točně vůbec a tamtéž působí. Vliv jeho trvá přes 5 let.

III. Částečné zatmění Měsíce dne 7. října. Účinek jeho trvá pres 5 měsíců v Asii, Evropě, Austrálii, Ind. oceánu a v Africe. Spadá do 2. dekanu Skopce a způsobuje nebezpečí epidemie, požáry, nespokojenosti v lidu, pohyby vojsk, spory, války i smrt jednoho panovníka, zvláště v zemích ovlivněných znamením Skopce (Německo, Malopolsko, Anglie, Dánsko, Palestina, Berlín, Krakov atd.). Vlády budou nuceny vynaložit veškerou sílu a rozvahu, aby na podzim nedošlo k válečným sporům. U nás toto zatmění z působí přenáhlení a roztržitost v parlamentních kruzích a cestovních záležitostech. Vyvolává drahotu a nezdar ve spekulaci. IV. Celkové zatmění Slunce nastane dne 21. října a je u nás neviditelné. Připadne do 3. dekanu Vah a je viditelno na jižní polokouli a jižní točně. Nejvíce utrpí země Jižní Ameriky, Argentina, kde vyšší společenské třídy zakusí mnoho nepříjemností. Bouře, cyklóny, hlad a epidemie vyvstávají pod tímto vlivem. Vzduchoplavba trpí.Roku 1930 jest Saturn nejmocněji působící planetou. Hlavně budou trpěti těžkostmi a karmickými vlivy politické, úřední a státní kruhy a veřejný život vůbec. Saturn se nachází ve svém domě - v Kozorohu, který jest zemským znamením a bude proto velmi mocně, povětšině však neblaze, ovlivňovati zemědělství, půdu, hornictví, úrody a veškeré řemeslné a těžké práce. Jeho karmický vliv trvá po tři léta.
Uran nachází se ve znamení Skopce a ovlivňuje především moderní techniku, automobilismus, vynálezy, dobrodružné záměry, a veliké podniky. (Viz článek: „Co planety ovládají").
Neptun vstoupí do znamení Panny a ovlivňuje podmínky pracovní, stav zdravotní, vědecké a intelektuální záležitosti. Jeho jest po většině chaotický, psychický a záhadný.

Jupiter projde do konce června znamením Blíženců, vstupuje do znamení Raka, kde jeho vliv jest zesílen. V první půlce roku jeho vliv jest příznivý literárním a novinářským kruhům, vzduchoplavbě, dopravě a cestování. Jinak vliv Jupitera v prvém půlroce mocně nepůsobí, neb tento se nachází ve „zničení". V druhé polovině roku ve znamení Raka bude jeho vliv mocným — je v „povýšení" — a působí příznivě na poměry, rodinné a domácí, způsobuje mír a požehnání. Ovlivňuje hlavně země, podléhající znamení Raka (Holandsko, Skotsko, Portugaly, Nový Zéland, sev. a záp. Afriku), všechna místa vodní a pobřežní, Benátky, New York. V roce 1930 Jupiter v podobné konstelaci jako roku 1918, kdy pod jeho vlivem končila válka, jest však jeho vliv omezován nepříznivými aspekty Urana, Saturna a Marsa.
Mars běží rychleji, jeho vliv jest prudší a ráznější. V lednu může způsobili neštěstí v hornictví a zápasy politické a oficielní. V únoru až do poloviny března probíhá znamením Vodnáře a způsobuje poruchy povětrnostní a ve vzduchoplavbě.
Pod jeho vlivem množí se vynálezy. Od polovice března do 25. dubna prochází Mars znamením Ryb a ovlivňuje sociální zařízení, bezpečnostní orgány, vodu a páru. V té době lze očekávati námořní katastrofy, potopení, úřední spory nebo rozvraty. Hlavně trpí země podléhající znamení Ryb (Ceylon, Kalábrie, Mys Dobré Naděje, Portugalsko, Sahara, Brasilie Normandie, jižní Malá Asie, Batávie, Malta atd.)

Od 25. dubna do 3. června nalézá se Mars ve svém živlu t. j. ve znamení Skopce, kde jeho síla jest mocná a působivá a to hlavně ve státech pod vlivem Skopce jsoucích (Anglie, Dánsko, Německo, Palestina atd.) Vyvolává větší energii a zájem pro techniku, podniky, kovoprůmysl, vojsko a sport. Vyvstávají bouře, katastrofy, požáry, neštěstí a konflikty. Od 4. června v 14. července prochází Mars znamením Býka a způsobuje neštěstí v hornictví, zemětřesení a výbuchy sopek, značnou teplotu země a může i nepříznivě působiti na plody zemské a dobytek. Od 15. července do 28. srpna prochází Mars znamením Blíženců a pod jeho vlivem nastanou časté poruchy v dopravě, povětrnostní poruchy a bouře; též literatura trpí. Cyklistika a autodoprava se v tomto období neobyčejně vzmáhá, ale také v tomto směru množí se nešťastné případy. Od 28. srpna do 20. října pohybuje se Mars ve znamení Raka. Jeho vliv uplatňuje se ponejvíce v domácích a rodinných vztazích a působí nepříznivě na zdraví a zahradnictví. Poněvadž v tomto znamení bude tvořiti většinou nedobré aspekty, zejména kolem 5., 20. a 27- září, lze předvídati nešťastné případy většího rázu, zátopy, bouře a jiné živelní pohromy. Též požáry a jiné světové události spadají tohoto období. Mnoho osob zahyne utopením, sesutím půdy a pod. Od 20. října do konce roku 1930 prochází Mars znamením Lva. Znamení toto ovlivňuje naši vlast, Itálii, Francii, severní Rumunsko. Lze tu očekávati těžkosti, sklony ke stávkám, válečné zápletky, požáry, neštěstí nebo ztráty většího rozsahu, nespokojenost a bojovnou náladu lidu. Možnou jest i vládní krise a válečný konflikt. I 28. říjen 1930 stojí pod tímto nepříznivým vlivem.

Převzato z Pohledy do budoucna 1930 - astrologicko-spiritualistické ročenky pro rok 1930, kterou laskavě zapůjčil astrolog pan Břetislav Hemerle.

Prosím ochotného návštěvníka o zapůjčení chybějících Pohledů do budoucna a to ročníků 1928, 29, 31, 33, 34.
Astrology Pacific 2   |   Zajimavosti   |     |  
Stránka byla upravena programem Made with AceHTML 5 Pro. AceHTML 5.06.1 Pro.
WebPage created per programme  AceHTML 5.06.1 Pro.