Měsíc  Astrology Pacific Slunce
Astrology Pacific       |       Zajímavosti       |       Ze starých letopisů      


Pohledy do budoucna 1937
Německá astrologyně paní Ebertinova o roku 1937

Z knihy Ebertin Elsbeth: „Das himmlische Kursbuch" přeložil K. Idz

Elsbeth Ebertin v roce 1910Rok 1937 vlivem Jupitera, který se bude nacházet v Kozorohu bude všeobecně uspokojivý a přinese hospodářské zlepšení, po kterém nastanou zase náhlé velké zmatky.
Na jaře budou větší vodní katastrofy, obrovské povodně, bouře a neštěstí na moři, při nichž mnoho lidí zahyne. Jak lze předvídati, nastanou tyto události koncem března nebo začátkem dubna, kdy Saturn bude na 27° Ryb v konjunkci se stálici Scheat. V té době mnoho lodí se potopí a mosty se zboří. Koncem října tohoto roku opakuje se ještě jednou tato konjunkce. — Již Tycho de Brahe před třemi staletími pravil: „Stálice jsou jako matky, které se oplodňují a mají teprve potom účinek, když velké planety kolem nich táhnou.“ - Saturn způsobí těžké katastrofy a vyžádá si mnoho obětí na lidských životech. Vyskytnou se zemětřesení, zátopy, důlní neštěstí, stávky a vzpoury.

Osoby narozené kolem polovice března, v polovině června, září a kolem 20. prosince, budou míti Slunce v horoskopě nepříznivě osvětleno. Také ti, jimž při narození nacházel se Saturn v Rybách, pak narození koncem podzimu r. 1878 a v létě 1907, měli by dbáti, aby se koncem března a října nenacházeli na moři a nepodnikali cest do ciziny. Ať jsou pečliví svého zdraví! — Naproti tomu narození pod příznivým aspektem Jupitera budou i v nebezpečích a katastrofách jako zázrakem zachráněni a bude se jim i v těžké době lehčeji žíti.Za zapůjčení publikace Pohledy do budoucna 1937 děkuji panu Ing. Chromíkovi.


Demografický vývoj v Česku
1937
Střední stav obyvatel  10 888 540  
Narození  155 996 
Zemřelí  139 558  
Přirozený přírůstek  16 438  
Přírůstek stěhováním  - 2 997 
Celkový přírůstek  13 441  


Historie 1937
1937 narozeni
1937 úmrtí Česko


1937 film Filosofská historie
Astrology Pacific   |     |  
Stránka byla upravena programem Made with AceHTML 5 Pro. AceHTML 5.06.1 Pro.
WebPage created per programme  AceHTML 5.06.1 Pro.