Měsíc  Astrology Pacific Slunce
Astrology Pacific       |       Zajímavosti       |       Ze starých letopisů      


Pohledy do budoucna 1937
Jaký bude můj osud v roce 1937.

(Předpovídání budoucnosti dle transitů planet). Ing. E. Vašica.

V životě lidském vyskytují se období šťastná i těžká. Tak jako v jedněch kyne nám zdar a úspěch práce, v druhých zase hlásí se u nás o právo utrpení, bol, zklamáni. Jaké období prožíváme nebo prožívati budeme, je možno zvěděti nám předem a moudří lidé v obdobích těžkých nepodnikají nic důležitého a závažného. Tato období jak příznivá, tak nepříznivá vypočítal jsem na základě postavení základního (radikálního) Slunce v jednotlivých zvířetníkových znameních a transitů některých hlavních planet, jako: UR, SA, JU, MA a VE. Transity ME jsou méně závažné, ježto on působí více intelektuálně. Působení NE je pro většinu osob nevnímatelné. Nutno také upozorniti čtenáře, působí-li v touž dobu dva transity sobě protivné (jeden dobrý a druhý nepříznivý, že se mohou navzájem rušiti — anulovati, anebo že se střídají u nás události příznivé s nepříznivými. Jinak vítězí planeta silnější. Dva dobré, jakož i dva zlé transity se zesilují.

Vzadu připojil jsem tabulku transitů, vyskytujících se v jednotlivých předpovědích, které jsou označeny od A až do K. Vedle předpovědí u jednotlivých dat, na příklad „Příznivé období“, nalezne čtenář písmeno A. Obrátí tedy několik stran, pohlédne, co pod A v tabulce transitů je psáno, a sezná, že tam stojí: „Dobrý tranzit. Povzbuzení citů. Umělecké a společenské radosti jsou údělem této konstelace. Příznivý transit pro obchod a lásku". Stojí-li více písmen vedle předpovědi, znamená to, že působí najednou více transitů, které se vzájemně posilují. V takovém případě je nutno sledovati v tabulce transitů pod všemi označenými písmeny předpovědi a nutno shrnouti je dohromady. A tak nutno pokračovati u každého data. Myslím, že jsem dosti srozumitelný, a budeme proto pokračovati. — Připomínám ještě, je-li někdo narozen na začátku některého období, že ucítí také dříve působení transitů a opačně.

Narození od 21/III do 20/IV.
Slunce ve Skopci.
Narození od 21/IV do 21/V.
Slunce v Býku.
Narození od 22/V do 21/VI.
Slunce v Blížencích.
Narození od 22/ VI do 22/VII
Slunce v Raku.
Narození od 23/VII do 23/ VIII
Slunce ve Lvu.
Narození od 24/VIII do 23/IX.
Slunce v Panně.
Narození od 24/IX do 23/X.
Slunce ve Vahách.
Narození od 24/X do 22/XI.
Slunce ve Štíru.
Narození od 23/XI do 21/XII.
Slunce ve Střelci.
Narození od 22/XII do 20/I.
Slunce v Kozorohu.
Narození od 21/I do 19/II.
Slunce ve Vodnáři.
Narození od 20/II do 21/III.
Slunce v Rybách.
Tabulka transitů.
 Značka  Transity  Vliv
 A  VE 1, 60, 120 SL radix  Dobrý transit. Povzbuzení citů. Umělecké a společenské radosti jsou údělem této konstelace. Příznivý transit pro obchod a lásku.
 B  VE 90, 180 SL radix  Nepříznivá doba pro lásku, nákup a obchody. Nedorozumění se ženskými bytostmi. Nepravidelnosti se ztrátou spojené.
 C  MA 1, 60, 120 SL radix  Podnikavost energie rostou! Různé plány a cesty. Nutno také bráti zřetel na domy v horoskopě ve kterých se tento transit uplatňuje!
 D  MA 90, 180 SL radix  Mohou se naskytnouti různá neštěstí, nehody, ztráta peněz, zranění, nešváry, hádky a horečné nemoci.
 E  JU 1, 60, 120 SL radix  Transit tento může přinésti úspěch, štěstí, povýšení. Udílí také větší podnikavost. Dobré období pro vyjednávání s úřady a soudy.
 F  JU 90, 180 SL radix  Zklamání, ztráty, nepříjemnosti s úřady, rozepře atd.
 G  SA 60, 120 SL radix  Tento transit dělá člověka vážným; působí k upevnění poměrů jak materielních, tak duševních. Je to příznivá doba pro vyjednávání se staršími lidmi!
 H  SA 1, 90, 180 SL radix  Může přinésti nemoci, škodu, zklamání, ztráty, úmrti v rodině nebo u příbuzných, rozepře a nepříjemné události vůbec.
 I  UR 60, 120 SL radix  Dává intuici, dobré nápady, příznivé změny, různé nové známosti. Přináší štěstí, výhry, podle toho do kterého domu horoskopu zrozence spadá. Příznivý transit pro okultismus.
 K  UR 90, 180 SL radix  Tyto konstelace přinášejí ponejvíce náhlé změny, katastrofy, neštěstí, ztrátu peněz, také duševní roztržky, neklid, nervosu a nedorozumění.


Za zapůjčení publikace Pohledy do budoucna 1937 děkuji panu Ing. Chromíkovi.


Demografický vývoj v Česku
1937
Střední stav obyvatel  10 888 540  
Narození  155 996 
Zemřelí  139 558  
Přirozený přírůstek  16 438  
Přírůstek stěhováním  - 2 997 
Celkový přírůstek  13 441  


Historie 1937
1937 narozeni
1937 úmrtí Česko


1937 film Filosofská historie
Astrology Pacific   |     |  
Stránka byla upravena programem Made with AceHTML 5 Pro. AceHTML 5.06.1 Pro.
WebPage created per programme  AceHTML 5.06.1 Pro.