Měsíc  Astrology Pacific Slunce
Astrology Pacific       |       Zajímavosti       |       Ze starých letopisů      


Pohledy do budoucna 1937
Proroctví ruského astrologa A. Volgina o budoucnosti Ruska.
Převzato z ruského časopisu „Vozrožděnie" z 18. I. 1936.

V roce 1937 budou planety Saturn a Neptun státi v oposici v Panně a Rybách. A tato oposice je důležitým činitelem politické astrologie. Od nejstarších dob bylo pozorováno, že za této konstelace jmenovaných planet povstávaly ohromné politické události. Posledně stál Saturn s Neptunem v oposici v roce 1917. Kdykoli tyto dvě planety tvořily oposici, souviselo to vždy s velikými revolucemi, sociálním hnutím a podobně.

Rok 1937 jeví se jako poslední v tak zvaném cyklu „Martových let", který začal rokem 1917. Nebezpečí války v tomto roce hrozí stejně mocně jako v roce 1914.

O Rusku píše autor příznivě a věští, že události přinesou ruskému národu mnoho dobra. Rusko po smutných událostech dosáhne bývalé slávy. Velkých otřesů, které čekají na jiné národy, bude již Rusko sproštěno a dosáhne pak blahobytu. Rusko, kterému pomáhá něco velmi silného a světlého - nehledíc na veliké těžkosti - musí říci světu své nové slovo.

Otiskujeme jako zajímavost.
Ing. J. Kovalevskij.


Hvězdy měly přece pravdu!

Od delší doby již řídím se v životě astrologií. Někdy opravdu až žasnu, kterak vlivy hvězd se uplatňují v našem životě, a nedovedu si vysvětliti, proč u některých lidí, kteří se pokládají za vzdělané, je takový odpor k astrologii, která nežádá víry, ale sama přesvědčuje. Máme to ve svém kroužku zavedeno tak, že br. P., který se obírá důkladně astrologií, upozorní nás čas od času na postavení hvězd a blížící se události.

Tak jsem věděl, že v jisté době budu trpěti nemoci, jak tomu nasvědčovalo několik hvězdných konstelaci. Umínil jsem si, že vynaložím veškerou péči, abych nemoci předešel, a podle toho jsem také jednal.

Když nepříznivé aspekty byly nejsilnější, navštívil mne br. P. a radostně řekl! „Jsem rád, že odoláváš tak nepříznivým vlivům. Dnes vlivy kulminují a ty jsi zdráv. Nyní to snad již zdoláš."

Byl jsem téhož mínění, ale poznamenal jsem, že již týden cítím se sláb a dnes že mám zvýšenou teplotu. Ve své řeči přešli jsme na jiné téma. Ale zvýšená teplota se měnila v horečku, která za dvě hodiny stoupla na 40°. Ulehl jsem, byl povolán lékař, který prohlásil můj stav za vážný. Po pěti týdnech opustil jsem lože.

Ani zvýšená pozornost nezabránila předpověděné nemoci.

Jindy zase tentýž astrolog oznamuje mi, že hvězdy mi věští poranění ruky. Jsem v životě opravdu obezřelý a v takovémto případě dvakrát opatrný, ale netrvalo to dlouho a byly mi zlomeny na ruce tři prsty.

Hvězdy mluví, mluví jasně, ale člověk nerozumí jejich řeči. A konečně i když porozumí - jak to bylo v mém případě — ony přece uplatňují svá práva.

Kdy zvítězí člověk nad osudovými vlivy hvězd?

Jak ubozí jsou ti, kdož ve své zaslepenosti odmítají vše, co by jim mohlo posvítiti na cestu života!

J. Novák

Za zapůjčení publikace Pohledy do budoucna 1937 děkuji panu Ing. Chromíkovi.


Demografický vývoj v Česku
1937
Střední stav obyvatel  10 888 540  
Narození  155 996 
Zemřelí  139 558  
Přirozený přírůstek  16 438  
Přírůstek stěhováním  - 2 997 
Celkový přírůstek  13 441  


Historie 1937
1937 narozeni
1937 úmrtí Česko


1937 film Filosofská historie
Astrology Pacific   |     |  
Stránka byla upravena programem Made with AceHTML 5 Pro. AceHTML 5.06.1 Pro.
WebPage created per programme  AceHTML 5.06.1 Pro.