Měsíc  Astrology Pacific Slunce
Astrology Pacific       |       Zajímavosti       |       Ze starých letopisů      


Pohledy do budoucna 1937
Výklad všech transitů větších planet pro náš osud v roce 1937.

Prognosa je zpracována tak, že čtenář snadno si může vyhledati předpovědi, vztahující se na něj, a poznaje svoji životní cestu v roce 1937, může dbáti toho, aby uvědoměním, vůlí, koncentrací myšlenek a značnou pozorností se vyhnul těžkostem a překážkám, pokud je to v moci člověka. A tam, kde není možno se vyhnouti nepříznivému osudu, můžeme s pomocí astrologie a duchovního poznání a povznesu ulomiti jeho ostny alespoň do té míry, že nás neraní tou měrou, jako kdybychom onoho poznání neměli.

A nyní započneme s nově objevenou planetou

PLUTEM.

Ač planeta tato byla objevena teprve počátkem roku 1930, zjistili již astrologové její neobyčejnou působnost na náš lidský i pozemský život. Síla této planety jest ohromná. Ač vliv její není ještě dostatečně probadán, je jisto, že všechno, co se děje v našem století, má svou příčinu v jejích mimořádných a drastických účincích. Zejména tvoří-li Pluto nepříznivé aspekty s Uranem, Saturnem, Jupiterem a Marsem, je jeho působení výslovně kritické.

Světová válka vznikla za konjunkce Pluta se Saturnem. Též rozličné války, revoluce na východě, nyní na západě a jihu, hrozné katastrofy, výbuchy, živelné pohromy, požáry měst, vesnic, důlní i železniční neštěstí atd., které v poslední době tak často se vyskytují a zmařily již velký počet lidských životů, dějí se pod vlivem nedobrých aspektů Pluta s Uranem, Marsem. Pod touto konstelaci dochází dnes učený svět k výzkumům mořských hlubin, vzdušných prostorů a točnových krajin naší země, daří se různé vykopávky a konečně bylo možno rozložiti atomy. Pluto působí též mocným okultním vlivem na život člověka. Ve špatných jeho postaveních vznikají nejhorší lidská individua, kdežto za příznivých okolností uvádí do života průkopníky, badatele, reformátory, geniální duchy, významná media, jasnovidce, mágy, proroky, cestovatele.

Pluto

Pluto má značku a od roku 1914 až do roku 1938 se pohybuje ve znamení Raka. V roce 1937 projde od 20. a půl stupně Raka do 0 stupně a 7 minut znamení Lva. Jeho vstup do toho ohnivého a „královského" znamení jistě způsobí ve světě nové hnutí a věští příchod nových události, jež budou postihovati hlavně vyšší třídy lidské společnosti. Pobyt PL v tomto slunečním znamení bude znamenati novou epochu a velké světové revoluce, které budou zjevem nadcházející doby urovnanějšího a lepšího života na naší oběžnici, jenž má nastati v polovici tohoto století.
Astrologicky jest Pluto umístěn ve znamení Štíra, odkudž mohutně vyzařuje. V bájesloví starých je Pluto bohem podsvětí — sluncem záhrobního života. Jeho oběh kolem Slunce trvá asi 247 roků.

PL 120 UR, 60 PL r.Příznivé transity pro reformu života, pro neobyčejné zážitky, seznámení s lidmi nevšedního charakteru; úděl tvůrčí síly a mocné vůle k činu; schopnost ke studiu a praxi v oboru okultních věd, v technice, v oblasti vynálezů, strojů, radia a pod. Myšlenková činnost intuitivní; silný sklon k cestám a ke zkoumání. Příznivé obraty a změny, překvapení. To platí o osobách narozených:

v červnu až do polovice prosince 1857, v dubnu až květnu 1858, v lednu až březnu 1859, v červnu až říjnu 1879, v květnu až prosinci 1880, v březnu až prosinci 1881, v lednu až prosinci 1882, v lednu až květnu, v listopadu až prosinci 1883, v lednu až počátkem dubna, v druhé polovicí srpna až v první polovici října 1884, v lednu až únoru, v dubnu až červenci 1885, v druhé polovici prosince 1896, v lednu až květnu, v říjnu až počátkem prosince 1897, koncem června až v první polovici září 1898, v dubnu až v první polovici října 1926, v lednu až počátkem dubna, v listopadu až prosinci 1927, v první polovici ledna 1928.

PL 60, 120 NE r. Příznivé aspekty pro duševní poznání, praktické studium mystiky a psychických věd a pro rozvoj medijních schopností. Dává duši vzlet do vyšších sfér, převelikou fantasii, seznamuje s lidmi oduševnělými nebo umělecky činnými. Též věštecké sny a příznivé změny v životě člověka. To platí pro osoby narozené:

v květnu až srpnu 1859, v březnu až prosinci 1860, v lednu až v první polovici dubna, koncem září až prosince 1861, v lednu až první polovici února 1862, v druhé polovici června až první polovici listopadu 1886, v druhé polovici dubna až prosinci 1887, v lednu až květnu, koncem prosince 1888, v lednu až březnu 1889.

PL 60, 120 SA r. Tyto aspekty zesilují schopnost koncentrační, rozjímání a hloubání; napomáhají neočekávanými obraty v hospodářské oblasti; skýtají užitek a naději na lepší doby; přinášejí pomoc se strany starších lidí, zájem pro racionalizaci půdy, pro moderní stavby, vykopávky a pod. Působí na lidi narozené:

koncem září až v říjnu 1862, v druhé polovici dubna až první polovici července 1863, v druhé polovici listopadu až první polovici prosince 1867, koncem června až počátkem září 1868, v dubnu až v první polovici května, v druhé polovici září až v prosinci 1878, v lednu až počátkem února 1879, koncem dubna až května 1883, v listopadu až prosinci 1891, v lednu až březnu, koncem července až srpna 1892 koncem prosince 1896, v lednu až první polovici února, v dubnu až květnu, v druhé polovici září až říjnu 1897, v červnu až v první polovici srpna 1907, v druhé polovici února až v březnu 1908, v červnu až počátkem července, koncem listopadu až v prosinci 1912, v lednu až březnu 1913.

PL 60, 120 JU r. Tyto transity náhle a neočekávaně zlepšují situaci ve finančním, zdravotním stavu, přinášejí pomoc se strany výše postavených osob, štěstí ve hře nebo spekulaci a v racionálním podnikání, též sklony k vyššímu náboženství, k spirituálnímu nazírání, umožňují sebevýchovu, napomáhají k rozvoji medijních schopností a přinášejí altruistické myšlenky. Tyto aspekty se projevují u osob narozených:

v lednu až počátkem února, v srpnu 1862, v druhé polovici února až první polovici dubna, v říjnu 1864, v dubnu 1868, koncem dubna až v první polovici května 1870, v druhé polovici listopadu až v první polovici prosince 1873, v druhé polovici února až v první polovici března, v druhé polovici července až počátkem srpna 1874, v druhé polovici ledna až v první polovici února, v druhé polovici dubna až v květnu, v září až počátkem října 1876, v druhé polovici března ní počátkem dubna 1880, v dubnu 1882, koncem října až v první polovici listopadu 1885, v dubnu už v první polovici července 1886, v druhé polovici prosince 1887, v první polovici ledna, v červnu až v první polovici září 1888, v první polovici března 1892, v druhé polovici července až v srpnu, v říjnu až v první polovici listopadu 1893, v druhé polovici března 1894, v říjnu 1897, v prosinci 1899, v druhé polovici února 1904, v červenci, v prosinci 1905, v lednu až v první polovici března 1906, koučem září až v první polovici října 1909, v druhé polovici listopadu až v první polovici prosince 1911, v červnu až srpnu 1915, koncem ledna až v první polovici února 1916, v druhé polovici června 1917, v září 1921, v listopadu 1923.

PL 90 PL r. Tento nezvyklý transit se stává příčinou úmrtí, životních katastrof, zhroucení zdraví a.t.d. pro narozené:

v červnu až srpnu 1847, v květnu až září 1848, v březnu 1849, v lednu až prosinci 1850, v lednu až květnu, v říjnu až prosinci 1851, v lednu až dubnu, v prosinci 1852, v lednu až březnu 1853, v srpnu až září 1894, v červnu až listopadu 1895, v dubnu až prosinci 1896, v lednu až prosinci 1897, 1898, v lednu až květnu, v prosinci 1899, v lednu až březnu 1900.

PL 1, 90 NE r. Tyto nezvyklé transity jsou příčinou blouznění, neovládané fantasie, ilusí, zklamání, odumření starému, otravy, nižší morálky, sklonu k sebevraždě a posedlosti. Aspekty mocně působí na astrální úrovni. Platí pro narozené:

v květnu až v první polovici listopadu 1873, koncem února až v první polovici června, koncem září až v prosinci 1874, v lednu až v první polovici dubna 1875, v srpnu až prosinci 1913, v lednu, červnu až září, v prosinci 1914, v lednu až červenci 1915, v březnu až v první polovici května 1916.

PL 1, 90, 180 UR r. Takové transity bývají příčinou rozloučení, ztráty milých osob, hrozí nešťastnými událostmi, násilnými činy, nepokojem, silnou nervosou a náhlými roztržkami, výstředními nebo šílenými, fanatickými činy, vzdorovitostí, nervovým zhroucením, krvavými tragédiemi, sebevražednými a černomagickými myšlenkami. Působí zvláště na osoby narozené:

v druhé polovici dubna až v první polovici července, v září až prosinci 1850, v lednu až v první polovici dubna 1851, v říjnu až listopadu 1870, v druhé polovici července až v první polovici září 1871, v lednu až červnu 1872, v říjnu až v první polovici prosince 1890, v dubnu až září 1891, v únoru až v první polovici srpna, koncem listopadu až v prosinci 1911, v lednu, v září až v první polovici listopadu 1912.

PL 1, 90, 180 SA r. Velmi neblahé vlivy. Škodí zdraví chronickými nemocemi, zničením hospodářské a životní úrovně, zradou, zklamáním, zhoršením charakteru a špatnými vlivy astrálními, sobectvím a podvodem, trampotami v povolání a přetržením starých pout. Pocítí to lidé narození:

koncem září až v prosinci 1857, v červnu až v první polovici července 1858, v prosinci 1864, v lednu až dubnu, koncem srpna až září 1865, v únoru až v první polovici března, v červenci až v první polovici září, v druhé polovici října až v první polovici prosince 1873, v druhé polovici června až počátkem října 1880, v březnu až počátkem dubna 1881, v druhé polovici července až v první polovici srpna 1887, v březnu až dubnu 1888, v říjnu až počátkem listopadu 1894, koncem března až počátkem července, v druhé polovici prosince 1902, v první polovici ledna 1903, v druhé polovici dubna až v první polovici května, v druhé polovici prosince 1910, v lednu 1011, v září až říjnu, v prosinci 1916, v lednu, v druhé polovici květnu až v červnu 1917, v druhé polovici listopadu až v prosinci 1923, v dubnu až květnu, v srpnu až v první polovici září 1924.

PL 1, 90, 180 JU r. Nepříznivé aspekty, které se mocně dotýkají života citového, přátelského a finančního. Působí nesnáze v povolání, ve styku s úřady, zhoršuje majetkové poměry. Vznikají náhlá odcizení, truchlivé zprávy, neočekávané ztráty, lehkomyslná jednání obraty v plánech a nehody na cestách nebo při sportu. Platí to pro osoby narozené:

koncem září až v první polovici října 1851, v druhé polovici dubna až; v první polovici června, v první polovici prosince 1854, v první polovici května 1857, v druhé polovici června 1860, v druhé polovici ledna až počátkem března, v září 1863, v druhé polovici března až v první polovici dubna, koncem června až v červenci, v listopadu 1866, v druhé polovici dubna 1869, v říjnu až prosinci 1871, koncem května až v první polovici června 1872, v první polovici prosince 1874, v první polovici ledna, v druhé polovici března až v první polovici dubna, v druhé polovici srpna až počátkem září 1875, koncem února až v první polovici března, v srpnu až počátkem listopadu 1878, koncem března až v první polovici dubna 1881, v září 1883, v druhé polovici ledna až v první polovici února, koncem dubna až v květnu 1884, koncem listopadu až v první polovici prosince 1886, koncem dubna až v první polovici srpna 1887, v únoru 1890, v březnu 1893, v druhé polovici srpna až počátkem září 1895, koncem února až v první polovici dubna 1896, v listopadu 1898, v druhé polovici ledna až počátkem února 1902, v červenci až počátkem října 1904, v druhé polovici února až počátkem března 1905, v první polovici srpna 1907, v druhé polovici října až v první polovici listopadu 1910, v lednu 1914, v červnu, koncem října až listopadu 1916, v lednu až v první polovici února 1917, v druhé polovici července až počátkem srpna 1919, v říjnu 1922, v druhé polovici prosince 1925, počátkem ledna 1926.

NEPTUN.
Neptun

Je to planeta zmatku, chaosu, původce dnešní krise. Stojí ještě pořád ve znamení Panny a pobude tam až do roku 1941. V roce 1937 bude probíhati mezi 10. až 21. stupněm Panny. Zde je v tak zvaném zničení, což znamená, že nevyzařuje dobrých a spirituelních vlivů, jako když na příklad probíhal znamením Ryb a Raka. Je přece známo, když na příklad probíhal znamením Lva (znamením, které ovládá krále, knížata, šlechtu, vysoké hodnostáře a.t.d.) v letech od roku 1914 do 1928, že svým trojzubem smetal trůny, bořil království a mocnářství, působil v panovnických kruzích zmatek, vedl masy lidu k demokracii a sociálnímu hnutí. Nyní od roku 1929 až do roku 1941 se vleče zvolna znamením Panny a otřásá celým světem - hospodářskou krisí, výrobní i dělnickou, ale stejně i živnostnickou a úřednickou. Nelze ani spočítati, kolik pod jeho vlivem bylo utvořeno různých politických stran a kolik vzniklo bojů, podvodů, defraudací a piklů, kolik lidí ztratilo jeho vlivem zaměstnání a zůstalo bez živobytí.

V osobním životě člověka působí Neptun ve vyšším vztahu na jeho duševní ústředí — astrální tělo - a v době příznivých konstelací probouzí v něm duševní smysly, umělecké sklony, podněcuje k inspiraci, dává sny, duševní a telepatické zážitky, vede k mediumitě, nechává dozrávati k duchovnímu poznání, budí altruismus a vyšší, platonickou lásku, přivádí nás do styku a spojení s lidmi oduševnělými a s těmi, kteří pracují na poli umění a socialismu. Někdy udílí sklon ke změnám a cestování.

NE 60, 120, NE, PL r. Pod tímto vlivem dozrávají lidé k vyššímu duševnímu poznání a k chápání duševního světa; mohou se v nich vyvíjeti medijní nebo umělecké schopnosti, okultní snahy a cítěni, záliba v cestování, zvláště po moři nebo vodách a naskýtají se příležitosti ke styku s lidmi duševně vynikajícími. I sociální výhody mohou se objeviti. Vliv tento, ačkoliv působí více psychicky a spirituelně, může u některých přivoditi i úspěchy hmotného směru. Platí to pro osoby narozené:

v červnu až říjnu 1868, v druhé polovici dubna až v první polovici prosince 1869, v březnu až prosinci 1870, v lednu až prosinci 1871, 1872, v lednu až v první polovici června, v listopadu až v prosinci 1873, v lednu až dubnu, v prosinci 1874, v lednu až březnu 1875, v červenci až září 1881, v květnu až prosinci 1882, v druhé polovici února až v prosinci 1883, v lednu až květnu, v druhé polovici prosince 1884, v lednu až v první polovici března 1885, v druhé polovici srpna až v prosinci 1008, v druhé polovici června až v prosinci 1910, v lednu až v první polovici září, v prosinci 1910, v lednu až v první polovici července 1911, v březnu až v dubnu 1912.

NE 60, 120 UR r. budí zájem o reformy, pokrok, okultismus, přivádí k vyšším názorům a vzbuzuje touhu po změně okolností, místa, povolání, skýtá geniální myšlenky a vnuknutí těm, kteří jsou narozeni:

koncem dubna až v prosinci 1855, v lednu až v první polovici května 1856, v druhé polovici ledna až v první polovici února 1857, koncem srpna až v první polovici prosince 1868, v druhé polovici června až v první polovici září, v druhé polovici prosince 1869, v lednu až v červnu 1870, v druhé polovici listopadu až v prosinci 1894, v lednu až červnu, v druhé polovici srpna až v listopadu 1895, v druhé polovici června až počátkem září 1896, v březnu až počátkem června, koncem prosince 1908, v lednu až v prosinci 1909, v první polovici ledna 1910.

NE 60, 120 SA r. přináší zlepšeni sociální, úspěchy v povolání, někdy i poctu a popularitu v politickém a hospodářském směru, duchovní prohloubení, koncentraci myšlenek, dobré rady u osob narozených:

v druhé polovici listopadu až v prosinci 1 866, v květnu až září 1867, v únoru až počátkem srpna, v listopadu až prosinci 1872, v květnu až v první polovici června, v prosinci 1882, v lednu až počátkem března 1883, v srpnu až září, v prosinci 1886, v lednu až v první polovici února, v dubnu až počátkem června 1887, koncem prosince 1895, v lednu až dubnu, koncem září až počátkem listopadu 1896, v dubnu až v první polovici května, v druhé polovici prosince 1901, v lednu 1902, koncem června až v první polovici listopadu 1911, v druhé polovici března až v dubnu 1912, v říjnu až v první polovici listopadu 1915, v druhé polovici června až v první polovici července 1916.

NE 60, 120 JU r. Toto příznivé postavení Neptuna k Jupiterovi způsobuje příznivou dobu v mnohých směrech. Udílí umělecké povzbuzení (inspiraci), sociální nebo politickou poctu, oblíbenost. Pod tím vlivem dochází člověk k oduševnělým názorům ve filosofii a náboženství, k úspěchu, protekci a mnohdy i k zlepšení poměrů. Také příznivé cesty a hluboká duchovni spojení, citové zjemnění lze předvídati u těch, kteří jsou narozeni:

v druhé polovici února až v první polovici března, koncem července až v říjnu 1854, koncem března až v první polovici dubna 1858, koncem srpna až v první polovici září 1859, v lednu až v první polovici února, v dubnu až v první polovici května 1860, v prosinci 1863, počátkem ledna, koncem května až srpna 1864, koncem ledna až v první polovici února 1866, v druhé polovici července až počátkem listopadu 1869, v březnu 1870, v srpnu 1871, v druhé polovici února až v první polovici dubna 1872, koncem listopadu až v první polovici prosince 1875, v lednu 1878, v druhé polovici června až v první polovici července, v druhé polovici listopadu až v prosinci 1881, v lednu až počátkem března 1882, v druhé polovici července až v první polovici srpna 1883, v listopadu 1887, koncem, prosince 1889, v první polovici ledna 1890, v červnu 1893, v červenci 1895, koncem října až v první polovici listopadu 1899, v prosinci 1901, v druhé polovici května až počátkem června 1905, v druhé polovici června až v první polovici července 1907, v říjnu 1911, v dubnu až v první polovici června, v druhé polovici listopadu až v první polovici prosince 1913, v květnu 1917, v červnu 1919, v druhé polovici ledna až v první polovici, dubna, v druhé polovici září až v první polovici října 1923, v březnu až v první polovici dubna, v červnu až červenci, koncem října až v listopadu 1925.

NE 90, 180 NE, PL r. Neptun v nepříznivém postavení ke svému a Plutovu místu způsobuje poruchy zdraví (z velké části špatnými astrálními vlivy) hrozí krisí nebo zmatkem v zaměstnání, dává sklon k zhoršení charakteru, vytváří pomluvy, pikle a těžkosti se strany okolí a příbuzných, přivádí k omylům, svedeni, zklamání. Pod tímto vlivem velmi trpí mravní a duševní úroveň, hlavně u narozených:

v druhé polovici března až počátkem října 1855, v druhé polovici ledna až v prosinci 1856, v lednu až počátkem dubna, v druhé polovici září až v prosinci 1857, v lednu až v první polovici února 1858, koncem června až v prosinci 1895, v druhé polovici dubna až v prosinci 1896, v lednu až v první polovici července, v prosinci 1897, v lednu až v první polovici února 1898, v srpnu až v první polovici října 1899, v květnu až počátkem prosince 1900, v dubnu až prosinci 1901, 1902, 1903, v lednu až červenci, v listopadu až prosinci 1904, v lednu až červnu, v prosinci 1905, v lednu až počátkem dubna 1906.

NE 1, 90, 180 UR r. Nepříznivé tyto transity budou působiti těžkosti neznámého původu, duševní utrpení, divné zkoušky, zhoršení postavení, jakož i potíže se zdravím a překážky, způsobené okolím u osob, jejichž narození připadá:

v září až v první polovici října 1861, v červnu až prosinci 1862, v lednu, až v první polovici června 1863, v druhé polovici března 1864, v říjnu až prosinci 1881, v lednu až v první polovici března, koncem července až y první polovici října 1882, v únoru, v první polovici března až v první polovici srpna 1883, v únoru až počátkem května, v druhé polovici listopadu až v prosinci 1901, v lednu až v první polovici prosince 1902, v druhé polovici dubna až v srpnu 1923, v druhé polovici února až v květnu, v druhé polovici července až v prosinci 1924, v lednu až počátkem března 1925.

NE 1, 90, 180 SA r. Tyto transity způsobuji těžkosti se zdravím, v povolání, přinášejí zármutek, duševní útrapy, větší zkoušky životní a svízele neznámého původu, úmrtí mezi nejbližšími — u osob narozených:

v říjnu a listopadu 1861, v druhé polovici února až v dubnu, v červnu až v první polovici srpna 1862, v druhé polovici února až v dubnu, v druhé polovici listopadu až v prosinci 1869, v druhé polovici dubna až v první polovici září 1877, v lednu až únoru 1878, v druhé polovici června až počátkem srpna, v prosinci 1884, v lednu až dubnu 1885, v druhé polovici listopadu až v prosinci 1890, v lednu, srpnu až v první polovici září 1891, v druhé polovici prosince 1898, v lednu až počátkem února, v červnu až počátkem listopadu 1899, koncem února až počátkem dubna, v listopadu až v první polovici prosince 1907, v druhé polovici srpna až v první polovici listopadu 1913, v květnu až počátkem června 1914, v druhé polovici září až v říjnu 1920, v druhé polovici března až v červenci 1921, v únoru až v květnu, koncem října až v první polovici prosince 1928.

NE 1, 90, 180 JU r. Označené transity přinášejí vzájemná odcizeni, ztráty ve hře a spekulaci, soudní spory, pomluvy, omyly, zhoršení pověsti nebo vykořisťování jinými - u osob, jejichž narození připadá:

v druhé polovici srpna až v první polovici prosince 1858, v říjnu až počátkem listopadu 1861, v druhé polovici března až počátkem července 1802, v lednu, v červenci až v první polovici září 1865, koncem února až v první polovici března 1868, v druhé polovici července až v první polovici srpna, v druhé polovici prosince 1870, v lednu až počátkem dubna 1871, koncem září až v první polovici října 1878, v druhé polovici prosince 1876, v první polovici ledna 1877, v únoru 1880, v červenci 1882, v září 1885, v prosinci 1888, v červnu až v první polovici srpna 1891, v druhé polovici ledna až počátkem února 1802, v druhé polovici června až počátkem července 1895, v druhé polovici srpna až v první polovici září 1897, v druhé polovici listopadu až v první polovici prosince 1900, v květnu až počátkem června, v druhé polovici srpna až v září, v druhé polovici prosince 1903, koncem května až v první polovici června 1906, v srpnu 1909, v listopadu 1912, v druhé polovici dubna až počátkem květní, v říjnu až v prosinci 1915, v druhé polovici května až počátkem června 1918, v druhé polovici listopadu až v prosinci 1920, v první polovici ledna, v druhé polovici července až v první polovici srpna 1921, v druhé polovici února až v květnu, v druhé polovici října až počátkem listopadu 1924, koncem března až v první polovici dubna l927.

URAN.
Uran

Podle všech projevů dnešní doby je patrno, že stojíme pod mocným vlivem jak Neptuna, Pluta, tak i Urana. Proto tolik nervosity a přenáhlenosti, honby za sportem, zájmu o pokrok techniky, vynálezů, o módu, rekordy a pod. Ale pod týmž vlivem se vyskytuje mnoho katastrof a neštěstí. Systém racionalisace a strojové výroby nepřináší žádného požehnání člověku, neboť dosud úpí v okovech sobectví a ve shonu po mamonu.

Tyto výše označené planety se dotýkají svými paprsky každého pozemšťana a buďto žehnají, nebo způsobují těžkosti a různé zkoušky, nepředvídané otřesy a změny v životě a často i smrt. Mnohdy to, čeho bylo dlouhými věky a úmornou prací docíleno, ničí Pluto a Uran jedním šlehem.

Uran se pohybuje mezí 5. a půl až 13. a 3/4 stupněm ve znamení Býka během roku 1937, a v tomto znamení pobude až do roku 1942 V tomto období jsou na obzoru valutami krise, půjčky, budou vyhledávány nové opravy a reformy v peněžnictví, též v umění nastoupí změna, racionalisace v průmyslu a technice bude poněkud mírněna, zato se více uplatní v zemědělství a hornictví. Uran v tomto zemském znamení bývá často příčinou neštěstí v dolech, výbuchů sopek a zemětřesení a nepříznivě bude působiti na majetné třídy. Působení této planety projevuje se zpravidla neočekávaně, rychle a přináší v životě větší změny, obraty a rozluky.

UR 1 NE r. Konjunkce Urana s rd. Neptunem způsobuje mimořádné účinky, které se budou jeviti u pokročilejších v duchovním probuzení, ve zvláštních mystických zážitcích a zvláštními změnami v životě. Tento aspekt může někdy přivoditi i odcizení nebo odloučení od milých osob, přerušiti stará spojeni a pouta přátelská, zhoršiti poměry života a neblaze působiti i na hmotné poměry. Tento vliv projevovati se bude hlavně u osob narozených:

v květnu až v listopadu 1877, v březnu až v prosinci 1878, v lednu až v prosinci 1879, v lednu až v červnu, v říjnu až prosinci 1880, v lednu až dubnu 1881.

UR 60, 120, NE r. Tento transit je značně harmonický pro duševní poznání a vede k dobrému vnuknutí, k intuici, zážitkům a duševním zkušenostem, dává sklon pro okultní studia a úspěch v tomto oboru, též pro větší cesty, seznámeni s vysoce oduševnělými lidmi a vědátory. Platí to pro osoby narozené:

v září až v první polovici listopadu 1903, koncem června až v prosinci 1904, v lednu až únoru, v druhé polovici dubna až v prosinci 1905, v lednu až prosinci 1906, v lednu až v první polovici srpna, koncem prosince 1907, v lednu až v první polovici června 1908.

UR 60, 120 UR r. Tyto aspekty přinášejí svým zrozencům v roce 1937 příznivé změny místa, cestu, nenadálé známosti, sklon k oduševnělému způsobu života, pokroku, zájem o studium okultismu, astrologie a reformy, úspěch nebo překvapení ve spekulaci; zájem o rádio, sport, stroje, vynálezy, moderní techniku, fotografii, telefonii, kina a pod., hlavně u osob narozených:

v druhé polovici července až v prosinci 1866, v první polovici ledna, v květnu až prosinci 1867, v lednu až v první polovici července 1868, v druhé polovici února až v první polovici dubna 1869, v druhé polovici září až v prosinci 1879, v lednu až březnu, koncem června až v prosinci 1880, v lednu až srpnu 1881, v druhé polovici ledna až v první polovici července, v listopadu až prosinci 1906, v lednu až prosinci 1907, v první polovici ledna, v srpnu až počátkem listopadu 1908, koncem května až v červnu 1920, v druhé polovici února až v prosinci 1921, v lednu až prosinci 1922, v lednu až počátkem března, v listopadu a počátkem prosince 1923.

UR 60, 120 SA r. Tyto aspekty Urana k Saturnovi přinášejí schopnost soustředění, neočekávanou podporu, změnu v dosavadním názoru, v zaměstnání, vytrvalost ve sledování cíle, celkem příznivé změny; možnost dědictví a uznání. Též racionalisace půdy a různé výhody se objevují vlivem těchto aspektů u osob narozených:

v říjnu až prosinci 1860, v lednu až počátkem března, v červenci až v první polovici září 1861, v únoru až v první polovici července, v listopadu až prosinci 1871, v první polovici ledna 1872, v druhé polovici dubna až v první polovici srpna 1876, v druhé polovici ledna až v březnu, v listopadu 1877, koncem srpna až v první polovici prosince 1885, v druhé polovici května až v první polovici července 1886, v druhé polovici srpna až v říjnu 1890, v březnu až v první polovici července 1891, v druhé polovici prosince 1900, v lednu až únoru, koncem června až v listopadu 1901, koncem února až v první polovici května, v srpnu až prosinci 1906, v lednu až počátkem února 1907, koncem června až v srpnu, koncem prosince 1915, v lednu až v první polovici května, koncem září až v prosinci 1919, v lednu, až počátkem dubna, v červnu až srpnu 1920.

UR 60, 120 JU r. Tyto transity vedou k vyššímu názoru, působí šťastné změny, málo tušené známosti v lásce a přátelství, přinášejí povýšení a úspěch, cesty, někdy i výhry v loterii, nové plány a zdar ve spekulacích. Pocítí to osoby narozené:

v druhé polovici prosince 1865, v první polovici ledna 1866, v druhé polovici května až července 1867, v lednu až v první polovici února 1868, v druhé polovici června až v červenci 1871, v srpnu až v první polovici září 1873, koncem listopadu až v prosinci 1877, v druhé polovici dubna až v první polovici září, v prosinci 1879, v lednu 1880, v červnu až počátkem července 1883, v prosinci 1884, v druhé polovici července až v srpnu 1885, v listopadu až v první polovici prosince 1889, v dubnu až v první polovici května, v září až v prosinci 1891, v říjnu až v první polovici listopadu 1894, v druhé polovici května až v červnu 1895, koncem října až v prosinci 1896, v lednu až únoru, koncem června až v první polovici srpna 1897, v druhé polovici února až v červenci, v říjnu a listopadu 1901, v druhé polovici března až v první polovici dubna, koncem října až v listopadu 1903, koncem srpna až v prosinci 1906, v druhé polovici dubna až počátkem Června 1907, v říjnu až počátkem prosince 1908, v druhé polovici ledna až počátkem dubna, koncem května až v červenci 1909, koncem ledna až v první polovici března, koncem června až počátkem listopadu 1913, koncem února až počátkem dubna 1915, v srpnu až září, v prosinci 1918, v lednu až první polovici května 1919, v druhé polovici září až počátkem listopadu 1920, v březnu až počátkem července 1921, v lednu až únoru, v druhé polovici srpna až počátkem října 1925.

UR 1 JU r. Taková konjunkce působí podle postavení Jupitera v horoskopu příznivě, nebo nepříznivě. Většinou dává podnikavost, změny v názorech, nové poměry a okolnosti, plány a překvapení. Během roku 1937 bude se uplatňovati hlavně u osob narozených:

v druhé polovici května až v červnu, koncem listopadu až v prosinci 1869, v květnu až v první polovici června 1881, v druhé polovici dubna až v květnu 1893, v dubnu až počátkem května 1905, v druhé polovici března až v první polovici dubna 1917.

UR 1 PL, 90 NE r. Pod tímto vlivem hrozí nebezpečí jak pro život jedince, tak i rodiny, pro povolání, objevují se duševní hoře, větší ztráty, rozluka, špatná pověst, těžší onemocnění a nebezpečí na cestách, v okultismu, explose, a to hlavně u těch, kteří se narodili:

v květnu až říjnu 1857, v dubnu až prosinci 1858, v únoru až prosinci 1859, v lednu až prosinci 1860, 1861, 1862, 1863, 1864, v lednu až červnu, v září až prosinci 1865, v lednu až dubnu, v listopadu až prosinci 1866, v lednu až březnu 1867, v květnu až listopadu 1877, v březnu až prosinci 1878, v lednu až prosinci 1879, v lednu až červnu, V říjnu až prosinci 1880, v lednu až v dubnu 1881, koncem srpna až v prosinci 1917, v lednu, koncem června až v prosinci 1918, v lednu až prosinci 1919, v lednu až. prosinci 1920, v lednu až v první polovici srpna 1921, v březnu až počátkem června 1922.

UR 90, 180 UR r. Tento vliv hrozí nepředvídanými, netušenými a nedobrými událostmi, rozloučením, nervosou, nenadálým ochuravěním, operací, nehodami na cestách, výbuchy, většími konflikty a změnami, úmrtím v rodině, též sebevražednými myšlenkami - u osob narozených:

v druhé polovici října až počátkem prosince 1872, v druhé polovici července až v prosinci 1873, v lednu až v první polovici září 1874, v druhé polovici ledna až počátkem července 1875, v lednu až v první polovici března, v druhé polovici října až prosinci 1892, v lednu až v první polovici prosince 1893, koncem dubna až počátkem října 1894, v březnu až červenci, v druhé polovici prosince 1913, v lednu až prosinci 1914, v lednu až v první polovici března, v srpnu až prosinci 1915.

UR 1, 90, 180 SA r. Neblahý transit Urana k Saturnovi přináší nezdar, překážky, tvoří neblahé události v životě i povolání, hrozí odcizením a rozlukou, citelnými ztrátami nebo omezením, náhlým těžším onemocněním nebo úrazem, smrtí členů rodiny, zarputilostí, nepřátelstvím atd. u osob narozených:

v druhé polovici srpna až v prosinci 1858, v lednu až březnu, koncem dubna až v červenci 1859, v druhé polovici listopadu až v prosinci 1865, v lednu až říjnu 1866, koncem ledna až v dubnu, v druhé polovici června až v prosinci 1874, v první polovici ledna 1875, v druhé polovici května až prosince 1881, v lednu až v první polovici dubna 1882, V druhé polovici října až v prosinci 1887, koncem června až v srpnu 1888, koncem března až počátkem května 1889, v lednu až březnu, koncem září až počátkem prosince 1895, v červnu až srpnu 1896, v březnu až počátkem srpna, v prosinci 1903, v lednu až v první polovici února 1904, v druhé polovici července až v září 1910, koncem března až v květnu, v druhé polovici prosince 1911, v lednu až počátkem února 1912, v srpnu až říjnu, koncem prosince 1917, v lednu až počátkem července 1918, v listopadu až prosinci 1924, v lednu, v druhé polovici března až v první polovici října 1925.

UR 90, 180 JU r. Uran v nepříznivém postavení k Jupiterovi věští nepříjemnosti, protivenství, náhlé spory, ztráty ve hře, ve spekulacích, v podnikání, rozvody nebo odcizeni, soudní řízení, rozpory v přátelství a rodině, též náhlá onemocnění. Platí to hlavně u osob narozených:

v druhé polovici ledna až v první polovici února 1855, koncem října až v prosinci 1857, v lednu až v první polovici března 1858, koncem července až v srpnu 1860, v druhé polovici října a v listopadu 1863, koncem prosince 1866, v lednu 1867, v červenci až v první polovici srpna 1872, v říjnu až v první polovici listopadu 1875, koncem dubna až v červnu, v prosinci 1878, v první polovici ledna 1879, v druhé polovici června až v červenci 1884, v druhé polovici září až v říjnu 1887, v druhé polovici března až v první polovici srpna, v druhé polovici listopadu až v prosinci 1890, v říjnu až prosinci 1895, v první polovici ledna, v červnu až v první polovici července 1896, koncem prosince 1898, v lednu až dubnu, koncem srpna až v první polovici října 1899, k březnu až v první polovici dubna, koncem července až počátkem prosince 1902, v druhé polovici září až v prosinci 1907, v lednu až únoru, v květnu až červnu 1908, v prosinci 1910, v lednu až počátkem února, v druhé polovici března až v první polovici června, koncem července až v září 1911, v druhé polovici února až v březnu, v září až počátkem listopadu 1914, koncem srpna až v první polovici října 1919, koncem ledna až počátkem června 1920, v druhé polovici listopadu až v prosinci 1922, počátkem ledna, v květnu až počátkem září 1923.

SATURN.
Saturnova rodina

Tato osudová planeta probíhá v roce 1937 mezi 17. a půl stupněm Ryb a 5. stupněm Skopce. Zprvu bude působiti tíživě na ústavy, kliniky, nemocnice, dílny, obecní úřady, námořnictví a může býti příčinou povodní, náboženských nepokojů a skrytých nemocí. Ve Skopci bude způsobovati nemoci hlavy, zubů, obličeje, nervosu, choroby kožní a ledvin a zaviní omezení, nesnáze ve veřejném životě a vážnější události ve světě, hlavně postihne Německo, Jutsko, Palestinu, Japonsko, Anglii, též Malopolsko a Rakousko.

V dobrém postavení v horoskopu dává člověku rozvahu, vytrvalost v překonávání seslaných překážek a těžkostí, daří jej soustředěním a ustálením myšlenek. V nepříznivém aspektu sesílá těžší rány osudu, bolestné zkoušky, pokání, způsobuje omezení v životosprávě, delší chronické nemoci. Je planetou, trestající za minulé přestupky života a vedoucí nás očistcem žití k vyšším životním sférám.

SA 60, 120 NE, PL r. Tyto aspekty přinášejí v roce 1937 pomoc starších nebo zkušenějších osob, podporu se strany vážených lidí, dávají hluboké myšlenky, schopnost soustředění a rozjímání, též pomoc a zisk v hospodářské práci, ustáleni duševního názoru - zvláště osobám narozeným:

v druhé polovici června až počátkem října 1869, v květnu až listopadu 1870, v dubnu až prosinci 1871, pak v letech 1872, 1873, 1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, v lednu až v první polovici června, v prosinci 1890, v lednu až v první polovici dubna 1891, v druhé polovici července až v prosinci 1909, v lednu, v druhé polovici května až v prosinci 1910, v lednu až v prosinci 1911, pak v ročnících 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, v lednu až v první polovici srpna 1917, v druhé polovici února až v první polovici 1918.

SA 60, 120 UR r. Takové transity přinášejí pevnost, vytrvalost ve sledování cíle, zájem o racionelní podniky a v nich možnost úspěchu, pomoc v těžších chvílích, hluboké vědomosti a zkušenosti, sklon k okultismu, též nové plány — zejména u osob narozených:

v druhé polovici května až v prosinci 1855, koncem února až v prosinci 1856, v lednu až v prosinci 1857, 1858, v lednu až červnu, v druhé polovici prosince 1859, v lednu až počátkem dubna 1860, v říjnu až v první polovici listopadu 1868, červenci až prosinci 1869, v lednu až prosinci 1870, 1871, v lednu až září, v druhé polovici prosince 1872, v lednu až v první polovici července 1873, v prosinci 1894, v lednu až květnu, v druhé polovici září až prosinci 1895, v lednu až prosinci 1896, 1897, v lednu až v první polovici prosince 1898, v druhé polovici června až počátkem října 1899, v lednu až srpnu, v druhé polovici října až v prosinci 1909, v lednu až prosinci 1910, 1911, 1912, v lednu až únoru, v srpnu až v první polovici prosince 1913.

SA 60, 120 SA r. Saturn v dobrých aspektech ke svému rad. místu skýtá mnoho vytrvalosti a soustředění, klidu, vážné snahy, zvolna se dostavující úspěchy nebo hmotné výhody, snad i zisk z namáhavé nebo hospodářské práce, dobré vztahy nebo pomoc se strany starších a zkušenějších osob, napomáhá k sebeovládání a podnikání, při koupi nebo prodeji pozemků, domů, nemovitostí, nábytku o jiných stabilních hodnot. Vliv tento platí pro osoby narozené:

v červenci až prosinci 1857, v lednu až v první polovici srpna 1858, koncem listopadu až v prosinci 1866, v lednu až prosinci 1867, v lednu až v první polovici února, v dubnu až počátkem listopadu 1868, v druhé polovici února až v první polovici července, v druhé polovici listopadu až v prosinci 1872, v lednu až prosinci 1873, v lednu 1874, v druhé polovici května až v prosinci 1882, v lednu až počátkem července, v druhé polovici prosince 1883, v lednu až v první polovici března 1884, v druhé polovici srpna až v prosinci 1886, v lednu, květnu až počátkem října, koncem prosince 1887, v lednu až červnu 1888, v druhé polovici ledna až v první polovici dubna, v říjnu až prosinci 1896, v lednu až v první polovici prosince 1897, koncem prosince 1901, v lednu až prosinci 1902, v lednu až v první polovici května 1913, v lednu až počátkem března, v srpnu až počátkem prosince 1903, v červenci až počátkem listopadu 1911, v druhé polovici března až v prosinci 1912, v druhé polovici června až v prosinci 1916, v lednu až počátkem srpna 1917, v listopadu až prosinci 1925, v lednu až prosinci 1926, v první polovici ledna, v druhé polovici května až v první polovici října 1927.

SA 60, 120 JU r. Saturn v dobrých aspektech s Jupiterem přivádí úspěch v povolání, v soudním řízení, v hospodářském a společenském směru, přináší zisky a výhody, peněžité prospěchy, užitek z dědictví nebo odkaz; vážnější snahy, soustředěnost, vytrvalost, pomoc starších osob a zlepšení charakteru — těm, kdož se narodili:

v dubnu až v první polovici června 1858, koncem srpna až v prosinci 1859, v lednu, v druhé polovici dubna až července 1860, v druhé polovici prosince 1863, v lednu až v první polovici listopadu 1864, v únoru až prosinci 1866, v druhé polovici července až v říjnu 1867, v březnu až květnu 1870, v srpnu až prosinci 1871, v lednu až počátkem července 1872, koncem listopadu až prosince 1875, v lednu až říjnu 1876, v druhé polovici ledna až v první polovici dubna, v červenci až počátkem prosince 1878, koncem června až v první polovici prosince 1881, v únoru až v první polovici května 1882, v druhé polovici července až v prosinci 1883, v lednu až v první polovici června 1884, v druhé polovici listopadu až prosince 1887, v lednu až únoru, v druhé polovici dubna až v první polovici října 1888, koncem prosince 1889, v lednu až březnu, v druhé polovici srpna až v první polovici listopadu 1890, v červnu až prosinci 1893, v lednu až dubnu 1894, v červenci až počátkem října 1895, v druhé polovici ledna až v květnu 1896, koncem října až v prosinci 1899, v lednu, červnu až září 1900, v druhé polovici prosince 1901, v lednu až počátkem března 1902, v druhé polovici května až v srpnu, koncem října až v prosinci 1905, v lednu až počátkem dubna 1906, v druhé polovici června až v první polovici září 1907, koncem února až v dubnu 1908, v druhé polovici října až v prosinci 1911, počátkem ledna 1912, v druhé polovici dubna až v květnu, koncem listopadu až v prosinci 1913, v lednu až v první polovici února 1914, v květnu až v červenci, v prosinci 1917, v lednu až v první polovici března 1918, v červnu až srpnu 1919, v únoru až počátkem dubna, koncem září až v první polovici prosince 1023, v druhé polovici března až v první polovici července, v listopadu až prosinci 1925, v lednu 1926.

SA 1, 90, 180 NE, PL r. Takové aspekty Saturna způsobují duševní i tělesná utrpení, těžkosti v povolání, ve věcech finančních, životních, sociálních, též osudové události, dlouho trvající nemoci, uplatnění se karmy a různé nesnáze, též podkopání dobré pověsti, zhoršení charakteru, tajné nepřátelství. Vliv budou pociťovati osoby narozené:

v květnu až v první polovici srpna 1855, koncem února až v prosinci 1856, v lednu až prosinci 1857, 1858, 1859, 1860, 1861, 1862, v lednu až počátkem května, v druhé polovici září až v prosinci 1863, v lednu až počátkem března 1864, v srpnu až v první polovici listopadu 1895, v červnu až prosinci 1896, v lednu až prosinci 1897, pak v dalších ročnících 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909,1910,1911,1912,1913, 1914, 1915, 1916, v lednu až červenci, v listopadu až prosinci 1917, v lednu až červnu 1918, v lednu až dubnu 1919.

SA 1, 90, 180 UR r. Tyto značně kritické aspekty k Uranu přinášejí odloučení v lásce, přátelství, zavinují nehody, nezdary, zarputilost, nemoci, nepříznivou situaci ve finančních a majetkových poměrech, nepřízeň v povolání nebo podnikání. Někdy hrozí ztrátou, těžším onemocněním, úmrtím v rodině nebo u příbuzných. Toto se může uplatniti u osob narozených:

v druhé polovici června až v prosinci 1862, v první polovici ledna, v dubnu až prosinci 1863, v lednu až prosinci 1864, 1865, v lednu až v první polovici července 1866, koncem ledna až v dubnu 1867, v listopadu až prosinci 1881, v lednu až v první polovici února, v druhé polovici srpna už v prosinci 1882, v lednu až prosinci 1883,1884, v lednu až říjnu 1885, v dubnu až v první polovici srpna 1886, v druhé polovici prosince 1901, v lednu a l počátkem srpna, v září až prosinci 1902, v lednu až prosinci 1903, 1901, 1905, počátkem ledna, v srpnu až říjnu 1906, v červnu až počátkem července 1923, v březnu až prosinci 1924, v lednu až prosinci 1925, 1926, 1927, v lednu až dubnu, v říjnu až prosinci 1928, v lednu až v první polovici září 1929.

SA 1, 90, 180 SA r. Nepříznivé aspekty Saturna k vlastnímu místu v horoskopu tvoří karmické a osudové rány, delší nemoci, obtíže v povolání, vážnější události v rodině, nesnáze všeho druhu v poměrech hospodářských a zaměstnaneckých. Jsou to aspekty depresí, neschopnosti nebo nechuti k práci, sobeckých sklonů a duševního utrpení. V roce 1937 budou působit hlavně na osoby narozené:

v druhé polovici října až v prosinci 1861, v lednu až počátkem dubna, v červenci až prosinci 1862, v únoru až počátkem září 1863, v druhé polovici listopadu až v prosinci 1869, v lednu až prosinci 1870, v lednu, v druhé polovici července až v říjnu 1871, v květnu až srpnu 1877, koncem ledna až v prosinci 1878, v lednu až březnu 1879, v červenci až v prosinci 1884, v lednu, březnu až v první polovici srpna, koncem prosince 1885, v lednu až počátkem května 1886, v druhé polovici srpna až v prosinci 1891, v lednu až v první polovici října 1892, koncem prosince 1898, v lednu až červenci, v září až prosinci 1899, v lednu až počátkem prosince 1900, v březnu až prosinci 1907, v lednu až dubnu, v druhé polovici října až v prosinci 1908, v první polovici ledna 1909, v září až říjnu 1913, v květnu až prosinci 1914, v lednu až červnu 1915, koncem září až v prosinci 1920, v lednu až listopadu 1921, v druhé polovici března až v první polovici srpna 1922, v druhé polovici února až v první polovici května, v listopadu až prosinci 1928, v lednu až prosinci 1929, v první polovici ledna 1930.

SA 1, 90, 180 JU r. Tyto transity věští možné ztráty majetku, finanční tíseň, těžkosti v povolání, úmrtí členů rodiny, mluví o soudních nebo úředních potížích, zrušení přátelství a společenství, tvoři konflikty s nadřízenými, s úřady, nemoci a odcizení. Platí pro osoby narozené:

v první polovici března, v červenci až počátkem října 1850, koncem ledna až v červnu, koncem září až v prosinci 1853, v druhé polovici března až počátkem června, v druhé polovici září až v prosinci 1856, v lednu 1857, v dubnu až počátkem července 1859, v druhé polovici října až v prosinci 1861, v lednu až v první polovici září 1862, v lednu až počátkem prosince 1805, koncem února až v první polovici května, V listopadu až v první polovici prosince 1868, koncem července až v prosinci 1870, v první polovici ledna, v březnu až v první polovici června 1871, v říjnu až prosinci l873, v lednu až počátkem září 1874, v druhé polovici prosince 1876, v lednu až listopadu 1877, v druhé polovici února až v dubnu J880, v červenci až prosinci 1882, v lednu až květnu 1883, v druhé polovici září až v prosinci 1885, v druhé polovici února až v první polovici srpna 1886, v prosinci 1888, v lednu až počátkem března, v červnu až říjnu 1889, v druhé polovici června až v červenci 1891, v druhé polovici ledna až počátkem dubna 1892, v druhé polovici června až v září, v druhé polovici listopadu až v prosinci 1894, v lednu až v první polovici května 1895, koncem srpna až v listopadu 1897, koncem března až v červenci 1898, koncem listopadu až v prosinci 1900, v lednu až v druhé polovici února, koncem července až počátkem října 1901, v druhé polovici května až v první polovici září, koncem prosince 1903, v lednu až březnu 1904, v červnu až srpnu 1906, v lednu až v první polovici dubna 1907, v druhé polovici srpna až počátkem listopadu 1909, v druhé polovici května až v červnu 1910, v listopadu až prosinci 1912, v lednu 1913, v druhé polovici dubna až v prosinci 1915, v lednu až počátkem března 1916, v druhé polovici května až počátkem srpna 1918, v prosinci 1920, v lednu, koncem července až v první polovici října 1921, koncem února až v první polovici května, v druhé polovici října až v prosinci 1924.

JUPITER.
Jupiter

Jupiter jest podle astrologie všeobecný princip dobra a v příznivém postavení v horoskopu dává nám požehnání, úspěchy, pomoc výše stojících osob, záchranu, naději, při nejmenším pak spokojenost a zdraví. Poněvadž jest dosti rychlý, netrvá jeho šťastný vliv v transitech příliš dlouho, mimo jeho retrograditu. Někdy se jeví jeho příznivý vliv jen několik dní. Jupiter symbolisuje ochránce. V roce 1937 probíhá až do 19. prosince znamením Kozoroha a pak vstupuje do znamení Vodnáře. Ve znamení Kozoroha není příliš šťastně a mocně působivý, neboť je v tak zvaném ponížení. Přesto však měl by příznivě působiti na hmotné, zemské, hospodářské a průmyslové poměry.

JU 1, 120 NE, PL r. Jupiter v příznivém postavení s Plutem i Neptunem věští úspěch po stránce duševní, sociální, též v umění, někdy umožňuje daleké cesty a seznámení s lidmi oduševnělými, zjemňuje naše city, dává mystickou náladu, zájem o psychické a ideální směry života, též přináší sympatie milých a milujících osob, nové idee, inspiraci a poznatky. S rad. Plutem působí pro narozené: v březnu až září 1859, v lednu až prosinci 1800, 1861, 1862 a ve všech letech až do 1885. S rad. Neptunem pro narozené v březnu až září 1851, v lednu až prosinci 1852 a pak v letech až do 1861, v lednu až dubnu, v říjnu až prosinci 1862, v lednu až únoru 1863, v červnu až září 1877, v druhé polovici dubna až v prosinci 1878, v lednu až prosinci 1879, a dalších letech až do roku 1888, v lednu až červnu, v druhé polovici prosince 1889, v lednu až březnu 1890.

JU 1, 120, 60 UR r. Jupiter v dobrém aspektu s Uranem tvoří příznivé změny v povolání a v místě pobytu, delší cesty, nové naděje na šťastnější změny v životě, podporu, protekci, větší zisk ve hře a spekulaci, nové známosti, též nové plány a idee, vynálezy, reformy, dárky nebo milostné spojení, ne však dlouhého trvání. V roce 1037 o platí pro osoby narozené:

v dubnu až prosinci 1853, v dalších letech až do 1857, v lednu až červenci, v listopadu až prosinci 1858, v lednu až počátkem května 1859, v říjnu až prosinci 1879, v lednu až únoru, v druhé polovici července až v prosinci 1880, pak v dalších letech až 1883, v lednu až počátkem prosince 1884, v únoru až v první polovici září 1885, v listopadu až prosinci 1892, v lednu až červnu, v srpnu až prosinci 1893, v lednu až prosinci 1894, a dalších letech až do 1897, v první polovici ledna, v květnu až počátkem listopadu 1898, v únoru až červnu, v prosinci 1906, v lednu až prosinci 1907 i v dalších letech až 1911, v lednu až březnu, v červenci až prosinci 1912, v druhé polovici března až v září 1921, v lednu až prosinci 1922, a v dalších letech až do 1926, v lednu až květnu, v září až prosinci 1927, v lednu až v první polovici března 1928.

JU 1, 120, 60 UR r. Tyto transity věští, že Jupiter udělí níže označeným osobám v roce 1937 úspěch v hospodářské práci, zisk v obchodě s domy a statky, pomoc se strany starších osob, vážné myšlenky a dobrou pověst, více klidu a tvůrčí síly, pozvolné úspěchy a politický prospěch. To se týká hlavně osob narozených:

v listopadu až prosinci 1860, v lednu až v první polovici února, v druhá polovici července až v prosinci 1861, v lednu až v první polovici listopadu 1802, v druhé polovici března až počátkem srpna 1863, v druhé polovici února až v červnu, v druhé polovici listopadu až v prosinci 1871, v lednu až prosinci 1872, v červnu až listopadu 1881, v druhé polovici února až v prosinci 1882, v lednu až dubnu, v květnu až prosinci 1873, v únoru až prosinci 1877, v lednu až červnu, v srpnu až prosinci 1878, v lednu až únoru 1879, v lednu až v první polovici června 1883, koncem srpna až v prosinci 1890, v lednu až v prosinci 1891, v lednu až v první polovici září 1892, koncem ledna až počátkem března, v říjnu až v prosinci 1895, v lednu až v prosinci 1896, v lednu až v první polovici listopadu 1897, koncem prosince 1900, v lednu až prosinci 1901, 1902, v lednu až počátkem února 1903, v březnu až prosinci 1906, v lednu až prosinci 1907, v lednu až počátkem dubna l908, v dubnu až prosinci 1911, v lednu až počátkem srpna, v listopadu až prosinci 1912, v lednu až v první polovici dubna 1913, v říjnu až prosinci 1919, v lednu až v první polovici března, koncem června až v prosinci 1920, v lednu až říjnu 1921, v druhé polovici dubna až v první polovici července 1922.

JU 1, 120 JU r. Jupiter v příznivém postavení k vlastnímu rad. místu, ač nepůsobí dlouho, přece přináší zdar v práci, menší šťastnější případy, podporu přátel nebo představených, úspěch v podnikání, na cestách, ve známostech a lásce, v přátelství, manželství nebo rodině. Podporuje zdraví, uvádí člověka do veselé a lepší společnosti, k požitkům a spojením. Někdy způsobuje narození dítka nebo početí a výhry v loterii. Platí pro narozené:

v lednu až prosinci 1854, v únoru až v první polovici května 1856, v druhé polovici června až v první polovici prosince 1857, v druhé polovici ledna až počátkem června 1858, koncem srpna až v prosinci 1861, v lednu až počátkem září 1862, v druhé polovici prosince 1865, v lednu až v první polovici prosince 1866, koncem května až v prosinci 1869, v lednu až v první polovici května 1870, v srpnu až prosinci 1873, v lednu až v první polovici srpna 1874, v prosinci 1877, v lednu až březnu, koncem července až v první polovici listopadu 1878, v květnu až prosinci 1881, v lednu až počátkem května 1882, koncem července až v listopadu 1885, v druhé polovici března až v červenci 1886, koncem března až v květnu, v listopadu až prosinci 1889, v lednu až počátkem března, v druhé polovici září až počátkem října 1890, v dubnu až prosinci 1891, v lednu až březnu 1892, v druhé polovici dubna až v prosinci 1893, v lednu až v první polovici dubna 1894, v listopadu až prosinci 1896, v lednu až v první polovici února, v červenci až počátkem listopadu 1897, v lednu až v první polovici dubna, v září až prosinci 1899, koncem února až počátkem července, v druhé polovici října až v prosinci 1901, v lednu až v první polovici února 1902, v druhé polovici března až v prosinci 1903, v lednu až počátkem března 1904, v dubnu až počátkem srpna, v druhé polovici listopadu až v prosinci 1905, v lednu až březnu 1906, v druhé polovici října až v prosinci 1908, v lednu až březnu, v červnu až v první polovici října 1909, v druhé polovici prosince 1910, v lednu až květnu v srpnu až v polovici prosince 1911, v únoru až prosinci 1913, v lednu 1914, v březnu až prosinci 1915, v lednu až únoru 1916, v druhé polovici března až počátkem července 1917, v lednu až únoru 1918, koncem září až v prosinci 1920 lednu až počátkem října 1921, v prosinci 1922, v lednu až počátkem prosince 1923, v druhé polovici ledna až v prosinci 1925, v první polovici ledna 1926.

Označené transity všech planet, ať dobré ať nepříznivé nepůsobí po celý rok, nýbrž v určitých časových obdobích a stává se dosti často, že působí na jednou vlivy příznivé i nepříznivé a tvoří tak najednou dobré i špatné události; někdy jedny působí nepříznivě, druhé jejich vliv ruší.

Transity větších planet s menšími v horoskopu, jako s Marsem, Venuší, Merkurem a Měsícem, nutno vypočítávati individuelně, neboť do rámce této ročenky nelze je umístiti.

V. Sadovský, Karvinná.


Za zapůjčení publikace Pohledy do budoucna 1937 děkuji panu Ing. Chromíkovi.


Demografický vývoj v Česku
1937
Střední stav obyvatel  10 888 540  
Narození  155 996 
Zemřelí  139 558  
Přirozený přírůstek  16 438  
Přírůstek stěhováním  - 2 997 
Celkový přírůstek  13 441  


Historie 1937
1937 narozeni
1937 úmrtí Česko


1937 film Filosofská historie
Astrology Pacific   |     |  
Stránka byla upravena programem Made with AceHTML 5 Pro. AceHTML 5.06.1 Pro.
WebPage created per programme  AceHTML 5.06.1 Pro.