Měsíc  Astrology Pacific Slunce
Astrology Pacific       |       Zajímavosti       |       Ze starých letopisů      


Váš minulý život určuje vaši budoucnost

Váš nynější život je vtisknut jednáním a zážitky vašeho minulého života. Váš karmický Saturn a karmická Luna vám dávají nahlédnout do vašeho dřívějšího života a naznačují, co se v tomto životě z toho všeho máte naučit.
Původ myšlenky karmy vznikl pozorováním oblohy! Především Luna svým stálým zanikáním a znovuobjevováním dala vznik myšlence mnoha životů ve stálém znovuzrozování. Všechno, co vidíme na obloze, se logicky spojuje, navazuje na sebe. Z toho se usuzuje, že znovuzrozování je logické. Osud nebo karma vzniká osobním jednáním nebo opomenutým jednáním a nese své následky. Zde není ani odměna, ani trest, ale jen životní okolnosti, které nás mají vést k jistým zkušenostem a poznatkům.. Německý astrolog B.A. Mertz říká, že člověk je trestán svými hříchy, ne za své hříchy.
Každá nová životní okolnost podporuje nové rozhodnutí a určuje náš budoucí osud. Všechna naše vědomá a nevědomá rozhodnutí minulosti nosíme stále v sobě Proto i v nejmenších věcech jsme konfrontování s naši karmou.

Astrologie a karma

Váš horoskop narození hovoří nejen o současném životě, ale i o vaši osobní minulosti. Dva protihráči Luna a Saturn ukazují, jaký osud jste si přinesli z minulosti do tohoto života a jak ho máte zpracovávat.

Karmický Saturn

Saturnovo karmické postavení ve zvířetníku ukazuje, jaký směr vezme váš osud v tomto životě na základě minulých zážitků. Ukazuje, co máte zpracovat Protože síla Saturna je veliká, dává vám mnoho malých a větších podnětů, abyste se naučili tomu, co je vám v tomto životě určeno. Pokud se vůči osudovým vlivům bráníte, pak v pasivním utrpení prožijete to, co vlastně od vás Saturn aktivně požaduje.
Důležitý karmický zákon praví, že se máme naučit jednat, když je čas k jednání a čekat, když je čas klidu. Aby se mohl sledovat tento zákon, je nutno se soustředit především na intuici. Každá duše ví, jaká je v životě její karma a jak ji má vyplnit.

Karmická Luna

Duše je část životní boží energie a má snahu dále se rozvíjet, aby se jednou stala dokonalou. Postavení karmické Luny ve zvířetníku ukazuje, ve které oblasti v tomto životě můžete a máte vyrůst nad sebe sama. V oblasti zvířetníkového znamení, ve kterém je karmická Luna, můžete se zvláště naučit věcem, které přispějí ke vzrůstu a zraní vaši osobnosti. Zde můžete aktivně tvořit dle vašich přání.
Avšak stav karmické Luny symbolizuje také svědomí, které působí hluboko ve vaši duši. To ovšem nelze zaměňovat s morálním a konvečním vědomím. Jednání vůči karmickému vědomí Luny přinášejí truchlivé zážitky a jsou důvodem toho, že se často opakují stejné zážitky, až se dostaneme k našemu karmickému vědomí. Má zvláštní význam, zda karmická Luna karmického Saturna ve zvěrokruhu předchází nebo jde za ním.

Luna se vzdaluje od Saturna

Když se Luna ve zvířetníku od Saturna vzdaluje, je vzrůst duše pro vás zvláště důležitá. Vše, co náleží Saturnu, tedy úroveň, výchova, dědičnost, tradice vás nemohou zastavit, abyste se nepozvedli a nevyvinuli nad váš současný osud. Toto postavení Luny posiluje vaši karmickou Lunu.

Luna se přibližuje Saturnu

Když se Luna ve zvířetníku přibližuje Saturnu, je moc osudu zvláště silně zdůrazněna, a můžete zařídit svůj život jen v úrovni vašeho vzdělání, výchovy, tradic a dědičnosti. Musíte se spokojit jen s menším hřištěm pro vaše jednání s osudem. Tato tendence je především silná, když Luna a Saturn jsou ve stejném znamení. Toto postavení Luny posiluje karmický vliv Saturna.

Posílení u jistých zvířetníkových znamení

Ve zvířetníkových znameních bereme v úvahu stav Slunce ve zvířetníku. 2. 6. a 8. zvířetníkové znamení, počítáno od postavení Saturna, je karmicky zvláště důležité. Stojí-li Slunce v některém z těchto znamení, pak téma karmy ve vašem životě bude důležitější než u člověka, jehož Slunce v těchto znameních nestojí. „Dodatečné informace" naleznete ještě v odpovídajících údajích při dalších interpretacích postavení Saturna.
Karmickou Lunu a Saturna si vypočítáte dle tabulek, uvedených na konci.

Karmický Saturn ve Skopci

V minulém životě byli jste zřejmě odbojní a svéhlaví. Snad jste byli generálem nebo nějakou vládnoucí osobnosti, která si nenechala od nikoho poradit, ale snažila se všem vnutit svou vůli a sledovala jen své vlastní cíle. Pokud jste žili jako žena, pak taková, která se bouřila proti dosavadním zvykům a tradicím a jednala svévolně. I v tomto životě míváte stále ještě sklon ke svévůli, avšak nyní máte vyvinout více trpělivosti a nesnažit se prorazit hlavou zeď. Máte se snažit přizpůsobit a nestavět do popředí stále jen vaši vůli. Máte přisvědčovat životu a podporovat vše kladné, živoucí ve vás i v jiných.
Dodatečné informace: Je-li vaše karmická Luna v Býku, Blížencích, Raku, Lvu, Panně, Váze, pak Luna ve své karmě bude silnější než Saturn. Proto pro vás bude směrodatný text o karmickém vlivu Luny na dalších stránkách.
Je-li vaše karmická Luna ve Štíru, Střelci, Kozorohu, Vodnáři, Rybách nebo Skopci, pak karmický vliv Saturna bude silnější.
Slunce v Býku, Panně a Štíru posiluje Saturnovu tendenci.

Karmický Saturn v Býku

S tímto postavením Saturna jste byli v minulém životě dosti poživačnými vychutnávači života. Jako výše postavená osoba u dvora krále nebo knížete jste žili jen pro své požívačné choutky Váš pohled se nedostal přes okraj talíře. V současnosti prožijete různá omezení, poruchy, ba i krize, když budete myslet jen na sebe. Namísto toho máte se snažit způsobovat radost jiným osobám a snažit se uspokojit jejich potřeby.
Pravá radost ze života nevzniká jen uspokojením nadměrného požitku, ale ze společně prožitých okamžiků plných souladů a porozumění.
Dodatečné informace: Je-li vaše karmická Luna v Blížencích, Raku, Lvu, Panně, Váze, Štíru, pak vaše karmická Luna působí silněji než karmický Saturn. V tom případě si povšimněte textu o vaší karmické Luně na dalších stranách.
Je-li však vaše karmická Luna ve Střelci, Kozorohu. Vodnáři, Rybách, Skopci nebo Býku, pak karmický Saturn bude důležitější. Slunce v Blížencích. Váze nebo Střelci posiluje Saturnovu tendenci.

Karmický Saturn v Blížencích

V minulosti z vás mohl být zručný zloděj, které putoval po zemi jako lazebník a draze prodával lidem různé „zázračné vodičky". Nebo jste byla čarodějnice a naháněla lidem svými zuby strach a hrůzu. V každém případě nebrali jste zodpovědnost za vaše slova, lehce rozsévaná a nevšímali jste si toho, jaké následky přivodí. I v současností rádi mluvíte, ale přitom prožijete omezení různého druhu, poruchy, netušené krize. To vám má ukázat, že máte být opatrnější a převzít větší zodpovědnost za vyřčená slova.
Je nutné, abyste s porozuměním mluvili s jinými lidmi. Důležité také je, abyste s otevřeným srdcem a porozuměním naslouchali jiným.
Dodatečné informace: Když vaše karmická Luna je v Raku, Lvu, Panně, Váze, Štíru či Střelci, pak vaše karmická Luna bude mít silnější vliv než karmický Saturn.
Je-li Vaše karmická Luna v Kozorohu, Vodnáři, Rybách, Skopci, Býku. Blížencích, pak silnější vliv bude mít Váš karmický Saturn a směrodatný bude pro vás text o karmickém Saturnu. Slunce v Raku, Štíru nebo Kozorohu posiluje vliv Saturna.

Karmický Saturn v Raku

V minulosti byli jste zřejmě nějakým princem či princeznou a svou vrtkavosti a náladovosti jste tyranizovali všechny lidí v okolí. Nebo jste mohli být majiteli statku, starali jste se sice o své zaměstnance, ale s chladným srdcem, bez účasti na jejích strastech, zranili jste city jiných. Také v tomto životě nebude pro vás vždy snadné otevřít a vyjádřit své city a pochopit city jiných. Buď jste přímí a tím můžete zranit jiné, nebo se ztrácíte v tragických náladách.
Váš nynější osud můžete ovládnout, když se budete snažit ukáznit vaší náladovost a snažit se o čestné citové vztahy k jiným Při tom bude podstatné, abyste ze svého srdce neudělali vražednou jámu.
Dodatečné informace: Je-li vaše karmická Luna ve, Lvu, Panně, Váze, Štíru, Střelci, pak v tomto případě karmická Luna bude silnější než váš karmický Saturn a vezměte v úvahu patřičný text na následujících stránkách.
Je-li vaše karmická Luna ve Vodnáři, Rybách, Skopci, Býku, Blížencích nebo Raku, pak důležitější bude pro vás otištěný text pro karmického Saturna.
Slunce ve Lvu, Střelci a Vodnáři posiluje tendenci Saturna

Karmický Saturn ve Lvu

V minulosti jste zřejmě vládli nad jinými, nebo ovládali jiné. Jako princezna, metresa, král nebo vládní úředník jste si nechali posluhovat druhými, vychutnávali jste moc nad jinými.
V tomto životě máte v sobě ještě sklon k vládychtivosti, ale nemůžete ji již tak vyžít. Nyní máte pečlivě plnit povinnosti vůči jiným a převzít zodpovědnost za jiné. Ale i když toto vše budete pečlivě vykonávat, ovládnete osud až tehdy, když vyvinete laskavé srdce.
Dodatečné, informace: Když vaše karmická Luna je v Panně, Váze, Štíru, Střelci, Kozorohu, Vodnáři, pak bude karmu ovládat silněji než Saturn.. V tomto případě vezměte v úvahu text o karmické Luna na následujících stranách.
Je-li Luna v Rybách, Skopci, Býku, Blížencích, Raku, Lvu pak převahu bude mít karmický Saturn a zde vezměte v úvahu text ke karmickému Saturnu na následujících stranách.
Slunce v Panně, Kozorohu a Rybách posiluje tendenci Saturna.

Karmický Saturn v Panně

Není vyloučeno, že v minulosti jste byl otrokářem, který neúprosně vytřískal z otroků vše, co mohl. Nebo jste byla ženou bohatého muže, která nelítostně využívala a šikanovala své služebnictvo a při tom jste je omezovala v platu a jídle.
V současnosti prožijete osudové rány nebo životní krize, pokud s jinými nebudete svědomitě a správně zacházet. Je vaším osudem vyvinout pochopení a soucit pro jiné. Zlepšíte váš osud, když budete vhodně spolupracovat s jinými. K tomu bude nutná i čestná sebekritika, stejně jako schopnost přijímat kritiku od jiných.
Dodatečné informace: Když vaše karmická luna je ve Váze, Štíru, Střelci, Kozorohu, Vodnáři, Rybách, pak silněji ovlivňuje Vaše karmu než váš Saturn a k tomu si najděte patřičný text na následujících stranách.
Je-li Luna ve Skopci, Býku, Blížencích, Raku, Lvu, Panně, pak váš karmický Saturn bude silněji ovlivňovat vaši karmu.
Slunce ve Váze, Vodnáři nebo Skopci posiluje tendenci Saturna.

Karmický Saturn ve Váze

Je možné, že v minulosti jste byl umělcem, zamilovaným do sebe a do svých uměleckých děl. Nebo jste byl Casanova, hledal stále nová spojení, ale bez hlubšího a trvalejšího významu, pro které jste nebyl schopen. Pro vás byl důležitý pohodlný život a vůbec vás nezajímalo, co pro to musí udělat nebo vytrpět jiní lidé. Vztah ke krásným uměním ve vás zůstal ještě i v tomto životě. Ale nyní máte být aktivní pro druhé lidi a snažit se zlepšit a ulehčit jejích život. Když dáte rádi a dobrovolně jiným více, než od nich dostáváte, pak vyplníte svůj osud a vyvinete se ve správném směru.
Dodatečné informace: Je-li vaše karmická Luna ve Štíru, Střelci, Kozorohu, Vodnáři, Rybách nebo Skopci, pak karmická Luna působí na karmu silněji než Saturn a odpovídající text o karmické Luně si přečtete na následujících stránkách.
Je-li však vaše karmická Luna v Býku, Blížencích, Raku, Lvu, Panně nebo Váze, pak důležitější bude pro vás text pro karmický Saturn.
Slunce ve Štíru, Rybách nebo Býku posilují tendence Saturna.

Karmický Saturn ve Štíru

Je dosti možné, že v minulosti z vás byl obávaný mořský lupič nebo pirát. Nebo jste mohla být prostou zlodějkou, která se pohybovala v tmavých uličkách. Zmocňovali jste se násilím jmění jiných a měli jste na mysli jen svůj vlastní prospěch. Život jiných lidi nebyl pro vás důležitý, jen pokud váš život nebyl v nebezpečí.
V současnosti stále ještě peníze hrají důležitou roli pro vás. Váš narušený vztah k vlastnictví vám přinese různé krize a nové požadavky. Musíte se naučit žít skromně a vyjít i s málem.
Váš osud naplníte, když vaši sílu budete čerpat z hlubokých duševních hodnot a vyhnete se všemu povrchnímu.
Dodatečné informace: Když vaše karmická Luna je ve Střelci, Kozorohu, Vodnáři, Rybách, Skopci nebo Býku, pak jeho vliv na karmu bude silnější než Saturnův a přečtěte si patřičný text o vlivu Luny na karmu.
Je-li však Luna v Blížencích, Raku, Lvu, Panně, Váze, Štíru, pak vliv karmického Saturna bude silnější. V tom případě si přečtěte text pro karmického Saturna.
Slunce ve Střelci, Skopci a Blížencích posiluje tendence Saturna.

Karmický Saturn ve Střelci

V minulosti jste mohla být obchodnicí, když to bylo pro ženy zakázáno, nebo putující, toulající se, což bylo považováno za neslušné. Jako rytíř mohl jste se účastnit křižáckých tažení, protože jste se doma nudil. Vždy vás přitahovalo dobrodružství a vaše povinnosti nebral jste vážně.
Jistý sklon k dobrodružnosti a vyhýbání se zodpovědnosti zůstal ve vás i nyní. Sami si vytváříte nesnadné životní situace, pokud se nenaučíte převzít zodpovědnost za svá konání a tyto svědomitě plnit.
Váš nynější osud můžete naplnit, když otevřete a přijmete spirituální stránku ve vás a budete mít úctu ke všemu živému ve všech formách.
Dodatečné informace: Je-li vaše karmická Luna v Kozorohu, Vodnáři, Rybách, Skopci, Býku, Blížencích, pak na karmu bude mít větší vliv Saturn a přečtěte si patřičný článek na příštích stránkách o karmickém působení Saturna.
v Pokud však je vaše karmická Luna v Raku, Lvů, Panně, Váze, Štíru, Střelci, pak si přečtěte text o vaši karmické Luně na dalších stránkách.
Slunce v Kozorohu, Býku nebo Raku posiluje tendence Saturna.

Karmický Saturn v Kozorohu

V předcházejícím životě jste byli pro jiné lidi jako skála v příboji. Ale vše muselo jít dle vašich představ a zásad. Mohl jste být kapitánem, udělujícím rozkazy, aniž byste řádně své mužstvo informoval. Nebo jste byla ženou a matkou a přísně a jednostranně jste vedla svou rodinu.
Něco z této neústupné přísnosti zůstalo ve vás i v přítomnosti. Někdy odnímáte jiným zodpovědnost, zanedbáváte své osobní potřeby a tím si způsobujete nesnáze. Váš současný osud naplníte, když se soustředíte jen na sebe a budete brát zodpovědnost jen za sebe.
Dodatečné informace: Když je vaše karmická Luna ve Vodnáři, Rybách, Skopci, Býku, Blížencích, Raku, pak bude působit silněji než váš karmický Saturn a přečtěte si především informaci o vlivu karmické Luhy na následujících stránkách.
Je-li Vaše karmická Luna ve Lvu, Panně, Váze, Štíru, Střelci, Kozorohu, pak věnujte větší pozornost textu s karmickým Saturnem ve znameních.
Slunce ve Vodnáři. Blížencích a Ivu posiluje tendenci Saturna.

Karmický Saturn ve Vodnáři

V minulosti byl jste zřejmě někým, kdo měl zájem nějakým způsobem zlepšit svět, snad misionář, fanatický kazatel, kacíř, kouzelník nebo čarodějnice. Přitahovaly vás nadsmyslné oblasti života a tajné vědy, jejich praktiky jste zkoušeli na lidech, aniž byste uvažovali i o následcích, jaké mohou přijít.
Touha po mimořádných zkušenostech a zážitcích vězí ještě i nyní ve vás. Nyní však máte jednat vědomě, vědomé vyrovnávat karmu z minulosti a vědomě jednat. Musíte sledovat vedení vašeho svědomí, brát vážně jiné lidi a konat věcí, které jsou jiným prospěšné. Tak splníte osud v tomto životě.
Dodatečné informace: Je-li vaše karmická Luna v Rybách, Skopci, Býku, Blíženích, Raku, Lvu, pak působí silněji než Saturn a pak sledujte text karmické Luny v těchto znameních.
Je-li vaše karmická Luna v Panně, Váze, Štíru, Střelci, Kozorohu a Vodnáři, pak je pro vás směrodatný text pro karmického Saturna.
Slunce v Rybách, Raku, a Panně posiluje tendence Saturna.

Karmický Saturn v Rybách

V minulém životě jste zřejmě byli snílci, fantasté, nezajímající se skutečnými věcmi kolem vás. Snad jste byl hudebníkem nebo malířem, který byl vydržován vrchnosti, nebo jste byla milenkou nějakého velmože, který se o vás staral. Praktické záležitosti života za vás obstarávali jiní.
V tomto životě je doba, kdy máte takovéto vaše chování změnit. Máte jednat vědomě a převzít zodpovědnost za sebe kde jen můžete. Všeobecné dobro má být důležitější než pohodlný život, pokud se chcete vy hnout, osudovým krizím, případně tyto oslabit.
Vaše oddanost, obětavost bude předpokladem pro naplnění osudu.
Dodatečné informace: Když je vaše karmická Luna ve Skopci, Býku, Blížencích, Raku, Lvu nebo Panně, pak působí silněji než váš karmický Saturn a důležitější je text na dalších stránkách pro karmickou Lunu v těchto znameních.
Když je karmická Luna ve Váze, Štíru, Střelci, Kozorohu, Vodnáři, Rybách, pak silněji bude působit karmický Saturn a důležitější budou jeho texty na dalších stranách.
Slunce ve Skopci, Lvu a Váze posiluje tendence Saturna.

Karmická Luna ve Skopci

Jste mistrem v rychlém rozhodování se a máte výrazný sklon ke svobodomyslnosti. V tomto životě se máte naučit zodpovědnosti za své rozhodování a nerozčilit se při nesprávných rozhodnutích nebo kritice druhých.
V současnosti máte karmickou možnost prosazovat vlastní impulsy a vyvinout se na člověka, který není závislým na citovosti. Čím více toto použijete na sebe, tím více zapůsobíte na druhé lidi.
Máte sklon k depresím nebo resignaci, když se cítíte omezeni.
Zaujměte volný prostor, který vaše duše potřebuje.
Vaše svědomí se bouří, když jste netrpěliví, nesnášenliví, bezohlední. Tímto chováním si vytváříte politováníhodné zážitky, kterým byste se mohli vyhnout.

Karmická Luna v Býku

Máte v sobě pevné spojení s pozemským a poskytujete citovou jistotu. V tomto životě se máte naučit vychutnávat smyslové radosti bez špatného svědomí, ale dbejte vždy na pravou kvalitu a životní radost, která se dotýká srdce.
Vašim karmickým dědictvím je poskytovat ochranu a bezpečí jiným a společně se odevzdávat krásným stránkám života.
Jste deprimovaní, když přichází různé nečekané změny, které se dotýkají vás a vašeho způsobu života. Buďte aktivní, abyste překonali chmurnou náladu, ale nesnažte se o lehkomyslnost.
Vaše svědomí se bouří, když jste závistiví, nespolehliví nebo nepružní (neohební). Tímto chováním si vytváříte utrpení, kterému byste se mohli vyhnout.

Karmická Luna v Blížencích

Máte v sobě obdivuhodnou lehkost a na své okolí působíte osvěživě a nekomplikovaně. V tomto životě se můžete naučit žít v této lehkosti s plným přesvědčením a zprostředkovávat ji i jiným osobám. Vaše karma vám daruje intuitivní tušení a schopnost snadno se vyjadřovat. Když budete dbát na jemné hlasy ve vás, přes vaši mnohostrannost nemůžete zbloudit.
Jste zachmuřeni, když intelektuální výměna je zablokována emocemi. Nenechejte se umlčet.
Vaše svědomí se bouří, když jste jednostranní a máte malou výměnu myšlenek s jinými. Tímto chováním si vytváříte utrpení, kterému byste se mohli vyhnout.

Karmická Luna v Raku

Jasnovidně vycitujete, co potřebují jiní a zprostředkujete skrytost „bezpečnost. V tomto životě se můžete naučit nevnucovat nic jiným lidem. Není důležité, zda jiný potřebuje to, co mu můžete poskytnout.
Vaše karma vám umožňuje tvořivě a jistě používat citovost. Když tuto schopnost použijete, snadno naleznete svůj střed. Když se poučíte od jiných, nemůžete být zklamání. Při tom jsou vaše vlastní potřeby stejně důležité, jako potřeby jiných osob.
Velmi citlivě reagujete na kritiku a duševní ztráty. To mějte na paměti a snažte se to ovládnout.
Vaše svědomí se bouří, když .jste příliš přizpůsobiví, ztratíte důvěru, zbytečně se vybíjíte. Tímto chováním si vytváříte utrpení, kterému se můžete vyhnout.

Karmická Luna ve Lvu

Překypujete sebevědomou, životní sílou a můžete mnoho očekávat od života. V tomto životě se můžete naučit vyžít a vychutnat vaší životní sílu plnou životní radosti. Zda se na tom budou podílet jiní nebo se od vás bázlivě vzdálí, za to již nenesete zodpovědnost. Vaše karmické dědictví vám dává schopnost odhalit možnosti, které vás podpoří. Když tuto schopnost rozvinete pro sebe, vynoří se ve vás netušené vlohy. Můžete motivovat jiné a probudit, povzbudit v nich tvořivé stránky.
Máte sklon k uzavřenosti nebo depresím, když nedosahujete své vytýčené cíle. Nevytyčujte si příliš vysoké cíle a buďte stále v kontaktu s jinými.
Vaše svědomí se bouří, když jste nepozorní a povrchní a neberete vážně požadavky, potřeby. Tímto chováním si vytváříte mrzuté zážitky, kterým byste se mohli vyhnout.

Karmická Luna v Panně

Máte schopnost lidí a záležitosti přesně prohlédnout. V tomto životě se můžete naučit podávat lidem své znalosti, aniž byste je k něčemu nutili. Použijte vaše poznatky pro váš život a dávejte je tam, kde o ně bude zájem.
Vaše karma vám propůjčuje schopnost užitečně a vhodně zasahovat tam, kde je toho zapotřebí, chaos nahrazovat pořádkem.
Stáváte se nejistými a deprimovanými, když ztrácíte kontrolu, přehled, nebo když se cítíte zbytečnými. Jsou období v životě, kdy nemůžete vše určit sami. Vezměte to jako část vašeho života.
Vaše svědomí se bouří, když se zdráháte, když nepodporujete, když pružně nereagujete. Tímto chováním si můžete vytvořit mrzuté zážitky, kterým byste se mohli vyhnout.

Karmická Luna ve Váze

Máte cit pro všechno, co vytváří soulad a co činí život krásnějším a prostším. V tomto životě se můžete naučit, jak si sami můžete život zkrášlit, zpříjemnit a přivést do souladu. Čím lépe se vám to podaří, tím více jiní lidé mohou mít užitek z vaši snahy po souladu. Vaše karma vás poslala do tohoto života s velkým, laskavým srdcem, neschovávejte vaší lásku za slova nebo ideje. Vaše náklonnost je samovolná, někdy až poněkud extrémní. Avšak vaše srdce obdarovává svou láskou dle své vůle. To musíte přijmout.
Máte sklon k pochmurné náladě, když se máte pro něco rychle rozhodnout nebo uzavřít nevhodný kompromis. Čím snadněji se naučíte říci NE, tím snadněji se pak budete rozhodovat.
Vaše svědomí se bouří, když opomíjíte, nevšímáte si svých citů a nepoznáváte realitu. Tímto chováním si vytváříte mrzuté zážitky, kterým byste se mohli vyhnout.

Karmická Luna ve Štíru

Máte silné osobní vyzařování, kterým dovede fascinovat jiné lidi. V tomto životě se můžete naučit, co všechno můžete dosáhnout, když tyto vaše energie správně použijete a neschováte se za ně.
Vaše karma vám umožňuje intensivní vztahy s enormní emocionální blízkosti. Váš vliv na jiné je mimořádně veliký, dovedete ovlivnit, aniž byste to pozorovali. Nenechejte se odvést ze správné cesty lidmi, kteří jsou na vás závislí.
Stáváte se depresivními, když nemůžete zcela projevit hněv, zlost, nenávist. Vědomé a zodpovědné zacházení s těmito city je lepší než nesprávný mír.
Vaše svědomí se bouří, když povrchně reagujete, nesprávně nasadíte svou moc. Tímto chováním si vytváříte mrzuté zážitky, kterým byste se mohli vyhnout.

Karmická Luna ve Střelci

Stále hledáte hluboké pravdy života. K tomuto hledání se můžete v tomto životě plně poznat a věnovat se mu. Jen nechtějte nevhodně jiné lidi „obracet na víru", být misionářem tam, kde to není žádoucí.
Vašim karmickým dědictvím je prožít dobrodružné zážitky a střežit si svou spirituální nezávislost. Nemusíte náležet k žádnému seskupení, abyste mohli jít správnou duchovní cestou dle svého vývoje.
Jste hluboce smutni, když jste v něčem omezováni nebo k něčemu nuceni. Dbejte na rytmus vaši duše při vaší zcela osobní životní cestě. Když bude vaše duše připravena, pak zážitky a zkušenosti přijdou samy, bez nucení.
Vaše svědomí se bouří, když jste nesnášenliví a neupřímní. Tímto chováním si vytváříte mrzuté zážitky, kterým byste se mohli vyhnout.

Karmická Luna v Kozorohu

Jste spolehliví, vědomí své zodpovědnosti a životu věnujete plnou pozornost. V tomto životě budete moci lépe poznat mnohé fasety pozemského života. Při tom poznáte, že každý člověk má svou vlastní, osobní cestu a naučíte se nevtlačovat jiné do své vlastní osnovy.
Je vaši karmickou možnosti prožívat současně nezávislost, jistotu a bezpečnost. Když tuto schopnost použijete pro sebe, budete mít pocit plnosti a spokojenosti a to se pak přenese i na lidi ve vašem okolí.
Můžete mít sklon k depresi, když se pocítíte neužitečnými, nebo když tvrdě zareagujete. V životě každého člověka se vyskytnou období, ve kterých potřebuje pomoc jiných. Naučte se to čestně přijmout.
Vaše svědomí se bouří, když utlačujete volnou obrazotvornost, city a duševní potřeby. Tímto chováním si můžete vytvořit mrzuté zážitky, kterým byste se mohli vyhnout.

Karmická Luna ve Vodnáři

Jste mimořádně originální, máte rádi překvapení a nenecháte se vnutit do žádné normy. V tomto životě se můžete naučit postavit se za vaši jedinečnost a správně s ni zacházet, ne všichni lidé mají rádi stejnou mírou překvapení a potřebují vaše pochopení. Vaše karma vám dává schopnost nepoutat se emocionálně. Čím správněji to pro sebe uskutečníte, tím spokojenější budete. Resignujete, když byste se měli příliš přizpůsobit, nebo když pocítíte omezení. To neodpovídá vaši duši. Překonejte stísněnost tím, že si v sobě, ve svém nitru vytvoříte volný, široký prostor.
Vaše svědomí se bouří, když se příliš vzdalujte od skutečnosti, když zanedbáváte své city a nadměrně se vyhýbáte konfliktům. Tímto chováním si můžete vytvořit mrzuté zážitky, kterým byste se mohli vyhnout.

Karmická Luna v Rybách

Přijímáte sensitivně impulsy se všech stran a žijete ve světě plném fantasie. V tomto životě se můžete naučit citově reagovat na vaše původní impulsy. Ale ne každý člověk snese tolik dojmů a fantasie jako vy, proto nemůžete jiné příliš obtěžovat vašimi postřehy.
Vaše karma vám umožňuje hojně vyzařovat něhu, lásku příchylnost a ochranu. Vždy najdete možnost, jak podpořit lidi svými city, soucitem v jejich nesouladných životních situacích. Za vaše snahy ne vždy sklidíte vděčnost.
Můžete přijít do deprese, když se nemůžete plně a dostatečně zdůraznit. Vezměte sebe a své potřeby konkrétně vážně, pak snadněji překonáte pochmurnou náladu. Vaše svědomí se bouří, když se nedovedete omezit, nebo když se vyhýbáte plnění vašich povinnosti, závazků. Tímto chováním si můžete vytvořit mrzuté zážitky, kterým byste se mohli vyhnout.

Tak naleznete vaši karmickou Lunu a karmického Saturna Nejprve si zprostředkujete na základě tabulek postavení Vaši Luny a Saturna dle horoskopu narození. V karmické astrologii změňte jen znamení těchto planet. Příklad: Když vaše Luna je ve Skopci a váš Saturn v Raku, pak vaše karmická Luna je ve znamení Raka a karmický Saturn ve znamení Skopce.

Vaše Luna v horoskopu narození= = váš karmický Saturn
Váš Saturn v horoskopu narození= = vaše karmická Luna

Kde je Saturn ve vašem horoskopu

Nalezněte, ve kterém zvířetníkovém znamení byl váš Saturn v den vašeho narození. Příklad: Petra je narozena 24.10.1971, její Saturn je tedy v Blížencích. Tento údaj potřebujete pro vaši karmickou analýzu na stranách 3-13.

Léta od 1920-1929
 -08.10.1921. Váha
21.12.1923.	Štír
07.04.1923.	Váha
14.09.1924. Štír
03.12.1926. Střelec
16.03.1929. Kozoroh
06.05. 1929. Střelec
01.12.1929. Kozoroh

Léta od 1930-1939 
25.02.1932. Vodnář 
14.08.1932. Kozoroh 
21.11.1932. Vodnář 
15.02.1935. Ryby 
26.04.1937. Skopec
19.10.1937.	Ryby
15.01.1937.	Skopec
07.07.1937.	Býk
23.09.1939.	Skopec

Léta od 1940-49.
21.03.1940.	Býk
09.05.1942. Blíženci
21.06.1944. Rak
03.08.1946. Lev
20.09.1948.	Panna
04.04.1948.	Lev
30.05.1949.	Panna

Léta od 1950-1959.
21.11.1950.	Váha
08.03.1950.	Panna
14.08.1951. Váha
23.10.1953. Štír
13.01.1956. Střelec
15.05.1956. Štír
11.10.1956. Střelec
06.01.1959. Kozoroh

Léta od 1960- 1969. 
04.01.1962. Vodnář 
25.03.1964. Ryby
17.09.1964. Vodnář 
17.12.1964. Ryby 
04.03.1967. Skopec 
30.04.1969. Býk

Léta od 1970-1979.
19.06. 1971. Blíženci
11.01. 1972. Býk
22.02. 1972. Blíženci
02.08. 1973. Rak
08.01. 1974. Blíženci
19.04. 1974. Rak
18.09. 1975. Lev
15.01. 1976. Rak
06.06. 1976. Lev
18.11. 1977. Panna
06.01. 1978. Lev
27.07. 1978. Panna


Léta od 1980-1989. 
22.09.1980. Váha
30.11.1982.	Štír
07.05.1982.	Váha
25.08.1983. Štír
18.11.1985. Střelec
14.02.1988. Kozoroh
11.06.1988. Střelec
13.11.1988. Kozoroh

Léta od 1990-2001. 
07.02.1991. Vodnář 
22.05.1993. Ryby
01.07.1993.	Vodnář
29.01.1993.	Ryby
08.04.1996. Skopec
10.06.1998. Býk
26.10.1998.	Skopec
02.03.1998.	Býk
11.08.1998.	Blíženci
17.10.2000. Býk
21.4.2001. Blíženci
Kde je Luna ve Vašem horoskopu

Zjistěte v tabulce A vaše osobní lunární číslo. Zjistěte v tabulce B vaše osobní lunární číslo B. Sečtěte lunární čísla A+B. Pokud znáte dobu vašeho narození, proveďte korekturu z tabulky C připočtením nebo odečtením. Pokud suma z lunárního čísla A, lunárního čísla B a korektury C je větší než 360 , odečtěte 360. Tak jste vypočítali osobní lunární číslo. Z tabulky D zjistíte, ve kterém znamení byla vaše Luna v době narození.

Tabulka A. Ve kterém měsíci a roce jste narozeni?
Rok   I   II   III   IV   V   VI   VII   VIII   IX   X   XI   XII
1920 38 91 115 167 202 248 281 326 14 50 104 153
1921 194 241 249 294 325 10 44 94 148 186 237 271
1922 317 1 10 55 91 153 182 234 284 318 3 35
1923 80 128 138 188 227 280 316 146 78 123 159
1924 210 263 288 339 13 59 91 137 185 222 270 314
1925 4 51 59 103 129 179 214 265,319 357 48 81
1926 126 172 180 226 262 315 354 46 95 128 172 204
1927 250 299 306 359 38 90 126 172 216 248 294 330
1928 22 76 100 150 184 229 261 307 356 34 87 125
1929 175 221 229 273 304 350 25 76 130 168 218 252
1930 296 341 350 37 74 127 166 218 265 298 342 14
1931 59 109 117 170 208 261 295 341 26 58 105 142
1932 194 248 272 321 355 38 71 117 167 205 258 296
1933 345 31 38 82 114 160 196 248 302 340 29 63
1934 107 152 161 208 245 299 337 29 76 108 152 184
1935 230 280 288 341 20 72 106 151 196 229 277 314
1936 7 60 84 132 165 209 241 287 237 15 69 106
1937 155 200 208 252 285 331 8 60 114 151 200 233
1938 277 322 331 19 56 110 148 199 246 278 321 353
1939 40 90 99 153 191 242 276 322 6 39 88 126
1940 180 232 255 302 335 19 51 97 148 188 240 277
1941 325 10 18 61 95 142 180 232 286 323 10 43
1942 87 133 141 190 227 281 319 9 55 88 131 163
1943 211 262 272 325 3 53 87 132 176 210 260 298
1944 351 43 65 112 145 188 221 268 318 357 50 87
1945 135 180 188 232 266 314 352 45 97 134 181 214
1946 258 303 311 1 38 91 130 179 225 257 301 334
1947 22 73 84 136 175 224 258 302 347 22 71 116
1948 163 215 236 282 314 358 30 77 129 168 221 257
1949 305 350 358 45 76 126 164 216 269 305 351 24
1950 67 114 121 171 209 263 300 350 35 67 111 144
1951 193 245 256 309 347 35 68 112 157 192 243 281
1952 335 25 46 92 124 167 200 248 300 339 31 68
1953 115 159 168 213 247 297 336 30 81 116 161 193
1954 237 283 291 341 29 73 111 160 205 237 281 315.
1955 5 58 69 121 158 205 238 282 328 357 54 92
1956 145 196 214 262 293 337 11 60 112 151 203 239
1957 285 330 339 24 58 109 148 201 252 287 331 3
1958 47 93 101 142 190 244 281 330 15 47 92 126
1959 177 230 241 293 330 16 48 92 126 173 225 263
1960 316 6 26 71 103 147 181 231 284 323 14 50
1961 95 140 149 194 229 280 319 13 32 97 141 172
1962 216 264 272 323 2 55 92 140 184 217 263 298
1963 349 43 53 105 140 186 218 262 308 343 36 74
1964 126 176 196 241 273 317 353 43 96 135 186 221
1965 266 310 319 5 40 92 130 184 233 267 311 342
1966 27 74 83 135 174 227 263 310 355 28 74 110
1967 161 215 225 276 311 356 28 72 118 157 208 245
1968 297 346 6 51 83 129 164 215 268 307 357 31
1969 76 121 129 175 210 263 302 354 43 76 120 152
1970 197 245 255 307 347 38 74 121 165 198 245 281
1971 334 27 36 87 121 156 197 241 288 324 17 56
1972 107 156 176 221 254 300 335 27 81 119 168 202
1973 246 290 298 345 21 74 114 165 213 246 290 322
1974 7 57 66 120 158 210 245 291 325 8 55 92
1975 145 199 207 257 290 335 7 52 98 137 188 227 278
1976 326 347 32 63 110 147 200 253 291 339 12
1977 56 100 118 155 191 245 283 335 23 56 100 132
1978 178 227 238 292 331 22 56 101 145 178 226 263
1979 317 9 18 67 100 145 176 221 269 307 1 38
1980 89 136 157 201 234 282 319 11 65 102 150 182
1981 226 270 278 325 2 55 94 145 193 226 270 303
1982 349 40 51 104 142 192 226 271 315 348 37 74
1983 127 181 188 237 270 314 346 31 80 118 171 210
1984 260 306 327 12 45 93 130 184 236 273 320 353
1985 36 80 88 136 173 226 266 316 353 36 80 113
1986 161 212 223 276 315 4 37 81 125 159 207 239
1987 296 351 359 46 80 124 156 203 253 291 344 23
1988 71 117 138 182 216 264 301 355 42 84 130 161
1989 205 250 258 306 344 38 77 127 173 206 250 284
1990 333 24 34 88 126 174 206 251 295 328 18 56
1991 109 161 168 217 250 294 327 14 64 103 156 194
1992 242 287 307 352 26 75 112 166 219 254 300 331
1993 15 60 69 118 156 210 248 297 343 16 61 95
1994 144 197 207 260 297 344 17 61 105 139 189 228
1995 280 331 340 27 60 104 138 185 236 275 329 6
1996 53 97 118 162 195 245 283 337 29 64 109 141
1997 185 230 240 290 328 22 60 108 154 186 231 266
1998 316 9 18 71 107 154 186 230 275 309 359 37
Tabulka B. Ve který den jste narozeni?
Den Číslo Den Číslo Den Číslo
1. 0 12. 148 23. 295
2. 13 13. 161 24. 309
3. 26 14. 175 25. 322
4. 40 15. 188 26. 338
5. 53 16. 209 27. 349
6. 67 17. 222 28. 3
7. 80 18. 238 29. 15
8. 94 19. 249 30. 30
9. 107 20. 253 31. 43
10. 121 21. 268
11. 134 22. 282
V kolik hodin jste narozeni?

Postavení Luny je vypočítáno na poledne 12 hodin. Kdo zná přesnou dobu narození, může ještě korigovat.
0-6 hodin -6
6-12 hodin -3
12-18 hodin +3
18-24 hodin +6

V těchto znameních je vaše Luna

Vaše lunární číslo Luna je v

355-5 Ryby-Skopec
8-24 Skopec
25- 34 Skopec-Býk
35-54 Býk
55-64 Býk-Blíženci
65-84 Blíženci
85-94 Blíženci-Rak
95-114 Rak
115-124 Rak-Lev
125-144 Lev
145-154 Lev-Panna
155-174 Panna
175-184 Panna-Váha.
185-294 Váha
295-214 Váha-Štír
215-234 Štír
235-244 Štír-Střelec
245-264 Střelec
265-274 Střelec -Kozoroh
275-294. Kozoroh
295-304 Kozoroh-Vodnář
305-324 Vodnář
325-334 Vodnář-Ryby
335-354 Ryby

Příklad: Štefánka H. je narozená 12.4.1951. v 19. hodin. Počítá:
Lunární číslo A: 309
Lunární číslo B: 148
Lunární číslo C: + 6
Celkem 463
Protože číslo je větší než 360, musí Štefánka odečíst 360:
Suma 463
1x360 odečíst -360
Lunární číslo je 103.
Z tabulky D vyplývá, že Luna Štefánky je v Raku


Z pozůstalosti astrologa Vladimíra Sládečka zapůjčil Břetislav Hemerle.

Poznámka webmastera:
V dnešní době je rychlejší a přesnější postup - nahlédnout do astrologických efemerid, nebo použít astrologický software.
Demografický vývoj v Česku
1937
Střední stav obyvatel  10 888 540  
Narození  155 996 
Zemřelí  139 558  
Přirozený přírůstek  16 438  
Přírůstek stěhováním  - 2 997 
Celkový přírůstek  13 441  


Historie 1937
1937 narozeni
1937 úmrtí Česko


1937 film Filosofská historie
Astrology Pacific   |     |  
Stránka byla upravena programem Made with AceHTML 5 Pro. AceHTML 5.06.1 Pro.
WebPage created per programme  AceHTML 5.06.1 Pro.