Měsíc  Astrology Pacific Slunce
Astrology Pacific       |       Zajímavosti       |       Ze starých letopisů      


Varah Mihir
BRIHAT JATAKA
Učebnice staroindické astrologie
Do němčiny zpracoval Th.H.Wulff
Do češtiny přeložil Unu Malgranda
(esperantský alias pro Vladimír Sládeček, Ostrava)
Lehrbuch der Altindischen Astrologie. Das Grosse Buch der Nativitätslehre.
Mihira Varaha
Hamburg 1925 Ataïr Verlag.

Úvodem. Tato kniha je překladem indického astrologa Varaha Mihira, který žil asi tak v době 544 po Kristu. Tento muž popisuje ve své knize, jaký má být astrolog:

Astrolog musí být dobré pověsti, příjemného přátelského vzezření, souměrného těla, pěkně utvářených údů, jeho ruce, nohy, nehty, oči, zuby, uši, obočí, čelo a brada musí být pěkných proporcí, především musí mít dobrou konstituci, jasný, zvučný hlas, protože zpravidla se dle zevnějšku usuzuje na dobré a špatné morální vlastnosti. Dále se vyžaduje od něj pravdivost, přísná mravnost, ušlechtilost, pohotovost, důvtip, vědění, mírnost a dobrotivost, nesmí se ani rozčílit, ani zlobit, svým věděním musí ostatní převyšovat, aby svou činnosti úspěšnou pověst vědy rozmnožoval. Má být prost vášní a ovládat lékařství i bílou magii, žít v radosti a bázní Boží, postit a ukládat si cvičení. Musí mít významného ducha, aby mohl dostatečně odpovědět na každou otázku s výjimkou těch, kde jeho znalosti nadpřírodních vlivů mají své hranice. Musí být zkušeným v astronomii, horoskopii a astrologii.

V delší kapitole praví, že kníže, který si neváží dobrého a zkušeného astrologa, prožije utrpení a jde vstříc záhubě. Kníže bez dobrého astrologa je jako noc bez světla, obloha bez Slunce a jako slepý potácí se. Jen pro své štěstí používá služeb hvězd. Každý, kdo chce být šťastným, nežije v oblasti, kde se nenachází hvězdopravec, protože dobrý astrolog jest okem své země a kde sídlí, nestává se neštěstí. Zkušený a vědoucí astrolog po smrti vyhne se zlému a přichází do "Brahma loka“ (nebesa) a dochází spasení.

Astrologa, který nemá vědecký výcvik není možno žádati o radu, neb takový je pouze ostudou lidské společnosti. Nevědoucího (nevědeckého) muže prosit o radu jest stejná hloupost, jako žádat žebráka u brány o almužnu. Pouze Pravda zvítězí a v úctě bude držena. Člověka nezkušeného a při tom vysokomyslného, domýšlivého, musí kníže ihned propustit. Kníže, který miluje radost, štěstí a blahobyt, má velmi dbát na člověka zkušeného v astronomii, horoskopii a přirozené astrologii, protože jediný takový astrolog, který dovede udat správný okamžik, vykoná pro knížete více, větší službu, než 1000 slonů nebo 4000 ořů. Neštěstí, špatný osud a sny, myšlenky a činy ztratí na účinku, když známe běh Luny zvířetníkem. Ani rodiče, příbuzní a přátelé knížete nemohou si přát, jeho blahobytu a úspěchu tolik, jako skutečný, pravdivý astrolog !"

Th.H.Wulff
 Planeta  Její přítel  Její nepřítel  Neutrální  
 Mužská SL  LU MA JU  SA VE  ME  Oheň, východ
 Ženská LU  SL ME    MA JU VE SA  Voda, severozápad
 Mužská MA  SL LU JU  ME  VE SA  Oheň jih
 Ženská dvojaká  ME SL VE  LU  MA JU SA  země, sever
 Mužská JU ;  SL LU MA  ME VE  SA  Akaša, Eter, severovýchod
 Ženská VE  ME SA  SL LU  MA JU  Voda, jihovýchod
 Mužská Dvojitá SA  VE ME  SL LU MA  JU  Vzduch, západ
       Dračí hlava  jihozápad

Venuše a Jupiter dávají Brahmínskou kastu, Mars a Slunce válečnickou, Luna obchodnickou, Merkur žebráckou. Saturn míšeneckou.

Slunce dává nažloutlé oči, žlučovitou povahu a méně vlasů na hlavě, jeho výška činí tolik, kolik rozpřáhnuté paže.

Luna dává jemnou stavbu těla, náladovost, flegmatickost, přizpůsobivost, sytý hlas a krásné očí.

Mars dává ostrý, až násilný výraz očí, silně zbudované tělo, cholerický temperament, nestálost.

Merkur dává sangvinický temperament, žertovné a proměnlivé povahy, zručnost v řeči a propůjčuje všechny tři elementy.

Jupiter dává velkou postavu, žlutavé vlasy a oči, velkou intelektuální sílu a flegmatickou povahu.

Venuše dává pohodlný život, krásné tělo, jasné, krásné oči, tmavý, vlnitý vlas a proměnlivou, flegmatickou povahu.

Saturn dává zlatové očí, vede ke klidu, pomalosti, dlouhé, úzké tělo, velké zuby.Tabulka měsíčních domů:
Jest 6. druhů rozdělení ekliptiky (Sadvarga). Jsou to:
Význam domů v horoskopu:

1. Tělo, údy, pověst, moc. 2. Rodina, bohatství, blahobyt, oči, pravdivost. 3. Bratři, výživa. 4. Obydlí, spojení, přízeň, matka, výchova, vývoj psychických a duchovních sil k jistým účelům, krávy, vozidla, pohodlí. 5. děti, inteligence, minulá karma, vědění. 6. nepřátelé, krevní příbuzní, utrpení, nemoce, poranění, úrazy. 7.sňatek, manžel či manželka, přání 8. smrt a délka života. 9. ctnosti, otec a léky, Guru (duchovní), budoucí život. 10. povolání, poznatky a oděvy, veřejné náhledy. 11. zisk, dědictví. 12. ztráty, zlo.

O čase početí: (Nisheka Kala)

Menstruaci vyvolávají Luna a Mars, které také přinášejí početí. Když Luna je aspektována Marsem a IV. VII. nebo VIII. dům je obsazen Marsem: Luna je voda a Mars je oheň, směs vody a ohně je žluč, když žluč se smísí s krví nastává menstruace.

Je-li v době soulože descendent obsazen nebo ozářen zlými planetami, bude soulož plná nesouladu. Je-li descendent ženy v době soulože obsazen nebo ozářen dobrými planetami bude soulož plná potěšení.

Obsazují-li v době soulože Slunce, Luna, Venuše, Mars své devítiny (Navamsa), nebo Jupiter na ascendentu, nebo V., IX. dům nastane oplodnění. Jestliže v době soulože Mars nebo Saturn ozařují VII. dům a Slunce nebo Lunu, pak muž nebo žena v měsíci Marsa nebo Saturna onemocní. V prvém měsíci těhotenství formuje se embryo, ve druhém maso, v třetím údy, ve čtvrtém kosti, v pátém kůže, v šestém rostou vlasy, v sedmém povstává inteligence dítěte v osmém počíná dítě brát pupeční šňůrou brát potravu, v devátém stana se pozorným a v počátku desátého narodí se. Vládce osmého měsíce je vládcem ascendentu v době početí. Vládce 9. měsíce je Luna a 10.měsíce je Slunce. Vládcové měsíců od prvního do sedmého jsou Venuše, Mars, Jupiter, Slunce, Měsíc, Saturn a Merkur.

Když v době soulože špatné planety jsou v XII. domě, nebo jej špatně ozařují a asc. není aspektován dobrými planetami, nebo Saturn v asc. stojí ozářen ubývající Lunou a Marsem, dotyčná žena zemře ještě před rozvázáním pupeční šňůry.

V době soulože nepříznivé planety ve IV. nebo Mars v VIII. žena zemře, Mars na asc. a Slunce v VII. žena zemře operací.
Je-li vládce nějak afliktován, může dojít v tu dobu k potratu. Vládci měsíců viz výše.

Když v době soulože asc, Slunce, Jupiter a Luna silně stojí, obsazuji mužská. nestejná znamení, nebo devítiny narodí se chlapec. Jsou-li planety smíšené poznáme dle nejsilnější planety. Když planety přímá znamení a devítiny ovládají bude dcera. Jsou-li Slunce a Jupiter v nepřímých znameních bude chlapec. Znamení Blíženců a Střelce obsazené Sluncem a Jupiterem v době soulože a aspektované Merkurem dává mužské blížence. Panna, Ryby obsazené Venuší a Marsem v aspektu s Merkurem dávají ženské blížence. Když Merkur, Mars, Jupiter a asc. jsou v nepřímém znamení a Luna a Venuše v přímém nebo asc., či Luna v přímém znamení aspektována mužskou planetou, nebo když Merkur, Mars, Jupiter a asc. silně stojí v přímém znamení, budou smíšení blíženci. Nachází-li se Merkur v devítině Blíženců a ostatní planety a asc. v devítině Blíženců či Střelce narodí se tři chlapci. V devítinách Panny určuje Merkur i jiné planety a asc. v devítině Panny nebo Ryb ženská trojčata. Poslední devítina Střelce na asc. ostatní planety ovládají devítiny Střelce a silně stojí asc. je aspektován silným Merkurem či Saturnem, zrodí se více než trojčata.

Když v době soulože Slunce silně stojí, podobá se dítě otci, stojí-li silně Luna, podobá se matce. Zlé planety v posledních devítinách Raka, Štíra nebo Ryb a Luna v Býku určují, že dítě bude hloupé, nebo němé. Dobrodějem ozářená Luna dává možnost návratu řeči po čase. 0zářují-li Lunu špatné planety dítě nikdy nebude mluvit. Když Saturn a Mars obsazují znamení nebo devítiny Merkurovy, nebo obojí, dítě se narodí se zuby.

Ryby na asc. špatně ozářené škůdci učiní dítě chromým. Poslední devítina Raka, Štíra či Ryb obsazená škůdci dává hluchost. Všechny tyto konstelace mají význam, když Jupiter nemá aspekty se žádnou planetou.

Trpaslík se narodí, když poslední devítina Kozoroha stojí na asc. a je špatně ozářená Sluncem, Lunou nebo Saturnem. Slepé dítě se narodí, když na asc. stojí zn.Lva obsazené Sluncem a Lunou v aspektu se škůdci. Dobu porodu určíme dle vycházející devítiny v době soulože. Je-li devítina denní, porod nastane ve dne. Je-li devítina noční porod nastane v noci.

Konstelace vztahující se na abnormality a potraty musí se brát z doby soulože a oplodnění více než z doby narození.

O věcech souvisejících s porodem

Není-li asc. zrozeného dítěte ozářen Lunou, nemohl být otec u porodu. Bylo-li Slunce v 8. nebo 9. domě a tento v pohyblivém znamení, byl otec v době porodu někde na cestách. Byly-li však tyto domy v pevných znameních, byl ve své vlasti. V době nar. Saturn na asc., Mars na desc., nebo Luna uprostřed mezi Merkurem a Venuší, nebo všechny tyto tři planety v jednom znamení, nebyl otec v době narození přítomen.

V době narozeni Luna v dekanátu Marsa, bude dítě hadem (obrazně). Stojí-li Škůdci na asc. ve Skopci, Lvu nebo Býku, bude pupeční šňůra otočená kolem té části těla, kterou ukazuje vystupující devítina (je-li to Skopec, pak kolem hlavy. Býk kolem krku atd. )

Úplněk v Raku, Merkur na Asc., Jupiter ve 4. domě. nastal porod na lodi. Vodní znamení na asc., Luna v 7.domě také dávají zrození na lodi, vodě. Luna v asc. a Saturn v 12. domě špatně ozářen ukazují porod v zajetí, či věznici. Pohyblivé znamení nebo devítina na asc. dává možnost porodu na ulici. Fixní znamení na asc. porod v domě.

Možnost narození dle zvířetníkových znamení:

Olej v lampě života /?/ určuje postavení Luny. Je-li Luna na začátku znamení, je lampa plná oleje, je-li uprostřed, je lampa poloprázdná, je-li na konci, není olej v lampě.

Počet porodních asistentek určují planety mezi Lunou a Asc. Jsou-li tam dobré planety, pak pomocnice budou krásné, ozdobené. Jsou-li tam však špatné planety, budou pomocnice staré, špinavé, bez ozdob.

Dělení těla dle domů a jejích dekanátů:
 Dům   I. dekan  II. dekan   III. dekan.
 1.  hlava  krk  dolní část těla
 2.  pravé oko  pravá paže   pohlavní orgány
 12.  levé oko   levá paže  zadnice
 3.  pravé ucho  pravá ruka  pravé varle nebo vaječník
 11.  levé ucho   levá ruka  levé varle nebo vaječník
 4.  pravá nosní dírka  pravá strana   pravé stehno
 10.  levá nosní dírka  levá strana  levé stehno
 5.  Pravý spánek  pravá hrudní polovina   pravé koleno
 9.  levý spánek  levá hrudní polovina  levé koleno
 6.  pravá tvář  pravá půle břicha  pravý kotník
 3.  levá tvář  levá půle břicha   levý kotník
 7.  ústa  pupek  nohy.

Ve kterých těchto dekanátech jsou škůdci, špatné aspekty, dochází k onemocnění, zranění. Zranění Saturna povstávají od kamenů, nebo větru. Marsovy ohněm, zbraněmi, jedy. Merkur dává zranění zemí, Slunce dřevem nebo čtvernožci, ubývající Luna zvířaty vodními nebo rohatými. Nemoce a zranění se nevyskytují na místech dobrých planet. Jsou-li tři planety dobré nebo zlé v jednom zněmeni, nastane zranění, nebo mateřské znamení na části těla dle domu (viz výše). Jsou-li však tyto tři planety ozářeny dobrodějem, může nastati na oné části těla pouze nadměrný vzrůst hustých vlasů (chlupů).

Určení délky života (Ayurdaya)

Dříve, než určíme léta života, redukujeme je. Planety ve stupni pádu dávají polovinu těchto popsaných let. Stojí-li planety na jiných místech nebo stupních, získáváme roky proporcí (kupř. Slunce je na 21° Střelce. V povýšení je na 10° Skopce, v pádu na 10° Vah. V posledním případě byl by počet let Slunce poloviční = 9 1/2 roku. Od 10° Vah 10° Skopce je 180°, tedy že každý stupeň 9,5/180 let udává. Od 10° Vah do 21° Střelce jsou dvě znamení 11°= 71° obnáší tedy počet let 71*9,5/180=3 roky, 8 měsíců a 29 dnů. Léta ostatních planet počítáme stejným způsobem. Počet let, které udává asc. obnáší stejný počet devítin (navamsas) = 9 let tak, že 10 stupeň Lva v Asc. udává počet let pro asc. = 10/30*9 = 3 roky.

Je-li planeta v nepřátelském znamení, ztrácí třetinu svých let. Je-li ve spálení (astangata) ztrácí polovinu svých let. Redukce není úspěšná, je-li Mars v nepřátelském znamení, Saturn a Venuše ve spálení Sluncem. Spálení kolísá u všech planet. Spálení nastává až do 17° u Marsa, do 14°ti u Merkura, u retrogr. 12°, u Jupitera 11°, Venuše do 10°, u retr.8°, u Saturna do 15°, u Luny do 12° od Slunce.

Není možno redukovat Marsa, který je v nepřátelském znamení a retrográdní. Staré tradice praví, že planeta blízko Slunce je oslabeně-zlá. Nové bádání zase dokazuje, že Slunce svou konjunkci posiluje každou planetu, dává silný osud a vlastníka horoskopu činí významného, vitálního, popř. špatné planety ve 12. 11. 10. 9. 8. nebo 7. domě nutí k plné redukci a sice následovně: 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6. Jsou-li zmíněné domy obsazeny dobrodějem, obnáší redukce polovinu výsledku, jaký se pro planety zde stanoví. Je-li však více planet v jednom znamení, řídíme se dle nejsilnější planety. Stojí-li Slunce na Asc. násobíme již získané roky počtem devítin (navamaa) mezi bodem Skopce a ascendentem vystupující devítiny a dělíme 108. Podíl pak udává počet let, které se od celé sumy již získaných let musí odpočítat. Je-li škůdce aspektován dobrodějem, odečteme pouze polovinu.

Maximální délka života člověka a slona obnáší 120 let a 5 dnů, života koně 32, let, osla a velblouda 25 let, vola 24, psa 12, kozy 15 let. Chceme-li stanovit délku života u zvířete, postupujeme stejně, jako u člověka, násobíme maximální délkou života dotyčného zvířete a dělíme vše 120 léty a pěti dny. Výsledek je délka dotyčného zvířete.

Vládcové lunárnich domů (stanic)
 Lunární domy (akshatra)  Vládce:
 Krittika, Uttarafalguni, Uttarashadha  Slunce
 Rohini. Hasta, Shravana  Luna
 Mrigaahirsha, Chitra, Sravishta (dhanistha)  Mars
 Ardra, Svati, Satabhisha  Dračí hlava
 Punarvasu, Vishakha, Purvabhsdrapada  Jupiter
 Pushya, Anúradha, Uttarabhadrapada  Saturn
 Aaleshá, Iyeshta, Revati  Merkur
 Ashvini, Magha, Mula  Dračí ohon
 Bharani, Purvafalguni, Pursvashadha  Venuše
0 brzské smrti:

Při zrození Rak či Štír v asc., zlé planety ve východní části horoskopu, dobré planety v západní části ukazují úmrtí dítěte po porodu. Škůdcové v 2., 6., 8., 12. domě nedávají dlouhý život. Mnohdy zkracují život i v domech 6., 12., 2., 8., 2., 12., 6., 8.

Dítě zemře po porodu, je-li v asc., desc. a ve znamení obsazeném Lunou škůdce a Luna nemá dobrý aspekt k dobroději.

Ubývající Luna v 12., škůdce v 8. domě, ani jedna dobrá planeta v kardinálních domech naznačují brzskou smrt.

Luna v 6. nebo v 8. domě aspektována škůdcem dává málo života, avšak ozářená dobrodějem dává 8. let života. Ozářená dobrodějem i škůdcem dává pouze 4. roky života.

Ubývající Luna v asc. škůdci v 8. domě a v kardinálních domech (1. 4., 7., 10 nebo Luna v 4., 7., 8. domě mezi škůdci dávají smrt dítěte. Luna mezi škůdci na asc., škůdci v 7. a 8. domě, Luna bez dobrého aspektu dává smrt matce i dítěti. (Je-li aspekt dobroděje k Luně, pak matka bude žít, ale dítě zemře).

Luna v poslední devítině znamení bez aspektu k dobrodějům, nebo škůdci v 5. a 9. domě, nebo Luna v asc. a škůdci v 7. domě dávají smrt.

Zatmění Luny na asc. v době narození, v konjunkci se škůdcem, další škůdce v 8. domě dávají smrt matky i dítěte. Slunce v podobné situaci, tedy na asc. se škůdcem a Mars v 8. dome naznačují smrt zbraní, operaci. Saturn, Slunce, Luna a Mars v 12. 10. l. a 8. domě naznačují smrt po porodu, nemá-li dobroděj aspektu. Chce-li Jupiter aspektovat všechny tyto planety, musí být v 5. domě. Aspektuje-li pouze některé, dítě zemře.

Silný Jupiter na asc. nedává brzskou smrt.

Vládce asc. silný a nepoškozený, aspektovány dobroději v kardinálních domech dává dítěti dlouhý život.

I když je Luna v 8. domě je však v dekanátu Jupitera, Merkura, nebo Venuše, život bude dlouhý.

Úplněk v dobrém znamení, mezi dobroději a v aspektu s Venuši dává dlouhý život.

Je-li Merkur, Jupiter nebo Venuše silná a v jednom ze čtyř kardinálních domů, nepřijde brzská smrt i když je zde aspekt od škůdce.

Je-li Luna v 6. domě v dekanátu Jupitera, Venuše či Merkura, nenastane předčasná smrt.

Je-li Luna v úplňku mezi dobrými planetami, nenastane brzská smrt. Nastalo-li zrozeni za úplňku, nebo ve dne za ubývající Luny, či v noci za přibývající Luny nenastane předčasná smrt, i kdyby Luna byla v 6. nebo v osmém dome.

Luna aspektována Jupiterem z některého kardinálního domu - dlouhý věk. Znamení devítiny nebo dekanáty dobrodějných planet obsazeny Jupiterem, Venuší, Lunou či Merkurem dávají dlouhý věk.

Vládce Lunou obsazeného znamení, nebo dobroděj v rohových domech dává dlouhý věk.

Dračí hlava v 3., 6., nebo ll. domě, ozářená dobrodějem dává dlouhý věk. Všechny planety v denních znameních (Lev, Panna, Váhy, Štír, Vodnář, Ryby) dávají dlouhý věk. Konjunkce dvou dobrodějů nedává brzskou smrt. Luna v úplňku aspektována všemi planetami nedává předčasnou smrt.

Astakavargas:

Zde se hovoří o dobrých a špatných místech planety, ve vztahu na 8 míst, tedy těch, která byla obsazena sedmi planetami a ascendentem v době narození.

Dobrá místa Slunce jsou 1. 2. 4. 7. 8. 9. 10. 11. dům od Slunce, stejné domy od Marsa a Saturna, 6. 7. 12. dům od Venuše, 5. 6. 9. ll. dům od Jupitera, 3. 6. 10, 11, dům od Luny, 3. 5. 6. 9. 10. 11. 12. dům od Merkura, 3. 4. 6. 10. 11. 12. dům od ascendentu.

Dobrá místa Luny jsou 3. 6. 10. 11. od ascendentu, 2. 3. 5. 6. 9. 10. 11. dům od Marsa, 1. 3. 6. 7. 10. 11. dům od Luny samé, 3. 6. 7. 8. 10. 11. dům od Slunce, 3. 5. 6. 11. dům od Saturna, 1. 3. 4. 5. 7. 8. 10. 11. dům od Merkura, 1. 4. 7. 8. 10. 11. 12. dum od Jupitera, 3. 4. 5. 7. 9. 10. 11. dům od Venuše.

Příznivá místa Marsa jsou 3. 5. 6. 10. 11. dům od Slunce, 1. 3. 6. 10. 11. dům, od Luny, l, 2. 4. 7. 8. 10. 11. dům od Marsa samého, 1. 4. 7. 8. 9. 10, 11. dům od Saturna, 3. 5. 6. 11. dům od Merkura, 6. 8. 11. 12.dům od Venuše, 6. 10. 11, 12, dům od Jupitera.

Příznivá místa Merkura jsou 1. 2. 3. 4. 5. 8. 9. 11. od Venuše, 1. 2. 4. 7. 8. 9. 10. 11. dům od Saturna i Marsa, 6. 8. ll. 12.dům od Jupitera, 5. 6. 9. 11. 12. dům od Slunce, 1. 3. 5. 6. 9. 10. 11. 12. dům od Merkura samého, 2. 4. 6. 8. 10. 11. dům od Luny, 1. 2. 4. 6. 8. 10. 11. dům od ascendentu.

Příznivá místa Jupitera jsou 1. 2. 4. 7. 8. 10. 11. dům od Marsa, 1. 2. 3. 4. 7. 8. 10. 11. dům od Jupitera samého, l. 2. 3. 4. 7. 8. 9. 10. 11. od Slunce, 2. 5. 6. 9. 10. 11. dům od Venuše, 2. 5. 7. 9. 11. dům od Luny, 3. 5. 6. 12.dům od Saturna, 1. 2. 4, 5. 6. 9. l0. ll. dům od Merkura, 1. 2. 4. 5. 6. 7. 9. lO. 11. dům od ascendentu.

Příznivá místa Venuše jsou 1. 2. 3. 4. 5. 8. 9. 11. dům od ascendenTu, l. 2. 3. 4. 5. 8. 9. 11. 12. dům od Luny, l. 2. 3. 4. 5. 8. 9. 10. ll. od Venuše samé, 3. 4. 5. 8. 9. 10. 11. dům od Saturna, 8. 11. 12. dům od Slunce, 5. 8. 9. 10. 11. dům od Jupitera, 3. 5. 6. 9. ll. dům od Merkura, 3. 5. 6. 9. 11. 12. dům od Marsa.

Příznivá místa Saturna jsou 3. 5. 6. 11. dům od Saturna, 3. 5. 6. 10. 11. 12. dům od Marsa, l. 2. 4. 7. 8. 10. ll. dům od Slunce, l. 3. 4. 6. 10. ll. dům od asc., 6. 8. 9. 10. 11. 12. dům od Merkura, 3. 6. ll. dům od Bungy, 6. 11. 12. od Venuše, 5. 6. 11. 12. dům od Jupitera.

Tato popsaná místa jsou příznivá planetám. Ostatní jsou špatná místa pro planety. Ku př. 3. 5. 6. 12. dům je nepříznivý pro Slunce (počítáno od Slunce). 1. 2. 3. 5. 7. 3. 9. 12. dům od asc. jsou nepříznivé pro Lunu atd.

Místo je dobrého nebo špatného významu pro planetu, když je lepší než špatné a opačně.

Chceme-li narýsovat astakavargas na tabulku, píšeme na dobrá místa body, na špatná místa čárky. Jako příklad poslouží tabulka astakávargy Marse.

Horoskop:

Výsledek - domy kladné označené body, záporné domy označené čárkami.

Tabulka ukazuje, že ku př. Mars, když ku př. prochází znamením Skopce, bude mít příznivé účinky 3/8 a nepříznivé účinky 5/8, neboli přinese nepříznivé účinky v rozpětí 5/8 minus 3/8. tedy 2/8 své síly. Obdobně postupujeme se všemi planetami. Obyčejně udává se v tabulkách pouze počet příznivých bodů, počet špatných je zřejmý z rozdílu, který schází do 8.

Čísla spodní tabulky ukazují dobré body

Astakavarga – tabulky jsou nutné pro předpovědi důležitých životních události.
Tyto tabulky příznivých bodů podléhají ještě redukcím, nebo eliminacím trigonálních odtahů (srážek).

Trigonální odečty (srážky)

Pravidla trigonálních odečtů jsou: Jestliže hodnoty trigonálních znamení nejsou stejné, odečteme od každého nejmenší z třech hodnot a ponecháme zbytek. Nenachází-li se hodnota v jednom ze tří trigonálních znamení, redukce se nekoná. Není-li nijaká hodnota ve dvou ze tří trigonálních znamení, odečteme hodnotu třetího. Jsou-li hodnoty všech tří trigonálních znamení stejné, odečteme všechny.

 Vládce:  vládne znamení:
 Mars  Skopec, Štír
 Venuše  Býk, Váhy
 Merkur  Blíženci, Panna
 Jupiter  Střelec, Ryby
 Saturn  Kozoroh, Vodnář
 Luna  Rak
 Slunce  Lev

Obsazují-li planety obě vládcova znamení, redukce se nadělá. Jestliže ze dvou znamení vládcových pouze jedno je obsazeno a hodnota prvního je menší, než hodnota posledního, vyrovnáme poslední s prvním. Je-li hodnota v prvním větší než v druhém, druhé od prvého odečte. Jsou-li obě hodnoty stejné, pak odečteme od druhého.

Není-li žádné z obou znamení jednoho vládce obsazeno, hodnota v obou domech stejná, odečtou se obě hodnoty. Je-li hodnota různá, dáme větší hodnotu na úroveň menší. Není -li hodnota v jednom z obou znamení, redukce se nedělá. Hodnoty znamení Raka a Lva, které podléhají vládce vlivu Luny a Slunce, nepodléhají redukci.

Redukce:

Po první redukci pak astakavarga Marsova vypadá takto :

Redukce II. se používá až po provedení redukce I.

Z obou Marsových znamení Skopce a Stírá je obsazen pouze Skopec, neobsazen je Štír. Hodnoty jsou tady l. 0. Není-li v jednom znamení hodnota, redukce se nedělá. Ony znamení Venuše Býk a Váhy jsou neobsazené, tedy také redukce se nedělá. Z Jupiterových znamení Střelec a Ryby jsou obsazené, pouze Ryby, hodnota je 2 a O. Dle pravidla redukce 33 se nedělá.

Saturnova znamení Kozoroh a Vodnář - obsazen pouze Kozoroh, což dává hodnotu O. a 3. Taktéž se redukce nedělá. Rak a Lev, kde vládne Luna a Slunce, nepodléhají redukci. Hodnoty zde zůstávají 3. 3.

Společná hodnota po druhé redukci je 15. Tímto způsobem redukujeme i astakavarga - tabulky Slunce, Luny, Merkura, Jupitera, Venuše, Saturna. Podávají se návody k použití těchto tabulek.

Astakavarga Slunce:

Při astakavarga (A-V) Slunce násobíme celou, po redukci získanou hodnotu 9.domu od Slunce v AV, dělíme výsledek 27. a ponecháme si zbytek. Pamatovat: Měsíční dům, když jsme zbytek připočetli k Měsíčnímu domu Asvini. Když Saturn touto stanicí (Lunárním domem) běží nebo jejími trigony, pak buď otec nebo strýc strany zrozence zemře, nebo prožije starosti.

Nemáme začínat práci když Slunce běží znamením, ve kterém Slunce AV nemá nějakou hodnotu. Během tohoto období prožijeme neúspěchy, nemoce, strasti, různice.

Násobné redukovanou hodnotu hodnotou 8.domu od Slunce a výsledek dělme 12. Zbytek representuje znamení (měsíc) od bodu Skopce, ve kterém osoba zemře, když Slunce projde tímto znamením, nebo některém z trigonálnich míst.

AV Luny: Násobme celou redukovanou hodnotu AV Luny hodnotou 4. domu od Luny (AV Luny), dělme 27. a zbytkem získáme Lunární dům, jako v minulém případě. Když Saturn prochází touto Lunární stanicí, nebo jejími trigonálními místy, bude následovat smrt matky zrozencovy, nebo tato prožije mnoho starosti a utrpení.

Násobme sumu redukované hodnoty hodnotou 8. domu od Luny (AV). Hodnota, která zbyla, určí dům Luny od Ashvini, jako v předcházejícím. Prochází-li Luna toto místo, nebo trigonální místa, přijde hádka, zlost, starost. Nemáme začínat práci, když Luna probíhá znamením, ve kterém nemá AV hodnoty.

AV Marsa:
Probíhá-li Saturn znamením, ve kterém Mars nemá AV. Hodnoty, bude zrozenec trpět nemoci, stoji-li Mars silně. Zrozenec však zemře, když Mars stojí slabě a není vládcem ascendentu.

AV Merkura:
Probíhá-li Saturn znamením, ve kterém Merkur nemá AV hodnoty, způsobí úmrtí syna nebo přítele.

AV Jupitera:
Hodnota 5. domu od Jupitera v AV Jupitera udává počet synů zrozeného. Počet synů, kteří dříve zemrou poukazuji planety v nepřátelských domech, nebo padajících znameních.

AV Venuše:
Sňatek, spojení s ženou, pozemský blahobyt nastávají, když Venuše běží znamením, ve kterém má největší hodnotu AV pro pedukci.

AV Saturna:
K Saturnovým hodnotám připočítávají se ještě hodnoty znamení od ascendentu až k Saturnem obsazenému domu a stejně tak hodnoty Saturna k ascendentu. Obě sumy dávají roky ve kterých zrozenec bude pronásledován nemocemi, neúspěchy a starostmi. Odečteme-li obě sumy získáme roky ve kterých se někdo nachází v nebezpečí. Probíhá-li Slunce nebo Luna místy kde nejsou hodnoty, zemře dotyčná osoba.

0 povolání:

Bohatství získá někdo od otce (SL), matky (LU), nepřátel (MA), přátel (ME), bratrů (JU), ženy (VE), sluhů (SA), pokud je některá z těchto planet v MC horoskopu, nebo v 10 domě Luny.

Když 10. dům horoskopu a 10. dům od Luny jsou obsazeny, získá někdo bohatství ze dvou pramenů. Není-li v těchto domech planeta, řídí se povolání dle vládce devítiny, kterou ovládá vládce 10. domu od asc., Slunce nebo Luny.

Je-li Slunce vládce 10.domu od ascendentu, Luny, nebo Sluncem ovládané devítiny, pak zrozený bude pracovat se zlatem, voňavkou, vlnou, léky. Je-li tímto vládcem Luna bude to povolání a produkty vodními (perly, mušle), nebo získá peníze pomoci žen (když jím slouží, nebo je následuje).

Mars - povoláni s kovy, zbraněmi, minerály, zápalkami, ohněm, jako strojvůdce, topič.

Merkur - písař, účetní, knihkupec, kritik, spisovatel, získá uměním, malováním, vázáním knih, zhotovováním kytic, věnců, voňavek apod.

Vládce devítiny Jupiter - bohatství pomoci kněží, učenců, čestným jednáním.

Venuše jako vládce - obchod s drahokamy, skotem, stříbrem.

Saturn - výsledek tvrdou práci, odříkáním, sloužením.

Slunce jako vládce a v povýšeni ukazuje, že zisk nastane vlastní silou.

Dobroděj v 11. v asc. a v 2. domě ukazuje zisk dědictvím, povoláním.

Zrození Vládců (Raja jóga)

Tři škůdci v povýšení (nebo elevaci) dávají tyranské vládce.

Tři dobroději v povýšení (nebo elevaci) dávají dobrého vládce. Smíšené planety v povýšení - smíšený vládce dobrý i zlý.

Kdo má špatné planety v povýšení (elevaci) může být bohatým a mocným, nikoliv však králem, nebo vládcem.

Zrozenec bude vládcem, když Saturn je ve Vodnáři, Slunce ve Skopci, Luna v Býku, Merkur v Blížencích, Jupiter ve Lvu, Mars ve Štíru, ascendent ve Vodnáři, Skopci nebo Býku.

Saturn ve Váze, Luna v Býku, Slunce a Merkur v Panně, Venuše ve Váze, Mars ve Skopci, Jupiter v Raku učiní ze zrozence vládce, je-li jeho ascendent v Býku nebo Váze.

Mars v Kozorohu, Slunce a Luna ve Střelci, Saturn v Kozorohu a též ascendent v Kozorohu, učiní zrozence vládcem.

Mars a Luna v Kozorohu na ascendentu a Slunce ve Střelci dávají vládce.

Slunce ve Skopci na ascendentu, Saturn a Luna ve Váze, Jupiter ve Střelci = král.

Asc. v Býku obsazen Lunou. Slunce ve Lvu. Jupiter ve Štíru, Saturn ve Vodnáři = zrozenec stane se vládcem.

Asc. v Kozorohu se Saturnem, Mars v 6., Luna v 3., Merkur v 9. a Jupiter v l2. domě učiní ze zrozeného ctnostného a slavného vládce.

Luna a Jupiter ve Střelci, Mars v Kozorohu, Venuše v Rybách na asc. činí zrozeného vládcem.

Merkur v Panně na asc., Mars a Saturn v 5., Jupiter a Venuše ve 4. domě učiní ze zrozeného vládce.

Luna v Rybách na asc., Vodnář, Kozoroh a Lev obsazené Saturnem, Marsem a Sluncem dávají možnost vládnout.

Mars ve Skopci, Jupiter v Raku na ascendentu dává možnost vládnout.

Jupiter v Raku na asc., Luna, Venuše, Merkur ve znamení Býka, Slunce ve Skopci dávají mocného krále.

Saturn 7 Kozorohu na Asc., znamení Skopce, Raka, Lva, Blíženců a Váhy obsazená svými vládci dávají možnost vládnout.

Panna s Merkurem v asc., Venuše v Blížencích, Luna a Jupiter v Rybách, Mars a Saturn v Kozorohu dávají vládce.

Osoby, které mají výše popsané jogas, stanou se vládci, i kdyby pocházeli z nižších rodin. Jsou-li z rodu královského, pak opět jistě budou vládnout.

Dle dalších pravidel stávají se vládci pouze děti vládnoucích rodičů. Ostatní, pokud tyto jogas mají, stávají se pouze bohatými.

Tři či více planet silně stojících v jejích znameních nebo povýšeních. Pět planet ve svých znameních silných nebo povýšených. Nejsou-li aspoň tři planety silné, nebude dotyčný králem. Slunce a Luna ve Skopci na asc., Mars v Kozorohu, Saturn ve Vodnáři, Jupiter ve Střelci.

Silný Merkur na asc., dobroděj v 9. domě dává bohatství. Luna v Býku na asc., Jupiter v 2. domě, Saturn v 6. a ostatní planety v 9. domě jsou znakem vlády nebo bohatství.

Jupiter ve 4. Slunce a Luna v 10.domě Saturn na asc. ostatní planety v 11. domě jsou známkou vlády nebo bohatství.

Luna v 10. domě, Saturn v 11. Jupiter na asc., Merkur a Mars v 2., Slunce a Luna ve 4. domě jsou známkou vlády nebo bohatství.

Mars a Saturn na asc., Luna ve 4., Jupiter v 7., Venuše v 9. domě, Slunce v 10., Merkur v 11. domě jsou znakem vlády nebo bohatství.

Jupiter, Venuše, Merkur na ascendentu, Saturn v 7., Slunce v 10. domě dává nadbytek, pohodlí.

Dobrá a silná znamení v rohových domech a špatné planety ve zlých znameních bude zrozenec bohatým a vedoucím myslivců nebo zbojníků.

Spojení dvou planet v jednom zvířetníkovém znamení:
Dvě planety v jednom znamení:
Tři planety v jednom zvířetníkovém znamení:
Čtyři planety v jednom zvířetníkovém znamení:
Pět planet v jednom zvířetníkovém znamení:
Šest planet v jednom znamení mimo:

Lunární domy: Je-li v horoskopu Luna silná, pak je silné i její působení v jejich stanicích (domech):

Toto vše se plně projeví jen při silné Luně v horoskopu.

Následující stranaAstrology Pacific   |     |  
Stránka byla upravena programem Made with AceHTML 5 Pro. AceHTML 5.06.1 Pro.
WebPage created per programme  AceHTML 5.06.1 Pro.