Měsíc  Astrology Pacific Slunce
Astrology Pacific       |       Zajímavosti       |       Ze starých letopisů      


Horoskop p. presidenta Dra. Beneše


Sympatická a skvěle redigovaná francouzská revue „ASTROSOPHIE", kterou vydává a řídí osvícený okultista, náš přítel, Dr. Phil. FRANCIS ROLT - WHEELER, uveřejňuje v každém svém čísle pravidelnou rubriku „Náš měsíční horoskop" - soubor opravdu pozoruhodných horoskopů slavných mužů a vedoucích státníků světových, a aby prokázal význam a zdatnost moderní astrologie, doplňuje tyto horoskopy v následujících číslech rovněž pravidelnou rubrikou „Uskutečněné předpovědi", v nichž uvádí všechny okolnosti, které se zatím z jejich náznaků splnily. V posledním čísle uveřejnila „ASTROSOPHIE" horoskop našeho p. presidenta republiky Dra E. Beneše, který s dovolením redakce zde v českém překladu otiskujeme.

Již dříve jsme při mnohých příležitostech upozorňovali častěji přívržence astrologie na zvláštní zajímavou okolnost, že horoskopy většiny státníků jsou zjevny z postavení nebeských těles v prvních šesti znameních Zvěrokruhu. Esoterický výklad tohoto pozoruhodného jevu není nesnadno vystihnouti, neboť prvních šest znamení Zvěrokruhu jsou znameními Involuce, tedy upoutání k hmotě, kdežto ostatních šest znamení souvisí s Evolucí, tedy s vývojem hmotu osvobozujícím. Politika je podstatně vědou praktickou a je tudíž jenom pochopitelno, že každý politik má většinu planet ve znameních involučních. Esoterický výklad tohoto pozoruhodného zjevu je stejně srozumitelný. Je faktem, že prvních šest znamení má charakter jaksi méně odlišný, méně zjemnělý, snadněji pochopitelný a že proto souhlasí spíše s prostotou a oddaností davů. A každý dobrý státník má státi a stojí nad svým lidem, nad národem své země, ale nesmí se zase nad něj přespříliš vyvyšovati, jinak by s ním nemohl udržovati správný kontakt. Každý politik, jakmile docílil nějakého úspěchu v politice, není nikdy rozhodným spiritualistou.

Horoskop Dra BENEŠE je typickým dokladem takového horoskopu. Všechna nebeská tělesa nalézáme v něm v prvních šesti znameních Zvěrokruhu a - což je ještě zvláštnější - ve znameních Blíženců, Býka a Raka. V celém jeho horoskopu není; ani jediného náznaku nějaké tragedie; ohromná popularita páně presidentova je v horoskopu vyznačena velmi zřetelně konjunkcí Měsíce s Venuší a trojnásobným sextilem Merkura, Neptuna a Urana.

Dalším dosti zajímavým zjevem je, že shledáváme tolik planet seskupeno ve dvanáctém domě, ale ani tento zjev není řídký v horoskopech jiných státníků. Esoterický význam tohoto zjevu způsobuje ta okolnost, že dvanáctý dům je domem Neptunovým, tedy domem intuice, obrazivosti a prozíravosti pod přímým vlivem posledních znamení Zvěrokruhu, které vyznačují osobnost páně presidentovu jako obezřelého a více než obratného státníka. Obezřelost a intuice - bystrý postřeh pro všechny události - jsou vždy nejkrásnějšími schopnostmi každého diplomata a každého státníka. V domě XII. jest opět potvrzeno vyloučení jakéhokoli neštěstí.

Předpověď pro rok 1938-1939.

Progresivní horoskop není bohužel nijak zvláště příznivý, ale na čem záleží nejvíce, je, že není horší! A poněvadž se dnes každý stát v Evropě obává války, ale pro Československo neobsahuje horoskop ani jedinkého náznaku války nebo podobné pohromy, můžeme prohlásiti určitě, že horoskop jest aspoň v tomto bodě velmi příznivý.

Za zapůjčení textu článku z roku 1938 s horoskopem prezidenta Beneše s velmi optimistickou předpovědí na léta 1938-1939
děkuji archiváři, knihovníkovi Mgr. Tomáši Karkoszkovi.Poznámka webmastera:
příznivá předpověď v posledním řádku bohužel se nenaplnila.
V květnu 1938 začali nacisté z popudu Hitlera stahovat některé své divize k našim hranicím. 21.5.1938 naše vláda odpověděla vyhlášením částečné mobilizace. Nacistická vojska se dočasně stáhla. V zemi vrcholila kampaň na obranu republiky proti nacismu dobudováním železobetonových pevnůstek podél hranic s Německem. Na poč. července 1938 na Strahově při 10. všesokolském sletu došlo k přísaze statisíců lidí: „Republiku budeme bránit a věrni zůstaneme“. Německo od pozdního jara a v létě 1938 rozpoutalo novinářskou a rozhlasovou kampaň proti Československu a za odebrání Sudet.Astrology Pacific   |     |  
Stránka byla upravena programem Made with AceHTML 5 Pro. AceHTML 5.06.1 Pro.
WebPage created per programme  AceHTML 5.06.1 Pro.