Ze starých astrologických letopisů      
ZATMĚNÍ V ROCE 1932.


LEOPOLD KAISAR.


V roce 1932 budou čtyři zatmění a to: dvě zatmění Slunce a dvě zatmění Měsíce.
I. Prstencovité zatmění Slunce nastane dne 7. března v druhém dekanu znamení Ryb. Jest viditelné na Jižním ledovém moři, na Novém Zélandu, v Austrálii a ve střední části Indického oceánu. Jest neblahého vlivu a je ve spojení s úmrtím některých slavných a významných osobností; způsobuje zničení ryb, též velké zátopy a povodně; Účinek jeho trvá v zemích, kde bylo viditelné 5 let.

II. Částečné zatmění Měsíce 22. března v prvním dekanu znamení Vah jest nepříznivé působnosti ve všech směrech a zasahuje do přírody i osudů lidských. Jeho vliv bude po pět měsíců pociťován ve východní části Asie, v Austrálii, Tichém oceánu, v Severní Americe s výjimkou severovýchodních a západních částí Jižní Ameriky.

III. Úplné zatmění Slunce dne 31- srpna v prvním dekanu znamení Panny jest viditelno ve východních končinách Asie, Severním moři, Grónsku, v severní části Anglie, v Severní Americe a severní části Jižní Ameriky. Zatmění probíhá pásmem od polárních krajin zálivem Hudsona, východní Kanadou, severovýchodními končinami Spoj. Států a končí uprostřed severní části Atlantického oceánu. Jeho vliv způsobuje v zemích, kde bylo zatmění viditelné, mnoho neštěstí, zla, nedostatku a bídy. Též smrt králů nebo vládců. Vliv tento potrvá pět let.

IV. Částečné zatmění Měsíce dne 14. září v třetím děkanu znamení Ryb viditelné v Evropě, Africe, ve východní části Atlantického oceánu, Indickém oceánu, v Asii a Austrálii. Vliv tohoto zatmění ohrožuje zmíněné části země loupežemi a pleněním napadajících nepřátelských národů. Vliv tento bude působiti po 5 měsíců.

Účinek a vliv zatmění budou velmi neblaze pociťovati i ti zrozenci, v jejichž horoskopech Slunce, Měsíc nebo Ascendent budou zasaženy oposicí, konjunkcí nebo kvadraturou některého z těchto zatmění.

V Karvinné dne 18. července 1931.
Převzato z Pohledy do budoucna 1932 - astrologicko-spiritualistické ročenky pro rok 1932, kterou laskavě zapůjčil astrolog pan Břetislav Hemerle.

Prosím ochotného návštěvníka o zapůjčení chybějících Pohledů do budoucna a to ročníků 1928, 29, 31, 33, 34.
Astrology Pacific 2   |   Zajimavosti   |     |  
Stránka byla upravena programem Made with AceHTML 5 Pro. AceHTML 5.06.1 Pro.
WebPage created per programme  AceHTML 5.06.1 Pro.