Astrology Pacific       |       Ze starých letopisů      
Rádce pro zemědělce a zahradníky.


Leopold Kaisar.


Při všech zemědělských a zahradnických pracích řiďme se následujícími radami a pokyny.
1. Sej a saď v době, kdy Měsíc prochází plodnými znameními Raka (RA), Štíra (ŠT) nebo Ryb (RY). Případně můžeš využíti doby některých znamení méně plodných jako Býka (BÝ), Váhy (VÁ), Střelce (ST) nebo Kozoroha (KO), avšak dbej, aby Měsíc byl v dobrých aspektech (konj., 60 nebo 120) s Venuší nebo Jupiterem (JU)! To vše nalezneš v kalendáriu vpředu.

2. V době přibývání Měsíce jest jeho vliv na vzrůst rostlinstva velmi příznivě působivý, proto zasévej, saď a přesazuj veškeré rostliny, které mají své plody na povrchu země, jako: veškeré druhy obilí, jetel, zelí, salát, okurky, fazole, hrách, špenát, všechny květiny a stromy!

3. Veškeré rostliny, mající své plody v zemi, jako: brambory, řepu, mrkev, petržel, cibuli a česnek, zasévej a saď v době ubývajícího Měsíce; v této době převládá vlhkost, která prospívá jejich klíčení.

4. Úplněk přináší zemi více sucha, což pro zásevy není příznivým. Zásevy konané za úplňku přinášejí bujné stonky, hojné listí, ale málo plodů.

5. Novoluní jest velmi příznivo zásevům všech druhů obilí a to na jaře ve znamení Ryb (RY) nebo Skopce (BE), na podzim ve znamení Štíra (ŠT).

6. Veškeré šťavnaté plody, které obsahují hodně vody, jako: melouny, okurky, rajská jablíčka, saď v době přibývajícího Měsíce ve znamení Raka (RA). Postavení toto jest také příznivé pro přesazování na jaře salátu, sazenic a setí trávy.

7. Veškeré čpící a štiplavé rostliny, jako jsou česnek, cibule, ředkev, pažitka a j., jest dobře sázeti za ubývajícího Měsíce, kdy tento prochází znamením Štíra (ŠT). Měsíc ve znamení Štíra jest také přízniv zásevům máku a hořčice.

8. Chceš-li dosáhnouti u rostlin velikých a silných kořenů, na příklad u mrkve, petržele a celeru, saď je v době od úplňku do novoluní, tedy za ubývání Měsíce, když prochází znamením Štíra nebo Ryb.

9. Konej veškeré sázení a přesazování sazenic jen v době, kdy Měsíce na jaře přibývá a jest ve znamení Býka nebo Raka. Nutno také dbáti jeho příznivých aspektů (konj., 60, 120) s Venuší (VE) nebo Jupiterem (JU).

10. Květiny na jaře sázej a přesazuj za přibývání Měsíce ve znameních Býka (BÝ) a Raka (RA), později v létě také ve znamení Váhy (VÁ), vždy však za příznivých aspektů (konj., 60, 120) s planetami Venuší (VE) a Jupiterem (JU).

11. Pro sázení nebo přesazování stromů nebo keřů jest vhodná doba, když je Měsíc v úplňku nebo den před úplňkem a prochází-li znamením Panny (PA) nebo Váhy (VÁ). Znamení Býka a Váhy jsou příznivá stromům listnatým a ovocným, znamení Panny zase pro jabloně, znamení Kozoroha jest příznivo pro stromy jehličnaté.

12. Růže saď a přesazuj vždy za přibývajícího Měsíce ve znamení Skopce (BE), Lva (LE) nebo Střelce (ST) a v příznivých aspektech (konj., 60, 120) s Venuší nebo Jupiterem.

13. Ořezávání stromů, keřů a vinné révy konej na jaře za ubývajícího Měsíce, když tento tvoří dobré aspekty (konj., 60, 120) s Venuší nebo Jupiterem. Za úplňku sázené a za novoluní ořezané stromy a keře dostanou pěknou korunu. Kácení stromů, jichž dřevo má sloužiti pro zpracování jako stavební dřevo, nutno konati v době od poslední čtvrti Měsíce do novoluní.

14. Sbírání léčivých bylin nebo jejich květů konej za úplňku. Stejně i sbírání semen má se díti v této době, neboť byliny i semena mají tehdy největší sílu.

15. Čistění a pletí polí a zahrad jest dobře konati za ubývání Měsíce, nejlépe však za poslední čtvrti.

16. Sečení trávy a jetele jest dobře konati za přibývajícího Měsíce.

17. Hnojení a práškování pole konej, když ubývající Měsíc prochází Rakem (RA), Štírem (ŠT) nebo Rybami (RY).

18. Včelařským pracím jest příznivou doba, kdy Měsíc prochází Blíženci a je-li v dobrých aspektech (konj., 60, 120) s Venuší a Jupiterem.

19. Pro nákup dobytka, zvláště koní, jest příznivé postavení Měsíce ve znamení Střelce, pro koupi krav a koz zase postavení Měsíce ve znamení Býka; pro nákup drůbeže, ptáků a včel postavení Měsíce v Blížencích.

20. Kvočnu nasaditi jest nejlépe za úplňku, den, nejvýš dva, před nebo hned po úplňku. Kuřata z takto nasazených vajíček se líhnou za přibývajícího Měsíce, který mocně přispívá k jejich vzrůstu a vývinu. Slepice takové bývají obyčejně silné, zdravé a dobře nesou.

Příznivé dni k polním a zahradním pracím v roce 1932
Leden 8., 13., 18., 20., 27.
Únor 1., 5., 9, 15., 18., 22., 26., 27.
Březen 3, 6., 7, 8, 9., 16., 17., 22., 23., 25., 26., 30.
Duben 3, 4., 5, 6., 10., 12. 13., 21., 22., 26., 27., 30.
Květen 2., 3., 6., 10., 11., 16., 18.,19., 20., 24., 27., 28.
Červen 3., 6., 7., 12., 15. 16., 21., 24., 25., 30.
Červenec 3., 4., 9., 12., 13., 21., 22., 27., 31.
Srpen 6., 8., 9, 17, 18., 21., 27, 28.
Září 5., 6., 10., 13, 14., 20., 23., 24., 25., 29.
říjen 2., 3., 7., 10., 11., 17, 21., 22., 27., 29., 30., 31.
Listopad 4., 7., 8., 17., 18., 23., 26., 27., 28.
Prosinec 1., 4., 5., 11., 21., 24., 27., 29.

Potřebné aspekty planet s Měsícem, na které stále ve článku upozorňuji, nalezne čtenář v kalendáriu v rubrice „Aspekty lunární". Jsem jist, bude-li se čtenář říditi těmito pravidly a k tomu ještě bráti zřetel na aspekty a počasí v kalendáriu podané, že bude tak pracovati v souladu se zákony přírody a že může docíliti úspěšných výsledků a zdaru při své práci.Převzato z Pohledy do budoucna 1932 - astrologicko-spiritualistické ročenky pro rok 1932, kterou laskavě zapůjčil astrolog pan Břetislav Hemerle.

Prosím ochotného návštěvníka o zapůjčení chybějících Pohledů do budoucna a to ročníků 1928, 29, 31, 33, 34.
Astrology Pacific 2   |   Ze starých letopisů   |     |  
Stránka byla upravena programem Made with AceHTML 5 Pro. AceHTML 5.06.1 Pro.
WebPage created per programme  AceHTML 5.06.1 Pro.