Astrology Pacific       |       Ze starých letopisů      
Vlohy a schopností člověka ve světle astrologie.


K. Idz.


Ty třepotné, smavé hvězdičky
tak čiperně na mne hledí. —
„Ach, prosím vás, je to pravda vše,
co lidé prý o vás vědí?
J. Neruda.


Se zálibou čítávám životopisy vynikajících mužů a sleduji život, věk a okolností, za jakých tvořili svá díla. A často poznávám, že život takových lidí byl těžkým a trpkým, jednak už také proto, že povětšině nebyli ostatními lidmi pochopeni. Nejednou ocitli se v bídě a nouzi. A v takových poměrech tvořili svá geniální a umělecká díla. Někteří z nich byli i dosti mladí, ale odloučeni duševně od těžkostí, jimiž jim bylo procházeti, tvořili a pracovali. Tážeme-li se dnešního člověka na příčinu těch zvláštních schopností některých osob, nenalézá dosti odpovědí a obyčejně slyšíme od něho: „Byl to talent, bystrý rozum" a podobně. Ale astrologie, jako věda, přichází zde s vysvětlením, že genius a umělec se rodí. Postavení hvězd v okamžiku narození člověka ukazuje na jeho intelektuelní i duševní založení, na způsob jeho života a různé jeho životní události.

Planeta, podle které poznáváme intelektuelní a duševní schopnosti člověka, jest Merkur. On ovládá rozum, paměť, řeč, výchovu a působí také na přizpůsobení člověka. Avšak vliv jeho závisí velmi od aspektů planet, kterých se mu dostává a podle toho, ve kterém zvířetníkovém znamení se nachází. Tak ve vzdušných znameních Blíženců, Vah, Vodnáře činí myšlení člověka ideální a uměnímilovné; v ohnivých znameních Skopce, Lva, Střelce velmi chápavé, ostré a jisté, ve vodních znameních Raka, Štíra, Ryb ponejvíce, rychlé, proměnlivé a v zemských znameních Býka, Panny, Kozoroha sarkastické a kritické. Pohybuje-li se Merkur na své dráze retrográdně, t. j. zpětně, činí člověka v mladých letech těžkochápavým. Příznivé aspekty Merkura s Martem nebo Saturnem dávají matematické vlohy. Takto postupujíce, poznáváme schopnosti a vlohy i charakter člověka. Astrologická pravidla jsou obšírná a pro nedostatek místa není je zde možno všechna uveřejniti.

My lidé rodíme se na zemi v různých dobách a za určitých hvězdných vlivů podle toho, jak naše karma a celý náš stav života tomu dovoluje. A právě tím také, že se rodíme za různých hvězdných vlivů, jsou rozdíly v našem myšlení, paměti, nadání, inteligenci ještě sesilovány. Jeden z nás je těmito vlastnostmi obdařen víc, jiný méně a tak se setkáváme s těmi nejrůznějšími rozdíly mezi lidmi. Často se stává, že rodiče se starají nad svým dítkem, že je těžko chápavým, že se špatně učí, má málo inteligence nebo dokonce, že je slabomyslné.

astrolog

V nejedné rodině jest porušena harmonie pro podobné případy. Často těžce nesou některé zámožné rodiny, že synek chudobného souseda nebo jejich sluhy učí se daleko líp než jejich synáček. Mnohé děti jsou i trestány a často i nemilosrdně trestány proto, že neprospívají.
Ale tu by měli rodiče vysledovati a vyšetřiti, proč tomu tak jest. Jeden a tentýž výsledek bývá často vyvolán různými příčinami. A astrologie nám zde koná platné služby a ukáže nám, jedná-li se tu o lenost dítěte, nebo je-li to již takový stav jeho ducha, který nelze změniti pouhým příkazem nebo trestem. Astrologie otevírá nám dvířka do tajemných záhybů lidského ducha.
Hvězdy pokračují na své dráze a tvoří tak určitá vzájemná postavení a stejně i různý poměr k našemu základnímu horoskopu a podle toho mění se i náš život a utvářejí i naše poměry a okolnosti.

Jedná-li se o mládež studující, víme ze zkušenosti, že nejsou všechna léta pro studium stejně příznivá. Jeden rok jest lepší, jiný zase těžší. Dokonce četli jsme již i v novinách, že strach před špatným vysvědčením přivedl studenta do náruče smrti.
I zde bylo by mnoho pomoženo, kdyby studující mládež nebo její rodičové znali astrologii a pomáhali si jí. Jest ona nezaplatitelnou berlou pro celý život. Vždyť se o tom může každý osobně přesvědčiti. Ale mladí ubíjejí tak nazdařbůh své volné chvíle, které by aspoň z nepatrné částí věnovati mohli studiu astrologie, v níž by nalezli neobyčejně dobrého průvodce životem. Zkuste to, vy mladí, a jsem jist, že jednou mi budete děkovati, že jsem vás k tomu pobídl, zrovna jako já dnes děkuji tomu, že jsem počal astrologii a spiritismus studovati. Potřebné učebnice české nebo německé vám jistě a ochotně opatří administrace této ročenky. Hvězdné konstelace určují směr našemu pochodu životnímu, aniž bychom o tom věděli a poznáním astrologie budeme schopni lecčemus se vyhnouti, když již předem budeme věděti, co právě nás očekává. Již staří národové používali astrologie jako životního kompasu.

Rodiče poznají pomocí astrologie, že jejich děti, ač jsou jim blízkými, že mnohdy ve skutečnosti jsou svými schopnostmi hodně daleko od nich a dovedou také bezpečněji určiti i jejich budoucí životní povolání. Ano, astrologie dá nám i poznati, že naše schopnosti a vlastnosti, s kterými se rodíme, jsou dědictvím našich minulých životů, jak tomu učí spiritismus a jiné nauky. Poněvadž astrologie jest u nás ještě poměrně málo známa, rozhodl jsem se napsati tyto řádky, aby čtenářům „Pohledů" byly pohnutkou k dalšímu přemýšlení a studiu astrologie.Převzato z Pohledy do budoucna 1932 - astrologicko-spiritualistické ročenky pro rok 1932, kterou laskavě zapůjčil astrolog pan Břetislav Hemerle.

Prosím ochotného návštěvníka o zapůjčení chybějících Pohledů do budoucna a to ročníků 1928, 29, 31, 33, 34.
Astrology Pacific 2   |   Ze starých letopisů   |     |  
Stránka byla upravena programem Made with AceHTML 5 Pro. AceHTML 5.06.1 Pro.
WebPage created per programme  AceHTML 5.06.1 Pro.