Astrology Pacific       |       Ze starých letopisů      
Zatmění v roce 1938

Leopold Kaisar


V roce 1938 budou dvě zatmění Slunce a dvě zatmění Měsíce.
1. Úplné zatmění Měsíce nastane dne 14. května a počne v 6 hod. 44 min. středoevropského času, střed jeho bude v 9 hodin 43 min. a konec ve 12 hod. 43 min. v poledne. Viditelné bude na Atlantickém oceánu v Severní a Jižní Americe, na Jižním ledovém moři, v Austrálii a na Tichém oceánu.
Zatmění toto nastane na 22°54’ znamení Štíra a připadne v VI.domě lunace; jeho vliv bude velmi neblaze působiti na zdraví pracujícího lidu, těžkostmi bude zasažena třída zřízenců a vojska.
Kvadratura této eklipsy s Jupiterem zasáhne škodlivým vlivem také osobnosti z vyšších kruhů, způsobí mnoho nepokojů, náboženských třenic, těžších a rušivých událostí v sociálním a veřejném životě, a zaviní ztráty a změny ve finančním světě. V některých zemích projeví se často neklidem a násilnostmi, nakažlivými nemocemi a zvýšenou úmrtností. Účinek toho zatmění bude pociťován zvláště v Severní a Jižní Americe a postihne také tyto země: Maroko, Alžír, Sýrii, Palestinu, Bavorsko, Prusko a západní Švédsko.

II. Úplné zatmění Slunce dne 29. května bude viditelné v jižních částech Tichého oceánu, v Jižní Americe, na Atlantickém oceánu a v Jižní Africe. Zatmění počne ve 12 hod. 4 min, středu dosáhne ve 2 hod. 49 min. a skončí ve 4 hod. 53 odpoledne. Toto zatmění bude na 7° 32' ve znamení Blíženců a připadne v VIII. domě lunace. Věští mnoho katastrof a těžkých neštěstí v dopravě a v technickém provozu. Ve vzduchoplavbě nastanou četná neštěstí a na moři potopí se větší množství lodí. Zhoubnými vlivy budou zasaženy některé mezistátní obchodní smlouvy, tisk, pošta, rozhlas a peněžní trh. Společenský život utrpí a vyskytne se mnoho případů násilí a podvodů. Četná úmrtí význačných osob z kruhů vědeckých a z obchodního světa. Účinky tohoto zatmění pociťovány budou hlavně na jižní polokouli, v Jižní a Severní Americe, v Jižní Africe, v severní Francii a v západní Anglii.

III. Úplné zatmění Měsíce, které nastane dne 7.-8. listopadu, připadne na 14°51' ve znamení Býka a počne ve 20 hod. 39 min. středoevropského času; střed jeho bude v 23 hod. 20 minut a konec nastane 8 XI. ve 2 hod. 14 min. ráno. Počátek tohoto zatmění bude viditelný v Evropě, v Asii, na Indickém oceánu, v Austrálii, v Africe, na Atlantickém oceánu, na Severním moři, v Severní Americe a ve východních částech Jižní Ameriky.
Zatmění toto připadá v VI. domě lunace a jeho účinek způsobí četná těžká onemocnění ve všech vrstvách společnosti lidské. V některých zemích propuknou epidemické choroby, nastanou časté nehody a hromadná zranění, počet chorob nervových vzroste, jakož i úmrtnost starších lidí. Poněvadž eklipse tato připadá v konjunkci s Uranem, projeví se nepřátelstvím a stranickými boji. Na četných místech vzplanou politické boje, povstání, revoluční hnutí, vzpoury ve vojsku, nepokoje dělnické, a stávky. Neblahým vlivem tohoto zatmění bude také nepříznivě zasažen peněžní obchod, bursy a banky.
Zatmění bude pociťováno v Malé Asii, v Persii, v Řecku, na Kavkaze, v Polsku, v Irsku, v Lotrinsku, ve Švýcarsku, ve východní Africe, ve Střední a Jižní Americe.

IV. Částečné zatmění Slunce připadá na den 21.-22. listopadu a počne ve 22 hod. 45 min. středoevrop. času. Střed jeho bude 12. XI. v 0 hod. 52 min. po půlnoci a skonči ve 2 hod. 59 min. ráno. Viditelné bude v severních oblastech Asie, na Tichém oceánu a v záp. částech Sev. Ameriky.
Zatmění toto nastane na 29° 02' ve znamení Štíra a připadne v III. domě lunace. Věští větší počet dopravních neštěstí, srážek vlaků, autobusů a leteckých katastrof. V tisku se objeví neklid, spory, politické útoky a přehnané zprávy. Zatmění je zasaženo kvadraturou Jupitera, což může zaviniti několik poruch obchodních a finančních a změny nebo zrušeni obchodních smluv některých států. Neblahé tyto vlivy probudí nepokoje v lidu a hojné případy násilí i podvodu.
Zatmění rušivě zasáhne severní kraje Evropy, zejména tam, kde bylo viditelné; pak Švédsko, Norsko, Bavorsko, Prusko, Maroko, Sýrii, Transval, severní Rusko a Sibiř.
Zhoubný vliv těchto zatmění může způsobiti újmu na zdraví a na majetku, ztráty milých osob, těžší životní události těch zrozenců, v jejichž horoskopech Ascendent Slunce nebo Měsíc budou zasaženy konj., 180, nebo 90 některých těchto znamení.
V srpnu 1937Převzato z Pohledy do budoucna 1938 - astrologicko-spiritualistické ročenky pro rok 1938, kterou laskavě zapůjčil astrolog pan Břetislav Hemerle.

Prosím ochotného návštěvníka o zapůjčení chybějících Pohledů do budoucna a to ročníků 1928, 29, 31, 33, 34.
Astrology Pacific 2   |   Ze starých letopisů   |     |  
Stránka byla upravena programem Made with AceHTML 5 Pro. AceHTML 5.06.1 Pro.
WebPage created per programme  AceHTML 5.06.1 Pro.