Astrology Pacific       |       Ze starých letopisů      
JAK DOPADNE MOJE ZNÁMOST S PETREM?

JUDr. Svatopluk Svoboda, CSc.


svoboda Horární astrologie vychází z přesvědčení, že čas, ve kterém se klient obrací na astrologa se svými problémy, není náhodný, ale že je to právě takový čas, jehož hvězdná konstelace řešení daného problému přímo obsahuje. William Lilly ve svém díle z roku 1647 k tomu říká: "Pokud má být cokoliv učiněno ve vztahu k nějaké individuální osobnosti, a o výsledku té věci má ona osobnost jakékoliv pochybnosti... nechte ji poznamenat hodinu a minutu okamžiku, kdy bylo o věci poprvé jednáno a sestavte horoskop tohoto okamžiku ... a její pochybnosti budou ihned odstraněny ..."

Pokud si různé otázky klade sám astrolog, musí sestavit horoskop okamžiku, kdy ho určitá otázka spontánně poprvé napadla. Není tedy možné, aby astrolog hledal v horární astrologii řešení problémů, kterými se již delší dobu zabývá. Je však možné, aby astrolog sestavil dotazový horoskop pro prvý okamžik, kdy ho napadla myšlenka sestavit pro určitý problém dotazový horoskop. Jednodušší je určit vhodný okamžik pro vyřešení otázek klientů. Řešení těchto problémů dávají horoskopy těch okamžiků, kdy klient položil otázku astrologovi, ať již při osobním styku, telefonicky, písemně apod. Tato metoda tedy může pomoci také při řešení problémů těch klientů, kteří neznají svůj čas narození dostatečně přesně.

Pro ilustraci uvedu jeden praktický příklad. Jedná se o případ, kdy se mě před několika lety jedna mladá dívka zeptala: "Jak dopadne moje známost s Petrem?" Jednalo se o známost, která měla podle souhlasné vůle obou mladých lidí skončit sňatkem. Připojený horoskopický nákres číslo 1 znázorňuje hvězdnou konstelaci v okamžiku položení této otázky dne 22. 6.1991 v 21 h 12m SELČ v Praze 8.

horoskop1

Ascendent na 2. stupni Kozoroha ukazuje, že otázka byla položena příliš brzy, v době položení otázky ještě nebyly žádné náznaky toho, že vztah by se měl vyvinout jinak, než oba původně zamýšleli. "Příliš brzy" jsou položeny otázky, jejichž ascendent je na prvních třech stupních znamení, "příliš pozdě" jsou položeny otázky, jejichž ascendent je na posledních třech stupních znamení. Přesto i takové otázky lze při zvýšené opatrnosti vyřešit. Horoskop ukazuje, že má vnitřní souvislost s položenou otázkou, protože Slunce je v konjunkci s descendentem a v sedmém domě, domě sňatku, je pět planet.

Tazatelka je charakterizovaná ascendentem a prvním domem. Protože je ascendent v Kozorohu, je hlavním signifikátorem tazatelky Saturn (vládce znamení Kozoroha), vedlejšími signifikátory tazatelky jsou Uran a Neptun (planety v prvním domě) a Měsíc (univerzální vedlejší signifikátor tazatelů).

Protože se zatím jednalo o známost, charakterizovanou pátým domem s hrotem ve znamení Býka, má Petr jako hlavního signifikátora Venuši (vládce znamení Býka). Protože v pátém domě není žádná planeta, může Petra charakterizovat ještě Mars jako planeta mužského pohlaví.

O vývoji budoucích událostí (na nejbližší tři až šest měsíců) nám vypoví aplikativní aspekty, které uzavírají jednotliví signifikátoři mezi sebou. Tyto aspekty jsou dva. Měsíc jako vedlejší signifikátor tazatelky svírá aplikativní kvadraturu s orbisem 2.6 stupně s Venuší, hlavním signifikátorem Petra, a aplikativní kvadraturu s orbisem 2. 9 stupně s Marsem, vedlejším signifikátorem Petra. Protože kvadratury jsou nepříznivé aspekty, znamená to, že známost dopadne pro tazatelku špatně, že se s Petrem rozejde.

Jak určíme čas rozchodu obou partnerů si řekneme příště.

JUDr. Svatopluk Svoboda, CSc.


Převzato z Astra ročník 1997.
Astrology Pacific 2   |   Ze starých letopisů   |     |  
Stránka byla upravena programem Made with AceHTML 5 Pro. AceHTML 5.06.1 Pro.
WebPage created per programme  AceHTML 5.06.1 Pro.