Astrology Pacific       |       Zajímavosti       |       Ze starých letopisů      
Ztracený dopis

JUDr. Svatopluk Svoboda, CSc.


svoboda Horární astrologie pomáhá hledat ztracené věci

V nedávném seriálu o horární astrologii jsme se tázali: Může astrologie odpovědět na každou otázku? Ani zdaleka jsme se tehdy nemohli zmínit o všech odvětvích horární astrologie. Jednou ze zajímavých technik je možnost vyhledání ztracené věci nebo čehokoliv jiného včetně člověka. Jako příklad uvedu vyhledání dopisu, který byl někam založen a nemohl být po dobu mnoha měsíců nalezen.

Letos v únoru, kdy byla moje dcera Jolana delší dobu mimo Prahu, jsem pro ni převzal důležitý dopis a položil jej na místo, kam jsem pro ni ukládal i jinou korespondenci. Po delší době po svém návratu začala najednou tento dopis hledat, protože prý nebyl mezi korespondencí, kterou jsem pro ni převzal. Vzniklo mezi námi napětí, protože jsem pro značný časový odstup nebyl schopen dokázat, že i tento dopis ležel mezi ostatní korespondencí.

Pomohla horární astrologie. 19. 8. 1997 v O hod. 11 min. SELČ jsem položil otázku: „Kde je Jolančin dopis, který nemůže najít? " a vyhodnotil horoskop tohoto okamžiku podle pravidel horární astrologie pro hledání ztracených věcí - viz horoskopické schéma.

ztraceny dopis

Ascendent je ve znamení Blíženců; vládcem 1. domu, domu tazatele, je retrográdní Merkur. Dcera Jolana je reprezentována 7. domem, jehož vládcem je retrográdní Jupiter. Její dopis je reprezentován 3. domem od jejího domu, domem komunikace, tedy i dopisů, tj. 9. domem horoskopu. Ten má hrot ve znamení Kozoroha, jeho vládcem je tedy retrográdní Saturn ve znamení Berana. V 9. domě jsou kromě toho přítomny ještě dvě další retrográdní planety Uran a Neptun. Již v této fázi řešení úkolu bylo jasné, že dopis bude nalezen, protože retrogradita všech zúčastněných planet naznačuje, že věc se vrátí ke svému majiteli. To potvrzuje ještě aplikativní konjunkce s orbisem 9.9 stupně mezi Jupiterem, hlavním signifikátorem Jolanky, a Uranem, vedlejším signifikátorem dopisu.

Otázkou však zůstává, kde dopis hledat? Na to odpovídá poloha hlavního signifikátoru 9.domu, domu dopisu, tj. planety Saturn. Ta je umístěna v 11. domě, který ukazuje jihovýchodní část bytu, kde má Jolanka svůj pokoj. Část pokoje, kde je nutno dopis hledat, určuje umístění vedlejšího signifikátoru, v tomto případě planety Uran. Ta je v 9. domě. Ten ukazuje na jižní část pokoje. V té části stojí Jolančin stůl. Po důkladné prohlídce psacího stolu jsem ztracený dopis objevil ve třetí zásuvce shora mezi množstvím jiného písemného materiálu, a to přesně dvanáct hodin poté, co jsem si položil otázku a vyhodnotil horární horoskop. Je ještě zajímavé, že horoskop ukázal také napětí, které vzniklo kvůli dopisu mezi mnou a Jolankou. Můj hlavní signifikátor Merkur a Jolančin hlavní signifikátor Jupiter jsou v téměř přesném aspektu zvaném kvinkunx (úhel 150 stupňů), který naznačuje napětí.

K hledání ztracených věcí ještě několik poznámek. Někteří astrologové umísťují dům ztracených věcí vždy do druhého domu následujícího po domu osoby, jejíž věc se hledá. Vycházejí z toho, že 2. dům je domem vlastnictví věci i peněz, tedy i všech ztracených věcí konkrétní osoby. V tomto případě by to byl druhý dům po 7. domu, tedy 8. dům horoskopu. Protože hrot 8. domu je podobně jako hrot 9. domu rovněž ve znamení Kozoroha, byl by postup stejný, jak jsem již uvedl výše, protože Saturn je vládcem i 8. domu.

Při hledání ztracených věcí se používá ještě řada dalších 4 pravidel orientujících směr hledání podle umístění signifikátorů ztracených věcí v jednotlivých živlech, ve zvířetníkových znameních, astrologických domech a z nich odvozených světových stran. Podle barev míst, kde má být ztracená věc nalezena, jsou sestaveny dokonce různé tabulky, které mají orientaci v prostoru usnadnit.

Závěrem mohu říci, že hledání ztracených věcí je jednou z nejúspěšnějších a nejoblíbenějších disciplín horární astrologie.

JUDr. Svatopluk Svoboda, CSc.


Převzato z Astra ročník 1997.
Astrology Pacific   |   Ze starých letopisů   |     |  
Stránka byla upravena programem Made with AceHTML 5 Pro. AceHTML 5.06.1 Pro.
WebPage created per programme  AceHTML 5.06.1 Pro.