Astrology Pacific       |       Zajímavosti       |       Ze starých letopisů      
Kolaps v Tutovce

JUDr. Svatopluk Svoboda, CSc.


svoboda V minulé lekci jsme si řekli, že odpověď na otázku, zda bude možno uspořádat o Velikonocích 1994 v Obecním domě v Praze l. evropský astrologický kongres, byla kladná.

Vysvětlení:
Hrot čtvrtého domu je ve znamení Štíra, tradičním vládcem znamení Štíra je planeta Mars, novodobým vládcem znamení Štíra je planeta Pluto. Hrot třetího domu je ve znamení Vah, vládcem znamení Vah je planeta Venuše, planetou ve třetím domě je planeta Pluto. Hlavními signifikátory otázky jsou proto Mars a Venuše, vedlejším signifikátorem otázky je planeta Pluto.
K odpovědi na otázku hledáme aplikativní aspekty mezi Merkurem a Jupiterem jako signifikátory tazatelů na straně jedné a Venuší, Marsem a Plutem jako signifikátory otázky na straně druhé. Přitom příznivé aplikativní aspekty dávají kladnou odpověď, nepříznivé aplikativní aspekty dávají zápornou odpověď. Merkur je v kladném aplikativním trigonu s orbisem 0,9 stupňů s Plutem, Jupiter je v kladném aplikativním trigonu s orbisem 4 stupně s Marsem. Proto byla odpověď na danou otázku jednoznačné kladná. Jak je známo, rekonstrukce Obecního domy byla zahájena až po uspořádání I. evropského astrologického kongresu v roce 1994 a byla ukončena po třech letech. Obecní dům v Praze byl znovu otevřen slavnostním koncertem dne 2. května 1997.

Na dalším příkladu si ukážeme vliv mundánní konstelace na průběh jedné hry. V roce 1992 byla velmi populární hra tutovka, která byla pravidelně vysílána televizí ve spolupráci se Sazkou a československou státní loterií. Průběh pořadu dne 6. 9. 1992 neprobíhal pro soutěžící dobře, velice se trápili při snaze uhodnout tajenku, konkrétně jméno živočicha "hranostaj". Konečně soutěžící pan Zdeněk uhodl správně poslední písmeno "H" a mohl se tím dostat do finále ke zlatému kolu, ale při vyťukávání písmene na klaviatuře omylem stiskl nesprávné písmeno, takže mu loterijní komise přiřkla bankrot a do finále se nedostal.

kolaps

To se stalo přesně ve 20 h 31 m SELČ, konstelaci tohoto okamžiku ukazuje horoskop číslo 3. Ascendent je na 18. stupni znamení Berana, jeho vládce Mars je ve třetím domě a ve znamení Blíženců, je tudíž signifikátorem komunikace a jako takový je v nepříznivém aspektu, v kvadratuře, s planetou velkého štěstí Jupiterem a v nepříznivé konjunkci se sestupným měsíčním uzlem saturnovského charakteru. Jupiter stojí špatně jak ve znamení Panny, tak v šestém domě. Planeta malého štěstí Venuše stojí sice dobře ve znamení Vah, ale špatně v šestém domě a v nepříznivých aspektech, v kvadraturách s hrotem desátého domu, který vypovídá o možném úspěchu, a s hrotem čtvrtého domu, který vypovídá o tom, jak to vše dopadne. Domem her a sázek je pátý dům, který má hrot ve znamení Raka, jeho vládcem je tudíž Měsíc. Ten stojí špatně ve znamení Kozoroha, kde je v exilu a v konjunkci s retrográdními planetami Uranem a Neptunem. Uran je planetou nečekaných zvratů, Neptun je planetou roztržitosti a nesoustředěnosti. Konečně Saturn jako planeta nepříznivého osudu stojí silně ve znamení Vodnáře a v jedenáctém domě, tudíž v opozici k celému pátému domu. Na tomto příkladu vidíme, jaký silný vliv měla momentální hvězdná konstelace na popsaný "kolaps" soutěžícího v tutovce.
JUDr. Svatopluk Svoboda, CSc.


Převzato z Astra ročník 1997.
Astrology Pacific   |   Ze starých letopisů   |     |  
Stránka byla upravena programem Made with AceHTML 5 Pro. AceHTML 5.06.1 Pro.
WebPage created per programme  AceHTML 5.06.1 Pro.