Astrology Pacific       |       Zajímavosti       |       Ze starých letopisů      
Nákup nového auta

JUDr. Svatopluk Svoboda, CSc.


svoboda Tazatel položil dne 13. května 1997 v 9. 40hod. SELČ v Praze otázku:
Mám koupit auto Škoda Octavia? - viz horoskop!


Tazatel je reprezentován ascendentem ve znamení Raka, vládcem prvního domu je tudíž Měsíc, který je také vedlejším signifikátorem, protože je v prvém domě skutečně přítomen. Tazatel není reprezentován žádnou jinou planetou.

Nákup nového auta může být posuzován různými způsoby:
a) Jako opatření si určitého majetkového předmětu, který po relativně dlouhou dobu nebude ztrácet svou hodnotu - to byla situace u nás před léty, kdy aut byl nedostatek a bývala na příděl, takže mnozí lidé si je kupovali jenom proto, aby dobře uložili peníze a aby ukázali sousedům a známým, že na nákup nového auta mají dostatek peněz i známostí, aby si je mohli obstarat. V tomto případě patří nákup nového auta do druhého domu, domu majetku a financí. Signifikátorem takového vozu může být ještě planeta Venuše jako planeta pěkných a cenných předmětů.

b) Jako prostředek komunikace, kdy auto slouží především jako účelný prostředek k přemisťování osob a nákladů. V tomto případě patří nákup auta do třetího domu, do domu komunikace.

c) Jako prostředek sportovního vyžití nebo jako předmět hry. V tom případě patří do pátého domu.

d) Jako symbol vážnosti, povolání, postavení a úspěchu. V tom případě bude na otázku odpovídat desátý dům, který je mimochodem také domem vyjadřujícím to, co člověk může.

svoboda nakup

V prvém příkladu ad a) je hrot druhého domu ve znamení Lva, jeho vládcem je planeta Slunce, která je také hlavním signifikátorem nového vozu. Protože v domě není žádná planeta, můžeme použít ještě Venuši jako vedlejšího signifikátora nákupu nového auta. Vidíme, že v horoskopu není žádný kladný aplikativní aspekt mezi Měsícem na straně jedné a Sluncem nebo Venuší na straně druhé.

V druhém příkladu ad b) je hrot třetího domu ve znamení Panny, vládcem znamení Panny je Merkur, který je také hlavním signifikátorem nového auta jako prostředku komunikace. Vedlejším signifikátorem auta je planeta Mars, která je ve třetím domě skutečně přítomna. Vidíme, že v horoskopu není žádný kladný aplikativní aspekt mezi Měsícem jako signifikátorem tazatele a Merkurem nebo Marsem jako signifikátory auta sloužícího především komunikaci, případně podobné užitkové činnosti.

Ve třetím příkladu ad c) je hrot pátého domu ve znamení Štíra, Tradičním vládcem znamení Štíra je Mars, novodobým vládcem je planeta Pluto, která je v pátém domě skutečně přítomna. Vidíme, že v tomto případě je sice Měsíc v trigonu s Plutém s orbisem 5,6 stupně, tento aspekt však již nastal dříve, než byla otázka položena, takže není aplikativní a není signifikátorem skutečností nebo věcí, které by měly nastat v budoucnosti. Ani v tomto třetím případě není tudíž žádný kladný aplikativní aspekt mezi hlavním signifikátorem tazatele a hlavním nebo vedlejším signifikátorem auta jako nové věci, která by měla být opatřena.

Ve čtvrtém příkladu ad d) je hrot desátého domu ve znamení Berana, vládcem znamení Berana je Mars, vedlejšími signifikátory nákupu nového vozu jsou planety Saturn a Merkur. Již výše jsme si ukázali, že mezi Měsícem, Merkurem a Marsem nejsou žádné kladné aplikativní aspekty, které by hovořily ve prospěch nákupu nového vozu. Avšak mezi Měsícem jako signifikátorem tazatele a mezi Saturnem jako vedlejším signifikátorem nákupu nového vozu takový aspekt je, a to dokonce nádherný aplikativní trigon s orbisem 5,3 stupně.

Odpověď tazateli je, aby nekupoval nové auto, pokud však na ně má peníze, tak ano - pouze jako výraz svého společenského postavení, povolání a úspěchu v dosavadní práci.
Je zajímavé, jak daná konstelace také přesně odrážela situaci tazatele. Jednalo se o podnikatele, který nákupem nového vozu nesledoval ani dosažení a udržení majetku, ani získání komunikačního prostředku nebo věci pro sport a hru, ale auto mělo být pouze výrazem vlastního úspěchu, sociálního postavení a tedy možností něco podobného si obstarat. Nákupy aut podnikateli současné daňové předpisy výrazně zvýhodňují.

K tomu je třeba ještě dodat, že někteří autoři používají při řešení otázek týkajících se automobilů přímo planety Merkur jako vládce (Merkur = posel bohů) a Mars jako spoluvládce (Mars = energie, síla, aktivita) bez ohledu na jejich postavení v astrologických domech.

JUDr. Svatopluk Svoboda, CSc.


Převzato z Astra ročník 1997.
Astrology Pacific   |   Ze starých letopisů   |     |  
Stránka byla upravena programem Made with AceHTML 5 Pro. AceHTML 5.06.1 Pro.
WebPage created per programme  AceHTML 5.06.1 Pro.